ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23934
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 291/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 369/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине 37,00 м2
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност, заједно са припадајућим земљиштем, површине 37,00 м2, катастарска парцела бр. 5437/2 КО Барајево, бр. згр.1, ул. Светосавска бр. 36/Д; све уписано у Лист непокретности 6041 (раније7241) КО Барајево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.681.232,54 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.176.862,78 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 13:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23933
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И559/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И383/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у приземљу и на спрату
  Опис предмета продаје: стан у Старој Пазови, корисне површине 279м2, кат.парц.број 1355/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 9.277.824,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-04 13:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23932
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-62/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СТАРИ ГРАД ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 13:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23931
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-233/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ии 155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 125000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 87500 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 13:03:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23930
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung”, Сто и две столице, Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung”, Сто и две столице, Орман, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:51:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23929
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2885/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 952/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Стефан Брадић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 60000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 42000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:40:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23928
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 741/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 646/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 83000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 58100 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:37:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23927
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-782/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.258-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво ГЕТРАКО ДОО Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:28:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23926
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26600 рсд


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 23925
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: И.И 319/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И377/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор раковица 65
  Опис предмета продаје: Трактор Раковица 65ц, 1993.годиште,
  Процењена вредност предмета продаје: 450000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:17:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23924
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2201/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-996/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Тасић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе одређено у Закључку
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна вредност од 605.000,00 динара, за поједничане ствари у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 23923
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 160/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 427/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.213.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 11:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23921
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 351/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 351/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 56000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 39200 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 11:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23920
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 775/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 534/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Јовановић ПР Пољопривредна Апотека "Агроцентар"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина радна и ПМВ
  Процењена вредност предмета продаје: 520000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 364000 рсд


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 11:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23919
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИВ-75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 10:44:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23918
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-20/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-48/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 45.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 31.850,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 09:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23917
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И.Ив 689/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Имлек ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.850,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 09:29:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23916
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-383/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 09:10:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23915
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4Ии бр. 722/17 од 30.08.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-563/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 1757, шума 6.класе и к.п. 1749 њива 6. класе и њива 7.класе, уписане у лн 75 КО Румска
  Процењена вредност предмета продаје: 462.348,25 динра
  Почетна цена предмета продаје: 323.643,78 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 08:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23914
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирича и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-57/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 97.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.900,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767