ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 11:51:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27631
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 194/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 388/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд - огранак "Електродистрибуција", Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 17
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Машина за савијање олука - лима, дужине 2,5м са електромотором у функцији, старост око 30 година
  Опис предмета продаје: 1.Машина за савијање олука - лима, дужине 2,5м са електромотором у функцији, старост око 30 година
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 11:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27630
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 15/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 107/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРСЕНОВИЋ ШАБАЦ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у грађевинском подручју, кућа са помоћним објектима, њиве
  Опис предмета продаје: кат. парцела 925/1 и 925/2 КО Ердевик-земљиште у грађевинском подручју, породична стамбена зграда и четири помоћне зграде, њиве, све уписано у лист непокретности 2230 КО Ердевик
  Процењена вредност предмета продаје: од 117.545,60 динара до 14.105.472,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-13 11:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27629
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ-72/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Пантелић, Лајковац, Колубарска 7
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о другој јавној продаји покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Опел Вектра, рег.ознака УБ 021-ОХ3, 2002.годиште, регистрован до 03.07.2020
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 240000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120000,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-13 11:10:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27628
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ-1382/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава осигурање а.д.о Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о другој јавној продаји непокретности
  Опис предмета продаје: 1. остало земљиште, 2. ливада 5. класе, 3. шума 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 21190,00, 59400,00, 3. 21226,95
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10595,00, 2. 29700,00, 3. 10613,48


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 11:00:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27627
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-290/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4099/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Миленковић ПР STR PROFIT MILENKOVIĆ SLAVICA PREDUZETNIK BABUŠNICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2020-02-13 10:48:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 27626
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ-675/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.A24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "Finance Consulting" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 8.000,00динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2020-02-13 10:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 27625
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: 3И И-279/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.A12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "Finance Consulting" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 20.000,00динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 09:10:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 27623
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: ии 757 19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 414 19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Алексић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке Универсал,без кабине,дупла вуча
  Процењена вредност предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 08:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27622
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ив. 353/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТТП "Дисконтна продаја" доо у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:35:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 27621
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 1084/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 553 18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Ваљево"
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке Рено клио 1.5 dci VA-078 II, металик сиви
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 27620
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NORTHWEST DOO, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности у ванкњижној својини извршног дужника АД РГП "ВРДНИК", Врдник, ул. Милице Стојадиновић бр. 26, МБ 08054029, ПИБ 101380955, са обимом удела 1/1 и то: Стамбено-пословна зграда, површине 257м2 у Врднику, ул.Милице Стојадиновић 30, саграђена на парцели број 846/2-грађевинско земљиште у државној својини са правом коришћења власника објекта, све уписано у Лист непокретности број 1089 к.о.Врдник
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27619
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 1011285992
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 895/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд, Балканска бр.13 МБ20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: миксер,тестера.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:14:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27618
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-209/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за комуналне делатности БАДЊЕВО Неготин, Неготин, ул. Добропољска бр. 1, МБ 07263775, ПИБ 100776933
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ “Vox”, Музичка линија “Aiwa”, Веш машина “Беко”
  Опис предмета продаје: ТВ “Vox”, Музичка линија “Aiwa”, Веш машина “Беко”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 6.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 3.000,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:13:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27617
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КЕСИЋ МОМЧИЛО, предузетник МОМА-К, КАЋ, ул. СТЕФАНА НЕМАЊЕ бр. 15, МБ 60484082, ПИБ 104769328
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: лаптоп, тример
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 18:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27616
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.599/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Опис предмета продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.260,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 18:01:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27615
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2. ИИв.385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 317/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO Београд, Београд – Нови Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Витрина дрво, стакло у средини, висина 2м а ширина 1м 2.Моторно возило марке застава (пеглица),бро
  Опис предмета продаје: 1.Витрина дрво, стакло у средини, висина 2м а ширина 1м 2.Моторно возило марке застава (пеглица),број шасије SUF126A0019714005, безоловни бензин, боја црвена (трулавишња), нерегистрован, година производње 1991, пописна маркица АА109352, регистарске ознаке PO=036XM
  Процењена вредност предмета продаје: 28.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.810,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 17:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27614
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.86/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 446/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Драгојевић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја
  Опис предмета продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја марке Vox 6. Две пластичне канте за смеће
  Процењена вредност предмета продаје: 43.576,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.503,20


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 17:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27613
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А41/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Samsung новије производње, LCD дијагонале 100 цм 2. Угаона гарнитура, материјал шт
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Samsung новије производње, LCD дијагонале 100 цм 2. Угаона гарнитура, материјал штоф, плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 22.377,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.188,50


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 15:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27612
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-226/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за комуналне делатности БАДЊЕВО Неготин, Неготин, ул. Добропољска бр. 1, МБ 07263775, ПИБ 100776933
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Усисивач “Siemens”, Веш машина “Беко”, ТВ”Grunding”, Микроталасна пећ “Горење”
  Опис предмета продаје: Усисивач “Siemens”, Веш машина “Беко”, ТВ”Grunding”, Микроталасна пећ “Горење”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 8.000,00, 12.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 6.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27611
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.266/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 866/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 197 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема и машине
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 42.599.878,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 21.299.939,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767