ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:15:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28787
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии-446/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 125/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "S-GROUP" ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 500 до 1000
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:09:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28786
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК312/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК312/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE Д.О.О
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12000
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28784
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 187/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед и двосед, материјал штоф сиве боје
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед и двосед, материјал штоф сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-21 14:48:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28782
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-372/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 93/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миомир Каран
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Ласло Гуљаш, Суботица, ЈМБГ: 1007959820080, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности брoj 8793 КО СТАРИ ГРАД и то: парцела број 19843 – земљиште под зградом - објектом, површине од 88м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Вировитичка 21; земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а00м2, у улици Вировитичка; њива 5.класе, површине од 25м2, у улици Вировитичка.На парцели се налазе два објекта која су изграђена без грађевинске дозволе. Објек
  Процењена вредност предмета продаје: 4.806.978,82 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 14:40:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28781
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Су.бр. 43-15/2019.(О.бр.344/16)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 34/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Ормар – регал четворокрилни, материјал дрво – шпер, димензије 4 м дужине, 2 м висине 2. Телевизо
  Опис предмета продаје: 1. Ормар – регал четворокрилни, материјал дрво – шпер, димензије 4 м дужине, 2 м висине 2. Телевизор марке Samsung, стари тип у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 14:30:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 28780
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив. 416/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 83/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VLADAN KRČADINAC PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO WEIFERT PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица
  Опис предмета продаје: тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 235.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-21 14:27:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28779
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.179/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4. класе
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 387.951,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 271.565,91 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 14:20:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28778
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Су 586/17 (П.1702/16-55)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, старије производње, у функцији 2.Лежај плаве боје, материјал штоф 3.Две ф
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, старије производње, у функцији 2.Лежај плаве боје, материјал штоф 3.Две фотеље, материјал еко кожа
  Процењена вредност предмета продаје: 14.040,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 28776
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Чолак Антина бр.40/12, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-85/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АDDIKO BANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непкретност
  Опис предмета продаје: ближе одређен закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 1.606.850,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности сваке парцеле појединачно


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28775
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии. 38/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 113/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Бузејић, Жагубица
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Моторно возило марке ZASTAVA YUGO KORAL 45, регистарске ознаке PO 040-BH, година производње 1990,
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило марке ZASTAVA YUGO KORAL 45, регистарске ознаке PO 040-BH, година производње 1990, број шасије VX1145A0000934892, бензин 98, пописна маркица AA109461, возило у власништву дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 53.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.170,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 28773
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИ 210/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-413/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GEO KOMPANI TRGOVINSKO TRANSPORTNO , USLUŽNO I PROIZVODNO DRUŠTVO EXSP, Ниш, ул. Николе Коперника бр. 35/20, МБ 17620533, ПИБ 103665394
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Две њиве друге класе
  Опис предмета продаје: Опис је садржан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.030.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 721.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28772
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 780/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" - Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LG 43 inča LCD - 9.000,00
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:27:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28770
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 15/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: QUEEN-ANJA ДОО ШАЈКАШ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28769
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 541/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Samsung 51 цм екран - 1.500,00 Мини линија aiwa - 2.000,00 DVD player сиве боје - 1.500,00
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:11:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28768
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 ИИв-475/2019 од 05.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 33 2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRODUKT DOO ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE ZRENJANIN, Зрењанин,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ,ЈУНАД,БУШИЛИЦЕ,АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ...
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ,ЈУНАД,БУШИЛИЦЕ,АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ...
  Процењена вредност предмета продаје: 2.363.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.654.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28767
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.282/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:08:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28766
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.466/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, аспиратор Ignis-1ком, шиваћа машина Багат Јадранка-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:02:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28765
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 ИИв-132/2019 од 14.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 36 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЛЕТИНА ДОО НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ,ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: мотокултиватор,шпартач,сејалица,елеватор...замрзивач,тв...
  Процењена вредност предмета продаје: 341.000,000
  Почетна цена предмета продаје: 170.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:01:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28764
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИв-1301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 317/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU KANBERA PLUS DOO ĆUPRIJA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрвени регал, 4 метара дужине - 12.000,00 Тросед - 19.000,00 Телевизор Sony trinitron 61cm екран - 4.000,00
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:39:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28763
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИв-146/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Једноосовинска тракторска приколица - 175.000,00 Двобразни плуг - 17.500,00 Сакупљач сена - 17.500,00
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767