ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


    Оглас поставио: Дамир Шите
    Датум и време постављања: 2019-08-21 10:12:07
    Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
    Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
    Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
    Контакт телефон: 0695542660
    ПИБ: 107592648
    Матични број: 62850973

    Број записа у бази: 20764
    Датум продаје: 2019-09-20
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: Ии.322/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И.178/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB СРБИЈА БЕОГРАД ДОО
    Надлежни суд: Основни суд у Суботици
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
    Опис предмета продаје: - парцела број 7781/4 - зграда пољопривреде број 1 - ИНКУБАТОРСКА СТАНИЦА, зграда пољопривреде број 2 - МАГАЦИН, помоћна зграда број 3 - ПОРТИРНИЦА, све на потесу Рит;
    Процењена вредност предмета продаје: 23.699.708,50 РСД
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Александар Николић
    Датум и време постављања: 2019-08-21 13:29:23
    Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
    Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
    Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
    Контакт телефон: 0638235478
    ПИБ: 109256973
    Матични број: 64047922

    Број записа у бази: 20731
    Датум продаје: 2019-09-17
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 158/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 335/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Антић
    Надлежни суд: Основни суд у Врању
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 12
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
    Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
    Процењена вредност предмета продаје: 128.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Вељко Губеринић
    Датум и време постављања: 2019-08-23 02:24:46
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
    Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
    Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
    Контакт телефон: 0644241500
    ПИБ: 108591900
    Матични број: 63559695

    Број записа у бази: 20700
    Датум продаје: 2019-09-09
    Време продаје: 15.00
    Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
    Пословни број судског предмета: ИИ583/16
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ132/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Зелић
    Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 25
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
    Опис предмета продаје: покретне ствари- покућство ближе опредељени у закључку од 09.07.2019. године
    Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин итд. -ближе опредељени у закључку од 09.07.2019. године
    Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин итд.-ближе опредељени у закључку од 09.07.2019. године


    Оглас поставио: Жељко Кесић
    Датум и време постављања: 2019-09-16 13:42:41
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
    Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
    Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
    Контакт телефон: 0641418719
    ПИБ: 108587761
    Матични број: 63556530

    Број записа у бази: 20650
    Датум продаје: 2019-10-08
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: И.И. 487/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божо Симанић
    Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1 парцела
    Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
    Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 547 КО Банатски Деспотовац
    Процењена вредност предмета продаје: 1.130.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору    Оглас поставио: Жељко Кесић
    Датум и време постављања: 2019-08-05 09:49:01
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
    Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
    Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
    Контакт телефон: 0641418719
    ПИБ: 108587761
    Матични број: 63556530

    Број записа у бази: 20646
    Датум продаје: 2019-08-30
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 367/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
    Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 3 ставке
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
    Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
    Процењена вредност предмета продаје: у закључку
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору    Оглас поставио: Дамир Шите
    Датум и време постављања: 2019-07-29 10:45:03
    Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
    Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
    Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
    Контакт телефон: 0695542660
    ПИБ: 107592648
    Матични број: 62850973

    Број записа у бази: 20639
    Датум продаје: 2019-08-26
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: Ии.314/2018
    Број предмета јавног извршитеља: И.И.104/18
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD / Република Србија - Министарство финансија
    Надлежни суд: Основни суд у Суботици
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
    Опис предмета продаје: - парц.бр 4265 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а03м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Качићева 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 25м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Качићева; земљиште уз зграду - објекат, површине од 2а99м2, у улици Качићева;
    Процењена вредност предмета продаје: 870.750,09 РСД
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
    Датум и време постављања: 2019-09-16 08:34:01
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
    Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
    Контакт телефон: 0628809183
    ПИБ: 108586550
    Матични број: 63555720

    Број записа у бази: 20606
    Датум продаје: 2019-10-10
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: I.I 888-2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
    Надлежни суд:
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
    Опис предмета продаје: Непокретност
    Процењена вредност предмета продаје: 5.194.200,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Жарко Димитријевић
    Датум и време постављања: 2019-07-22 13:56:50
    Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
    Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
    Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
    Контакт телефон: 0642102916
    ПИБ: 107579264
    Матични број: 62842458

    Број записа у бази: 20604
    Датум продаје: 2019-08-21
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: И Ив-921/2018
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-287/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ВПР 018 ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА
    Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 11 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
    Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
    Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
    Датум и време постављања: 2019-07-30 10:05:38
    Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
    Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
    Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
    Контакт телефон: 0643214625
    ПИБ: 109335905
    Матични број: 64102087

    Број записа у бази: 20600
    Датум продаје: 2019-08-27
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
    Пословни број судског предмета: ИИ-39/2016
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA MDD DRAGAN MATIĆ PREDUZETNIK KRUPANJ
    Надлежни суд: Основни суд у Лозници
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 3 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
    Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
    Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
    Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


    Оглас поставио: Иван Миловановић
    Датум и време постављања: 2019-08-15 18:12:28
    Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
    Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
    Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
    Контакт телефон: 063633428
    ПИБ: 109245549
    Матични број: 64039440

    Број записа у бази: 20505
    Датум продаје: 2019-09-16
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
    Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1094/18
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-734/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ад Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
    Тип предмета продаје:
    Број/количина предмета продаје: 1 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
    Опис предмета продаје: двособан стан, број посебног дела 19, поткровље, површине 49м², број улаза 5, број зграде 1, катастарска парцела број 3337/4, уписано у лист непокретности 7998 КО Краљево
    Процењена вредност предмета продаје: 3.659.856,90 динара
    Почетна цена предмета продаје: 1.829.928,45 динара


    Оглас поставио: Мирко Ратковић
    Датум и време постављања: 2019-08-16 12:42:09
    Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
    Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
    Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
    Контакт телефон: 0669011000
    ПИБ: 108298106
    Матични број: 63356247

    Број записа у бази: 20435
    Датум продаје: 2019-09-16
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 193/18
    Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 73/18
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДПС КЛАС ГРОУП"
    Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 6
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
    Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама и земљиштем, све уписано у Лист непокретности број 1239 КО Салаш Црнобарски
    Процењена вредност предмета продаје: 3.896.825,40 дин
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Жарко Димитријевић
    Датум и време постављања: 2019-08-30 15:44:47
    Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
    Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
    Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
    Контакт телефон: 0642102916
    ПИБ: 107579264
    Матични број: 62842458

    Број записа у бази: 20421
    Датум продаје: 2019-10-31
    Време продаје: 13:00
    Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
    Пословни број судског предмета: 1 ИИв-339/2010
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А21/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
    Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 26 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
    Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
    Процењена вредност предмета продаје: 303.000,00 дин.
    Почетна цена предмета продаје: 90.900,00 дин.    Оглас поставио: Горан Брстина
    Датум и време постављања: 2019-08-09 12:39:36
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
    Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
    Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 0640225544
    ПИБ: 108296852
    Матични број: 63355054

    Број записа у бази: 20355
    Датум продаје: 2019-09-06
    Време продаје: 09.00
    Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
    Пословни број судског предмета: ИИ 203/2018
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младеновић Ђорђе
    Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички део објекта
    Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у улици Натошевићева бр. 22 у Старом Сланкамену
    Процењена вредност предмета продаје: 1.351.117,70
    Почетна цена предмета продаје: 675.558,85


    Оглас поставио: Душан Илић
    Датум и време постављања: 2019-08-07 11:28:30
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
    Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
    Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
    Контакт телефон: 0691900030
    ПИБ: 109253715
    Матични број: 21149918

    Број записа у бази: 20345
    Датум продаје: 2019-09-09
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: ИИв-87/2016
    Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А651/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевар Немањића 14а
    Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
    Опис предмета продаје: - породично стамбена зграда бр.1 површине у основи 85м2 која се састоји од подрима и приземља на КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац, - приземна зграда занатства и личних услуга -лимарска радионица бр.2 површине у основи 81м2 на КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац - део парцеле КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , земљиште уз зграду- објекат површине 5 а , , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац, на вредност
    Процењена вредност предмета продаје: 371.210,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору    Оглас поставио: Младен Пецељ
    Датум и време постављања: 2019-09-13 13:51:55
    Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
    Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
    Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 037201140
    ПИБ: 109258350
    Матични број: 64048759

    Број записа у бази: 19987
    Датум продаје: 2019-10-11
    Време продаје: 15:50
    Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
    Пословни број судског предмета: ИИ4498/18
    Број предмета јавног извршитеља: II-1176/18
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
    Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
    Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
    Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Иван Јездовић
    Датум и време постављања: 2019-08-12 15:44:27
    Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
    Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
    Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
    Контакт телефон: 0600571705
    ПИБ: 108588117
    Матични број: 63556823

    Број записа у бази: 19952
    Датум продаје: 2019-09-06
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: И-794/2016
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-414/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UZIN UTZ SRBIJA DOO BEOGRAD
    Надлежни суд: Основни суд у Параћину
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 16
    Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
    Опис предмета продаје: Кп бр 2313 КО Горње Видово 1, Кп бр 2419 КО Горње Видово 1,Кп бр 26 КО Горње Видово 2,Кп бр 3922 КО Лебина,Кп бр 786/1 КО Доње Видово,Кп бр 1284/1 КО Доње Видово,Кп бр 2896 КО Доње Видово,Кп бр 3861 КО Доње Видово,Кп бр 4102 КО Доње Видово,Кп бр 5445 КО Доње Видово,Кп бр 5642 КО Доње Видово,Кп бр 938/1 КО Доње Видово,Кп бр 3162 КО Доње Видово,Кп бр 5063 КО Доње Видово,Кп бр 5294 КО Доње Видово,Кп бр 3608/1 КО Доње Видово
    Процењена вредност предмета продаје: 70.301,04 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору    Оглас поставио: Срђан Јовановић
    Датум и време постављања: 2019-07-19 13:45:47
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
    Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
    Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0643358676
    ПИБ: 109342479
    Матични број: 64106805

    Број записа у бази: 19951
    Датум продаје: 2019-08-23
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: И-3369/2013
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-14/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Диклић, Олгица Диклић, Ђурђевка Диклић
    Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 6
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
    Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
    Процењена вредност предмета продаје: 20.400,00 дин.
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Миљан Трајковић
    Датум и време постављања: 2019-08-23 14:52:48
    Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
    Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
    Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
    Контакт телефон: 063434995
    ПИБ: 108586996
    Матични број: 63556386

    Број записа у бази: 19877
    Датум продаје: 2019-09-18
    Време продаје: 11:00
    Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
    Пословни број судског предмета: ИИ-400/2018
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-3868/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
    Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
    Опис предмета продаје: Стан у улици Патриса Лумумбе, број посебног дела 72, површине 81 м2, број улаза 47 - детаљније у закључку
    Процењена вредност предмета продаје: 7.162.964,05
    Почетна цена предмета продаје: 5.014.074,80
    Оглас поставио: Вељко Губеринић
    Датум и време постављања: 2019-08-28 16:30:53
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
    Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
    Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
    Контакт телефон: 0644241500
    ПИБ: 108591900
    Матични број: 63559695

    Број записа у бази: 19813
    Датум продаје: 2019-09-25
    Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
    Пословни број судског предмета: I 6 Ии-130/2018
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ70/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: петособан стан
    Опис предмета продаје: петособан стан (ближи опис у закључку ИИ70/2018 од 28.08.2019.)
    Процењена вредност предмета продаје: 2.360.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


    Оглас поставио: Вељко Губеринић
    Датум и време постављања: 2019-08-01 14:58:45
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
    Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
    Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
    Контакт телефон: 0644241500
    ПИБ: 108591900
    Матични број: 63559695

    Број записа у бази: 19812
    Датум продаје: 2019-08-29
    Време продаје: 16.00
    Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
    Пословни број судског предмета: I 6ИИ-1078/2017
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ8/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео непокретности
    Опис предмета продаје: сувласнички удео непокретности извршног дужника у обиму 1/2
    Процењена вредност предмета продаје: 2.006.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 1.003.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767