ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 08:57:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22567
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.603/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.133/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МС Новаковић доо Латвица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина Whirlpool, црт тв Samsung, дрвени ормар, десктоп рачунар + тфт монитор, црт тв Vox, фотељ
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 10:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22566
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 232/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 642/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рача промет доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Пољопривредно радне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 162000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 81000 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 13:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22565
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-188/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-177/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELENOR BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" 51cm, Микроталасна "Gorenje", Електрични шпорет "EI NIŠ", Музичка линија "Panaso
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 12:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22561
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, катастарска парцела број 242/2, Лист непокретности број 546 КО Коцељева
  Процењена вредност предмета продаје: 542.283,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 379.598,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 11:51:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22550
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 1112/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 08:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22548
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 316/17 од 06.04.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-246/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружене осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п.464/2, њива 5.класе и пашњак 5.класе, површине 1.24.94ха, к.п. 982, ливада 3.класе, површине 0.24.51ха, уписане у ЛН 210 КО Белотић и к.п. 792/2, шума 5.клсе, површине 0.17.44. ха, уписана у ЛН 504 КО Мровска
  Процењена вредност предмета продаје: 1.271.223,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 635.611.50 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 09:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22547
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5Иив 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.Ив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрична машина за прање веша, електрични замрзивач, регал, кухињски сто, столице
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 12:06:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22546
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 268/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 62/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22543
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 162/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-123/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 до 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-26 13:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22536
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2905/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга Сусек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључне машине
  Опис предмета продаје: Дрљача, прскалица, аутоприколица
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 12:10:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22531
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PANING PREDUZEĆE EXPORT-IMPORT DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 12:55:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22530
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV DAEWOO-1 ком, комода за тв-1ком, плакар трокрилни-1ком, TV SKYWARD-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 12:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22522
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.139/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.228/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:37:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 22516
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1490/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Волф
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Троипособан стан, 84 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.512.292,94
  Почетна цена предмета продаје: 3.858.605,06


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:10:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22510
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Милоша Ђурића 7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22509
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИВ.13/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке "FIAT" тип "STILO 16V" караван, 1596 cm3,бензин, плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 10:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22508
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv br.57/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 74/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:36:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22507
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А264/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило - аутомобил
  Опис предмета продаје: "Ford Transit" 2,5 нерегистровано, у лошем стању
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22505
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 973/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе; њива 7. класе; лист непокретности број 113 КО Коцељева
  Процењена вредност предмета продаје: 218.187,52 динара; 106.145,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 152.731,26 динара; 74.301,70 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 12:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22503
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 484/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 253.550,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.775,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767