ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1690 активних, од укупно 22699 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 12:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14957
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕВА МИЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве и њива друге класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 1ха 32а 81 кв.м. и њива 2. класе површине 1ха 23а и 49 кв.к.... потес Кутош, парцелни број 1657. Лист непокретности 65 КО Милешево, у делу 1/6
  Процењена вредност предмета продаје: 581.040,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 290.520,36 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 12:41:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13966
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 516/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1012 КО Војвода Степа
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 12:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13957
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2885/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 952/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Стефан Брадић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 60000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 30000 рсд


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 08:03:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13074
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 644/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел DOBLO CARGO, регистарске ознаке PŽ004-RJ, година производње 2006..
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 14:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13044
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-396/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-222/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Милош Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - стан
  Опис предмета продаје: Стан са уделом 1/1 извршног дужника, уписан у лист непокретности са корисном површином од 40,00 м2, који се налази у Нишу, у ул. Козарачка бр. улаза 30, у поткровљу стамбено – пословне зграде, број стана 41, на катастарској парцели 3046, уписан у лист непокретности бр. 2404 К.О. НИШ – БУБАЊ, фактичким премером утврђена површина од 31,03 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.737.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 868.840,00

  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 12:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11950
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Кадрић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом, Подностојећи вентилатор, Полица за телевизор са комодом, Трпезаријски сто, Столице, 6 комада, LCD телевизор марке ADLER 32 инча са даљинским управљачем, Кухиња горе три елемента и доле два са судопером, Гардеробер троделни (FORMA IDEALE), Брачни кревет, Компјутерски сто, Компјутерска столица, LCD монитор LG 32 инча...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 15:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9843
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Ђурђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 744 КО Јаша Томић
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 295.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9721
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 4 И-850/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1905/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: пословног простора - пет просторија за које није утврђена делатност - локал број 1, површине 84m2, (према извештају стручног лица Бобана Б. Милошевића инж. геодез.- укупна површина наведене непокретности износи 96.85m2) у приземљу, улаз број 1 гараже - гаражном простору број 7, површине 87m2, у подруму, улаз број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 13.635.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.090.500,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 08:54:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9385
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1135/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767