ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 14:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27797
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1106-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Daewo” DVD Vivax Сто и 3 столице Веш машина “Eida” Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “Daewo” DVD Vivax Сто и 3 столице Веш машина “Eida” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 1.500,00 3.000,00 8.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 1.050,00 2.100,00 5.600,00 1.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 14:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27796
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1451-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Веш машина “Gorenje”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Веш машина “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 13:51:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27795
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 118/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 38/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Темпус доо Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", рачунар, миш, монитор, тастатура, машина за веш "Vox"...
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 13:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27794
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-1396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Храм Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 до 4.200,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 13:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 27793
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: 4И Ив-178/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GREEN GRASS DOO BEOGRAD, Београд - Земун, ул. Светомира Ђукића бр. 13б, МБ 17452584, ПИБ 102521544
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Меркантилна пшеница, род 2019. године, количина 18.125,88 кг
  Опис предмета продаје: Меркантилна пшеница, род 2019. године, количина 18.125,88 кг
  Процењена вредност предмета продаје: 384.117,94
  Почетна цена предмета продаје: 192.058,97


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-02-20 10:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 27790
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 459/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Окиљ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-02-20 09:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 27789
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 305/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.520.926,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.260.463,25 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-02-20 07:53:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 27788
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.829/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Летња гарнитура (две клупе и један сто)
  Опис предмета продаје: Летња гарнитура (две клупе и један сто); 1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 16:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27786
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-169/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-144/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HoldCo Two doo Beograd-Stari Grad
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.706.576,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.194.603,20 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 12:09:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27785
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-366/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-436/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА - У ЛИКВИДАЦИЈИ У ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 126.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 16:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27784
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-410/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-354/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 92.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 12:14:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27783
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-498/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-442/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.00000 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 15:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27778
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-4039/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОМЕГА ФУТУРЕ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 19.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.423.252,07 динара
  Почетна цена предмета продаје: 711.626,035 динара  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 15:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27777
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И-545/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мерима Ћировић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ливаде Њиве Шуме
  Опис предмета продаје: Ливаде Њиве Шуме
  Процењена вредност предмета продаје: 12.466.025,40
  Почетна цена предмета продаје: 6.233.012,70


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 15:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27776
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10:00.
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-ИИВК 558/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клуб сто, Фрижидер “Elite”, Ел.шпорет “Слобода”, ТВ” Teletech”
  Опис предмета продаје: Клуб сто, Фрижидер “Elite”, Ел.шпорет “Слобода”, ТВ” Teletech”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 10.000,00, 12.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 14:58:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 27775
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Grande Adriatic Food
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњак 3. класе, воћњак 3. класе, њива 3. класе
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.106,00 евра, 98 евра, 50,25 евра
  Почетна цена предмета продаје: 553,00 евра, 49,00 евра, 25,13 евра


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2020-02-19 13:46:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 27774
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-2071/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-281/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FARMLAND Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju međunarodnu i unutrašnju trgovinu i transport i usluge Bačka Topola
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-19 13:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27773
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: станови и пословни простор
  Опис предмета продаје: станови и пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 64.754.973,40
  Почетна цена предмета продаје: 45.328.481,28


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-19 13:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27772
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-486/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 12:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27771
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-877/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А113/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер, замрзивач, кауч, орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 4.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767