ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24153
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-65/2019 од 27.03.2019.
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-192/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-16 17:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24149
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.531/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovna pokretna stvar.
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24148
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-451-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24147
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-440/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП 'КОМГРАД' БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лаптоп марке 'LENOVO' и телевизор марке "TESLA"
  Опис предмета продаје: предмети ближе описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:19:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 24146
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: 4 И.ив. 181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43
  Процењена вредност предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX , ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 25.000,00 РСД; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 30.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX, ПОЧЕТНА ЦЕНА 12.500,00 РСД; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43, ПОЧЕТНА ЦЕНА 15.000,00 РСД


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24145
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Дончић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед на развлачење, ТА пећ 4,5 kW CER, DVD плејер са 5.1 звучницима и SAMSUNG управљање, Клима уређај споља и унутрашња јединица KOREL 12-ица, Кауч на развлачење, Кварцна грејалица, Грабуља са металном дршком;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 09:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24138
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Водовод" Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Хидраулични топ за кобасицу
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24137
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 33/2018 од 16.09.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 17:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24134
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-151/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-455/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: трообразни плуг, двообразни плуг, тањирача, дрљача, сетвоспремач, житни сејач, дворедни шпартач, косачица бубњара, преса за балирање, прскалица, задњи ношени утоваривач, грабуље за сено, елеватор, цистерна за осоку
  Процењена вредност предмета продаје: 640.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 320.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24133
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-385/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електроводомонт
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 40.080.072,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.040.036,26 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:55:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24131
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7946/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1554/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU EKSPORT IMPORT GEO COMPANY DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретнa ствар
  Опис предмета продаје: Машина за топлотну обраду (пастеризацију) риба (oсновни подаци - нема података о прозвођачу, типу, капацитету, години производње - оријентационо преко 30 година). Стање - недостаје 6 врата на једној страни, оштећена дихтунг гума на свим вратима, недостају електро - инсталација, преносници за пренос снаге са електромотора, цевна инсталација делом искључена и котао за производњу паре;
  Процењена вредност предмета продаје: 460.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 230.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24130
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-58-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР МАЈАТЕКС ДЕЈАН КРЧЕВИНАЦ ПР.АРИЉЕ,
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 10:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24129
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стандард" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", тросед - собни и лаптоp марке "Acer"
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24128
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-1384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Микић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 26.646.007,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.652.204,90 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24126
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4878/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 235/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21332836, ПИБ 110297938
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 36.469.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.940.790,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 10:44:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24124
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.476/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:42:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24122
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 22035-679/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 755/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 10:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24120
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ВИТРИНА, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 3. ТРОСЕД, 4. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ OBODIN
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500.00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24116
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.893/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје-већи-1ком, регал бели мањи-1ком, веш машина WM 67000-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24115
  Датум продаје: 2019-11-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1069/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, веш машина vox-1ком, кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767