ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 09:07:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28329
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Ивањица,Прилике бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITZ banka"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:58:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28328
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак,Љубић кеј 17/35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28327
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO. DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко возило, тракторске виле за сено, тракторска дрљача, тракторска корпа за стоку,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:50:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28326
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Липница бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-634/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јкп МОРАВАЦ Мрчајевци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторске грабуље,тракторска фреза и цистерна за воду 100 литара
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:50:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28325
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица "Агромеханика"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28324
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Баће Кушића 14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-197/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНА ЗА ИЗРАДУ КЕСА "EXTRUDER GM -3, 15,2 KW " и покретне ствари у кући
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 ДИНАРА и ствари појединачно у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара и 70% појединачно ствари


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 19:24:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 28323
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 396/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1956/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 19:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 28322
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 790/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1424/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машинна за варење
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 400000
  Почетна цена предмета продаје: 280000


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 18:16:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 28321
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИВ 580/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 и.ив. 304/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank ad Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Аранђеловцу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2700000
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 15:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 28320
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокрености у Сопоту
  Опис предмета продаје: 1/2 удела Стамбеним објекатима и помоћним зградама у Малом Пожаревцу-Сопот
  Процењена вредност предмета продаје: 3938873,53
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 14:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28319
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1431/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком,кухињски елементи- 5 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 14:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28318
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.361/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина АЛТУС-1ком,плакар у ходнику- 1 ком,ТВ COLOSUS-1ком,регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 14:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28317
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.366/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Кончар-1ком,ТВ ВОКС-1ком,плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 14:14:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28316
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.351/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Беко-1ком,ТВ ФОКС-1ком,регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 14:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28315
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.381/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв LG-1ком, касетофон Panasonic -1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.350,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 12:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28314
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И-1778/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1396/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 17:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28313
  Датум продаје: 2020-04-23
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ 378/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл.бр. ИИ125/2019 од 13.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 4.130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.891.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 17:23:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28312
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ369/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt Management doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште и остало вештачки створено неплодно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. ИИ124/2019 од 12.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 213.809,53 динара, 243.300,50 динара, 218.277,86 динара, 590.266,23 динара, 2.010,75 динара, 634.502,69 динара, 3.798,08 динара, 734.816,67 динара, 1.787,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.666,67 динара, 170.310,35 динара, 152.794,50 динара, 413.186,36 динара, 1.407,53 динара, 444.151,88 динара, 2.658,66 динара, 514.371,67 динара, 1.251,13 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 16:14:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 28311
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1074/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 220/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште-њива 1. класе, површине 2 ха 36 а 22 м2, пољопривредно земљиште њива 2. класе, површине 1 ха 27 а 68 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 58.739.346,30 динара и 31.685.442,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.369.673,15‬ динара и 15.842.721,47‬ динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:49:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28310
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-160/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-251/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung”, Фрижидер “Gorenje” , Веш машина “Gorenje”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Замрзив
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung”, Фрижидер “Gorenje” , Веш машина “Gorenje”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Замрзивач “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 , 6.000,00 , 10.000,00 , 10.000,00 , 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00 , 7.000,00, 7.000,00 , 6.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767