ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-04 16:06:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22837
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 916.860,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 17:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22836
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ДРЕН ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сило комбајн "PUTTINGER", фреза за трактор, расипач, прскалица "NOMEKS BUCALO"
  Процењена вредност предмета продаје: 175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:39:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22832
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Тавнику бр. 261.
  Пословни број судског предмета: И.И 1157/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 427/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључна машина- берач и тракторска приколица.
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:03:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22828
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 679/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERAL BANKA AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 82.500,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:12:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22827
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-261/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-152/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-09 07:23:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22826
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И Ив-867/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А156/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 284.525.555,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 142.262.777,60 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22824
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Дракчићи бр. 62
  Пословни број судског предмета: И.Ив 671/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 360/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАСМИНА БАКИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АУТОПРЕМИЈА ПЛУС ТРАВЕЛ КОВАЧИ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22820
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.ив 1221/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VINOMOND DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: два телевизора, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 16:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22817
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 955/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Копаоник АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.466.597,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.233.298,83


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-03 13:22:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22814
  Датум продаје: 2019-08-31
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.266/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG LCD-1ком, плакар гардеробер-2ком, регал-1ком, микроталасна MIDEA-1ком, веш машина INDESIT MDE-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 12:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22812
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 47/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 445/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 67.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.800,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22811
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-22176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 15 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 12.09.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 12.09.2019. године до 16:00 часова. Непокретности ближе описане у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 13:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22807
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, бела техника, плуг за орање и дрљача за равнање
  Опис предмета продаје: Намештај, бела техника, плуг за орање и дрљача за равнање
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-08-01 08:09:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22806
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 342/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцеле, земљиште под зградом, зграде, помоћне зграде....
  Процењена вредност предмета продаје: од 821.726,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 246.518,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 13:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22797
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 25/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, дрвени ормар, комода за телевизор, сто са шест столица, комода, двокрилна комода, комплет
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX 42", дрвени ормар са стаклом, покретна комода за телевизор, сто са шест столица, комода крем боје, двокрилна комода, комплет кухиња, машина за прање судова SIMENS
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 18.000,00 динара и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:00:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22796
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив 220/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 344/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроуниверзал д.о.о. Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 127.400,00 дин


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:25:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22794
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 431/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1872/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко и теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко и теретно мотороно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 302.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 17:12:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22783
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-115/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA A.D. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор марке SAMSUNG, сто, столице, полица, горњи и доњи кухињски елементи, ормани, фотеље, кауч, телевизор марке GRUNDING, кауч, телевизор марке NEO
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 13:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22780
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 817/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 243/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Лазеревић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4.класе на катастарској парцели 12544 КО Чукарица, површине 4.726 м2, пословна зграда за коју н
  Опис предмета продаје: њива 4.класе, на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица укупне површине 4.726 м2, број дела парцеле 3, потес Млаке врста земљишта – градско грађевинско земљиште; - земљиште под зградом и другим објектом површине 92 м2, које се налази на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица укупне површине 4.726 м2, број дела парцеле 2, врста земљишта – градско грађевинско земљиште; - земљиште под зградом и другим објектом, које се налази на катастарској парцели број 12544 КО Чукарица
  Процењена вредност предмета продаје: 47.983.197,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.991.598,95 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 17:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 22779
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Норберт Бичкеи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено-пословна зграда, помоћни објекти
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.691.793,08
  Почетна цена предмета продаје: 1.345.896,54


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767