ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-29 13:27:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25170
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРОЂАК МЛДБ ПАВЕЛ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парц.бр. 3376/2 од 4327м2
  Опис предмета продаје: парц.бр. 3376/2 од 4327м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.897.034,67
  Почетна цена предмета продаје: 2.027.924,26


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-29 13:24:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25169
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-730/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11185/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: машина за шивење, прскалица
  Процењена вредност предмета продаје: од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 25168
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 14/19 OД 08/01/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PURATOS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1. КОМОРА ЗА БУРЕК ( ПРОХРОМСКА) 2. ПРОХРОМСКИ СТО
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.800.00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:41:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 25167
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-419/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 до 8.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:11:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25166
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 31/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 31/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ад "Таково осигурање" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 25165
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1.Иив-470/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO ZA TRGOVINU I USLUGE SLIMS BANATSKO NOVO SELO
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска прскалица;Тракторска приколица;Багерска кашика;Шпартач;Трактор марке YTO
  Опис предмета продаје: Тракторска прскалица;Тракторска приколица;Багерска кашика;Шпартач;Трактор марке YTOгодиште 2012., серијски број: 41205037; регистарских ознака: PAAAC-62; број мотора: А495BT-12022642; број маркице: АА36871,
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 рсд;112.000,00 рсд; 82.000,00 рсд;41.000,00 рсд;823.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 рсд;78.400,00 рсд;57.400,00 рсд;28.700,00 рсд;576.100,00 рсд


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 25164
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: 5 Ии-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Челиковић, Београд, ул. Хајдук Вељков Венац бр. 10, ЈМБГ 2101962710164
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, приземље, број зграде 1, ул. Косовска бр 1/Г, катастарска парцела 2189/4,
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, приземље, број зграде 1, ул. Косовска бр 1/Г, катастарска парцела 2189/4, лист непокретности 4249 к.о. Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.583.009,90
  Почетна цена предмета продаје: 3.208.106,93


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25163
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ165/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦРНИЋ ДЕЈАН ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 удела на катастарској парцели
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 927.340,80
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25161
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 630/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1845/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.176.046,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.223.232,73 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:15:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 25160
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И-26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BN - BOS ŠPED DOO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE NA VELIKO I USLUGA U PROMETU ROBE
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 09:58:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25159
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 370/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 68/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/4 на њиви 4. класе, кп. 3989/5, њиви 4. класе, кп. 4004, њиви 5. класе, кп. 4043; њива, Лист непокретности 163 КО Свилеува, њива 3. класе, кп 4010/2, Лист непокретности број 1146 КО Свилеува
  Процењена вредност предмета продаје: 117.518,00 дин; 117.518,00 дин; 70.511,00 дин; 182.152,43 дин
  Почетна цена предмета продаје: 82.263,00 дин; 82.263,00 дин; 49.358,00 дин; 127.507,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 08:24:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25158
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 366/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: двособни стан који се налази на прво спрату зграде за колективно становање, површине 38м2, у Новој Пазови и пословни простор за који није утврђена делатност-остава
  Процењена вредност предмета продаје: од 189.331,04 динара до 1.443.649,18 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 08:22:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25157
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ310/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ294/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на адреси Ђуре Даничића бр.92
  Процењена вредност предмета продаје: 5.201.860,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 06:50:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 25156
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Рузвелтова бр. 55,
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 1888/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 561/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Ановић, Александар Дејковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан, површине 32м2 у приземљу стамбене зграде за кол. становање у ул. Вукасовићева 32, Београд-Раковица, све уписано у ЛН 1222 КО Стара Раковица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.668.391,81
  Почетна цена предмета продаје: 1.867.874,26


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25155
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Доње Црнуће бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-241/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25154
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске бригаде 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 25153
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 16,00 часова
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ "Реч народа" 1. спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 481/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор марке "Samsung", микроталасна пећница марке "Midea", телевизор марке "Samsung", вишенаменс
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Samsung",сиве боје, микроталасна пећница марке "Midea",беле боје, телевизор марке "Samsung",сиве боје, вишенаменски усисивач "KIRBY"
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25152
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:10
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-102/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 46
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: машине за обраду и прераду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 36.612.003,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.628.402,20 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:40:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25151
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: И И-619/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 686/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, кауч, витрина, радни сто, фотеља
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 3.500,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:38:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25150
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 319/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "Gorenje" и рачунар са монитором, мишем и тастатуром
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767