ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23637
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Горњи Милановац,Сврачковица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 15:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23635
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Сврачковица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-426/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 15:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23634
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Ивањица,Шумљанска бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТВАРИ У СТАНУ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23633
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 124, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ-248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-425/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Биондић
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у згради бр.1, у ул. Кнеза Милоша бр.70, изграђен на К.П.бр.391/1 КО Књажевац, на м
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.678.321,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.339.160,50


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 15:02:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23632
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-1123/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 11-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d.Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23631
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 44/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.944.167,00 ДИНАРА, 2.355.344,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.060.167,00 ДИНАРА, 1.648.740,8 ДИНАРА


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23630
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И 99/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистибуција " доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 дин


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:40:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 23629
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.и 649/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 303/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХРАНИСАВЉЕВИЋ БОБАН
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: виноград и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 743.237,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.618,57 динара


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 23628
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-24/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Љуљашка двосед, зелене боје; Сто, пластични, црвене боје; Пластичне столице, комада пет; Приколица,
  Опис предмета продаје: Љуљашка двосед, зелене боје; Сто, пластични, црвене боје; Пластичне столице, комада пет; Приколица, шпидитер, половна марке "DUBRAVA"
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 15:29:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23627
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-51/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-582/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23626
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-293/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слободан”, ТА пе
  Опис предмета продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слободан”, ТА пећ “Препород”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 6.000,00, 10.000,00, 8.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 3.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:59:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 23625
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.110/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.708/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: • Путничко возило, марке PEUGEOT, број шасије VF36E9HZC21577237, број мотора PSA9HZ10JB603115159, година производње 2006
  Процењена вредност предмета продаје: 342.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 239.540,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 23624
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1681/17 ОД 08.12.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 144/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТПП СЈЕНИЦА У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКА ВОЗИЛА MERCEDES BENZ I FIAT DUCATO
  Процењена вредност предмета продаје: 9,500.00 ЕУРА
  Почетна цена предмета продаје: 6,650.00 ЕУРА


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23623
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1262/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Црвени сигнал 1969 Доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 15.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 15.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 15.08.2019. године


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 12:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23620
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.637/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Директна банка" АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил DACIA SOLENCA CONFORT 1.9D
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-08-19 12:42:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23619
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИВ-121/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LORENCIC" ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН), Београд - Земун
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ МАРКЕ „PEUGEOT 307 SW“ 2002. ГОДИШТЕ, БРОЈ ШАСИЈЕ VF33HRHSB82392319, РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ ZR 093 EZ
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 12:19:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 23618
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-38/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарска установа Протеинка
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, грб
  Опис предмета продаје: - дводелни канцеларијски сто, р.бр. 00199, чија процењена вредност на дан пописа 27.06.2018. године износи 10.000,00 динара, столице, 5 комада, р.бр. 00200- чија процењена вредност на дан пописа 27.06.2018. године износи 2.000,00 динара по комаду, - ниска комода, р.бр. 00201- чија процењена вредност на дан пописа 27.06.2018. године износи 5.000,00 динара, - урамљени грб Црвене звезде, р.бр. 00202- чија процењена вредност на дан пописа 27.06.2018. године износи 3.000,00 динара, - креденац, р.бр
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:26:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23617
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: И.ив-959/18 од 28.09.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-558/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 209.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 104.500,00


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:50:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 23616
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.Ив. бр. 269/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 53м2, ул Југословенске армије 1. Лучани
  Процењена вредност предмета продаје: 2.264.478,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.585.134,60 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 23615
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 14/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности бр. 7 КО Дунишиће и бр. 55 КО Дунишиће Служба за катаста
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности бр. 7 КО Дунишиће и бр. 55 КО Дунишиће Служба за катастар непокретности Сјеница
  Процењена вредност предмета продаје: 4.858,80 еура и 4.557,90 еура КО 7 Дунишиће, 708,50 еура, 500,25 еура,859,50 еура, 322,00 еура, 237,15 еура, 196,65 еура, 446,40 еура,468,40 еура,60,15 еура,616,50 еура, 670,32 еура, 351,75 еура, 435,45 еура, 872,10 еура, 1.150,80 еура, 565,74 еура и 354,15 еура бр. 55 КО Дунишиће
  Почетна цена предмета продаје: 30%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767