ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 18:55:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28896
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: БП: И.И-31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Intesa Leasing doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 18:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28895
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 122/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРО ТРАНСПОРТ КЉАЈИЋ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 16:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28894
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.153/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Процењена вредност предмета продаје: 448.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.880,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 15:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28893
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.Ив.159/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 240/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Индустрија млека и млечних производа "ИМЛЕК", Падинска Скела
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD новији 2. Две фотеље материјал штоф, браон боје
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD новији 2. Две фотеље материјал штоф, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.172,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28892
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-469-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет “ АLPHA” Tv “ SAMSUNG “ Регал са полицама
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “ АLPHA” Tv “ SAMSUNG “ Регал са полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 6.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 3.000,00 6.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28891
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-13749/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-147/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: њива, виноград, пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 726.288,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 435.772,99 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28890
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК674/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило SEAT LEON 1.6, регистарских ознака ZR095-AC истеклих 11.10.2018. године, бордо боје, број шасије VSSZZZ1MZ1R0400045, број мотора AKL957543, снаге мотора 74 kW, година производње 2001
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28889
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.80/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 391/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд- огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Апарат за кафу марке SPIDEM BELLEZZA у исправном стању 2. Комплет двосед и две фотеље, црвене бо
  Опис предмета продаје: 1. Апарат за кафу марке SPIDEM BELLEZZA у исправном стању 2. Комплет двосед и две фотеље, црвене боје, материјал еко кожа
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28887
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И-245/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTERALLIS CHEMICAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:27:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28886
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 1955/19
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "БЛАЖИЧ" доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 7.498.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 14:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28885
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1177-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и две столице Веш машина Gorenje
  Опис предмета продаје: Сто и две столице Веш машина Gorenje
  Процењена вредност предмета продаје: 3000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 13:15:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28883
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 Ии. 354/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А348 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Гајић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Две фотеље црне боје, еко кожа 2. Двосед и две фотеље црне боје, еко кoжа материјал 3. Телев
  Опис предмета продаје: 1. Две фотеље црне боје, еко кожа 2. Двосед и две фотеље црне боје, еко кoжа материјал 3. Телевизор марке Vivax, старији тип, у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 17.627,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.813,50


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 13:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28882
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 520/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив 532/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 50000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 35000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 12:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28881
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 529/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 362/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 122000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 85400 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 12:42:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 28880
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 2Ии 1058/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 957/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 103/3, 104/2, 123/1, 136/1, 136/4, 137/1, 185/3, 186/3 уписане у ЛН 440 КО Бојић
  Процењена вредност предмета продаје: 1.684.606,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.179.224,52 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 11:24:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28879
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 476/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије" Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Опис предмета продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Процењена вредност предмета продаје: 14.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.100,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-26 11:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28877
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Pravo svojine i pravo koriscenja n nepokretnostima (obim udela1/1) sadasnjeg vlasnika Tinde Solnoki
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 4898 KO Horgos
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-05-26 11:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 28876
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 435/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE, 2. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ МАРКЕ ALTUS, 3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 4. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ LTH, 5.ЦИРКУЛАР ЗА ДРВА
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 56.000, 00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 10:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28875
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4017/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1170/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Хилти бушилица "Einhell" црвене боје, полица за телевизор браон боје, усисивач "Samsung" 1600 W црвене боје, компресор "AGM" црвене боје, стона брусилица са два камена, мотокултиватор са фрезом
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.500,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.750,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 10:28:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28874
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 221/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 499/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревозничка радња А.Т.П. Стевановић Милан Стевановић ПР Костолац, Костолац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у функцији 3. Двосед и једна фотеља црне боје, материјал еко кожа 4. Тракторска приколица једноосовинка 5. Aпарат за покер, марке SHARK, четири комада 6. Два двоседа, материјал штоф, браон боје 7. Фотеља, материјал штоф, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 162.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 81.450,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767