ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22780
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 817/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 243/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Лазеревић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4.класе на катастарској парцели 12544 КО Чукарица, површине 4.726 м2, пословна зграда за коју н
  Опис предмета продаје: њива 4.класе, на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица укупне површине 4.726 м2, број дела парцеле 3, потес Млаке врста земљишта – градско грађевинско земљиште; - земљиште под зградом и другим објектом површине 92 м2, које се налази на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица укупне површине 4.726 м2, број дела парцеле 2, врста земљишта – градско грађевинско земљиште; - земљиште под зградом и другим објектом, које се налази на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица
  Процењена вредност предмета продаје: 47.983.197,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.588.238,53 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:25:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 22779
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Норберт Бичкеи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграде, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: Стамбено-пословна зграда, помоћни објекти
  Процењена вредност предмета продаје: 2.691.793,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.884.255,16 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22778
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-157/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SEG” 51cm, Кауч, Сто и 2 столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “SEG” 51cm, Кауч, Сто и 2 столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 22777
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.53/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.20/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Dvosoban stan
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22776
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-214/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 265/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАШ СТАН ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Опрема из коцкарнице и друге покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема из коцкарнице и друге покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 709.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 496.650,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:28:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22775
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3817/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 2120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 504.028,54 динара
  Почетна цена предмета продаје: 352.819,98 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:14:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22774
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-208/2018 од 16.08.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СоЖе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 14790 КО Кикинда Број парцеле 10602/2 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2 помоћна зграда све пр 1 Водица Приватна својина Илона Новак, Кикинда, ул. Браће Богарошки бр. 202, ЈМБГ 3011974845019 обим удела 1/1 Постоји забележба постојања дела стамбене зграде бр 1 на парцелама 10602/2 и 10602/3 власништво извршног дужника, у износу од 720.000,00 динара. Непокретност није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-09 13:20:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22773
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21И И-875/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: удео 1/4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела ¼, у лист непок
  Опис предмета продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела ¼, у лист непокретности број 10033 К.О. Зрењанин I, на парцели број 14840. улица Барток Беле број 52, а коју у природи чине: - Породична стамбена зграда, зграда број 1, површине 96м2, и земљиште под зградом-објектом, градско грађевинско земљиште, површине 96м2, - Земљиште уз зграду-објекат, градско грађевинско земљиште, површине 5а 00м2, - Њива 1. класе, градско грађевинско земљиште, површине 1а 74м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 708.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 495.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 13:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22772
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 106/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, површине 202м2, у Суботици, Ул. Вишњичка бр. 37
  Опис предмета продаје: Предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.037.054,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.025.938,31 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:46:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22771
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 305/2016 од 25.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Загорчић, Купиново,
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 1997/1, шума 3.класе, к.п. 1997/4, шума 3.класе, к.п. 1997/5 шума 3.класе, све уписано у лист непокретности 334 КО Скупљен, к.п. 1555 шума 3.класе, њива 4.класе све уписано у лист непокретности 912 КО Скупљен
  Процењена вредност предмета продаје: 485.755,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 340.028,67 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:37:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22770
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-698-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Gorenje” Замрзивач “Obodin” Кауч Сто и 4 столице Телевизор “Medion”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Gorenje” Замрзивач “Obodin” Кауч Сто и 4 столице Телевизор “Medion”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:12:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 22769
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: Ив 697/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 55/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit banka A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 11.903.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.141.920,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 11:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22768
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 2531/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А886/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Анђелковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 72.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.750,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 11:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 22767
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,, Dajlex doo Beograd ( Novi Beograd )„ из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: више непокретности продате непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: двособног стана, број посебног дела 1, површине 85 м2, који се налази у приземљу породичне стамбене зграде, број зграде 1, у Београду, у ул. Тошин бунар бб, изграђене на кат. парц. бр. 2196 КО Нови Београд, уписане у ЛН 4137 КО Нови Београд породичне стамбене зграде, број зграде 1, спратности Пр у Београду, у ул. Тошин бунар бб, изграђене без одобрења за градњу, на кат. парц. 2196 КО Нови Београд, уписане у ЛН 4137 КО Нови Београд 90/5958 идеалних делова права својине на кат. парц. 2195 КО Нов
  Процењена вредност предмета продаје: 17.027.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.458.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 11:22:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22766
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-189/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЊА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО И ВЕЛИКО И ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ МИПРОМ РАТКО ЈОВАНОВИЋ ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 10:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22765
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив-58-17
  Број предмета јавног извршитеља: иив-87-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина "БЕКО", телевизор "Philips", сто и четири столице, овца, свиња, трактор "Универзал 445",
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: у динари.ма: 10.000,00, 5.000,00, 5.000,00, 6.000,00 9.000,00, 280.000,00, 10.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: у динарима: 7.000,00, 3.500,00, 3.500,00, 4.200,00, 6.300,00, 196.000,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:54:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 22764
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Aranđelovac, Knjaza Miloša br. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И 48/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 480.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22763
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 561/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор, породична стамбена зграда, стамбена пословна зграда, земљишта под зградом и из зграду, воћњак и пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 3.744.713,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.621.299,50 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22762
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-бр.55/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Пантић, Војилово,
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Угаона гарнитура браон боје, штоф, процењене вредности у износу од 23.600 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 23.600 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.520 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22761
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-50-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-53-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВОТИЈЕ ГАЈИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Toshiba", кауч, орман пет крила, микроталасна "Circon", фрижидер "МБС", гардербер, усисив
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима: 5.000,00, 6.000,00, 10.000,00, 2.000,00, 7.000,00, 4.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: у динарима: 3.500,00, 4.200,00, 7.000,00, 1.400,00, 4.900,00, 2.800,00, 1.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767