ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 16:20:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 29107
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 371/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 240/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Републичка дирекција за робне резерве
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5754м2, на парцели 405/6,уписано у лист непокретности 4289 к.о. Каћ
  Процењена вредност предмета продаје: 15.079.933,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.555.953,72 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 16:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 29106
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-212/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 182/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борко Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 74.200,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 16:01:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 29105
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 11/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ерсте банка ад београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност уписана у лист непокретности бр. 6649 к.о Шид
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан бр. 11, површине 65 м2 у поткровљу вишестамбене зграде, у улици Кнеза Милоша бр. 14
  Процењена вредност предмета продаје: 3.926.884,76 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 15:38:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29104
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1059-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Universum “ Шпрет “ Elegant 911” кауч 2 фотеље
  Опис предмета продаје: Телевизор “Universum “ Шпрет “ Elegant 911” кауч 2 фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 7.000,00 6.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200.00 4.900,00 4.200,00 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 15:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29103
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-765-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “GORENJE” TV “NEO” CRT Музичка линија “HITACHI”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “GORENJE” TV “NEO” CRT Музичка линија “HITACHI”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 6.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5600.00 4200.00 3500.00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-06-03 15:04:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 29102
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.937/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Беочин" Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двобразни плуг "Леопард"
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг "Леопард"
  Процењена вредност предмета продаје: 35.274,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.691,80 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 14:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 29101
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1569/16
  Број предмета јавног извршитеља: 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,Bulevar Kraljice Marije 54 B
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.450,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 13:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29100
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1088-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Паркинг сервис - Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “EI” Ниш CRT Штампач “HP” Монитор “Samsung” Сто пластични и 6 столица (беле боје)
  Опис предмета продаје: TV “EI” Ниш CRT Штампач “HP” Монитор “Samsung” Сто пластични и 6 столица (беле боје)
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-03 13:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 29099
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У месту Пискања бр. 28.
  Пословни број судског предмета: И-50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 13:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 29098
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Врачарић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрвени петокрилни ормар; дрвени кревет на спрат и трокрилни дрвени креденац
  Опис предмета продаје: дрвени петокрилни ормар; дрвени кревет на спрат и трокрилни дрвени креденац
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 45.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 31.500,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 12:55:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 29097
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета: Ив.391/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: керамичке плочице - 108 комада
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 03.06.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 03.06.2020. године


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-03 12:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 29096
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.144/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.291.106,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.303.774,20 динара


  Оглас поставио: Миодраг Грујовић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 12:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Вожда Карађорђа бр.19/2/11
  Е-маил адреса: grujovic.miodrag@gmail.com
  Контакт телефон: 018240072
  ПИБ: 111776018
  Матични број: 65655942

  Број записа у бази: 29095
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 13:00 časova
  Место продаје: Niš, ul.Vožda Karađorđa br.19/2/11
  Пословни број судског предмета: I.I-41/2020
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-29/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvođanska banka a.d Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Objekat za pakovanje i gajenje sampinjona
  Опис предмета продаје: Objekat za pakovanje i gajenje sampinjona
  Процењена вредност предмета продаје: 4.382.189,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 3.067.532,00 dinara


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-03 12:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 29094
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Милуна Ивановића бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И-30/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Убавка Шумарац
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 530.725,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.507,52 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 11:24:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 29093
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 1275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 727/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Грозданић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр.1, површине 104 м2, кат.парц. 329/4, ЛН 2768 КО Калуђерица
  Процењена вредност предмета продаје: 10.663.805,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.573.461,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 11:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 29092
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, стан 7, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-9072/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-656/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничког моторног возила марке ASTRA CLASSIL CARAVAN, рег. ознаке KG087-NČ, година производње 2007, прешао 300.000,00 км, запремина мотора 1364 цм3, боја бела, број мотора W0L0TGF357G167687, истекла регистрација
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 11:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 29091
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 513/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 643/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.586.170,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.293.085,20 динара


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 11:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 29090
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-47/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-74/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD"
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекат
  Опис предмета продаје: Објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 16.815.284,20
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29089
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Чачак,Балканска 8/17
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: металац маркет доо
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29088
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Клатичево бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767