ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 14:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26846
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 7ИИВ-46/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 17:12:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 26843
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 5 И.И.бр. 1127/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 457/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRO TEAM д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.701.734,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-02-12 14:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 26841
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 208/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - идеални удео
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.495.212,26
  Почетна цена предмета продаје: 1.046.648,58


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 13:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26839
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-1382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Технорад доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 12:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 26837
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И И-6430/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-169/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-19 14:06:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 26831
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-417/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздан Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/24 дела непокретности уписане у ЛН 2465 К.О. Нова Пазова
  Опис предмета продаје: 1/24 дела непокретности уписане у ЛН 2465 К.О. Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 344.365,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 241.055,50 динара  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 10:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 26826
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 697/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвоката СЛОБОДАНА МАРКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја горионика марке „WEISHAUPT 7 "
  Опис предмета продаје: горионика марке: „WEISHAUPT 7 " модел: „RMS9", година прозводње: „2003" капацитет: „900-3690 kw"
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 14:55:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 26825
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: i.ivk 312/19
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk 312/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП"Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретног возила марке RENAULT, модел MASTER, рег. ознаке KG172-IL, година производње 2004, очитани
  Опис предмета продаје: теретног возила марке RENAULT, модел MASTER, рег. ознаке KG172-IL, година производње 2004, очитани погонски учинак 335.712 км, запремина мотора 2464 цм3, маса 2036 кг, носивост 1464 кг, боја С жута М, број мотора G9UA650C179499, број шасије VF1FDCUL632192065, важност регистрације до 02.11.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 393.338,14 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.669,07 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 15:00:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 26816
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ бр.95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-138/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроинвест фонд д.о.о.Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Клима, телевизор, комода за телевизор, гардеробер, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 73.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 51.100,00 рсд  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-06 14:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 26814
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.13/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 20:04:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 26811
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-313/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-94/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњаци
  Опис предмета продаје: на Палићу
  Процењена вредност предмета продаје: од 955.035,00 до 4.084.730,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 11:24:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26795
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.29-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-02-28 11:09:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 26793
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-899/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2204/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26785
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3081/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26784
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 83/181
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР - Млекара "БИО - МЛЕКО" Тулово Николић Дејана ПР Тулово
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-11 09:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26775
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Милуна Ивановића бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И.И 151/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломирка Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 423.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 211.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-02-12 08:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 26772
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1386/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ SAMSUNG, 3.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ WHIRPOOL AW 6416, 4. ТРОСЕД И ДВЕ ФОТЕЉЕ, 5. СТОЧИЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 26768
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета: ИИ-58/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-157/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 26765
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 1178/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Кораћ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 369.868,01
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:59:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26753
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.394/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767