ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 15:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28203
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 311/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 166 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: "Ben Mari” – посуда за сервирање и излагање топлих јела, топли лонци за излагање супе, џорбе и потажа, звучник професионални “НK” ...
  Процењена вредност предмета продаје: 495.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 346.500.00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 15:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28202
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ55/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ149/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Пановић пр
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сузуки Гранд Витара
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:43:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28201
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ратина бр.7Б (стовариште Колосеум)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.669/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.156/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О.
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутобус
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.528.679,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.070.075,37 инара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28200
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-82/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:10:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28199
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 120/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Товитовић ПР "AGRO-VLADEX"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари (намештај)
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:07:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28198
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП КОМУНАЛАЦ, Рума
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Mercedes Benz“
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Mercedes Benz“ тип ,,CLK“, полован, reg.ozm. RU058-HF, циве боје, утврђене вредности 200.000,00 динара на дан 27.01.2020. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 140.000, 00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000, 00 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:41:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28197
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-611/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2819/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕКОЛИНЕ ДОО КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 28196
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: 5И.И.1066/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 594/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Вучковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбене зграде
  Опис предмета продаје: 4 породичне стамбене зграде, једна помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: од 38.500,81 до 1.001.021,15 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 26.950,56 дин до 700.714,80 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28195
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv BR. 290/18
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 381/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:09:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 28194
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 13.00 часова
  Место продаје: Крушевац, ул.Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија бр.4
  Пословни број судског предмета: ИИ 2173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101>717
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска коса, двобразни плуг, Веш машина "Горење", тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска коса, двобразни плуг, Веш машина "Горење", тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 28193
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-904//2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Степанић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:02:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 28192
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.296/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.70/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЂОКИЋ ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени простор
  Опис предмета продаје: Стан површине 68,14 м2 на кп.бр. 6780/17 у КО Пожаревац, у ул. Илије Гојковића бр. 13
  Процењена вредност предмета продаје: 3.301.230,80
  Почетна цена предмета продаје: 990.369,24


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 12:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28191
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 192/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд, Београд, ул. Св. Саве 14, МБ 07737068, ПИБ 100001931
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Електрични шпорет “Sloboda”, Телевизор “Weston” 51 cm, Замрзивач Gorenje” 410L
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Електрични шпорет “Sloboda”, Телевизор “Weston” 51 cm, Замрзивач Gorenje” 410L, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 7.000,00, 4.000,00, 8.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00, 3.500,00, 2.000,00, 4.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 12:35:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28190
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 141/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО"SP COMMERCE" КРАГУЈЕВАЦ, 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ул. КНЕЗА МИХАИЛА бр. 278, МБ 06628184, ПИБ 101038670
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Samsung” 41¨, Угаона гарнитура “Matis”, Фрижидер “LG” комбиновани,
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Samsung” 41¨, Угаона гарнитура “Matis”, Фрижидер “LG” комбиновани, Ел. шпорет “Samsung”равна плоча, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 15.000,00, 35.000,00, 36.000,00, 18.000,00, 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 7.500,00, 17.500,00, 18.000,00, 9.000,00, 4.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 12:30:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28189
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 124/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ТРГОВИНУ И ДИСТРИБУЦИЈУ "БАНИНИ ТРАДЕ" КИКИНДА У стечају, Кикинда, ул. Николе Тесле бр. 5, МБ 20212870, ПИБ 104680843
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Silva Schneider”, Усисивач “Samsung”, Лаптоп “Asus” Intel Dual-core, Машина за веш “Silta
  Опис предмета продаје: Телевизор “Silva Schneider”, Усисивач “Samsung”, Лаптоп “Asus” Intel Dual-core, Машина за веш “Siltal”, Замрзивач “Obodin” 310L, Fax “Panasonic”, Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 2.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 1.000,00, 3.500,00, 4.000,00, 4.000,00, 1.000,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28186
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4748/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 871/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, БРОЈ ЗГРАДЕ 1, БРОЈ ЕТАЖЕ 1ПР, УЛ. ВИКТОРА НОВАКА БР. 3, НОВИ САД
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, БРОЈ ЗГРАДЕ 1, БРОЈ ЕТАЖЕ 1ПР, УЛ. ВИКТОРА НОВАКА БР. 3, БРОЈ КАТАСТАРКЕ ПАРЦЕЛЕ 887, БРОЈ ЛИСТА ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 4233 КО ПЕТРОВАРАДИН
  Процењена вредност предмета продаје: 7.405.839,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 5.184.087,30 ДИНАРА


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28185
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 142/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 723/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 47.022.640,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28184
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, Ниш, ул. Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета: ИИ-971/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-5514/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционрско друштво за осигурање "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари пописане по Записнку о попису ИИ-5514/2018
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28183
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 652/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.54/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU MOTORNIH GORIVA I PREVOZ ROBE TRUCK PETROL DOO BRZAN
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључна возила
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке LAG, тип C339LS; прикључно возило марке LAG, тип 0-3-39LS
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000 EUR
  Почетна цена предмета продаје: 3.500 EUR  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28182
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.145/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела и стамбено- пословна зграда у Жичи
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 9.477.904,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.634.532,87 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767