ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21487
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив 136/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Евротон доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.100.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:00:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21484
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: Iiv br. 149/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 99/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21479
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 386/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1776/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 76.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.250,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-15 15:02:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21476
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 22010/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 238/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Врекић Винко и други
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: железнички вагони
  Назив предмета продаје/наслов продаје: железнички вагони
  Опис предмета продаје: 80
  Процењена вредност предмета продаје: 299.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 239.200,00 динара итд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21473
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 21 И. 55/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комби
  Опис предмета продаје: комби, ре.ознака PN87662, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21471
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-137/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А4/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутоматска машина за прављење кора за вафле, Ротациона пећ, MIDMARKET, Пер-млин 1000 кг
  Процењена вредност предмета продаје: 1.769.167,50
  Почетна цена предмета продаје: 884.583,75


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 16:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21465
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 725/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 725/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 725/2017 од 05.07.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 725/2017 од 05.07.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 16:37:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21464
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 142/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Балкан логистика доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 739.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 369.500,00 динара  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 16:13:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21463
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 45/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 45/2018 од 05.07.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21461
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: Ик.67/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпедитер
  Опис предмета продаје: шпедитер, сиве боје са црвеним фелнама, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 15:51:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 21452
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.и 708/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 100/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Стевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, зграда бр. 1, Потес Ада 2, спратности Пр и Сп, површине у основи 50 м2, о
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, зграда бр. 1, Потес Ада 2, спратности Пр и Сп, површине у основи 50 м2, објекат изграђен без одобрења за изградњу, и замљишта под зградом бр. 1 површине 50 м2, земљишта уз зграду површине 500 м2 и воћњака 3 класе површине 151 м2, укупно 701 м 2, која се налази у Трмбасу, на кп. бр. 56/2, све уписано у Лист непокретности бр. 816 КО Трмбас.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.839.887,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.419.943,50 динара  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-05-14 14:36:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21451
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 665/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР, Музичка линија,Кухињски елемент. веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Favorit.екран 70цм, Музичка линија марке Panasonic са два звучника,кухињски елемент,пурпурно црвена боја. иверица,Веш машина макрке Горење.2015.годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-05-14 14:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21450
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 155/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРОВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за воду, музички стуб, DVD Plejer, Портабл телевизор, 2 фотеље, Веш машина,Гардеробер, Висе
  Опис предмета продаје: Цистерна за воду од 2 тоне, Музички стуб AIWA, DVD plejer, Портабл телевизор AIWA, 2 фотеље тапациране, зелене боје, Веш машина INDESIT,Гардеробер Forma ideale, ,Висећа витрина Forma ideale
  Процењена вредност предмета продаје: 75.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-05-14 14:21:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21448
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 355/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРОВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, Тракторски фрезер, Двобразни плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке opel vectra PMV 85KW,1991,годиште,број шасије W0L000089N5010773.AC 014-ZK,Тракторска фрезер ИМТ, Двобразни плуг ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 246.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 21445
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 8/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фармерс и трејд доо
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3.класе
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 448.318,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.159,15 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-06-06 12:25:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 21442
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 22/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАДА ТОДОРОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПОВРШИНЕ 30 АРИ И 83 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 145.443,69 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 101.810,58 ДИН  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:15:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21440
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.423/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИВРЕДА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: круњач и фијакер
  Опис предмета продаје: круњач, наранџасто-црвене боје, 1 ком и фијакер, црне боје са жутим точковима, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 60.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 21437
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-622/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-02 15:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21436
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са парцелом у Старчеву - идеални удео
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.238.063,29
  Почетна цена предмета продаје: 1.119.031,64


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 11:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21434
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-232/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 94/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПАЛИЋ" ДОО - У СТЕЧАЈУ У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 94/2018 од 05.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767