ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 11:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28982
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 12.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иивк 209/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 209/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 11:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28981
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13.30 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иив 15-18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 15-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић, пр Пољопривредна апотека "Флора"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 11:19:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 28980
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-189/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-253/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ SPEKTAR MB COMPANY ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, ул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА бр. 71, МБ 20359650, ПИБ 105329601
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: 1. Aпарат за кафу марке “SAECO”, модел ROYAL DIGITAL PLUS, тамно сиве боје 2. Дрвени сто, масивни црвени 3. Дрвене столице 5 комада, дрво – мебл, цена по комаду 580,00 динара 4. Сто и 6 столица, дрво -храстовина, стилски намештај, ручни рад - шпански мебл
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 14.500,00 ДИН 2. 17.500,00 ДИН 3.2.900,00 ДИН 4. 69.600,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.150,00 ДИН 2. 12.250,00 ДИН 3. 2.030,00 ДИН 4. 48.720,00 ДИН


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 11:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28979
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДЕ
  Опис предмета продаје: ЛИВАДЕ 5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 488.435,50
  Почетна цена предмета продаје: 244.217,75


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 10:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28978
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.128/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO Београд, Београд - Земун,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у функцији 2. Комплет двосед и две фотеље, еко кожа, тамно црвена 3.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у функцији 2. Комплет двосед и две фотеље, еко кожа, тамно црвена 3. Трпезаријски сто са десет столица, дужина стола 3м, а ширина 1м, дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 67.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.110,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 10:00:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28977
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 447/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 09:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28975
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1469-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” Кауч Сто и 2 столице Фрижидер “Continental” Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” Кауч Сто и 2 столице Фрижидер “Continental” Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 4.200,00 2.800,00 3.500,00 2.800,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 09:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28974
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 87/17
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 153/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, Niš
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-29 08:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28973
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-586/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2966/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 28972
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: 13 И.И. 33007/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 971/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Тимотијевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у породичној стамбеној згради
  Опис предмета продаје: ул.Прилепска, број улаза 1, евиденцијски број 1, број стана 1, корисне површине 47,82 м2, изграђен на катастарској парцели број 3247, уписан у лист непокретности број 179 КО Савски венац,
  Процењена вредност предмета продаје: 4.967.001,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.476.901,12 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28971
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.599/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Опис предмета продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.900,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:18:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 28970
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1742/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 562/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љуба Пантовић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кобила и Ждребе
  Опис предмета продаје: Кобила сиве боје, старости 4 године, ждребна и Ждребе, тамно браон боје , старости око 2 године
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 рсд и 36.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 рсд и 25.200,0 рсд


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 28969
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BN - BOS ŠPED DOO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE NA VELIKO I USLUGA U PROMETU ROBE
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28968
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 663/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 706/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Кремић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.386.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 970.550,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:52:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28967
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 830/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 403/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28966
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 237/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно,Услужно,Трговинско Друштво за увоз и извоз GIURIATO ДОО,Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијаго
  Опис предмета продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:34:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28965
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ378/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ12/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда,земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда,земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 5.292.570,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:13:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28964
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Конарево бр. 899.
  Пословни број судског предмета: И-123/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 620/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:02:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28963
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1264-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Орман Кауч Шпорет на дрва “Smederevac” Сто и 4 столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Орман Кауч Шпорет на дрва “Smederevac” Сто и 4 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.800,00 4.200,00 5.600,00 3.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 13:57:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28962
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 2755/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 2755/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Белосавац", Žagubica
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет - тросед, двосед и фотеља, материјал кожа у наранџасто браон боји
  Опис предмета продаје: 1. Комплет - тросед, двосед и фотеља, материјал кожа у наранџасто браон боји
  Процењена вредност предмета продаје: 44.840,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.904,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767