ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-14 14:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24833
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.232/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованов Душан
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.700.720,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.290.504,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 14:15:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24832
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1439/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман, Шпорет на плин
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман, Шпорет на плин
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 4.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 2.100,00, 2.800,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 14:10:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 24831
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 1578/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24829
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-651-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51” Сто и две столице Орман Ел. Шпорет “Горење” Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51” Сто и две столице Орман Ел. Шпорет “Горење” Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 4.000,00 9.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 2.000,00 4.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 09:04:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24826
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ- 288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-193-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште уз зграду Опис предмета продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:16:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 24825
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 7442/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 185/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 2.944.192,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.766.515,50 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 12:49:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24821
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ловрић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 12:42:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24820
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Zivorad Nikolic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило марке Opel тип Vivaro 1.9 број шасије WOLJ7ACA62V619495 евро дизел регистарске ознаке PO=026
  Опис предмета продаје: Возило марке Opel тип Vivaro 1.9 број шасије WOLJ7ACA62V619495 евро дизел регистарске ознаке PO=026 PH, година производње 2002, пописна маркица АА109414
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 12:21:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24819
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-783/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Venus”, Замрзивач “LTH” 110, Усисивач “Staubhauer, Угаона гарнитура, Сто и две сто
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Venus”, Замрзивач “LTH” 110, Усисивач “Staubhauer, Угаона гарнитура, Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 7.000,00, 1.000,00, 7.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 4.900,00, 700,00, 4.900,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 07:42:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24818
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 401/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Радишић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил OPEL CORSA регистарске ознаке ZR 094 SZ, бр.плен.марк. АА001564
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 11:42:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24817
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 354/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 371/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Анђелковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.179.913,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 589.956,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 11:41:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24816
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-711/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Телевизор “Vox” 51, Орман
  Опис предмета продаје: Кауч, Телевизор “Vox” 51, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 10:41:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 24815
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 2392/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 751/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШАНЖ ЦО ДОО ВЛАЈКОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. Већа витрина са 4 фрижидера; 2. Мања витрина за посластице
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 75.000,00 рсд; 2. 50.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 37.500,00 рсд; 2. 25.000,00 рсд


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24813
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 654/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИМИРА ЂУРКОВИЋА и ВИДАНА ЂУРКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - 4 парцеле КО Зелезник
  Опис предмета продаје: 1/2 идеална дела кат. парц. 262 Греде, њива 2. класе, пов. 44 а 42 м2, 1/2 идеалних делова, кат. парц. 210/1, Греде, њиве 2. класе, пов. 90 а, 52 м2, кат. парц. 210/2, Греде, канал, пов. 22 м2, кат. парц. 1586 Алуге, њиве 3. класе, пов. 29 а 80 м2 у ЛН 125 КО Железник сувласништво извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 13.662.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.098.600,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24811
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радичанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 606.468,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 424.527,74 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:23:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24810
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иос/525587896
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 08:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24809
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.И-288/20117
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: непокретности се налазе у селу Сумраковац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:31:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24808
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 108/19
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vip mobile" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24806
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 23/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24804
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: iivk 108/2019
  Број предмета јавног извршитеља: iivk 108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vip mobile" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767