ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 08:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23151
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-526/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 15.000,00 5.000,00 3.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 7.500,00 3.500,00 1.500,00 3.000,00 500,00 1.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 09:54:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23150
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-4795/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1597/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROGRESS PARTNERS INTERNATIONAL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 25900 рсд


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:50:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23148
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ - 114/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 450/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Техно маг АГ пројекат
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 120.000,00 динара до1.320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 60.000,00 динара до 660.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 15:34:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23147
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИВ-1441/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн "Бамби" АД Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: микроталасна, фрижидер, усисивач, орман, кауч, телевизор, музичка линија
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара, 7.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 23146
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.747/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “LG”, 32”, 2. Угаона гарнитура кожна, 3. Веш машина “CANDY”
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 23145
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 11,30 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 7/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.18/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД београд, Сремска 3-5, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: Телевизор “VIVAX”, 32” LCD, Трпезаријски сто, Трпезарисјске столице, ком.4, Витрина, Веш машина “GORENJE”, Кауч, Шпорет “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-26 08:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23144
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4406/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 240/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радун Авиа ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, слике, бансек.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 17:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23143
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 152/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: хидрофор, соларни болер, котао за грејање на пелет, телевизори, витрине, столице, клима уређаји ...
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:34:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23142
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 193/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант ад за производњу, уља, масти и маргарина Зрењанин
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Телевизор "Telefunken", мултифункционални штампач "Canon", телефонска централа "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 12:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23141
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-593/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-497/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Костић из Кленка, ул. Пиланска бр.23
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман светол браон боје од иверице, висећа полица од иверице, витина од иверице са једним вратима и једним делом од стакла, полиа од иверице двоја врата, телевизор црне боје марке VIVAX model LED TV 32560T2, компијутер LENOVO, тастатура GENIUS model GIL1001,монитор -екран, рнос иве боје марке ACER, компијутерски сто од иверице, фотеља браон боје од штофа, полица од иверице са двоје врата, полица црне боје, доњи кухињски елемент од иверице са двоје врата, доњи кухињски елемент са двоја врата, ,
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 16:10:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23139
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: И 2927/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 107/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKOBANK A,D BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, ТВ Комода, Клуб сточић, сет двосед, Кухињски елементи, Музички стуб, Гардеробер, Ципелар,
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Samsung, ТВ Комода, Клуб сточић, беж/сива иверица, Сет двосед фотеља, еко кожа браон боја, Кухињски елементи, бела боја иверица, Музички стуб SONY са два звучника, Гардеробер иверива, Гардеробер ципелар, Једнокрилни гардеробер иверицабеле боје, Комода иверица беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности од сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 15:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23138
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ.131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: спруд, њива 5.класе, шума 4. класе
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупо 33.797,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16898,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:17:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23136
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-568/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3796/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом и ормарићем, Клуб сточић, Гардеробер са ципеларником и комода, Замрзивач марке ОБОД, Веш машина марке БЕКО EV 6800, Брачни кревет, Ормар, Телевизор марке VOX LCD 32 инча, Комода за телевизор, Трактор марке Тома Винковић у непознатом стању, Дрљача за трактор, стање: половна, Косилица за трактор, стање половна, Мешалица електрична, стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 13:50:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 23134
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србије"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 14:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23133
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-56/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, електрична машина за прање, фрижидер, кауч, апарат за галете
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 13:14:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23132
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-17-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Beko” Веш машина “Miele” Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Beko” Веш машина “Miele” Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 10:35:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23129
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина и лаптоп
  Опис предмета продаје: веш машина „BEKO“, беле боје и лаптоп „VOSTRO“, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 40.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 20.000,00 - детаљније у закључки


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 12:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23128
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-199/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање-Радна јединица Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, кауч, сто и две столице, телевизор, двокрилни орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 12:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 23127
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 4015/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алмаши Иван
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: 2/3 дела двособан стан, површине 63м2, приземље,број зграде 5 , број улаза Л5, број посебног дела 1, Вука КАраџића, Темерин, на парцели 5607/5, л.н. 10233 к.о Темерин
  Процењена вредност предмета продаје: 3.380.596,50
  Почетна цена предмета продаје: Продајна цена је предмет договора уговорних страна


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 12:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 23126
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 345/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанк Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда на парцели 24963, уписано у лист непокретности 371 ко Пивнице
  Процењена вредност предмета продаје: 2.481.845,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: Продајна цена је предмет договора уговорних страна


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767