ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24101
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Стевана Шупљикца број 99/1
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-438/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: двособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 4.215.000,00рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.950.500,00рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:08:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24100
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37100 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24099
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Србија
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радне машине, бицикле
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 66500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24098
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ268/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач, машина за сушење веша, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:40:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24097
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 32200 рсд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24096
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 7 Иив бр. 169/16
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.Ив 188/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/2 на породично - стамбеној згради са земљиштем под зградом - објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 323.164,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 226.215,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24095
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 31000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21700 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24094
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-817/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско Комерцијална Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 25900 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24093
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРКОВИЋ БРАНКО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 парцела са објекотом
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 786.666,67
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24092
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ72/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ110/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 5912 са објектима и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 24091
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 1297/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 5. класе и остало вештачки створено неплодно земљиште, грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 206.058,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 103.029,15


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24090
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-429/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Бојовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: камион
  Процењена вредност предмета продаје: 223.744,00
  Почетна цена предмета продаје: 156.620,80


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-13 10:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24089
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-842/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.270-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доминик Ђини, 32000 ЧАЧАК, ул. Војводе Степе бр. 261
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и парцеле
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 10:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 24088
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 2392/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 751/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШАНЖ ЦО ДОО ВЛАЈКОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. Већа витрина са 4 фрижидера; 2. Мања витрина за посластице
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 75.000,00 рсд; 2. 50.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 52.500,00 рсд; 35.000,00 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 09:42:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24087
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 3/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан-ДУПЛЕКС 3+ПК, површине 92 м2, на треће спрату стамбене зграде за колективно становање
  Процењена вредност предмета продаје: 4.344.608,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.041.225,60


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 08:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24086
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-147/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-443/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томовић , Супње,Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.500,00 до 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.450,00 до 504.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-13 08:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24085
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Влачић, Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПАРЦЕЛЕ
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 07:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24084
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластично буре, мања пећ за бурек и већа пећ за бурек
  Опис предмета продаје: мања пећ за бурек, сиве боје, већа пећ за бурек, пластично буре црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-13 07:33:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24083
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЦА САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.542.706,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.771.353,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 15:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24082
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 25/2018 од 12.09.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767