ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1569 активних, од укупно 22109 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 15:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24012
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И164/03
  Број предмета јавног извршитеља: ии73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор у приземљу
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу, површине 159м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.729.672,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 15:02:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24011
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 163/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.179.726,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 825.808,2 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24010
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: ИИ-641/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Пешић ПР ТРГОВИНСАК РАДЊА ЦОЦА МИЛАН ПЕШИЋПР АЛЕКСИНАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 163.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 114.450,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:43:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24009
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 170/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИЛАЈИ АНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 604.268,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 422.987,60 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:20:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24008
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ5/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива, воћњак
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда , помоћна зграда, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.406.532,40динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24007
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.3593/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1879/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIRECT FACTOR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 09.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 152.867,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.006,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24006
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бјелић Мијо и Бјелић Ана из Нове Вароши
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела 204/1,њива 6.класе и ливада 5.класе у листу непокретности 229 КО Комарани и кат.парцела
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 68.574,00 динара и 1.949.233,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% утврђене вредности


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24005
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер стари-неисправан, апарат за воду, електрични решо, дрвени пулт-шанк, две металне полице пли
  Опис предмета продаје: Фрижидер стари-неисправан, апарат за воду, електрични решо, дрвени пулт-шанк, две металне полице плитке са шрафовима, електрични роштиљ -стари, две пластичне столице, баштенски сто, браон боје-мали, две мале дрвене столице, мали метални сто, стари електрични шпорет, дршка за сечење грана, витрина браон боје, црево за заливање - 2 котура, котлић-буре за пиво, стара решетка за роштиљ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24004
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Хорват
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.837.145,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.918.572,5 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24003
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.129/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 09.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 12:41:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24002
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: иив 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: иив 181/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два телевизора, машина за прање веша, трпезаријски сто са столицама, витрина са стаклом, комплет кух
  Опис предмета продаје: 1. 1 ком.- Телевизор, марке FOX 32, ознака јавног извршитеља AA 29451, ПРТРПЕЗАРИЈСКИ СТО СА ШЕСТ СТОЛИЦА,ВИРТИНА СА СТАКЛОМКОМПЛЕТ КУХИЊА СА ВИСЕЋИМ ДЕЛОМ, Телевизор, марке VOX 32,Телевизор, марке FOX 32,
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00 DINARA
  Почетна цена предмета продаје: 68.500,00 DINARA


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 12:17:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24001
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-578/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 2ИИ-226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: - гарсоњера, површине 30м2, бр. посебног дела 3, која се налази у приземљу породичне стамбене зграде број 1, на кат. парцели. бр. 6083/2, у ул. Максима Горког бр. 63а,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.953.535,65
  Почетна цена предмета продаје: 1.367.474.95


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 12:01:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24000
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 634/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА ТИМИЋА из Параћина
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА пословног простора 27 м2 , К.О. Вождовац
  Опис предмета продаје: пословног простора за који није утврђена делатност површине 27 м2, у ул. Кумодрашкој бр 176/15, изграђен на катастарској парцели број 7169, уписан у лист непокретности број 644, КО Вождовац Зграда кућни број 176 изграђена је на парцели број 7169/11 К.О. Вождовац и уписана у Листу непокретности број 644 К.О. Вождовац као зграда пословних услуга катастарски број 1, кућни број 176, преузета из земљишне књиге. Као посебан део зграде кућни број 176 уписан је пословни простор за који није утврђена дел
  Процењена вредност предмета продаје: 2.867.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.007.180,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 11:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23999
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 948/2018 ИИв 949/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОША МАРКОВИЋА ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ ,COIN KERNEL BEOGRAD" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретности – рачунарске опреме СЕРВЕРА
  Опис предмета продаје: 1. server ,,Dell PowerEdge R 630 Servis tag 7L9T1H2 -Broadcom 5720 Quard Port 1 GbE BASE-T, Rndc -Dual,Hot-plug,Reduandant Power Supply ( 1+1 ), 750W, Titanium, 200-240VAC -PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card -8 X DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 32 GB, 2400, 2RX4, 8G DDR4 R, 2 X Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz, 5,5 M Cache, 9.6 T/s GT/s QPI, Turbo, HT, 22 C/44T ( 145 W) Max Mem 2400MHz 10X480 GB solid state drive SAS Read intensive 512n 2.5in hot plug Drive, HUSMR 1.000.000,00 dinara
  Процењена вредност предмета продаје: 670.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 469.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 11:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23998
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии. 908/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 283/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Антанасијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 02.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 02.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 02.09.2019. године


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-08 10:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23997
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: и.и.117/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: њива треће класе, површине 3а 91м2 , градско грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 703.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 492.660,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-07 08:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23996
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-894/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Монитор ЛЦД марке PHILIPS дијагонале 22 инча, DVD LG sa 5 звучника, ТА пећ 3,5 kW, Веш машина марке BEKO без ознаке;
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-09-06 19:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23995
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovna pokretna stvar.
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:36:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23994
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат
  Опис предмета продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат за воду, огледало 60х80цм, фиксни телефон, угаона гарнитура, фотеља браон боје, ратан столице
  Процењена вредност предмета продаје: 36.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.760,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23993
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат
  Опис предмета продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат за воду, огледало 60х80цм, фиксни телефон, угаона гарнитура, фотеља браон боје, ратан столице
  Процењена вредност предмета продаје: 36.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.760,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767