ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28467
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 355/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 355/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Белосавац", Žagubica
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мотокултиватор марке ИМТ 407, косачица
  Опис предмета продаје: 1. Мотокултиватор марке ИМТ 407, косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.040,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:49:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28466
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 348/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 14.496.340,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.248.170,35 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:47:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28465
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 290/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕМ ДОО КУЛПИН
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.115.398,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.880.778,60 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:43:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28464
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЦА САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:41:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28463
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 280/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:27:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28462
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди-Судске јединице у Новом Кнежевцу I-3 Ии-182/2019 од 09.09.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 348/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 657 КО Банатско Аранђелово Број парцеле 309 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја укупне површине 14а28м2 Број парцеле 310 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 14а52м2 Број парцеле 309 породична стамбена зграда пр1 и помоћна зграда пр1улица ПАртизанкса 58 Приватна својина извршног дужника Миливој Лаушев, Банатско Аранђелово, ул. Партизанска бр. 58, ЈМБГ 1507958820101, Габриела Лаушев, Банатско Аранђелово, ул. 9. јан
  Процењена вредност предмета продаје: 908.600,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 28461
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 2 И.И.бр. 714/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 292/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28460
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-147/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-443/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томовић , Супње,Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 24.000,00 до 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 12.000,00 до 360.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28459
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за варење, брусилица, моталица за кабл, тестера, тример
  Опис предмета продаје: апарат за варење, брусилица, моталица за кабл, тестера, тример
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин/ком
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин/ком


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28458
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 29/18 (П2.241/16-74)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, у функцији, дијагонала 8 цм
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, у функцији, дијагонала 8 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.950,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28456
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-314/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: телевизор Toshiba
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28455
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: и3242/12
  Број предмета јавног извршитеља: ии19/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда за металопрерађивачку индустрију
  Опис предмета продаје: зграда за металопрерађивачку индустрију број 2
  Процењена вредност предмета продаје: 309.467,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:40:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28454
  Датум продаје: 2020-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју - Судске јединице у Новом Бечеју 6 Иив-106/2019 од 31.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 458/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5650 КО Ново Милошево Број парцеле 4018 брзг 1,2 Штросмајерова 31 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 4а63м2 Број парцеле 4019/1 земљиште у грађевинском подручју површине 3а10м2 Број парцеле 4018 брзг 1,2 породична стамбена зграда брзг 1 и помоћна зграда брзг 2 све пр1 Штросмајерова 31 Све приватна својина Тибор Карако, Ново Милошево, ул. Штросмајерова бр. 68, ЈМБГ 0710986850020 обим удела 1/1 У износу од 176.250,00 динара. На непо
  Процењена вредност предмета продаје: 176.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:37:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28453
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 259/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ4/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породишна стамбена зграда
  Опис предмета продаје: зграда број 1 - призмена породична стамбена зграда, површине 68 кв.м, власништво Републике Србије која је дужна да трпи намирење, на адреси у Бечеју, улица Серво Михаља 17, уписана у Лист непокретности број 5349 КО Бечеј, на парцели број 6962
  Процењена вредност предмета продаје: 1,351.704,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 946.192,80 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:24:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28452
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.123/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 605/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Велико Градиште, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SEG, старост око пет, шест година у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SEG, старост око пет, шест година у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 11:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28451
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 791/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 568/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26600 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 11:49:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28450
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 340/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 428/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елемир Чизмар
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за сено и ауто
  Опис предмета продаје: преса за сено и ауто
  Процењена вредност предмета продаје: 70,00 динара и 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара и 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 11:41:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 28448
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2/4
  Пословни број судског предмета: 24 И.И 29/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 01/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЦМ Траде Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - парцеле
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје у Закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 7.771.002,40
  Почетна цена предмета продаје: 5.439.701,68


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 11:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28446
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВК-113-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-113-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00динара до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 11:37:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28445
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-2619/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 725/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 47000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 32900 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767