ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:20:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22590
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-79/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Crt 51”, Кауч, Сто и три столице
  Опис предмета продаје: Телевизор Crt 51”, Кауч, Сто и три столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:18:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22589
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-52/2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-333/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Jubanka AD
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Машина за чешљање вуне , није исправна, маркица бр. АА61762, 2.Сандучар „OBODIN“ 310 l, неисправ
  Опис предмета продаје: 1.Машина за чешљање вуне , није исправна, маркица бр. АА61762, 2.Сандучар „OBODIN“ 310 l, неисправан, маркица бр. АА61763, 3.Катодни телевизор, маркица бр. АА61764, црне боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 23.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.850,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:59:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22588
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1466
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-277-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Угротехна 037
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22587
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: иив 138/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ116/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA АД Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Регал, материјал дрво, у средини стакло, димензије 2m x 3m 2.Витрина, материјал дрво, доњи део 4 ладице, а горњи део у стаклу 3. Телевизор марке Самсунг, ЛЕД, новији, дијагонала 70,
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:34:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22586
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 82/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мој Дом" Clean Service doo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 22585
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 1952/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 32-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИЈА ДОБРОСАВЉЕВ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 њиве, 2 винограда
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја 4 њиве, 2 винограда и пашњак
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања, и одређују се услови продаје и то за 3/12 идеална дела наведених непокретности извршног дужника које су уписане у Лист непокретности 1913 КО Беочин: - кат.парцела бр. 1962 „Крчевине“ њива 2. класе, укупне површине 22а 81м2 - кат.парцела бр. 1969 „Раван“ њива 3. класе, укупне површине 18а 06м2 - кат.парцела бр. 1969 „Раван“ њива 4. класе, укупне површине 1ха 56а 64м2 - кат.парцела бр. 1969 „Раван“ њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 303.485,08 дин; 936.081,69 дин; 13.615,36 дин; 201.001,77 дин;
  Почетна цена предмета продаје: 212.439,56 дин; 655.257,18 дин; 9.530,75 дин; 140.701,24 дин;


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22584
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Иив 14/19
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 14/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Теодоровић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22583
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-132/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, електрични шпорет, кауч, орман, усисивач, клуб сто
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox" 51cm, Електрични шпорет "Sloboda"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 1.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 5.600,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 700,00 динара, 700,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 10:07:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22582
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-65/2019 од 27.03.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 192/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5654 КО Бачко Петрово Село 1. Број парцеле 13951 Доњи рит њива 2 класе површине 28а91м2 и њива 4 класе површине 27а00м2 процењене вредности 500.510,00 динара 2. Број парцеле 13954 Доњи рит њива 3 класе површине 59а32м2 и њива 4 класе површине 57а02м2 процењене вредности 1.163.400,00 динара Суседи на парцелам: Александра Гаврић Бечеј Нестора Џилитова 25, Наташа Ђејовић Бечеј Зелена 52, Тривит ДОО Бечеј индустријска бб, Варга Лорант Бачко Петрово С
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 09:59:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22581
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Опис предмета продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 2.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 1.400,00, 3.500,00, 4.200,00, 4.900,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-02 09:40:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22580
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2555/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, површине 71 м2, помоћна зграда бр. 2 површине 126 м2, све на катастарској парцели 11799/27, у ул. 3. Крајишке пролетерске бригаде бр. 39, ЛН 1210 КО Темерин
  Процењена вредност предмета продаје: 4.185.755,96 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.930.029,17 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 09:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22579
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-308/2018 од 05.12.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 577/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Георгие Ђомпарин
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3106 Ко Мокрин Број парцеле 21782 ливада 2 класе површине 17а94м2 пољопривредно земљиште Процењене вредности 213.300,00 динара Број парцеле 21783 остало земљшите укупне површине 12а16м2 Процењене вредности 145.000,00 динара Суседи на парцелама: Димитрије Крстин из Мокрина Тозе Марковића 34 Миланче Челекетић из Мокирна Светог Саве 184 Горан Иличин из Мокрина Арсенија Чарнојевића 3
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 08:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22578
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-111/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-243/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, орман, кауч, сто и две столице, музички стуб, фрижидер, веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор "Teletech" 51cm, Музички стуб "Telefunken", Фрижидер "Obodin", Веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 1.400,00 динара, 2.100,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 07:50:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22576
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 406/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 153000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 107100 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 15:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22574
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1475/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Спасић из Пирота, ул. Хризантема бр.35
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке "ZASTAVA", модел YUGO 45 KORAL
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 15:34:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 22573
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.189/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 66/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности бр. 7957 к,о. Бачка Паланка - град, број парцеле 5030 ул. ЈА бр. 106, локал бр. 3, ламела бр. 3, површине 54м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.110.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 15:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22572
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.322/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.457/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јефтић Дејан из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5202/7 -земљиште под зградом-објектом површине 97м2 у ул.Добривоја Радосављевића Бобија 148/а, уписана у лн.бр.17845 КО Књажевац , у друштвеној својини извршног дужника ДВП Ерозија , удео 1/1, кп.5202/7 по култури пашњак 4.класе површине 0.09,03 ха уписана у лн.17845 КО Књажевац, у друштвеној својини извршног дужника ДВП Ерозија, удео 1/1, кп.5202/7 зграда бр.1-Зграда водопривреде -чуварница водотока бр.етажа ПР-1, СП-1, објекат има одобрење за градњу, уписан у лн.17845 КО Књажевац
  Процењена вредност предмета продаје: 45.700 евра
  Почетна цена предмета продаје: 31.990 евра


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22571
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 34/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 62000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 43400 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 22570
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 235/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Philips", дрвена гарнитура сто и две клупе, машина за судове "Simens", веш машина "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 348.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 243.600,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:46:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22569
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 325/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МАЛИ АГРАР
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 182.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.015,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767