ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:04:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 25373
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 9493/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 187/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Holdco Two D.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Два пословна простора стпојена у један
  Процењена вредност предмета продаје: 4.356.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.049.200,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:59:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25372
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-661/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 06.11.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 12.500,00 динара, 6.000,00 динара, 7.500,00 динара, 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25371
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 205/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 657.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 459.900,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:39:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25370
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 4Ии581/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И189/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Павловић, Бранковина
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:10:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25369
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2039-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 188-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, плакар, машина за веш, сушилица за веш
  Опис предмета продаје: телевизор, плакар, машина за веш, сушилица за веш
  Процењена вредност предмета продаје: телевизор 15.000,00, плакар 15.000,00, машина за веш 10.000,00, сушилица за веш 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: телевизор 7.500,00, плакар 7.500,00, машина за веш 5.000,00, сушилица за веш 5.000,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 12:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 25368
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 666/19
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 194-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 2. класе
  Опис предмета продаје: Њива 2. класе, потес Стевана Филиповића, површине 6 а 04 м2, на кп бр 12164, уписана у лист непокретности бр 1656 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност је 635.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 444.500,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:52:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 25367
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-28/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, регал и клуб сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.600,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 25364
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-338/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара,20.000,00 динара,8000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:10:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25363
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 341/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:50:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 25358
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 148/14
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2
  Опис предмета продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2, уписано у лист непокретности 8398 КО Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 24.686.262,81 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.280.383,27 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25357
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 158/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Матијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Инђији, ул.Бошка Бухе бр.54-објекат преузет из земљишних књига, Зграда за коју није позната намена у Инђији, ул.Бошка Бухе бр.54-објекат преузет из зекљишних књига, Помоћна зграда у Инђији, ул.Бошка Бухе бр.54-обејкат преузет из земљишних књига, све саграђено на парцели број 6579-остало грађевинско земљиште-укупне површине 541м2-у државној својини, са правом коришћења власника објеката, све уписано у Лист непокретности број 5254 к.о.Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.721.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.305.008,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25356
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 132/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Стоиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25355
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 522/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 380/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саватије Накић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило ФАП 1314
  Процењена вредност предмета продаје: 153.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-06 08:29:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25354
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 344/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 375/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Унихемком ДОО Нови Сад - у стечају, Нови Сад, ул. Војводе Степе бр.44, МБ 08276218, ПИБ 100449905
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидери...
  Опис предмета продаје: фрижидери....
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 07:49:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 25353
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суморовац ББ, Кнић
  Пословни број судског предмета: ИИ 632/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јабланчић, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: циклон "Ферти"; корпа за траткор; "Застава Инпро" приколица за кола; дрљача; котао на дрва "Мегал" 4
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: циклон "Ферти" процењен на износ од 22.000,00 динара; корпа за траткор процењена на износ од 15.000,00 динара; "Застава Инпро" приколица за кола, процењена на износ од 45.000,00 динара; дрљача, процењена на износ од 10.000,00 динара; котао на дрва "Мегал" 40 kw, процењен на износ од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: циклон "Ферти" износ од 11.000,00 динара; корпа за траткор износ од 7.500,00 динара; "Застава Инпро" приколица за кола износ од 22.500,00 динара; дрљача износ од 5.000,00 динара;котао на дрва ,,МЕГАЛ" 40kw износ од 15.000,00 динара; казана за печење ракије износ од 25.000,00 динара;мешалица за бетон


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 17:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 25352
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1. парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2 вредности 242.436,00 динара, 2.парц.бр. 2488 њива „Мостонга“ у површини од 24а и 28м2 вредности 194.021,00 динара и 3. парц бр. 3875 њива „Калош“ у површини од 01ха, 14а и 00м2, вредности 1.060.428,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.496.885,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 748.442,50 дин.


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 16:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 25351
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 977/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1617/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "Анђелковић Ал" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 45.961.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:59:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25350
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 15:55
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 729/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 729/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о продаји покретних ствари непосредном погодбом посл. бр. И.ИВК. 729/2017 од 04.11.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:56:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25349
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 15:20
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 655/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 655/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕПС" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25348
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 15:35
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 17/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о продаји ствари непосредном погодбом посл. бр. И.ИВК. 17/2018 од 04.11.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767