ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 11:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 25284
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 25631/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојичић Бошко и други
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 207.780.611,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.446.427,70


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 25283
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 238/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАСАГРО ДОО БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 25282
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-871/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-270/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO GSM & PC SHOP DOO POŽAREVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „VIVAX“, сиве боје, Регал од иверице, Угаона гарнитура од штофа
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.210,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 09:43:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25281
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 744/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 09:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 25280
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Браће Рибникар 29 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 3608/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Недељко и Нада Трифковић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - кућа
  Опис предмета продаје: породична кућа и помоћни објекти у Новом Саду , ул. Р.Домановића 62 Б,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.663.304,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.364.312,80 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 25279
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 480/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Београдске електране"
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,клима,полица,тросед,висећи орман,орман,столице
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-11-03 14:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 25278
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ182/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.358.151,05
  Почетна цена предмета продаје: 4.450.705,74


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-11-03 12:43:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25276
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-58/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-34/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгичевић Савка и Василија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-11-02 18:50:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 25275
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ3/19
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 107/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Соскић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива у младеновцу Варош
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1780540
  Почетна цена предмета продаје: 890270


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-02 12:46:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25274
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 98/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанић Милован из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-02 11:02:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25273
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 279/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 279/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-02 10:47:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25271
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 143/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии 143/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предлагач Стајић Марко из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 16:37:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 25270
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.445-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.44/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.066.999,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.146.899,30


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 16:17:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 25269
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: Ив-174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-20/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фокус бел доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD, модел MONDEO, година производње 2005, регистарских ознака PA 079-ŠČ, Пољопривредно возило KOMBAJN, марке ZMAJ, модел 142, број шасије 3185, број мотора 483-11276, снага мотора 88 kw, носивост 4500 , регистарских ознака KOVAČICA-498, година производње 1984., Тањирача eurotok- Bačka Palanka, Сејалица за кукуруз rodet, Ваљак Плуг ИМТ 757-20, Шпартач за кукуруз, 6-редни,
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара, 1.200.000,00 динара, 360.000,00 динара, 300.000,00 динара, 120.000,00 динара, 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 16:06:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 25268
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18 ИИв-20/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-6/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "ТРГОПРОДУКТ" У СТЕЧАЈУ, ПАНЧЕВО У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор einhell global euro 8/24, Компресор, пописна маркица број 2/19, , Глодалица вертикална, Ручни циркулар, Циркулар, пописна маркица 5/19, Шлајферица стабилна, Тоцила стоно, Собна врата, комада 10, Врата са стаклом, Бушилица већа, Бушилица einhel, Брсилица quanhihao, Руч. машина roman 105A roman schuster-sender, Мотор за чамац yamaha, Ручни тример на струју, Моторна тестера sthil,
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 90.000,00 динара, 1.500,00 динара, 25.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-11-01 14:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 25265
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП БЕЛИМАРКОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1 ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ NEO, 2.ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ BEKO, 3. КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, 4. КЛУБ СТОЧИЋ, 5. ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 14:12:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 25264
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће ,,Комуналац", Инђија, ул. Војводе Степе бр. 20/3, МБ 08584877, ПИБ 101613376
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Quadro", сиве боје, полован; Косилица марке "Villager", половна
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Quadro", сиве боје, полован; Косилица марке "Villager", половна
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.750,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 13:57:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25263
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: 2Ии 1521/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 434/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Видети у Закључак од 25.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 2.971.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.080.204,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 13:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25262
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 372/17 од 24.07.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 137/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/2 на њиви 1. класе која се налази на к.п. 6193, Лист непокретности број 267 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 658.132,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 460.692,00 дин


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 13:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 25261
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-62/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, ул. Немањина бр. 11, МБ 07001649, ПИБ 102199668
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приколица за трактор, зелене боје, марке "Технострој"
  Опис предмета продаје: Приколица за трактор, зелене боје, марке "Технострој"
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767