ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24505
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-2 ИИ-283/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1529/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојка Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24504
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 58/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 446/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 108000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 75600 рсд


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 24502
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, ул. Булевар ослобођења 86
  Пословни број судског предмета: ИИ-211/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Малетић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило Мерцедес мд 100, бела боја, расходовано стање, год.производње 1996. моторно возило Фиат Дукато 2.8. ЈТД, бела боја, расходовано стање, год.производње 2006. Фиат Дукато 2.5 ЈТД, бело сива боја, расходовано стање, год.производње 1995. Мерцедес 207Д, плава боја, расходовано стање, Renault espace, плаво зелена боја,расходовано стање, Renault traffic, бела боја, расходовано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-19 09:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24501
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.577/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.634/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живковић Никола из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv grunding-1ком, трпезаријска гарнитура-1ком, та пећ-1ком, индустријска машина за шивење Багат-2ком
  Процењена вредност предмета продаје: 46.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 11:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24500
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 56000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 11:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24499
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-233/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 863/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 36000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18000 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-30 13:38:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24498
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-498/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO ITP ČAČAK, TRBUŠANI, Трбушани,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апарати за варење
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24497
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 81000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 40500 рсд


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 13:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24496
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотоцикл, косачица
  Опис предмета продаје: мотоцикл скутер, електрична косачица за траву
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24495
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И 381/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање а,д,
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и трактор
  Процењена вредност предмета продаје: 237000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 118500 рсд


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 13:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24494
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: И.И 526/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Манојло Кржановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косачица
  Опис предмета продаје: самоходна косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 15:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24493
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИВ-22213/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-82/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.567.685,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 470.305,76 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:27:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24492
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Опис предмета продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 2.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 1.000,00, 2.500,00, 3.000,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24491
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 696/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 421/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity Banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:06:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24489
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 12:30 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 582/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП КОМСТАН
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Музички стуб, Гардеробер,Веша машина
  Опис предмета продаје: Телевизор Goldstar, Музички стуб AIWA, Гардеробер, иверица стакло, Веш машина INTERNACIONAL GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:03:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24488
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив 1208/18 (Ии149/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-229/2018(И.И-405/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОНЕП-ИН ДОО, Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.884.283,32
  Почетна цена предмета продаје: 1.318.998,32


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 18:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24487
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И бр. 767/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ“ А.Д. НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.572.604,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 771.781,37 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:01:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24486
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП КОМСТАН
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска коса
  Опис предмета продаје: Тракторска коса ИМТ, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 11:55:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24485
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: иив 1743/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључна машина, Телевизор, Тв Комода, Кухињски елементи, Ципелар, Кухињски елементи, Мали гардероб
  Опис предмета продаје: Прикључна машина- Дрљача, Телевизор марке Samsung, стари модел, Тв комода форма идеале, Кухињски елементи иверица, натур боја, Ципелар, беж бија иверица, Кухињски елементи иверица, Мали гардеробер, Комода иверица
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 11:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24484
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив -239/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 51000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 35700 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767