ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27678
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 708/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Џигал Авдија
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 68.887,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27677
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 135/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 710/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алмир Календер
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 68.887,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 27676
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2665/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 67/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛБО ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: генератор
  Опис предмета продаје: Генератор EMSA, тип ЕД120, производни број 20130650, произведен 2013.године, тежина број 1650 кг, снага 110 kw, пописна маркица број АА 39621, инв.број 24602,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 27675
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Иив-388/2019 од 15.04.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-238/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27674
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 139/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 711/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеринић Бобан
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 106.461,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27673
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 154/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 817/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пантовић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 65 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 407.060,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:59:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 27672
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: Ии 3419/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-54/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕRSTE BANK" А.Д. НОВИ САД, ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТУ ПЛАСМАНА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 49 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВО усмено јавно надметање ради продаје непокретности извршног дужника и одређују се услови продаје
  Процењена вредност предмета продаје: од 37.019,90 динара до 601.332,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 25.913,93 динара до 420.932,74 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27671
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 142/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 706/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Средојевић Милош
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 68.887,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27670
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 141/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 705/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћатовић Мустафа
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 68.887,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27669
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 821/18
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 486/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FEROS DOO Aleksinac
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 21.754,28
  Почетна цена предмета продаје: 15.227,99


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:23:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 27668
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди-Судске јединице у Новом Кнежевцу I-3 Ии-174/2019 од 30.08.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-336/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1555 КО Банатско Карађорђево Број парцеле 559 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 10а56м2 Број парцеле 560 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 16а19м2 Број парцеле 559 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3 помоћне зграде улица 9 јануар 57 Процењене вредности 587.551,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 587.551,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27667
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-872/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША, ЈКП
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет, Телевизор “KOPERNIKUS”, Телевизор “GOLDMARK”, Веш машина “BEKO”
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, Телевизор “KOPERNIKUS”, Телевизор “GOLDMARK”, Веш машина “BEKO”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 10.000,00, 6.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 13:21:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808617
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 27666
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Скадарска бр. 6, други спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 2ИИ1331/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.338/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јеличић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни намештај
  Опис предмета продаје: Више врста кућног и намештаја за локал, компјутерска опрема, клима, телевизори
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 дин до 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 рсд до 25.000.00 рсд


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 08:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27664
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Иiи-1926/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ-27/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Секулић, Буковац, ул. Светозара Милетића бр. 8, ЈМБГ 0106957800087
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-кућа
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у Закључку о првој јавној продаји ЗАМ-27-19
  Процењена вредност предмета продаје: 775.849,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 543.094,30 динара  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 08:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27663
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 126/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 557/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тарић Енвер
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 81.412,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27662
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 346/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "LA FANTANA " DOO, Београд, ул. Патријарха Димитрија бр. 12-Г, МБ 17535480, ПИБ 103228707
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: љуљашка, сто,столице.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 08:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27661
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 545/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Брадић Светислав
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 65 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 407.060,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 08:23:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27660
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 535/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фековић Рахим
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 62.524,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 08:15:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27659
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 89/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 531/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Пантовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 68.887,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 07:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27658
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 530/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пешић Младен
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 137.774,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767