ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22296
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 5032/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И И 68/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ 1 КЛАСЕ ПОВРШИНЕ 11.022,00 М2 И 3.442,00 М2
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 1 КЛАСЕ ПОВРШИНЕ 11.022,00 М2 И 3.442,00 М2 Н А КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 2019 И 2020/2 УПИСАНА У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 1173 КО ЧЕНЕЈ
  Процењена вредност предмета продаје: 23.398.606,00 ДИНАРА И 7.307.022,49 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 11.699.303,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22295
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕДА ЖИВКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 19.769.212,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.838.448,40 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22294
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-218/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC, Лесковац, ул. Максима Ковачевића бр. 11
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пер млин за прављење чоколаде капацитета 1000 kg, мотор 4,5 kw.
  Опис предмета продаје: Пер млин за прављење чоколаде капацитета 1000 kg, мотор 4,5 kw.
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22293
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1023/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица са витрином и стакленим делом (комада 2), Кауч на развлачење, Фотеља (комада 2), Клуб сточић, Клима AVEGO деветка, са спољном јединицом и даљинским, Телевизор марке HITACHI 32 inch LCD, Комода са огледалом, Комода, Троделни регал;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:14:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22292
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-40-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Camacrown”51” Веш машина”Беко” Кауч Сто и две столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Camacrown”51” Веш машина”Беко” Кауч Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 11:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22290
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: П-330/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-153-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 16.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.250,00


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 12:13:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 22289
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-457/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београд , Београд, ул. Масарикова бр. 1-3 МБР: 07005466 ПИБ: 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Миле Симојловић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број14
  Е-маил адреса: mile.simojlovic@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574574
  Матични број: 62838094

  Број записа у бази: 22288
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-33/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Марјановић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја
  Опис предмета продаје: стан бр.35, 9. спрат, површине 72м2, у Београду (Вождовац), ул. Боривоја Стевановића 33
  Процењена вредност предмета продаје: 8.511.919,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.255.959,60 дин.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-06-18 11:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22286
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИВ 399/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 234/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО, 6 СТОЛИЦА, ТРОСЕД, ФОТЕЉА, КАУЧ, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕПИХ, СТОЧИЋ, КОМОДА, КУХИЊА, ВЕШ МАШ
  Опис предмета продаје: ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО, 6 СТОЛИЦА, ТРОСЕД, ФОТЕЉА, КАУЧ, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕПИХ, СТОЧИЋ, КОМОДА, КУХИЊА, ВЕШ МАШИНА, БРАЧНИ КРЕВЕТ, МАЛИ ДВОКРИЛНИ ОРМАР
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22285
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br.626/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.414/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RS-Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 11:22:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 22284
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 38/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vox", клима марке "Gorenje", музичка линије марке "Samsung"...
  Процењена вредност предмета продаје: 358.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 214.800,00 дин.


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 11:05:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22283
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 474/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 398/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ И РАДЕ МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 114 КО ДРАЖИНОВИЋИ, 268 КО КАЛЕНИЋИ И 90 КО КАЛЕНИЋИ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: НАВЕДЕНА У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ НЕПОКРЕТНОСТ
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 10:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22282
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-599/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Самоходна кошачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši-Италија
  Опис предмета продаје: 1.Самоходна кошачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši-Италија
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.260,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 10:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22281
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-142/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-134/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ковачевић, Саша Кошанин, Светлана Закић, Сања Коматина, Славица Јоковић, Душица Рудинац, Горан Вуковић, Горан Јоксимовић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 70.000,00 динара до 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70.000,00 динара до 2.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 09:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22280
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 9/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Топаловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 231 са објектима на катастарској парцели под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 све уписано у лист непокретности 1964 КО Дреновац, кат.парцела 234 површине 0.03.32ха, кат. парцела 247 површине 0.19.08ха, кат.парцела 248 површине 0.11.96 ха, кат.парцела 249 остало вештачки створено неплодно, катастарсак парцеела 4086 површине 10.23ха, каатастарска парцела 3194 површрине 0.01.76ха, катастарска парцела 3557 површине 0.25.58ха упиане у лист непокретности 107 КО Дреновац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.234.910,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.564.437,34 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 09:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 22279
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Томе Живановића бр.39, спрат 6 стан 41-42, Параћин
  Пословни број судског предмета: И.И-306/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-616/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: потес Ливаде, површине 30 ари 50 м2, врста земљишта: пољопривредно земљиште, катастарска класа: њива 1. класе, облик права: својина, врста својине: приватна, са обимом удела 1/1 извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 1.479.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.035.568,80 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 16:33:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22278
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 3/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10000
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 16:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22277
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 872/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 872/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности "Комград" Бачка Топола
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 872/2017 од 16.07.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:53:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22276
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-4310/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1809/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Живојиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска корпа, Тракторска приколица ручне израде (без регистрације и ознаке), Тракторска дрљача половна, Тракторски плуг двобразни ознака 7552, Електрично тоцило, Компресор ручне израде, Електрична косилица GRENY, Циркулар са абрихтером електрични без ознаке модела, Пуњач акумулатора - Електро Битола, Радни сто метал-дрво са три фиоке и стегом, Клупа метал-дрво, Телевизор CRT TELETECH дијагонале 54 цм, Замрзивач сандучар 4102 ОБОДИН, Телевизор LED SKYWORTH 32, Подностојећа лампа...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-06-18 08:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22275
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 20/5/26
  Пословни број судског предмета: ИИ 399/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 436/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УЗ И ПОД ЗГРАДОМ ОБЈЕКТОМ КАО И ЊИВА 2 КЛАСЕ КО ЖАБАЉ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УЗ И ПОД ЗГРАДОМ ОБЈЕКТОМ КАО И ЊИВА 2 КЛАСЕ КО ЖАБАЉ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3544 У СВОЈИНИ ПРИВАТНОЈ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА 1 1 НЕПОКРТЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА 716 717 945 2 955 2 3057 3058 3059 НАЛАЗЕ СЕ У УЛИЦАМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У ЖАБЉУ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.180.287,67
  Почетна цена предмета продаје: 1.908.172,60


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767