ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24141
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 432/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 432/2017 од 13.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:44:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24140
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 194/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 194/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:31:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24139
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 164/2018 од 16.09.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24138
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Водовод" Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Хидраулични топ за кобасицу
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24137
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 33/2018 од 16.09.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24136
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии-180/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 57-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Момчиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 57/2019 од 13.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24135
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24134
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-151/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-455/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: трообразни плуг, двообразни плиг, тањирача, дрљача, сетвоспремач, житни сејач, дворедни шпартач, косачица бубњара, преса за балирање, прскалица, задњи ношени утоваривач, грабуље за сено, елеватор, цистерна за осоку
  Процењена вредност предмета продаје: 640.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 448.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24133
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-385/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електроводомонт
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 40.080.072,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.056.050,76 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:46:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24132
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-12726/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А92/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности-стан
  Опис предмета продаје: Непосредна погодба- стана бр. 22, евиденциони број 22, постојећег у стамбеној згради бр. 1, у улици Триглавској бр. 6 у Нишу, на трећем спрату, укупне површине 40 m2, на кп. бр. 7086, КО- Ћеле Кула, уписан у ЛН 6157
  Процењена вредност предмета продаје: 3.098.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:39:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24131
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7946/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1554/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU EKSPORT IMPORT GEO COMPANY DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за топлотну обраду (пастеризацију) риба (oсновни подаци - нема података о прозвођачу, типу, капацитету, години производње - оријентационо преко 30 година). Стање - недостаје 6 врата на једној страни, оштећена дихтунг гума на свим вратима, недостају електро - инсталација, преносници за пренос снаге са електромотора, цевна инсталација делом искључена и котао за производњу паре;
  Процењена вредност предмета продаје: 460.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 322.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24130
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-58-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР МАЈАТЕКС ДЕЈАН КРЧЕВИНАЦ ПР.АРИЉЕ,
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:19:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24129
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стандард" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", тросед - собни и лаптоp марке "Acer"
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24128
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-1384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Микић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 26.646.007,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.652.204,90 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:01:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 24127
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Максима Горког 2, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии 176/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии -3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд
  Надлежни суд: Виши суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда земљиште, њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 19.130.614,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.391.429,88


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 10:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24126
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4878/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 235/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21332836, ПИБ 110297938
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 36.469.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.881.580,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 10:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24125
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: И.И 2588/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 464/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ШОВЉАНСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЛОКАЛ
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЛОКАЛ БРОЈ 4, У УЛИЦИ ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА БР. 27, НОВИ САД,НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 6270/1, ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 9654 К.О. НОВИ САД 1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.328.528,01 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.329.969,61 ДИНАРА


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24124
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.476/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24123
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-2404/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-240/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОЈАН СТРАЖИШАР
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24122
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 22035-679/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 755/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767