ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 21602
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, земљиште под зградом 102 м2, Пр+Пк, нето површине 81,60 м2+ 61,20 м2, на парцели 3198, ЛН 14669 КО Нови Сад 1,у Новом Саду, Граничарска бр. 32
  Процењена вредност предмета продаје: 10.526.247,82 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.368.373,47 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-22 08:24:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21601
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 113/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроунија ДОО за спољну производњу трговину услуге и спољну трговину, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, машине
  Опис предмета продаје: микроталасна, клавир, вага, пластичне гајбе...
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 08:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21600
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иив 72/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 72/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветанка Поповић, адвокат из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-24 07:56:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21599
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3865/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Ђурчок Мирослав, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 16:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 21595
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 740/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 260/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МД ВАГЕН ДОО КОСЈЕРИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО МАРКЕ ШМИТ
  Опис предмета продаје: ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 710723,43
  Почетна цена предмета продаје: 355361,71


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 16:09:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 21594
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕС ТОРУС ДОО ПРИБОЈ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНИ У ИЗРЕЦИ ЗАКЉУЧКА
  Процењена вредност предмета продаје: ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ СТВАРИ ДАТА У ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: 50% ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ СТВАРИ


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 16:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21593
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ.92/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 17:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21592
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ.188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.101/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.831.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.415.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 15:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21591
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1.И.292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1262/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Црвени сигнал 1969 Доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 20.05.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 20.05.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 20.05.2019. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 15:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21590
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1.Ив.1296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.461/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НБ Цомпани доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, кућни апарати и пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Телевизор "Tesla" са даљинским, комода за телевизор браон боје са два крила, двокрилни орман од иверице, веш машина Gorenje WA50050, орман од иверице са три крила, полица за тв са фиоком, крилим и стакленим делом, монитор LG, штампач Phaser 3020, ормарић беле боје са два крила, прскалица за трактор жуте боје, машина за судове Beko caner 3
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00, 5.000,00, 10.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 10.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 6.000,00, 40.000,00, 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00, 2.500,00, 5.000,00, 7.500,00, 7.500,00, 5.000,00 3.500,00, 1.500,00, 3.000,00, 20.000,00, 9.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:45:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21589
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.560/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: музилица
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:29:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21588
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.554/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA” A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, површине у габариту 175 m², изграђеној на Кп.бр. 13195, уписана у Лист непокретности 1882 КО Лозница, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17 и Земљиште на Кп.бр.13195 уписаног у Лист непокретности 1882 К.О. Лозница укупне површине 0.15,04 ха, врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17
  Процењена вредност предмета продаје: 7.475.732,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.737.866,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 10:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21587
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: ив-112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у улици Доситеја Обрадовића број 20, објекат има одобрење за употребу, број парцеле 171, подброј 4, број етажа под земљом 1, приземље 1, поткровље 1, уписана у лист непокретности број 1673, КО Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 107.500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 53.750,00 евра  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 12:45:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 21585
  Датум продаје: 2019-12-07
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1586/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-165/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винка Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-кућа
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, породична стамбена зграда број 2 и земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 евра


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-05-21 14:43:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 21584
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-172/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 14:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21583
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-269/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 408.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 285.000 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-21 14:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21582
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иив 1969/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОЖЕФ ФРОГО ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ХЛЕБА И ПЕЦИВА "ПЕКАРА-ЛЕТТИ" БЕЧЕЈ, БЕЧЕЈ,
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: витрина, расхладна витрниа, вага, пулт....
  Процењена вредност предмета продаје: од 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21581
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИв 131/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: собни тренажер, лаптоп, машина за прање веша, кожна гарнитура, клима, трпезаријске столице
  Опис предмета продаје: собни тренажер FITMAX, лаптоп SAMSUNG, машина за прање веша GORENJE, кожна гарнитура, клима MIDEA, трпезаријске столице
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 260.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 130.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:36:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21580
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 140/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AGRITECHNICOM" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 10:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21579
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 1.Ии.19/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.126/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Индустрија скроба Јабука д.о.о. Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12.512.960,80 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 6.256.480,40 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767