ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 27998
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 2851/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1961/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператрор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја предмета покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:07:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 27997
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 И.и 1283/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И342/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дострибуција доо
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: предмети покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.350,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 15:06:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27996
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 222/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 943.368,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.684,40 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-02-28 11:41:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 27995
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-1886/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1664/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 11:22:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27994
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Обилићева 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27993
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Горњи Милановац,Шкепа 103
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-429/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27992
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Љубић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-270/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:29:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27991
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Лучани,Дљин бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27990
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Горњи Милановац,Рада Кончара 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-172/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:26:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27989
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 675/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 339/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јарић Ружа
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.550,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 09:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 27985
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:30 часпова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: иив 80/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАПТОП
  Опис предмета продаје: Лаптоп HP PREMIUM, Intel centrino 2 individua
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 09:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27984
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 474/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO EXPORT-IMPORT STANDARD DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 08:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27983
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.991/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung-1 ком,плакар-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 08:14:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27982
  Датум продаје: 2020-03-14
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.903/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар-1 ком, tv samsung-1 ком,сточић-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 16:34:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27981
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А 203/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А 203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2. Телевизор марке Tel
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2. Телевизор марке Telefunken LCD, дијагонала 80 цм, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 42.480,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.240,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27980
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 ИИв. 185/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 321/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка ад Крагујевац, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тв марке FOX у функцији 2.Регал материјал дрво, димензија 4м дужине и 2м висине 3.Тв марке SAMSU
  Опис предмета продаје: 1.Тв марке FOX у функцији 2.Регал материјал дрво, димензија 4м дужине и 2м висине 3.Тв марке SAMSUNG, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 23.516,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.758,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:22:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27979
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2386/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2386/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима Корал 12-тица; Бамбус гарнитура двосед, фотеља, сточић; Два гоблена са широким рамом
  Опис предмета продаје: Клима Корал 12-тица; Бамбус гарнитура двосед, фотеља, сточић; Два гоблена са широким рамом
  Процењена вредност предмета продаје: Клима Корал 12-тица-10.000,00 динара; Бамбус гарнитура двосед, фотеља, сточић-5.000,00 динара; Два гоблена са широким рамом-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима Корал 12-тица-6.000,00 динара; Бамбус гарнитура двосед, фотеља, сточић-3.000,00 динара; Два гоблена са широким рамом-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:14:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27978
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-924/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2897/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Милошевић, Бојан Милошевић, Данијела Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27977
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 387/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Клавијатура марке "Yamaha", телевизор марке "LG" и бежични звучник марке "JBL"
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:04:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 27976
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: 9ИИ 1275/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 727/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Грозданић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: површне 104 м2, Калуђерица
  Процењена вредност предмета продаје: 10.663.805,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.573.461,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767