ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1768 активних, од укупно 23385 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 09:51:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24031
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.41/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.43/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крушка промет ДОО Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips-1ком, комода за тв-1ком, двосед кожни-1ком, тросед кожни-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 24026
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милована Ђиновића у улици Газместанска бр.4/3
  Пословни број судског предмета: ИИ 4928/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3205/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗАЈИЋ ЗОРАН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.799.604,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 899.802,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24024
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 60/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:47:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24023
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 298/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРНДАРСКИ БРАНКО вл. ТР "М.Г.С.-2014"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24021
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Подунавац и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 15:39:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24020
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-211/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Водовод" Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 08:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24018
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 274/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.402/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:08:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24015
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-178/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.49/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GEBI DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Веселин Вујовић, Ловћенац, ЈМБГ: 0906959820014, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.1080 КО ЛОВЋЕНАЦ и то: парц.бр. 605 – њива 1.класа, површине од 14а59м2, у улици Љубица Поповић; парц.бр. 3011 – воћњак 1.класа, површине од 10а34м2, потес 3. РЕОН; парц.бр. 3014 - њива 1.класа, површине од 12а11м2, потес 3. РЕОН; парц.бр. 3015 - њива 1.класа, површине од 12а42м2, потес 3. РЕОН; парц.бр. 3016 - њива 1.класа, површине од 9а68м2, потес 3. РЕОН; парц.бр.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.503.120,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 15:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24012
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И164/03
  Број предмета јавног извршитеља: ии73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор у приземљу
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу, површине 159м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.729.672,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 15:02:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24011
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 163/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.179.726,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 825.808,2 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 15:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24010
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-641/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Пешић ПР ТРГОВИНСАК РАДЊА ЦОЦА МИЛАН ПЕШИЋПР АЛЕКСИНАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о другој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 163.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24007
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.3593/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1879/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIRECT FACTOR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 09.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 152.867,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.006,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:07:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24006
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бјелић Мијо и Бјелић Ана из Нове Вароши
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 6. класе и ливада 5.класе
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 68.574,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24003
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.129/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 09.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 12:29:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24001
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-578/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 2ИИ-226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: - гарсоњера, површине 30м2, бр. посебног дела 3, која се налази у приземљу породичне стамбене зграде број 1, на кат. парцели. бр. 6083/2, у ул. Максима Горког бр. 63а,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.953.535,65
  Почетна цена предмета продаје: 976.767,82


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 09:36:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24000
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 634/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА ТИМИЋА из Параћина
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА пословног простора 27 м2 , К.О. Вождовац
  Опис предмета продаје: пословног простора за који није утврђена делатност површине 27 м2, у ул. Кумодрашкој бр 176/15, изграђен на катастарској парцели број 7169, уписан у лист непокретности број 644, КО Вождовац Зграда кућни број 176 изграђена је на парцели број 7169/11 К.О. Вождовац и уписана у Листу непокретности број 644 К.О. Вождовац као зграда пословних услуга катастарски број 1, кућни број 176, преузета из земљишне књиге. Као посебан део зграде кућни број 176 уписан је пословни простор за који није утврђена дел
  Процењена вредност предмета продаје: 2.867.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.433.700,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 15:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23999
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 948/2018 ИИв 949/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОША МАРКОВИЋА ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ ,COIN KERNEL BEOGRAD" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретности – рачунарске опреме СЕРВЕРА
  Опис предмета продаје: 1. server ,,Dell PowerEdge R 630 Servis tag 7LOR1H2 -Broadcom 5720 Quard Port 1 GbE BASE-T, Rndc -Dual,Hot-plug,Reduandant Power Supply ( 1+1 ), 750W, Titanium, 200-240VAC -PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card -8 X DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 32 GB, 2400, 2RX4, 8G DDR4 R, 2 X Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz, 5,5 M Cache, 9.6 T/s GT/s QPI, Turbo, HT, 22 C/44T ( 145 W) Max Mem 2400MHz 10X480 GB solid state drive SAS Read intensive 512n 2.5in hot plug Drive, HUSMR 1.000.000,00 dinara
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 20:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23997
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунић , Ваљево,ул. Хајдук Вељкова 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: и.и.117/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: један
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: кат. Парцела 1265/3 , њива 3.класе , површине 3а 91м2 , врста земљишта – градско грађевинско земљиште , у својини извршног дужника са уделом од 1/1 , без терета
  Процењена вредност предмета продаје: 703.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 351.900,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23992
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-116/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5.класе, пов.10а58м2, кп 367/5 КО Лукавица, са породичном стамбеном зградом БРГП 190 м2 и две помоћне зграде, Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 7.156.854,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.578.427,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 15:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23991
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-77/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Путеви Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 до 1.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767