ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-05 13:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28116
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 24 ИИВ-720/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-03-05 13:01:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 28115
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 320/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 326/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гизела Вираг
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште у Банатској Суботици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1,102.150,00
  Почетна цена предмета продаје: 771.505,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 12:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28114
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ217/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ПАРЦЕЛА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катарстарска парцела број 7970/1
  Опис предмета продаје: њива 3класе и њива 4класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.300.319,19
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 11:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28113
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-433/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС КЛАС
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приколице, Пумпа за наводњавање, ТВ, веш машина, сто, столице, брачни кревет, двд плејер, ормар, ост
  Опис предмета продаје: двоосовинску приколицу, зелене боје, „Дубрава“ 3t, ред. бр. 000497- 84.000,00 динара, -за двоосовинску приколицу, тамно зелене боје, 2,5t, ред. бр. 000498 -56.000,00 динара, -за пумпу за наводњавање „Морава“, плаве боје, ред. бр. 000502 - 42.000,00 динара, -за телевизор „Fox“, црне боје, 32 инча дијагонала, ред. бр. 000503-8.400,00 динара, -за трпезаријски сто смеђе боје, ред. бр. 000504 -2.100,00 динара, -за трпезаријске столице, 5 комада, смеђе боје, ред. бр. 000561-700,00 динара по комаду, -з
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 11:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 28112
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.110/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, електрични шпорет, плуг двобраздни, дрљаче за трактор, прекрупач
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28111
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 261/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нелт цо доо
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 28110
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.329/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бибић Илија из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште на к.п. 3448/1 К.О.КРАСАВА укупне површине 0.10.56 ха, са објектима на на к.п. 3448/1 К.О.КРАСАВА и то породична стамбена зграда - зграда бр.1 и помоћне зграде, зграда бр.2, бр.3 и бр.4
  Процењена вредност предмета продаје: 5.450.580,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.815.406,00  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:18:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28109
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И.Ив 1731/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 394/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, витрина, кревет, трпезаријски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:12:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28108
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 299/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 343/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - стаклене витрине, стол, столице..
  Процењена вредност предмета продаје: 24.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.290,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:05:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28107
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 91/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 104/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Кашоћ ПР Трговинска радња Једите код Џоа и Дејан Црнић
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стока
  Опис предмета продаје: крмаче тежине 150 кг, 10 комада и бикови тежине 400 кг, 6 комада
  Процењена вредност предмета продаје: од 112.500,00 динара до 264.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 09:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28106
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 349/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 302/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - кухињски сто, ТВ, кревет, фотеља..
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:57:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 28105
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И 39 ИИ 33/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЉКО ТАНКОСИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТВ IIVANA, 2.ТВ VOX ( КУТИЈАШ), 3. ЗАМРЗИВАЧ 210Л, 4. СТОЧИЋ ЗА УГАОНУ ГАРНИТУРУ, 5. УГАОНА ГАРНИТУРА,6 ВЕШ МАШИНА, 7, КОМОДА ЗА ТВ, 8. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ
  Процењена вредност предмета продаје: 70.500,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 42.300,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28104
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1062/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ “Vox”, Tv “LG”, Клуб сто, Електрични шпорет, Усисивач “Vox”
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ “Vox”, Tv “LG”, Клуб сто, Електрични шпорет, Усисивач “Vox”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 8.000,00, 10.000,00, 8.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:49:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28103
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 73/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 1.621.205,60
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28102
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 946/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 806/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Аерофрути" ДОО Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке SEAT, модел IBIZA, регистарске ознаке UE 080-SČ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28101
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1378/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 21:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28100
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-142/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МАНОЛИТА СТАР СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и земљиште
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 827.114,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 21:28:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28099
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 Иив-29/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 34/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа, помоћна зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: КУЋА У СЕНТИ Хорти Иштвана 51
  Процењена вредност предмета продаје: 124.858,00 динара и 669.331,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 15:31:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28097
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: 16 И.ИВ 245/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 207/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-04 15:27:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28096
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 1184/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно стамбено предузеће Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, монитор, трпезаријски сто браон боје, трпезаријске столице, гарнитура-тросед, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767