ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 07:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29065
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1042/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, замрзивач Венус-1ком,микроталасна Горење-1 ком,регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-06-03 07:10:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 29064
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИ 1226/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.28/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислава Раковић и Светлана Раковић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике
  Опис предмета продаје: Уметничка слика „Сунцокрети“ аутора: академског сликара Ковачевић Кристина; уметничка слика без рама; аутора: Крстић; уметничка слика „Петао“; аутора: академског сликара Бјелица Јелена; портрети- аматерски рад; уметничка сериграфија аутора: академског сликара Шутеј Мирослава; уметничка слика „Деоба ћелије“; аутора: академског сликара Ђурђев Љубица; реплика слике аутора Лубарда ’’13
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.600,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 06:37:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 29063
  Датум продаје: 2020-06-27
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ 254/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 254/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС, ул. Булевар Немањића бр. 14а, НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 06:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 29062
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 161/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Драган, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 06:29:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 29061
  Датум продаје: 2020-05-26
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОБАНЕКС" ДОО, ул. Индустријска зона бб, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 06:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 29060
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иив 9/2019
  Број предмета јавног извршитеља: иив 9/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, трговину и услуге "Virginia" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 19:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29059
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.624/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.345/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Савић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Путнички аутомобил марке Volkswagen Golf III
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 19:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29058
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.71/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.144/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Илић из Словца
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Пежо и аутомобил марке VW Lupo
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 19:17:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29057
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.43/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.177/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Мионица
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторски плуг и тракторксе грабуље
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 19:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29056
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.140/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.440/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Перић из Маљевића
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје путнички аутомобил марке Волксваген кеди ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 19:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29055
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:45 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.670/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.305/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Росић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ( осам )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кућни намештај ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 18:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29054
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.607/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.341/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Марковић из Завлаке
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за производњу узенгија ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 18:54:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29053
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.651/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И:бр.304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Нешић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје трактор имт ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 18:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29052
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.386/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.386/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Алфа Ромео блеже описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 18:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29051
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.386/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.386/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Алфа Ромео блеже описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 16:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 29050
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1184/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Мићић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, комоде, угаона гарнитура, полица, фотеља, двосед, тросед, клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 15:31:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 29049
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1198/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 456/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОПЛОД ДОО СТАПАР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 35.000.00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 15:13:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 29048
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Рузвелтова бр. 55
  Пословни број судског предмета: ИИ 2563/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 837/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: стан број 2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање, постојеће на катастарској парцели 4564/6 у улици Есад Пашина бр. 5 у Београду, све уписано у лист непокретности бр. 2828 КО Вождовац
  Процењена вредност предмета продаје: 5.761.944,30
  Почетна цена предмета продаје: 4.033.361,01


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 14:58:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29047
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2 И.И.1082/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1189/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв лг-1ком, плакар за тв-1ком,комода-2 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-02 13:22:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 29046
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4145/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 429/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД ДОО, Нови Сад, ул. БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА бр. 131, МБ 08695415, ПИБ 101631281 чији је пуномоћник адв. Александар Марков,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 дела некретнина - земљиште под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: од 7.072.523,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.950.766,40 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767