ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 09:12:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21931
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 913/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 988/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сока Амановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 355.107,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.553,95 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21930
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.744.828,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.872.414,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-01 08:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21929
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3225/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 439/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-04 08:12:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21928
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 9-ИИв-2939/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-439/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOCUS FACTOR PLUS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 стана број 14, површине 68,22м2, на трећем спрату зграде у ул. Лепосаве Вујошевић бр. 11, Чукарица, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 3.309.282,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.316.498,03 дин.


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 08:07:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 21927
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2 канцеларија 201, Београд-Земун
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 2554/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT 407, регистарске ознаке BG 1123 MS, број шасије VF36DRHRH21023430, број мотора PSARHR10DYSM4015939, година производње 2004
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 07:56:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21926
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-770/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНЂЕЛОВИЋ РУЖА ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 339.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 237.000,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-19 17:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21924
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стари зидни сат, плафоњере, трпезаријски сто, лустери, фрижидер комбиновани марке „LG“, зидна лампа
  Опис предмета продаје: Стари зидни сат, плафоњере, трпезаријски сто, лустери, фрижидер комбиновани марке „LG“, зидна лампа, клима маеке „Sky“, бојлер марке „Magnohrom“, полица за пешкире, туш кабина, мала каделабра, стаклена расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00 динара  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21923
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: приколица за стоку, двобразни плуг, таруп, машина за сушење веша, замрзивач, веш машина, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000-20.000
  Почетна цена предмета продаје: 3.500-14.000  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21922
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-531/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Fox, 2016. година, 50 инча
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21921
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.143/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 21920
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: И-691/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И И 63 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TEA-VDLM DOO,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МОТОР
  Опис предмета продаје: МОТОР HARLEY DAVIDSON
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:23:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21919
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ 180/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ АГРАР ДОО САЛАШ НОЋАЈСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прскалица марке Raub
  Опис предмета продаје: прскалица марке Raub, запремине 400 листара
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 14:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 21918
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: УЖИЦЕ, ЉУБЕ СТОЈАНОВИЋА 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 169/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВОСОБАН СТАН
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.763.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.881.520,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:42:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 21917
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 3264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Митић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,угаона гарнитура, столица браон боје,сто,телевизор,телевизор,телевизор,телевизор,видео рекордер
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.700,00  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 12:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21916
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ии 3158/16
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1313/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и хаварисано возило
  Процењена вредност предмета продаје: 89000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 62300 рсд


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 21915
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: И И-388/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Рајачић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1.њива 1. класе, површине 98а 73м2, пољопривредно земљиште,на катастарској парцели број 7755/1, 2.њива 1. класе, површине 56а 22м2, пољопривредно земљиште,на катастарској парцели број 7755/2,3.њива 1. класе, површине 57а 54м2, пољопривредно земљиште, на катастарској парцели број 7756/1,4.њива 1. класе, површине 57а 54м2, пољопривредно земљиште, на катастарској парцели број 7756/2, 5.њива 1. класе, површине 35а 97м2, пољопривредно земљиште на катастарској парцели број 7756/3 ЛН1541 КО Уљма
  Процењена вредност предмета продаје: 4.079.898,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности односно 2.855.928,60 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:33:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21914
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 213/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛДЕР ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 11:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21913
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 3333/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1376/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Косилица и тример
  Процењена вредност предмета продаје: 28000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 14000 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21912
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: 86iv-247/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.iv-386/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк" А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "Ерсте банк" А.Д. Нови Сад
  Опис предмета продаје: "Ерсте банк" А.Д. Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 11:10:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21911
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв 247/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 20000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 14000 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767