ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 16:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 28288
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1184/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Мићић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,комода,угаона гарнитура, двосед,тросед,фотеља,полица,клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 16:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28287
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-182/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 152/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС" ДОО ВРАЊЕ, Врање, ул. СКОЈЕВСКА бр. 1, МБ 17448439, ПИБ 102188516
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Телевизор “Samsung” 51cm, Орман, Сто и четири столице, Замрзивач “Obodin” 210L, Фрижидер “Gore
  Опис предмета продаје: Кауч, Телевизор “Samsung” 51cm, Орман, Сто и четири столице, Замрзивач “Obodin” 210L, Фрижидер “Gorenje”, Електрични шпорет “ Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 3.000,00, 7.000,00, 6.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.500,00, 2.000,00, 1.500,00, 3.500,00, 3.000,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 15:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28286
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 433/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град)
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталаци
  Опис предмета продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталацију), четири комада
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.200,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-03-12 15:27:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28285
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ии 959/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 472/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН НАСТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: БОНСЕК ЗА СТРУГАЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,, ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 15:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28284
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 476/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије" Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Опис предмета продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Процењена вредност предмета продаје: 14.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.100,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 15:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 28283
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DALAMBER DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:33:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 28282
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 114/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Муришић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Багер, трака за утовар, виљушкари, равни селектор "Cimbria", полуаутоматске ваге за уврећавање, елек
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 12.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 22.952.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности пописаних покретних ствари


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:27:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28281
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 194/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 388/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за савијање олука - лима, дужине 2,5м са електромотором у функцији, старост око 30 година
  Опис предмета продаје: 1. Машина за савијање олука - лима, дужине 2,5м са електромотором у функцији, старост око 30 година
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:16:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 28280
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-343/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 3171 К.О. Алибунар
  Опис предмета продаје: парцеле бр. 3976/17, површине 1ха34а02м2, бр. 3976/18, површине 2ха89а11м2, бр. 3976/19, површине 80а09м2, бр. 9786/18, површине 1ха17а96м2, бр. 9786/19, површине 1ха99а18м2, бр. 10447/14, површине 2ха45а65м2, бр. 11223/9, површине 58а76м2, бр. 11223/9, површине 63а39м2, све напред наведено, у приватној својини извршног дужника, у обиму удела 1/1, уписане у лист непокретности број 3171 К.О. Алибунар
  Процењена вредност предмета продаје: 1.077.581,91 динара, 2.324.576,23 динара,643.960,12 динара, 948.452,19 динара, 1.601.498,03 динара, 1.597.538,10 динара,521.092,49 динара, 524.675,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:03:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 28279
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића број 52/31
  Пословни број судског предмета: ИИВ-670/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: клуб сточић, тв полица, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:57:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 28278
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Кососка бр. 97
  Пословни број судског предмета: И.Ив 26/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.290.035,30 динара; 2. 355.976,51 динара; 3. 293.479,99; 4. 482.597,24; 5. 507.993,09 ;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 203.024,71 динара; 2. 249.183,56 динара; 3. 205.435,99 динара; 4. 337.818,07 динара; 5. 355.595,16 динара.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:10:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28275
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 82/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 82/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто са шест столица; Угаона гарнитура (зелена); Електрични шпорет Privileg
  Опис предмета продаје: Дрвени сто са шест столица; Угаона гарнитура (зелена); Електрични шпорет Privileg
  Процењена вредност предмета продаје: Дрвени сто са шест столица-25.000,00 динара; Угаона гарнитура (зелена)-30.000,00 динара; Електрични шпорет Privileg-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Дрвени сто са шест столица-15.000,00 динара; Угаона гарнитура (зелена)-18.000,00 динара; Електрични шпорет Privileg-12.000,00 динара


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 28274
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-4442/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-80/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан 79 м2
  Опис предмета продаје: Стан 79 м2, Булевар Ослобођења 9
  Процењена вредност предмета продаје: 8.401.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.880.777,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28273
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2008/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2008/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијагас" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Кикинда, Кикинда, Башаидски пут бб
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МП3; Судопера-
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МП3; Судопера-два дела; Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара; Мини радио МП3-2.000,00 динара; Судопера-два дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-1.800,00 динара; Комода са огледалом-1.200,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-900,00 динара; Наткасна-комода-600,00 динара; Мини радио МП3-600,00 динара; Судопера-два дела-1.200,00 динара; Сто са две столице-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 13:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28272
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2008/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2008/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијагас" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Кикинда, Кикинда, Башаидски пут бб
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МП3; Судопера-
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МП3; Судопера-два дела; Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара; Мини радио МП3-2.000,00 динара; Судопера-два дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-1.800,00 динара; Комода са огледалом-1.200,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-900,00 динара; Наткасна-комода-600,00 динара; Мини радио МП3-600,00 динара; Судопера-два дела-1.200,00 динара; Сто са две столице-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:52:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28271
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 2845/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 884/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT 2006. годиште; NS 234-OS
  Опис предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT 2006. годиште; NS 234-OS
  Процењена вредност предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT 2006. годиште; NS 234-OS-555.525,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT 2006. годиште; NS 234-OS-166.657,50 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28270
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.1253/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 515/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Nisense"-35.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Nisense"-21.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28269
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1137/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1137/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо-Слобода; Фрижидер-Ободин; TV "LG" E51; Кухињски елементи са судопер
  Опис предмета продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо-Слобода; Фрижидер-Ободин; TV "LG" E51; Кухињски елементи са судопером; Фрижидер; Компјутер Pent IV са пратећом опремом; TV Vortex E 51
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач-сандучар-5.000,00 динара; Плински решо-Слобода-2.500,00 динара; Фрижидер-Ободин-4.500,00 динара; TV "LG" E51-5.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-8.000,00 динара; Фрижидер; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-10.000,00 динара; TV Vortex E 51-6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач-сандучар-1.500,00 динара; Плински решо-Слобода-750,00 динара; Фрижидер-Ободин-1.350,00 динара; TV "LG" E51-1.500,00 динара; Кухињски елементи са судопером-2.400,00 динара; Фрижидер; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-3.000,00 динара; TV Vortex E 51-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:37:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28268
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 353/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 378/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Владимир Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28267
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 13.30 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 32/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 32/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767