ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 12:47:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23491
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ590/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ232/2019-3
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИМИЋ ЂОРЂЕ ИЗ ИНЂИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: тв марке самсунг, комоде, бушилица мрке бош, сто трпезаријски и столице, веш машина, плакар, есцајг, тв марке венус, телевизор марке лг, сто за тв, музички стуб марке јоко, собни плакар, комоде, варстрој, канта за бензин, колица за терет
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000-35.000
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 12:28:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23490
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ590/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ230/19-2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИМИЋ ЂОРЂЕ ИЗ ИНЂИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, грађевинско земљиште, 1/2 породичне стамбене зграде,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.853.104,21динар
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 12:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23489
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 52/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FORUM EXPORT IMPORT DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило и путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 425.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 297.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 11:52:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23488
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.694/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 426/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Арсовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: земљиште и објекти ближе описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.346.711,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.642.698,24 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 11:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23487
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-297/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1510/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило ЈУГО 55 КОРАЛ, година производње 1989, боја: бела, снага/запремина 40/kw1116 cm3, стање: полован (оштећен задњи браник, кородирали задњи блатобрани леви и десни и предњи десни блатобран, возило није у возном стању), Корпа за трактор, стање: половна, Тракторско запрежно возило, стање половно, Сакупљач сена, стање: полован, недостаје каиш, Трактор са кабином ИМТ 542, година производње:1983, снага: 30,89 kw, стање полован, теже стартује;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 13:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23486
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 3 Ик. 86/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина
  Опис предмета продаје: веш машина BOSCHmaxx6, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 15:18:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23485
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: DVD плејер, марке DAEWOO, Таблет марке GOCLEVER, ознаке TAB R 70, Гардеробер четвороделни са фиокама и стакленим вратанцима, Пећ на чврсто гориво, марке ALFA PLAM, Телевизор марке CROWN, 52 цм, Клуб сточић, Полица за телевизор, Веш машина, марке GORENJE, ознаке WA 50050, Трпезаријски сто, 3 столице;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 11:17:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23484
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии. 18/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пирошка Нађ
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.765.954,50
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:08:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23483
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-179/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.97/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грујовић Миладин
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Фрезер за обраду дрвета Електропогон
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 11:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23482
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-772-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51 Фрижидер “Obodin” Кауч Регал Радни сто
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51 Фрижидер “Obodin” Кауч Регал Радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 10:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23481
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-617/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И,194/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Максимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1) Веш машина Favorit, 2) Тример за кошење траве Smart Garden, 3) Телевизор марке Samsung tv 32
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 6.000,00 динара; 2) 6.000,00 динара; 3) 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 4.200,00 динара; 2) 4.200,00 динара; 3) 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 10:30:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23480
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 395/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 381/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАЈКОВИЋ СТАНКА И ТАЈКОВИЋ РАДОВАН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда ПР1, помоћна зграда-објекат изграђен без одобрења за градњу, помоћна зграда, број зграде 3-објекат изграђен без одобрења за градњу, кат. парцела бр. 911/3
  Процењена вредност предмета продаје: 6.594.714,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 09:53:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23479
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-16425/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2019/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Хидраулична преса, марке LITOSTROJ HP 400, Хидраулична преса, ознаке HP (150 T);
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 10:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23478
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-267/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-189/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 19.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 9.750,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-13 09:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23477
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 21/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ½ дела које су уписане у Лист непокретности број 11382 к.о.Рума
  Опис предмета продаје: Парцела број 3741/10-њив 1.класе-површине 11а 84м2-градско грађевинско земљиште, На којој је саграђена породична стамбена зграда у Руми, ул.Алексе Шантића бр.47, површине 115м2 у основи и 65м2 у сутерену на којој су извршни поверилац и извршни дужник ванкњижни власници свако у ½ дела
  Процењена вредност предмета продаје: 4.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.038.000 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 23476
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-2297/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-461/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тамара Нерац, Мира Галић и Фердо Галић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности уи ванкњижној својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Стан површине 56,90 м2, корисне површине 42,92 м2, на ПК етажи, у дворишном делу, број 36, у породичној стамбеној згради у Новом Саду, улица Коперникова 26, саграђеној на парцели број 6099, уписаној у лист непокретности број 6455 К.О. Нови Сад 1, у ванкњижној својини извршног дужника 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.577.237,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.788.618,80


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 17:56:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23475
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ии.1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.9/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.916.891,37 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.441.823,96 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 17:47:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23474
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 196/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђелка Марчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 676.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 473.200,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 17:40:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23473
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 20/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POLJOPRIVREDNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE AGRO-STOČAR D.O.O. KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 3.520.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.464.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 16:36:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23472
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-646/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кп бр 499 КО Доња Мутница,Кп бр 967/4 КО Доња Мутница,Кп бр 972/3 КО Доња Мутница,Кп бр 975/2 КО Доња Мутница,Кп бр 2130 КО Доња Мутница,Кп бр 2798 КО Доња Мутница,Кп бр 4603/1 КО Доња Мутница,Кп бр 4603/2 КО Доња Мутница,Кп бр 5754 КО Доња Мутница,Кп бр 5755 КО Доња Мутница,Кп бр 5995/1 КО Горња Мутница
  Процењена вредност предмета продаје: 2.545.328,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.781.729,93 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767