ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 13:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22697
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 165/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 165/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 31000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21700 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22696
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И:ивк 218/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 218/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16100 рсд


  Оглас поставио: Бојан Ђурић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:10:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Генерала Штефаника број 20, стан 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com
  Контакт телефон: 066220039
  ПИБ: 108585342
  Матични број: 63554910

  Број записа у бази: 22695
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд - Вождовац, ул. Генерала Штефаника бр.20/1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-517/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-428/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д. БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 70
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - двособан стан број 17, који се налази на петом спрату стамбене зграде за колективно становање у Београду, ул. Јеврејска бр.14, корисне површине 58 м2, постојећа на катастарској парцели 216/1, уписано у лист непокретности број 1190 КО Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 11.142.684,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.799.878,80 динара
  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22694
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-173/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.859,90
  Почетна цена предмета продаје: 1.740.801,93


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22692
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И И-54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профи Систем Темерин
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: атомско склониште у приземљу стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.070.034,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.849.023,80 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:14:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22691
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: I-73П-423/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу- Судска јединица у Кучеву,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Vivax LED, дијагонала 80 цм, у исправном стању, процењене вредности у износу од 5850,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 5.850 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.095 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 22690
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка бр. 2 локал 33 ТЦ 'Сигма'
  Пословни број судског предмета: 2 ив 631/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.пом 24/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Opportunity banka'
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стаклени сто, комода, дрвени сто, комода са радним столом
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.500,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:41:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22689
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 305/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 337/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Бицикл и телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16100 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:26:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22688
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86И-113/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар са електромотором Север, у функцији, процењене вредности у износу од 5850,00 динара 2. Замрзивач марке Елин, у функцији, процењене вредности у износу од 5850,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 11700 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8190 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22687
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз Горњи Милановац АД, Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића 26, МБ 07183062, ПИБ 100886009
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за шивење
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22686
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODS Eps Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године, 2. Фотеља браон боје кожна старо
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године, 2. Фотеља браон боје кожна старости око 20 година, 3. Двосед кожни браон боје старости око 20 година, 4. Собни сточић браон боје дрвен, 5. Клима уређај „LG“ деветка, старости око 15 година,
  Процењена вредност предмета продаје: 37.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:23:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22684
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 368/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,VOX“, полован, црне боје, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара. 2. ТВ комода, дрвена, половна, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22683
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, стакло- прохром, полован, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара. 2. Клима уређај марке ,,Gree“, половна беле боје, утврђене вредности 15.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 7.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22682
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“ reg. ozn. BG937-CX, полован, плаве боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:08:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 22681
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 44/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БИРАЧ ЗОРАНА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 24/7 идеалних делова постојеће породичне стамбене зграде 86м2 на Вождовацу, Београд
  Опис предмета продаје: 24/7 идеалних делова постојеће породичне стамбене зграде кућни број 16 ( катастарски број 1 ) у виђеним габаритима спратности Пр, меродавне укупно нето површине 86 м2, са несметаним прилазом и заједничким правом својине на лицу места опредељеног дела земљишта на катастарској парцели број 2038 КО Вождовац у површини од цца 307 м2, све у улици Војводе Пријезде, општина Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.894.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.725.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:08:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22680
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“; 2. Прскалица ношена
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“ reg. Ozn RU052-TI, полован, сиве боје, утврђене вредности 100.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 50.000,00 динара. 2. Прскалица ношена, запремине 400 литара, жуто-црвене боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 100.000,00 динара; 2) 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 50.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22679
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕО-ЛЕГАЛ д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22678
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-330/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "РМ Мика Алас" ДОО, Београд,
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура беж боје штоф, 2. Фотеља беж боје штоф, 3. ТВ „Hannspree“ LCD 100cm,
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура беж боје штоф, 2. Фотеља беж боје штоф, 3. ТВ „Hannspree“ LCD 100cm,
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:18:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22677
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 671/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 722/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ФАСИЛ" ДОО из Ариља
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:15:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22676
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ив 711/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристановић ПР, СЗТР "Ристановић" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767