ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:58:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22912
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1151-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51” Кауч Орман Ел.шпорет “Слобода” Фрижидер “Ободин”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51” Кауч Орман Ел.шпорет “Слобода” Фрижидер “Ободин”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 7.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 2.000,00 3.500,00 2.500,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:46:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22911
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 270/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 51/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИОН ШПЕД ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби марке MERCEDES BENZ, модел SPRINTER 310 CDI KA година производње 2011.; регистарских ознака P
  Опис предмета продаје: Комби марке MERCEDES BENZ, модел SPRINTER 310 CDI KA, година производње 2011.; регистарских ознака PA 115-VS
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 742.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:32:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22910
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Рада Вилотијевића бр. 2/15
  Пословни број судског предмета: И.И 1032/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Плавшић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22909
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 325/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 325/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22908
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 821/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3602018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Поњавић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 317.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 221.900,00 динара


  Оглас поставио: Марина Антонић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:39:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Адмирала Вуковића 29, спрат 1, стан 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.antonic1@gmail.com
  Контакт телефон: 0668881101
  ПИБ: 108301260
  Матични број: 63358614

  Број записа у бази: 22907
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марина Антонић,ул.Адмирала Вуковића бр.29, Вождовац, Београд
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-6490/2017, 10-ИИ-6494/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН НА МАСАНДРИ У УЛ. КНЕЗА МИХАИЛА БР. 42/1, ЗГРАДА БР. 1, СТАН БРОЈ 14, КП. 1834. ЛН. БР. 1888 КО СТАРИ ГРАД, ПОВРШИНЕ 15М2, БЕЗ МОКРОГ ЧВОРА, ПРОЗОРА И ДРУГОГ ПРИРОДНОГ ОСВЕТЉЕЊА. СТАН НИЈЕ ОСЛОБОЂЕН ОД ЛИЦА И СТВАРИ ЈЕР СЕ НАЛАЗИ У СВОЈИНИ ТРЕЋЕГ ЛИЦА 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.872.574,20 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 1.310.801,94 ДИН.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22906
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 295/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. 284/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 552.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 386.610,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:21:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22905
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Николе Тесле бр. 20/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 670/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАСМИНА БАКИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АУТОПРЕМИЈА ПЛУС ТРАВЕЛ КОВАЧИ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина и кухиња са судопером.
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-16 10:48:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22904
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Апарат за напитке "LA Cimbali lavazza M50", кука за вучу тип 10, мотор марке "Messen - Nurnberg" модел ДКП117, радни сто,, решетка носеће кровне конструкције, резана даска, бетонско гвожђе, грађа дрвена резана, седишта, даска за скијање за воду марке "Фиберлајн", метални кровни шибер, трака за громобран, серво појачивач марке "BMW" модел "LAC 115T HE", табле иверице, шибери, задњи носач дифренцијала, кровни шибер, носач хладњака
  Процењена вредност предмета продаје: 606.038,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 424.227,08 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 09:11:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22903
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 13 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИвк-380/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BRANTNER OTPADNA PRIVREDA" DOO, Нови Бечеј,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЦИСТЕРНА
  Опис предмета продаје: ЦИСТЕРНА МАЈЕВИЦА 1500Л
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-16 09:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22902
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 21/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ½ дела које су уписане у Лист непокретности број 11382 к.о.Рума и то Парцела број 3741/10-њив 1.класе-површине 11а 84м2-градско грађевинско земљиште, На којој је саграђена породична стамбена зграда у Руми, ул.Алексе Шантића бр.47, површине 115м2 у основи и 65м2 у сутерену на којој су извршни поверилац и извршни дужник ванкњижни власници свако у ½ дела
  Процењена вредност предмета продаје: 4.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.038.000 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 16:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22901
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: I-1347/2012
  Број предмета јавног извршитеља: II-336-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара до 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-15 16:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22900
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сандук декоративни, седељкља са два тега, кварцна грејалица, вентилатор, грб Србије у дуборезу, мали
  Опис предмета продаје: Сандук декоративни, седељкља са два тега, кварцна грејалица, вентилатор, грб Србије у дуборезу, мали електрични тример, кино пројектор, скије, штапови за скијање, стаклени балон од 15л, усисивач, дрвени сто са 5 столица, акваријум стаклени, кожна фотеља за масажу, клима марке Самсунг, тепих, жардињера бетонска, телевизор са стаклом стари тип "Телефункен", комбиновани фружидер "Quadro", тањирача са гориоником
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22899
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии355/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРОВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, Тракторски фрезер, Двобразни плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке opel vectra PMV 85KW,1991,годиште,број шасије W0L000089N5010773.AC 014-ZK,Тракторска фрезер ИМТ, Двобразни плуг ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 246.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:52:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22898
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2296/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДОЉУБ РАДЕНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи, ТВ Комода,Веш машина, Телевизор,Гардеробер, Монитор, Плакар
  Опис предмета продаје: Кухињски елементииверица, Тв комода, иверица сиво беле боје, Веш машина Горење, Телевизир ЕЛИТА, стари модел, Гардеробер стари модел, Монитор PHILIPS, Гардеробер иверица стакло, Плакар иверица натур боја
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22897
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 503/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU METALNE ROBE METAL DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 127.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.180,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 14:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22896
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 29423/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 590/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ратковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3.класе, површине 2613 м2
  Опис предмета продаје: њива 3.класе, површине 2613 м2, кп 3695/1, уписано и ЛН 2243 КО Ириг
  Процењена вредност предмета продаје: 2.971.290,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.079.903,21 динара


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 14:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 22895
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Скадарска 6, Београд
  Пословни број судског предмета: 2.И.И.2060/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.679/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD VIS COMPANY DOO
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива треће класе, површине 1ха, 81а, 44м2
  Процењена вредност предмета продаје: 19.341.898,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 13.539.328,60 дина


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:39:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22894
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" д.о.о., Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 20.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22893
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИВ 477/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 245/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Пушоња ПР НН ПАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 64000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44800 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767