ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28579
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Philips", преслица од ораховог дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:22:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28578
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 442/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породично стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породично стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.174.055,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.221.838,64 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:14:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28577
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд - огранак "Електродистрибуција", Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 22.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.250,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:45:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28576
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 946/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 806/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Аерофрути" ДОО Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке SEAT, модел IBIZA, регистарске ознаке UE 080-SČ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 12:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28575
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив. 10/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Rolo-Signal BB" DOO, Бајина Башта
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Три путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: Три путничка моторна возила ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 580.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:29:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28574
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ии 354/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 280/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКА ПОЉА ИРИГ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: ЊИВА И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.164.418,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28573
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Шумадија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 39900 рсд


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28572
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 1680/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 315/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША БУРСАЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПОМОЋНОМ ЗГРАДОМ У НОВОМ САДУ
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПОМОЋНОМ ЗГРАДОМ У НОВОМ САДУ, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ 3924/13, БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 9338 К.О. ВЕТЕРНИК
  Процењена вредност предмета продаје: 10.017.816,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 7.012.471,20 ДИНАРА


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:55:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 28571
  Датум продаје: 2020-06-02
  Време продаје: 08.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 578/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 283/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа помоћна кућа и земљиште све уписано у листу непокретности 84 КО Бешка
  Опис предмета продаје: кућа помоћна кућа и земљиште све уписано у листу непокретности 84 КО Бешка
  Процењена вредност предмета продаје: 3.592.651,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.514.855,98


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:54:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28570
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-13/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ив 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 66500 рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:48:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28569
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. БП 77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:42:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28568
  Датум продаје: 2020-06-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-37/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37100 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:40:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28567
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 225/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 455/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:28:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28566
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И.ИВ. 273/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Александар Николић, Јагодина
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Шиваћа машина SIRUBA 747 K – 514 M2 - 24/8 ком. 2. Шиваћа машина SIRUBA DL 7200 – BM1 – 16/
  Опис предмета продаје: 1. Шиваћа машина SIRUBA 747 K – 514 M2 - 24/8 ком. 2. Шиваћа машина SIRUBA DL 7200 – BM1 – 16/9 ком. 3. Шиваћа машина SIRUBA LBHS – 1790S/4 ком. 4. Шиваћа машина SIRUBA C007 KD/15 ком. 5. Шиваћа машина SIRUBA F007 K W222-356/FQ/4 ком. 6. Шиваћа машина SIRUBA LKS-1903AN-SS302/ 4 ком. 7. Шиваћа машина SIRUBA D007S-460-02/4 ком. 8. Машина за пресецање ,,SERKON,, MN1 MASTER 9. Обртна столица /245 ком. 10. Метална гондола/20 ком. 11. Машина за кројење ,, JUNIOR,, KM – JNR са столом 12. Сушач ва
  Процењена вредност предмета продаје: 14.065.577,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.845.903,90


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:16:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28565
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-4776/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1389/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Ракић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 58000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 40600 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28563
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 819/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Ловрић и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине
  Опис предмета продаје: алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 10.612.080,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 4.000.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 28562
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-2080/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-755/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Јеремић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: TV NEO, клима Carrier, комода за ТВ, комода за предсобље, сто, столице, гарнитура, ормар, амерички плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 дин.


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28561
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: И(И). 675/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 208/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНА ЦВИЈОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „САМСУНГ“, 2. Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“, 3. Путничко возило марке Ауди, модел 1
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „САМСУНГ“, 2. Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“, 3. Путничко возило марке Ауди, модел 100 1.8, рег.ознаке VŠ 038-ĐA
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара, 2) 6.000,00 динара, 3) 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.000,00 динара, 2) 4.200,00 динара, 3) 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28560
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-10983/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3636/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војана Малишић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Камион и хладњаче
  Процењена вредност предмета продаје: 537500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 376250 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28559
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 48/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 34/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИРЕНА САИЧИЋ И ДРУГИ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - парцела број 1155/29, Љешик, њива 1.класе површине 87 а 36 м2 и друге
  Опис предмета продаје: - парцела број 1155/29, Љешик, њива 1.класе површине 87 а 36 м2 и друге
  Процењена вредност предмета продаје: 1.410.962,40 динара и остало у свему по закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767