ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-07-03 15:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26987
  Датум продаје: 2020-08-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии472/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: лист непокретности бр.1349 КО ЛОВЋЕНАЦ: парцела број 381: земљиште под зградом - објектом, површине од 88м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Ђуре Ђаковића 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 68м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Ђуре Ђаковића; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а10м2;
  Процењена вредност предмета продаје: 810.451,35 РСД
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-06-05 16:46:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 26982
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 И И-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хајрудин Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку И.И163/2017 од 18.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 229.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 114.822,50 дин.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:09:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26976
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,1300 каплара 31
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОСТИЋ ПРОМЕТ КД
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ ЗА БАГЕР
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-25 08:20:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26974
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 09:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 26941
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-245/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1073/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мија Радивојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина, браон боје, непознате године производње Laptop Asus X599R, црне боје, непознате године производње Витрина црне боје, трешња, ручни рад, већа, непознате године производње Витрина црне боје, трешња, ручни рад, мања, непознате године производње Машина за веш марке “Zanussi advantage 106”, беле боје, непознате године производње Замрзивач марке “GORENJE”, 310 l, беле боје, непознате године производње Тример за кошење марке “Villager BC-1250”, наранџасте боје, непознате године производње Меша
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 10,000.00 динара 86,400.00 динара 72,000.00 динара 5,000.00 динара 10,000.00 динара 10,000.00 динара 18,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-06-09 16:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 26938
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5Ии бр. 916/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-763/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 2823 њива 4 класе површине 0.65.56 ха и њива 5. класе површине 1.05.38 ха уписане у ЛН 1355 КО Глушци
  Процењена вредност предмета продаје: 806.982,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 12:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 26931
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-9100/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGAD(NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, корисне површине 162м2, грађевинске површине 100 м2, број етажа ПО+ПР+ПК-1, на кат.парцели број 1804
  Процењена вредност предмета продаје: 2.944.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 08:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26888
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26861
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Жичи бр. 452
  Пословни број судског предмета: И.Ив 143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 17:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26846
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 7ИИВ-46/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 19.06.2020. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 19.06.2020 године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 19.06.2020. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2020-06-10 15:47:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 26837
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1И И-6430/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-169/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 30%
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-20 14:24:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 26831
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-417/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздан Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео на непокретностима уписаним у ЛН 2465 КО Нова Пазова
  Опис предмета продаје: сувласнички удео на непокретностима уписаним у ЛН 2465 КО Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 344.365,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.182,50 динара  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2020-06-22 11:19:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 26826
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 697/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвоката СЛОБОДАНА МАРКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: горионик марке „WEISHAUPT 7 "
  Опис предмета продаје: горионика марке: „WEISHAUPT 7 " модел: „RMS9", година прозводње: „2003" капацитет: „900-3690 kw"
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 14:14:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 26816
  Датум продаје: 2020-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ бр.95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-138/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроинвест фонд д.о.о.Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Клима, телевизор, комода за телевизор, гардеробер, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 73.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 36.500,00 рсд  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-06-26 14:48:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 26814
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.13/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-30 14:38:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 26793
  Датум продаје: 2020-07-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-899/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2204/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2020-06-03 07:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26784
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 83/181
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР - Млекара "БИО - МЛЕКО" Тулово Николић Дејана ПР Тулово
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-03 14:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26769
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Стара Стругара бр. 8/32.
  Пословни број судског предмета: И.И 116/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 26768
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета: ИИ-58/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-157/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 10:00:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 26765
  Датум продаје: 2020-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 1178/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Кораћ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 369.868,01
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности непокретностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767