ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1768 активних, од укупно 23385 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 09:38:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 24983
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 48/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.40/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Чоловић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 5.020.538,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.514.376,60 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 09:09:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24982
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.181.491,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 827.043,7 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 21:46:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24981
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.87/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.304/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Палавестрић из Мионице
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје тракторска приколица марке ИМТ 635
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 20:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24980
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 20:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24979
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 20:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24978
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка ад београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кућа у Кањижи
  Процењена вредност предмета продаје: 2.795.936,40
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 20:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24977
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПОРТУНИТИ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: Кућа у Мохачкој 10
  Процењена вредност предмета продаје: 980.695,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 20:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24976
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 19:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24975
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-194/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 4.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.250,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 19:49:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24974
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.180/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Момчиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 19:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24973
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 15:20
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-127/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПОШТА НЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 17:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24972
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1104/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 220/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RIALBULG Д.О.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МЛЕКАРИ
  Опис предмета продаје: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МЛЕКАРИ
  Процењена вредност предмета продаје: 482.693,00
  Почетна цена предмета продаје: 337.885,10


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 16:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24971
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16 ИИ 721/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 275/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 43,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 30,100.00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24970
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: И.И. 495/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.553/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 5414/1 КО Младеновац Варош, Потес Радоја Домановића 46, земљиште под зградом- објектом, површине 90 м2, земљиште у грађевинском подручју, -земљиште уз зграду- објекат, површине 422м2, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 512 м2, све уписно у лист непокретности бр.1829 КО Младеновац Варош, породична стамбенe зграда, број зграде 1, изграђена на к.п. број 5414/1 КО Младеновац Варош, у улици Радоја Домановића, кп 1829 КО Младеновац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.958.813,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.071.169,56 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24969
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.674/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: витрина-1ком, комода-1ком, tv veg-1ком, замрзивач Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:00:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24968
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.206/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.104/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант А.Д. Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - двособан стан
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.504.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24967
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувојини извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности у сувојини извршног дужника, које су уписане у Лист непокретности број 333 к.о. Павловци и то : парцела број 1499/1-пољопривредно земљиште- доњи до- њива 4.класе-површине 8249м2. По сазнању јавног извршитеља, предметна непокретност је засејана. По сазнању јавног извршитеља, као и увидом у лист непокретности не постоје терети који остају на напокретности након њене продаје.
  Процењена вредност предмета продаје: 898.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 449.440,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24966
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24965
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 335/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 3.118.124,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.182.687,07 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:04:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24964
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-645/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “Toshiba” 51
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “Toshiba” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 2.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 1.400,00, 2.800,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767