ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 12:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24875
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 21 И И 442/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плугови
  Опис предмета продаје: плави у црвени плуг
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 20.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 14.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 12:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24874
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-5559/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А351/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 16.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 16.10.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 16.10.2019. године


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-16 12:13:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24873
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иос/537069589/1
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 139/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24872
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 421/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велимир Калуђеровић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:43:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24871
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 121/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:40:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24870
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.908/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.283/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Антанасијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Toshiba" 42", табуре црне боје, ноћни сточић беле боје - 2 комада, комода са огледалом беле боје, кожни двосед црне боје, кожна фотеља црне боје, стаза браон боје - 10 метара
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара - комад, 7.000,00 динара, 13.000,00 динара, 7.000,00 динара, 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 1.500,00 динара, 1.000,00 динара - комад, 3.500,00 динара, 6.500,00 динара, 3.500,00 динара, 1.250,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:25:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24869
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 131/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ад "Таково осигурање" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 10:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24868
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.2644/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.833/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: комода за дневну собу браон боје, фотеља црне боје, веш машина "Techno-star", електрична косачица "Budget" црвене боје, ручна колица за бетон зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара, 4.900,00 динара, 7.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.450,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 09:18:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 24866
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 2 Ии 927/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Вурдеља
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 08:55:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24865
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 386/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.546/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-15 21:15:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24864
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.103/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 4/24 na zemljistu i 1/1 na objektu)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 3170 KO Palic
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:32:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24863
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 529/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: Веш машина марке Gorenje А класа, Машина за сушење веша марке Gorenje wt 941
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:22:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 24862
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 808/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: група алата различитих модела и врста
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:06:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 24861
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 12 ии 54817/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 428/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан бр. 16, на IV спрату стамбене зграде за колективно становање у ул. Падинска Скела бр. 106, на кат. парцели 1211, уписан у Листу непокретности 174 К.О. Ковилово
  Процењена вредност предмета продаје: 22.700,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 15.890,00 евра


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:59:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24860
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИВ-204/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 31.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.050,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24859
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И164/03
  Број предмета јавног извршитеља: ии73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу, број посебног дела 2, који се налази у стамбено пословној згради која је саграђена на парцели 401/2 број зграде 1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.729.672,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:24:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24858
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-409/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-409/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24857
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 57/19 и 6 Ии 99/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/19 и И.И.46/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UDRUŽENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU TISE I RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA "GRADIŠTE" NOVI BEČEJ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2 и 4 класе
  Опис предмета продаје: њива 2. класе, површине 80а 33 кв.м. њива 4. класе, површине 33а 65кв.м. укупне површине 1ха 13а 98кв.м. (власништво извршног дужника 1/1)
  Процењена вредност предмета продаје: 1,513.840,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1,059.688,60 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:47:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24856
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-71/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-118/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двоосовински шпедитер, приколица за ауто, једнобразни плуг, прекупачи
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 11:25:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24855
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 3126/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.286/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767