ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 15:17:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24279
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: ИИ-556/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-305/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило - аутомобил
  Опис предмета продаје: Seat Ibiza 1.4
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цене наведене у закључку


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 13:39:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 24277
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 411/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 330/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SBERBANK SRBIJA" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, земљиште под зградом и земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 70м2, земљиште под зградом 70м2 и земљиште уз зграду 203м2,све на КП 3863, КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 526.213,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 263.106,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:22:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24274
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-168/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-20 13:10:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24272
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-286-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вучетић, 32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ул. Кнеза Александра бр. 14/4,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:45:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24270
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-174/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-162/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletech”51cm Веш машина “Candy”, Кауч, Витрина, Замрзивач “Коnčar” 410L, Веш машина “Gor
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletech”51cm Веш машина “Candy”, Кауч, Витрина, Замрзивач “Коnčar” 410L, Веш машина “Gorenje”, Електрични шпорет “Коnčar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.500,00 динара, 4.500,00 динара, 4.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 13:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24268
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-659/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2045/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности
  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24267
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:13:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24266
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.79/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: фрижидер Горење-1ком, регал-1ком, tv vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:17:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24265
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv nokia-1ком, видео рекордер ЛГ-1КОМ, штампачLEXMARK-1ком, веш машина ALDO-1ком, замрзивач MINSU-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24264
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv prosonic-1ком, електрична бас гитара TENSON-1ком, бас појачало EDISON-1ком, tv samsung-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:31:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24263
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.596/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, микроталасна самсунг-1ком, минилинија ELSI
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24262
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.73/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv lg-1ком, плакар за тв-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24261
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.750/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: полица за тв-1ком, tv vox-1ком, видео самсунг-1ком, трпезаријска комода-1ком, фотеља-2ком, тросед Мојца-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:10:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24260
  Датум продаје: 2019-11-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.728/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv fuego-1ком, машина за веш Горење-1ком, регал 3 дела беж боје-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.750,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:52:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24258
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-25/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox”LCD 32 инча, Веш машина “Beko”, Сто и две столице, Фрижидер “Gorenje”,Регал, Таблет “
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox”LCD 32 инча, Веш машина “Beko”, Сто и две столице, Фрижидер “Gorenje”, Регал, Таблет “Vivax”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 динара, 5.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24257
  Датум продаје: 2019-11-16
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.741/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv prosonic-1ком, плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:10:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24256
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: ИИв-246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-255/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, замрзивач, бушилица, сто и три столице, орман
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 30.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цене наведене у закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 09:45:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24255
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Свештица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-70/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИНКО РОЗГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24254
  Датум продаје: 2019-11-16
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv crown-1ком, веш машина Горење-1ком, угаона гарнитура тросед-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:47:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24253
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Светог Саве 3/6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-547/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767