ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22251
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-391/2018 од 27.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 217/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бељин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствару по списку
  Опис предмета продаје: 1. Врста: PUTNIČKO Марка: MERCEDES Тип: 124 Бр шасије: WDB1241201A240487 Бр мотора: 60191210039045 Год производње:1986 Рег ознака: ZR008-ŽĆ процењене вредности 80.000,00 динара 2. Канцеларијски сто са 12 столица (комплет) процењене вредности 25.000,00 динара 3. Баштенски сто са 4 столице процењене вредности 10.000,00 динара 4. Писаћи сто процењене вредности 5000,00 динара 5. 5 троседа процењене вредности 10.000,00 динара комад 6. 4 фотеље процењене вредности 3.000.00 динара комад 7. Тв
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-17 11:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 22250
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.363/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.A22/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Jasna Pelhe (obim udela 1/2) i prava korišćenja 1/2 i svoji
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 16570 KO Stari Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-17 11:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22249
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и а7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB Banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда( зграда бр.1) у Сурдуку, ул.Цинцорија 65, приземна, Помоћна зграда (зграда број 2) у Сурдуку, ул.Цинцорија 65, приземна, саграђене на парцели број 589 –земљиште под зградом, објектом-1а 77м2 -земљиште под зградом, објектом-18м2 -земљиште уз зграду, објекат-5а00м2 -њива 3.класе-5а 91м2, укупне површине 12а 86м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.661.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.830.940,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 10:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22248
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-648/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Končar”, Кауч, Телевизор “Crown”, Витрина, Комбиновани фрижидер “Eurodal”, Фрижидер “Kon
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Končar”, Кауч, Телевизор “Crown”, Витрина, Комбиновани фрижидер “Eurodal”, Фрижидер “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 5.000,00, 7.000,00, 9.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 2.500,00, 3.500,00, 4.500,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 08:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22247
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 328/16
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 653/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 139.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 09:49:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 22246
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-862/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-499/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Петковић, Зајечар,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан бр. 17 у згради бр. 1 на КП. Бр. 6149/17 КО ЗАЈЕЧАР, улица Которска К-7 у Зајечару , уписан у лист непокретности 18535
  Процењена вредност предмета продаје: 2.824.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.976.940,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 09:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 22245
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОСТЕ КОСТАДИНОВИЋА и СВЕТОЗАРА ЛУКИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде величине 11,50 м х 15,49 м, површине 136 м2 на кат. парц. 10041/61,К.О. Чукарица
  Опис предмета продаје: зграде у ул. Тургењевој бр. 7-А, величине 11,50 м х 15,49 м, која се састоји од 7 канцеларија, ходника, чајне кухиње, санитарног чвора и терасе, постојећој на кат. парц. 10041/61, уписано у лист непокретности бр. 875 К.О. Чукарица укупне нето површине 136 м2 који објекат је ванкњижно власништво извршног дужника заједно са правом коришћења земљишта за редовну употребу на парцели број 10041/61 КО Чукарица V површини од 210 м2 ( испод зграде 160 м2 и испред зграде 50 м2 ) и несметаним прилазом са у
  Процењена вредност предмета продаје: 9.432.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.602.400,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 21:20:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 22244
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-495/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење пензионера и инвалида рада Општине Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КП. Бр. 5338/1 КО НЕГОТИН
  Опис предмета продаје: 1/2 ( једна идеална половина ) на КП. Бр. 5338/1 КО НЕГОТИН , површине 2422м2 , уевиденцији РГЗ СКН Неготин , која се састоји од земљишта под објектом површине 38 м2 и воћњака 2.класе површине 2.384 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 542.660,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 379.862,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22242
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1417/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: сто, 4 столице, телевизор, гарнитура, ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 09:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 22241
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д Београд,Београд,ул. Таковска бр.2.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Мотор Кавасаки-Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22240
  Датум продаје: 2019-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: ив 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: ив 59/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: трактор, приколица,прскалица корпа
  Процењена вредност предмета продаје: 345000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22239
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.и 26/19
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција Адут ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прскалица
  Опис предмета продаје: Прскалица 600 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 54000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27000


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:48:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 22238
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/18
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ии 19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 165 г, МБ 07792247, ПИБ 100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп бр. 553/2, кп бр. 554, кп бр. 555, кп бр. 556, кп бр. 572/1, кп бр. 575/1, кп бр. 576/1, кп бр. 5
  Опис предмета продаје: Опис непокретности у складу са приложеним закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности у складу са приложеним закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности, одређена приложеним закључком о продаји


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:33:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 22237
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-25/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анка Мајер
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН бр.4699 К.О. Шид и то парц.бр.946/4 коју чине земљ. под зградом - објектом површине 96м2. земљ. уз зграду - објекат површине 3а 98м2, укупне површине 4а 94м2, породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр. етажа приземље, ул.Арсенија Чарнојевића 87.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.808.313,60 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.965.819,52 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 15:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22236
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1253/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51”, Ел. шпорет “Artur Martin”, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51”, Ел. шпорет “Artur Martin”, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 9.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 6.300,00, 4.200,00, 2.100,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 15:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22235
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3 , 12000 Požarevac
  Пословни број судског предмета: I I-61/2018 od 28.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-362/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija "DUNAV OSIGURANJE" a.d.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке SONY старије производње, 2. DVD PLAYER марке ECHOLITE старије производње, 3. ТВ полица
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке SONY старије производње, 2. DVD PLAYER марке ECHOLITE старије производње, 3. ТВ полица , дрво , величина 2м дужине , 1м висине, 4 фиоке, 4. 2 велика звучника , ручне израде , 1м висуне , 40 цм ширине , 5. кожна угаона гарнитура зелене боје 2м х 2м , 6. собни сточић, дрво , горњи слој лакиран , величина 1м х 50цм, 7. комплет за седење за дневни боравак – тросед и три фотење дрво – штоф црвене боје и један собни сточић у комплету дрвени овалног облика 1м х 50цм, 8. музички ст
  Процењена вредност предмета продаје: 65.952,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.464,56 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22234
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung”, Сто и две столице, Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung”, Сто и две столице, Орман, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 3.000,00, 4.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 2.100,00, 2.800,00, 4.200,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:10:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22233
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии 306/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маргит Сич и Тимеа Киш Торма
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два винограда 1. класе у Суботици, у Ул. Западни виногради
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 182.401,39 динара; 2. 507.387,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 15:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22232
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51”, Угаона гарнитура, Ел. шпорет- непознате марке, Веш машина “Vortex”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51”, Угаона гарнитура, Ел. шпорет- непознате марке, Веш машина “Vortex”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 9.000,00, 8.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 6.300,00, 5.600,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Јелена Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 15:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Земунска 22/32, Нови Београд
  Е-маил адреса: vuckovic@ijv.rs
  Контакт телефон: 0114280293
  ПИБ: 108181613
  Матични број: 63273864

  Број записа у бази: 22231
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Земунска бр. 22/32
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1159/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1757/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Републичка дирекција за робне резерве Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда осталих индустријских делатности
  Опис предмета продаје: зграда осталих индустријских делатности бр.2,спратности По+Пр+2Сп,парцела бр. 59,као и земљиште под зградом,пов. 2 ара и 40квм,ул. Социјалистичког Савеза ,уписан у Л.Н. број 628,КО Раља
  Процењена вредност предмета продаје: 7.788.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.894.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767