ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-08-19 14:46:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24567
  Датум продаје: 2020-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Цветановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 842.062,оо
  Почетна цена предмета продаје: 421.031,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2020-09-16 15:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 24348
  Датум продаје: 2020-10-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.1126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE"ДОО Београд, Омладинских бригада 21, Београд
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке ROVER 420 TD, година производње 1996
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-08-25 13:27:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23660
  Датум продаје: 2020-10-01
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 746/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 450/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видоје Милутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: ZETOR 3511 S са витлом и сајлом за извалчење дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 271.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.700,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-08-18 14:18:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23084
  Датум продаје: 2020-12-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ии 325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 133/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Новитовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Мраморку
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-09-25 15:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 23033
  Датум продаје: 2020-10-20
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 16 Ии 76/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Трајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, кућни апарати, пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-10-12 07:54:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 21515
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: И.ив 34018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: FIAT CROMA
  Процењена вредност предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 205.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-10-02 10:34:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21221
  Датум продаје: 2020-11-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Иив 177/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-09-03 14:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21174
  Датум продаје: 2020-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-08-28 13:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20949
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-10-29 11:55:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 20776
  Датум продаје: 2020-11-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-1134/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Попов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: 1. сто трпезаријски са 6 столица 2. кауч 3. 2 фотеље 4. гардеробни орман 5. ТА пећ 6. замрзивач сандучар 7. тепих 8. кафе сточић 9. тв сталак 10. радни сто дечији
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 7000,00 2. 7000,00 3. 4000,00 4.25.000,00 5.1000,00 6.4000,00 7.4000,00 8.3000,00 9.5000,00 10.5000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-23 10:14:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20451
  Датум продаје: 2020-12-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив 992/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 581/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-09-23 12:22:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 19675
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 25/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу и пројектовање расхладних система "Сара Ком" доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДЕТАЉНИЈЕ У ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50% од процењене вредности
  Почетна цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-10-05 12:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 19301
  Датум продаје: 2020-11-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Иив бр. 250/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Љупка Станковић
  Датум и време постављања: 2020-10-15 15:49:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 77/42
  Е-маил адреса: ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0112134243
  ПИБ: 108295526
  Матични број: 63355089

  Број записа у бази: 19182
  Датум продаје: 2020-11-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Београд, Балкан Хотел Гарни-сала хотела, ул. Пожешка 67 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 2124/18 и ИИ 2145/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Мићић, Дарко Мићић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност-трособни стан
  Опис предмета продаје: Трособни стан на Вождовцу површине 109,32 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.876.896,40
  Почетна цена предмета продаје: 4.938.448,20


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-10-12 09:06:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 19087
  Датум продаје: 2020-11-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 991/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO ASKAYA Руменка
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Гер машина 2.Циркулар
  Опис предмета продаје: 1. Гер машина 'Селим Аикирца' 2. Циркулар 'Баурле'
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 300.000,00 динара 2. 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 150.000,00 динара 2. 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-09-09 14:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 18783
  Датум продаје: 2020-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-1524/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-408/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LOMAX COMPANY ДОО ЗА ТРГОВИНУ, ЕXПОРТ-ИМПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: CITROEN JUMPER HD
  Процењена вредност предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 240.000,00 динара  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 14:25:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 18485
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 17/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 578/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимирка Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 192.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.400,00 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-10-07 15:17:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 17728
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.2132/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 1384/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом, њива...
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на катастарској парцели 6517/1, земљиште под зградом у површини 1.21 ар на катастарској парцели 6517/1, њива 4. класе, површине 20,35 ари на катастарској парцели 6517/1, остало вештачко створено земљиште ...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 3.058.714,20 динара, појединачне вредности су прецизиране у приложеном закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 2.141.099,94 динара, појединачне вредности су прецизиране у приложеном закључку о јавној продаји
  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-02 08:57:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 16972
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии. 580/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Петронијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2020-10-05 10:55:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15290
  Датум продаје: 2020-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 162/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНЕ СИЈИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – земљишта y К.О. Сланци
  Опис предмета продаје: 1 ) целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 износи 1.042.902,00 динaра и 2 ) ½ идеалних делова земљишта на катастарској парцели број 1436 К.О. Сланци, укупне површине 1.427,00 м2 износи 590.778,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.633.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 490.104,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767