ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-08-15 11:34:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 23532
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-2233/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДАНЕ ЖИГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: репетитор; дрвена комода са стакленим вратима; веш машина "win"; комплет кухиња са судопером; веш машина "gorenje"; фрижидер; дрвена комода
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00; 20.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 3.000,00; 10.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00; 14.000,00; 3.500,00; 3.500,00; 2.100,00; 7.000,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 11:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23531
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Ново Село бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 520/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 112/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ - ГОЧ ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.140.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:54:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23530
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-11032/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богољуб Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.060,00  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23529
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 139/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Adler", видео надзор са четири камере, веш машина "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 229.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 68.700,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 12:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23528
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии751/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UDRUŽENJE OSIGURAVAČA SRBIJE-GARANTNI FOND BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 10:16:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23527
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 862/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ208/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живојин Јањић, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 08:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23526
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Стадионска бр. 29Б.
  Пословни број судског предмета: нема
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 08:28:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23525
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Браће Мусића бр. 19.
  Пословни број судског предмета: И.И 223/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 333/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕХНО ЦЕНТАР ГРЕЈАЊЕ ДОО РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 08:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23524
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у месту Ново Село бр. 735.
  Пословни број судског предмета: И.И 372/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: малолетни Игор Гочанин
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 17:29:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23523
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.i. 515/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 515/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Nisense"-35.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Nisense"-21.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 17:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23522
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.730/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Ф
  Опис предмета продаје: Клима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена; Веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-5.000,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-3.000,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-5.000,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-2.000,00 динара; Веш машина "Gorenje"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-1.500,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-900,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-1.500,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-.600,00 динара; Веш машина "Gorenje"-2.700,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 17:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23521
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Опис предмета продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-3.600,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-1.500,00 динара; Веш машина "Горење"-4.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 17:10:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23520
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 1137/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 1137/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач-сандучар, Плински решо Слобода, Фрижидер-Ободин, TV LG E 51; Кухињски елементи са судоперо
  Опис предмета продаје: Замрзивач-сандучар, Плински решо Слобода, Фрижидер-Ободин, TV LG E 51; Кухињски елементи са судопером; Фрижидер, Компјутер Pent IV са пратећом опремом, Телевизор "Vortex"
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач-сандучар-5.000,00 динара, Плински решо Слобода-2.500,00 динара, Фрижидер-Ободин-4.500,00 динара, TV LG E 51-5.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-8.000,00 динара; Фрижидер-6.000,00 динара, Компјутер Pent IV са пратећом опремом-10.000,00 динара, Телевизор "Vortex"-6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач-сандучар-1.500,00 динара, Плински решо Слобода-750,00 динара, Фрижидер-Ободин-1.350,00динара, TV LG E 51-1.500,00 динара; Кухињски елементи са судопером-2.400,00 динара; Фрижидер-1.800,00 динара, Компјутер Pent IV са пратећом опремом-3.000,00 динара, Телевизор "Vortex"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 16:58:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23519
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИВ-539-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОМСИН ДОО ШАБАЦ, ул. Пастерова бр.12
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар, трактор с кабином, трактор, фреза, прскалица, култиватор, садилица, једноосовинска прскалица, сушаре за дуван
  Процењена вредност предмета продаје: 2.550,000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.785.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:01:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23518
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-708/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Павловић, Кузмин, ул. Змај Јовина бр.18
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: скупљач сена, двообрзни плуг, дрљача, тањирача, приколица, прскалица, ротациона косачица, прекрупач марке "СЕВЕР", прекрупач марке "ПИК МАЧВАНИН", каца за воду
  Процењена вредност предмета продаје: 643.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 321.500,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-02 15:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23517
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 65.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.800,00 динара


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 15:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 23516
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косовска 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 34/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљка Борота
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа са парцелом
  Опис предмета продаје: Стамбени објекат-викенд кућа, површине 51 м2 и кат. парцеле бр. 2232/10, земљиште под кућом, површине 3,00 ара уписане у лист непокретности 904 КО Острово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.652.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 826.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23515
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина, веш машина, фрижидер, кауч, телевизор, орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара, 17.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:21:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23514
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 382/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung”
  Опис предмета продаје: полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23513
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.274/12
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.178/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agrovojvodina Komercservis doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни агрегат без испаривача "DWM COPELAND" - 5ком.
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% од утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767