ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 09:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23826
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 722/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 153/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошковић аграр доо
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 њиве
  Опис предмета продаје: 2 њиве (ближи опис у закључку ИИ153/2018 од 28.08.2019. године)
  Процењена вредност предмета продаје: 167.834,20 динара и 909.200,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.483,94 динара и 636.440,22 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 09:13:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23825
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив-434/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив-160/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AMICUM доо Ивањица
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1) телевизор SAMSUNG стари тип; 2) телевизор SAMSUNG стари тип; 3) Тв комода Матис иверица; 4) Кухињски елементи Матис иверица беж браон; 5) Гардеробер иверица натур боја; 6) Замрзивач 300л ЕЛИН ЛУХ; 7) Тв комода Матис натур; 8) Гардеробер иверица беж боја
  Процењена вредност предмета продаје: 1) телевизор SAMSUNG стари тип - 2000,00 динара; 2) телевизор SAMSUNG стари тип - 2000,00 динара; 3) Тв комода Матис иверица - 3000,00 динара; 4) Кухињски елементи Матис иверица беж браон - 10.000,00 динара; 5) Гардеробер иверица натур боја - 5000,00 динара; 6) Замрзивач 300л ЕЛИН ЛУХ - 6000,00 дина
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 09:11:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 23824
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-808/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-167/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМБ ГРАФИКА" АД НОВИ САД, Нови Сад, Футошки пут бр. 57
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан бр. 4, површине 53 м2, на првом спрату стамбене зграде за колективно становање саграђене на парцели бр. 3392/82 КО Нови Сад 1, уписан у ЛН бр. 20008, у Новом Саду, ул. Руменачки пут бр. 55А
  Процењена вредност предмета продаје: 6.251.058,50
  Почетна цена предмета продаје: 4.375.740,95


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:50:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 23823
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суморовац ББ, Кнић
  Пословни број судског предмета: ИИ 632/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јабланчић, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: циклон "Ферти"; корпа за траткор; "Застава Инпро" приколица за кола; дрљача; котао на дрва "Мегал" 4
  Опис предмета продаје: циклон "Ферти"; корпа за траткор; "Застава Инпро" приколица за кола, једна осовина, рег. бр. AB-263 KG; дрљача; котао на дрва "Мегал" 40 kw; казан за печење ракије 80 л; мешалица за бетон; столице 30 ком, металне; млин за јарму велики; три мангала за печење;
  Процењена вредност предмета продаје: циклон "Ферти" процењен на износ од 22.000,00 динара; корпа за траткор процењена на износ од 15.000,00 динара; "Застава Инпро" приколица за кола, процењена на износ од 45.000,00 динара; дрљача, процењена на износ од 10.000,00 динара; котао на дрва "Мегал" 40 kw, процењен на износ од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: циклон "Ферти" продајна цена је 15.400,00 динара; корпа за траткор продајна цена је 10.500,00 динара; "Застава Инпро" приколица за кола продајна цена је 31.500,00 динара; дрљача продајна цена је 7.000,00 динара; котао на дрва "Мегал" 40 kw продајна цена је 21.000,00 динара; казан за печење ракије пр


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23822
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-92/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара до 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:41:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23821
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.5559/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А351/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:38:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23820
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића, Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-440/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-145/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Milan Kotlajić ПР Milan Kotlajić preduzetnik, Drumski prevoz tereta KOTLAJIĆ-TRANSPORTI
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према Закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23819
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.3258/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1779/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Цакић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 28.08.2019. године


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 23818
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Пајазитово, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 6922/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило "Fiat 280"
  Опис предмета продаје: Теретно возило "Fiat 280", рег. бр. KG 105-HR, године производње 1988
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 23817
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 191/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 30/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TEHNO-CHEM DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пекарска опрема
  Опис предмета продаје: Продаје се производна линије пекаре која се састоји од миксера за мешење теста, делилице за тесто, преткоморе и пећи за печење хлеба.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.452.527,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.416.769,26 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 00:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23816
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 700/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Маљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: 3 путничка возила: Peugeot 406 ST Berlingo, Astra classic и Opel Vivaro 1,9
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин., 450.000,00 дин, 450.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 дин, 315.000,00 дин. и 315.000,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-28 16:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23815
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.742/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 16:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23814
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 76/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 16/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mazda" модел "GD", година производње 1991
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23813
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: 2ИИв 440/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 177/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:24:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23812
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 927/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ПУШАРА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23811
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића, Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-1246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-364/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Каранац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према Закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:03:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23810
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2296/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДОЉУБ РАДЕНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи, ТВ Комода,Веш машина, Телевизор,Гардеробер, Монитор, Плакар
  Опис предмета продаје: Кухињски елементииверица, Тв комода, иверица сиво беле боје, Веш машина Горење, Телевизир ЕЛИТА, стари модел, Гардеробер стари модел, Монитор PHILIPS, Гардеробер иверица стакло, Плакар иверица натур боја
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 12:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23809
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља Александра Такића из Ниша , ул. Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-804/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И2055/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђевић Стојан из Прћиловице
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 199.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.300,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:46:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 23808
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1692/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 486/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4-те класе
  Опис предмета продаје: Шума 4-те класе,38а 84м2,катастарска парцела бр.3055
  Процењена вредност предмета продаје: 99.007,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.702,24 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:27:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 23807
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: ИИ.222/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиат пунто ван
  Опис предмета продаје: Фиат пунто ван, беле боје, година производње 2004., запремина 1248, нерегистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 94.368,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 47.184,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767