ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23489
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 52/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FORUM EXPORT IMPORT DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило и теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 425.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 212.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:18:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23486
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3 Ик. 86/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина
  Опис предмета продаје: веш машина BOSCHmaxx6, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23485
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 08.11.2019. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 08.11.2019. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 08.11.2019. године до 16:00 часова
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:00:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23483
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-179/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.97/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грујовић Миладин
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Фрезер за обраду дрвета Електропогон
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 08:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23475
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ии.1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.9/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.281.396,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.140.698,09 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 08:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23473
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 20/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POLJOPRIVREDNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE AGRO-STOČAR D.O.O. KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 3.520.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.760.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23457
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 67/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Госпођинци, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена вредност предмета продаје: од 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 135.000,00 динара  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2019-08-10 12:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 23435
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.186/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд, Таковска 2, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Гаража, у улици Балканској, број зграде 4, улаз број 70А, број посебног дела зграде (број гараже) 9/3, подрум, укупне нето корисне површине око 15 m² и Гаража, у улици Балканској, број зграде 4, улаз број 70А, број посебног дела зграде (број гараже) 10/4, подрум, укупне нето корисне површине око 15 m²
  Процењена вредност предмета продаје: 780000,00 динара по гаражи
  Почетна цена предмета продаје: 468000,00 динара по гаражи


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 18:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23423
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 273/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: ЛН 10134 К.О. Палић
  Процењена вредност предмета продаје: 2.164.625,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 12:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23422
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии1331/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ378-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тракторска преса за балирање
  Процењена вредност предмета продаје: 350.0000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 13:50:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23419
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA PARKING SERVIS, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: тракторска приколица црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:13:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23414
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-844/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.687/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тарупер траве; 2. Тракторска коса; 3. Тракторска вила
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 240.000,00 динара; 2. 120.000,00 динара; 3. 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 16:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23409
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ-479/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-297/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 21.750,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:21:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23399
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 164/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 125/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 23384
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-230/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа Финанце доо Београд
  Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.700,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 13:43:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23370
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1086/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 690/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.833.243,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23366
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-378/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 145/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЛЕРИЈА СУКНОВИЋ ПР "КОДЕКС ЕТИК" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: посуда за кување-дупликатор "Сенкинг-верк"
  Опис предмета продаје: модел 850-52-8
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:41:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23364
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 3/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 дин.  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23360
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИВ 1901/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 693/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23359
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 359/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Радојчин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767