ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 11:56:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 21734
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-115/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Србољуб Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике, гоблени, намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: 1. Гоблен жуте боје; 2. Гоблен жуте боје; 3.Уметничка слика; 4. Гоблен округлог облика жуте боје; 5. Уметничка слика; 6. Телевизор марке LG црне боје; 7. Уметничка слика; 8. ТВ комода сиво - црне боје; 9. ТВ комода сиво црне боје; 10. Уметничка слика браон боје, правоугаоног облика; 11. Уметничка слика; 12. Уметничка слика округлог облика, 13. Уметничка слика; 14. Клима уређај "Samsung" беле боје; 15. Тепих тамно плаве - крем боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1.10.000,00; 2. 10.000,00; 3. 10.000,00; 4. 5.000,00; 5. 10.000,00; 6. 2.000,00; 7. 10.000,00; 8. 5.000,00; 9. 1.000,00; 10. 5.000,00; 11. 1.000,00; 12. 1.000,00; 13. 5.000,00; 14. 15.000,00; 15. 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.000,00; 2. 7.000,00; 3. 7.000,00; 4. 3.500,00; 5. 7.000,00; 6. 1.400,00; 7. 7.000,00; 8. 3.500,00; 9. 700,00; 10. 3.500,00; 11. 700,00; 12. 700,00; 13. 3.500,00; 14. 10.500,00; 15. 3.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:39:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21732
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 11:27:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 21731
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-780/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке ГОЛФ 2
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 дианра


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21729
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 859/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАТАША ЛУКИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 5.384.547,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.692.273,73 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 10:57:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21728
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 333/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 359/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.371.246,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.185.623,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 10:49:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 21727
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.209/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момир Флорикић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретности
  Опис предмета продаје: Стара бицикла жуте боје Стара бицикла црне боје Стара бицикла црвене боје Мотор бордо боје-стари нерегистрован, у лошијем стању Мотор црвене боје-стари нерегистрован, у лошијем стању Млин чекићар, електрични за кукуруз- стари црвене боје Мотор за чамац, Томос 4, стари Мотор за чамац, без ознаке, стари Комплет од 12 старих штапова за риболов са машиницом Елекрична косилица за траву MAX POWER стара Тример за траву, стари, марке COMPANION Компресор за прскање, пластични, зелене боје, у облику ранца
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 дин. 2.000,00 дин. 3.000,00 дин. 4.000,00 дин. 3.000,00 дин. 10.000,00 дин. 4.000,00 дин. 3.000,00 дин. 6.000,00 дин. 3.000,00 дин 3.000,00 дин 2.000,00 дин 500,00 дин 2.000,00 дин 8.000,00 дин 10.000,00 дин 5.000,00 дин 3.000,00 дин 3.000,00 дин. 12.000,00 дин. 1.500,00 дин. 500,00 дин. 2
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 дин 1.000,00 дин 1.500,00 дин 2.000,00 дин 1.500,00 дин 5.000,00 дин 2.000,00 дин 1.500,00 дин 3.000,00 дин 1.500,00 дин 1.500.00 дин 1.000,00 дин 250,00 дин 1.000,00 дин 4.000,00 дин 5.000,00 дин 2.500,00 дин 1.500,00 дин 1.500,00 дин 6.000,00 дин 750,00 дин 250,00 дин 1.000,00 дин 250,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 11:36:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21726
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 И Ив-58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТА пећ, усисивач, дрвени плакар, микроталасна и женски бицикл
  Опис предмета продаје: ТА пећ, усисивач SAMSUNG EASY, сиве боје, дрвени плакар са фиокама, натур боје, микроталасна пећница SAMSUNG TDS, беле боје и женски бицикл PEGASUS, сивонаранџасте боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 65.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 32.500,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 10:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21725
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј 6 Ив-51/2016 од 10.08.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ива 70/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 11 КО Ново Милошево Број парцеле 932 улица Уска грађевинско земљиште укупне површине 4а00м2 Број парцеле 933 улица Уска грађевинско земљиште површине 4а56м2 Број парцеле 3379 Бранка Радичевића 161 грађевинско земљиште укупне површине 2а60м2 Број парцеле 3380 Бранка Радичевића 161 грађевинско земљиште површине 3а31м2 Све приватна својина Горан Рајтаров, Ново Милошево, ул. Бранка Радичевића бр. 161, ЈМБГ 0206966850075, обим удела 1/1 Број парцеле 9
  Процењена вредност предмета продаје: 537.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 10:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 21724
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-494/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 10:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21723
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.661/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE d.o.o., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина и штедњак
  Опис предмета продаје: 1. Веш машина "Горење" тип WA50129S, беле боје, 1 ком и 2. штедњак "Кончар", браон боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 60.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-06-23 20:21:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21722
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 25/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васе Радуновића из Београда, Душанке Радуновић из Барајева и Вука Радуновића из Барајева
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја куће 214м2 и земљиштем под објектом 456м2 К.О. Дудовица
  Опис предмета продаје: Стамбени објекат на кп бр. 142 КО Дудовица, који је уписан у лн бр. 311 КО Дудовица површине 214м2 од чега 151м2 представља укњижену површину док 63м2 представља дограђену површину и земљишта под зградом и другим објектом површине 456м2 на кп. бр. 142 КО Дудовица.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.304.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-27 17:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21721
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии.4448/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.52/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство одбране
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Старинска комода - антик браон боје
  Опис предмета продаје: Старинска комода - антик браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 09:26:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 21720
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ии.48/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-409/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грађевинар доо Ивањица
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: плоча стола, постоље, ласер звездано небо, заштита за јоги душек...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 287.524,80 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 143.762,40


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21719
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 3856-357/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 99/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, косилица
  Процењена вредност предмета продаје: од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-05-25 14:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 21717
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 иив 1791/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 и.ив. 839/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: Opel Vectra
  Процењена вредност предмета продаје: 260000
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-25 12:15:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21716
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-661/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-388/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Видановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке GORENJE 410 L, Машина за сушење веша марке BEKO ознаке DCL1560 (по речима дужника у неисправном стању), Телевизор LCD марке LG 130 цм;
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 11:10:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21715
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: П -70/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 1-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-25 08:08:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21714
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 105/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 105/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке
  Опис предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке Багат; Гардеробер, боја вишње; Гардеробер са огледалом, црни; Усисивач "Karcher"
  Процењена вредност предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж-15.000,00 динара; Предсобље-5.000,00 динара; Витрина-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-10.000,00 динара; машина за шивење, стона, марке Багат-5.000,00 динара; Гардеробер, боја вишње-10.000,00 динара; Гардеробер са огледалом, црни-10.000,00 динара; Усисивач "Karcher"-3.
  Почетна цена предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж-9.000,00 динара; Предсобље-3.000,00 динара; Витрина-3.000,00 динара; Веш машина "Горење"-6.000,00 динара; машина за шивење, стона, марке Багат-3.000,00 динара; Гардеробер, боја вишње-6.000,00 динара; Гардеробер са огледалом, црни-6.000,00 динара; Усисивач "Karcher"-1.800,


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-25 07:43:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21713
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2930/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2930/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке CITROEN XSARA 1,6., 2003. год. прозиводње, рег. ознаке NS 0706-TX
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке CITROEN XSARA 1,6., 2003. год. прозиводње, рег. ознаке NS 0706-TX
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке CITROEN XSARA 1,6., 2003. год. прозиводње, рег. ознаке NS 0706-TX-198.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке CITROEN XSARA 1,6., 2003. год. прозиводње, рег. ознаке NS 0706-TX-119.030,40 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-25 07:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21712
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.80/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.80/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Паркинг Сервис" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило VOLKSWAGEN PASSAT, рег. ознаке NS023-ŠŠ
  Опис предмета продаје: Путничко возило VOLKSWAGEN PASSAT, рег. ознаке NS023-ŠŠ
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило VOLKSWAGEN PASSAT, рег. ознаке NS023-ŠŠ-508.303,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило VOLKSWAGEN PASSAT, рег. ознаке NS023-ŠŠ-152.490,90 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767