ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 15:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 16652
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ-458/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-538/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Техника за пекару
  Опис предмета продаје: 1. Две витрине за пециво са стакленим излогом; Расхлдана витрина; 3. Витрина за хлеба; 4. Пећ за пећење марке ДЕДЕКС; 5. Машина за мешање теста; 6. Витрина за чување пецива;
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 62.000,00 2 ком; 2. 6.500,00; 3. 33.000,00; 4. 630.000,00; 5. 73.000,00; 6. 27.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 31.000,00; 2. 3.250,00; 3. 16.500,00; 4. 315.00,00; 5. 36.500,00; 6. 13.500,00;  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 15:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 16627
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ-82/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и столови за пекару
  Опис предмета продаје: 1. 3 Стола за мешање теста; 2. Машина за мешање теста округлог облика;
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.500,00; 2. 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 32.250,00; 2. 24.500,00  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16591
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности
  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-12-20 11:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 16587
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Иив бр. 3/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 3/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 16462
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.и 57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 171/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Млинокомерц,Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1.њиве 3.класе, грађевинско земљиште, потес Село,површине 10а 79м2, на кат. парцели бр. 896/1, уписана у ЛН бр. 1414 КО Гребенац а која је у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 2.њиве 5. класе, пољопривредно земљиште, потес Село, површине 15а 75м2, на кат. парцели бр. 1180/1, уписана у ЛН бр. 1414 КО Гребенац а која је у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 3.шума 5. класе, шумско земљиште, потес Богаз, површине 76а 61м2, на кат. парцели бр. 4747
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 167.720,00 динара 2. 100.690,00 динара 3. 187.541,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16431
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5Ии 664/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1401/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Матић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 2.009.725,30
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:57:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16283
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 605/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ”ВРУЋИ ИЗВОРИ” ДОО ГРАЧАЦ и М.З. ГРАЧАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 10:17:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16211
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-499/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO ZA TRGOVINU MONTAŽNOM-OPREMOM BEOGRAD (SURČIN)
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности
  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 16028
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.33/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МАНОЛИТА СТАР
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива друге и треће класе, удео
  Процењена вредност предмета продаје: 62.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.575,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:12:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15983
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.1808/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.682/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: m2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.9264/2 КО Зајечар, површине 211м2, ЛН.3185,удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.1 површине 92м2 спратности, ЛН.3185 , удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.2-породична стамбена зграда, површине у оснои 37 м2, лн3185 КО Зајечар, удео 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 58.243 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-28 18:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15881
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Renault, модел Megane 1.6, година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 310.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 12:23:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15849
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Чедомира Васовића 52
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 10:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15799
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии. 334/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Дробњаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пумпа за воду
  Опис предмета продаје: пумпа за водув "VILLAGER"
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 13:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 15713
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2 Иив.205/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална Служба за запошљавање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 09:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15342
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3182/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Висећи кухињски елемент дужине 2,5m бордо боје од иверице; Висећи кухињски елемент дужине 1m бордо б
  Опис предмета продаје: Висећи кухињски елемент дужине 2,5m бордо боје од иверице; Висећи кухињски елемент дужине 1m бордо боје; Угаони кухињски елемент дужине око 3m бордо боје; ТВ полица са фијокама сиво-крем боје од иверице; Подна лампа; Слика уље на платну – Св. Василије Острошки; Гардеробер браон-беле боје; ТВ марке Telefunken HD ready DV3T; Ципеларник са огледалом браон боје; Веш машина марке Whirlpool AWO/C 6304; Огледало беле боје са два елемента; Полица беле боје за купатило
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00; 18.000,00; 60.000,00; 16.000,00; 5.000,00; 18.000,00; 15.000,00; 10.000,00; 14.000,00; 10.000.00; 8.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 09:14:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15292
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИв 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН д.о.о. Ченеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица ЗМАЈ 489, регистарских ознака ZR51/AA1, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 13:14:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15173
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1282/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тамара Гроздановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор FUEGO дијагонале 52 цм CRT, Полица за телевизор са гардеробером и стакленом витрином, ТА пећ CER, Фотеља (два комада), Стаклени клуб сточић (три комада), Микроталасна пећница WEG, Усисивач SENCOR S2, Кауч на развлачење, Полица за телевизор и комода са фиокама, Комода;
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 14:31:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15070
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 330/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И А171/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Товиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-05-26 17:43:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15042
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.62/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Брцан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 4355 – двособан стан, зграда број 2, улаз 1, број посебног дела 3, на приземњу, површине од 27м2, у улици Бајски пут 21.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 12:38:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13466
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-848/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-477/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Видојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 22 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 04.07.2019. године, или предате непосредно у канцеларију јавном извршитељу до 04.07.2019 године до 16:00 часова. Сто са 6 столица, Кристална чинија са постољем, Кристална пиксла, Кристални лустер са 6 лампи, Тросед, Двосед, Фотеља, Табуре...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767