ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-07-13 10:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 22868
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ. 5034/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Застава аутомобили А.Д.-у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа и виноград 2. класе- к.п. 336
  Опис предмета продаје: викенд кућа, уписане бруто површине 22 м2, састоји се од две просторије, није завршена; грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, наслоњена на путно земљиште сеоског макадамског пута на периферији, непосредно поред сеоског гробља
  Процењена вредност предмета продаје: 251.785,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.892,99 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-13 10:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22867
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ив180/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ив1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ АГРАР ДОО САЛАШ НОЋАЈСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: прскалица марке Raub, запремине 400 листара
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 18:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22866
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 474/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 398/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ И РАДЕ МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 114 КО ДРАЖИНОВИЋИ, 268 КО КАЛЕНИЋИ И 90 КО КАЛЕНИЋИ И
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: НАВЕДЕНА У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ НЕПОКРЕТНОСТ
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-12 16:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22865
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фонта са мермерном куглом, постоље за фонтану, медвед препарирани, дрвена клупа 3м, дрвена клупа 4м.
  Опис предмета продаје: Фонта са мермерном куглом, постоље за фонтану, медвед препарирани, дрвена клупа 3м, дрвена клупа 4м, расходовани шанк, пањ за месо, ручна пумпа, баштенски сунцобрани, машина за ситњење воћа, табла сунђера, собни тренажер, фрижидер "Обод", Замрзивач "Горење", Дрвени сто 3м, столица метална са јастучићии,а, тв плазма "Самсунг", Тепих, Телевизор "Sony", Веш машина "Candy"
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 16:06:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22863
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 526/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Манојло Кржановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: самоходна косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:45:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 22861
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 165/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетнa ценa непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22860
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 125/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 21/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничка возила
  Процењена вредност предмета продаје: од 60.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 42.000,00 динара до 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:41:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 22859
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ив.259-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 442/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22858
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: И.И 7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 3. класе у К.О. Батка
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 78.353,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22857
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: И.И 7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 3. класе у К.О. Батка
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 78.353,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22856
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-7513/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3705/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Величковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гардеробер са ципеларником, Кухиња са 4 висећа и 2 доња елемента, Двокрилни гардеробер, Полица за телевизор са пратећим елементима, Четворокрилни гардеробер, Кауч на расклапање и фотеља, израђени од штофа и еко коже, Клуб сточић, израђен од стакла и метала, Рачунарски сто са столицом, Веш машина, марке “GORENJE”, модел WA60065, Подностојећи вентилатори, 2 комада, Баштенски сто са четири столице, израђени од PVC-а, Наддушек од меморијске пене, димензија 180x200cm...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22855
  Датум продаје: 2019-09-08
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Sony" TRINITRON; Рачунар са монитором и звучницима; DVD CROWN" DVX-533-MAX; Микроталасна "
  Опис предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON; Рачунар са монитором и звучницима; DVD CROWN" DVX-533-MAX; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W; Веш машина "Vox" WM BB2; ТВ "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON-3.000,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара; DVD CROWN" DVX-533-MAX-1.000,00 динара; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W-2.000,00 динара; Веш машина "Vox" WM BB2-12.000,00 динара; ТВ "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON-1.800,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара; DVD CROWN" DVX-533-MAX-600,00 динара; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W-1.200,00 динара; Веш машина "Vox" WM BB2-7.200,00 динара; ТВ "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:54:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22854
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв.бр.494/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 110/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU RAJIĆ BAVANIŠTE
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинска машина-комбинирка марке CASE 590 SUPER LE 4X4
  Опис предмета продаје: Грађевинска машина-комбинирка марке CASE 590 SUPER LE 4X4, број шасије CGG0190114
  Процењена вредност предмета продаје: 2.242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.569.400,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22851
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Подунавац и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22850
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 30/19
  Број предмета јавног извршитеља: иив 30/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Петровић, Мачвански Причиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 11:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22849
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-63/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-646/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILAN LAKIĆEVIĆ PR RADNJA ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA PREVOZ TERETA I TRGOVINU SERVIS LAKIĆEVIĆ PUKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LED SHARP 48 инча, Полица за телевизор са баром, Клуб сточић (троделни браон - бели), Угаона гарнитура са табуреом (браон штоф), Клима са спољном јединицом и даљински (VIVAX 12 - ица), Замрзивач без ознаке (410 l), Аспиратор Beko, Компјутерски сто са полицом, Штампач са скенером KYOCERA FS-120 MPF, Звучници комада 2 и вуфер BLUMERY, Монитор PHILIPS 12, Чивилук са гардеробером и огледалом, Веш машина GORENJE (senso-care), Полица за телевизор са преградама...
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 11:11:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 22847
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 146/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INBERG DOO BOLJEVCI
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 215.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-12 10:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22846
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 89/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.541.857,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.479.299,90 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 10:26:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22845
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 91/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Медан
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.120,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.084,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-12 09:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22844
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 2007/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 419/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-2.000,00 динара, Музичка линија "Samsung"-2.000,00 динара, Микроталасна-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-600,00 динара, Музичка линија "Samsung"-600,00 динара, Микроталасна-900,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767