ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1771 активних, од укупно 23388 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:28:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25452
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-306/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-358/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Ђоковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 40 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 109.200,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:28:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25451
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Горњи Милановац,Наталије Царевић 148
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-714/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "progres partners" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25450
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:35
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-312/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милен Костовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 163.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 114.660,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25449
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Чачак,славка крупежа 59
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-114/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Девла пр Владисав Обрадовић
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:25:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 25448
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1556/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ЗЕМЉИШТЕМ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ЗЕМЉИШТЕМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.136.758,92
  Почетна цена предмета продаје: 568.379,46


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25447
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-311/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-356/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славомир Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 152.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.470,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:19:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25446
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-291/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-354/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Гвоздић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 83 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 323.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 226.590,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:18:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 25445
  Датум продаје: 2019-12-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-922/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-276/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности-стан
  Опис предмета продаје: двособни стан, постојећи у згради бр. 1, на парцели бр. 428, подброј 47, КО Ниш, “Ћеле Кула” , уписан у ЛН бр. 9119, у улици Радоја Дакића улаз бр. 41, трећи спрат, стан бр. 67, евиденциони број 121, корисне површине 59m2, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.520.963,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.416.770,48 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25444
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-290/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-353/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 75 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 292.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 204.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25443
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:10
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-292/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-352/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 75 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 292.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 204.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:06:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25442
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:05
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-268/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-328/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 78 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 304.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 212.940,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25441
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: ИИВ-697/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-134/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BOO doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5200 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-10
  Процењена вредност предмета продаје: 35.855.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.098.500,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 25440
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 16,00
  Место продаје: ТЦ "Реч народа", Таковска бр. 15, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 54/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Туфегџић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: LCD Телевизор, марке LG, Трпезаријска витрина, трпезаријска комода, комода-радни сто, комода, комода
  Опис предмета продаје: Телевизор LG, Tрпезаријска витрина већа, трпезаријска витрина са једним стакленим вратима, трпезаријска комода, комода-радни сто, комода браон боје, комода браон боје са седам фиока
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 7,500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25439
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 3.393.605,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.375.523,50 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:55:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 25438
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 2 ИИ-197/2019 од 09.04.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-592/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранко Нонић, Јаково, ул. Браће Ђорђевића бр. 56
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „VOX“, Угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „VOX“, Угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 8.400,00; 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.880,00; 29.400,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:38:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25437
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив.39/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЛИН ЂОРЂИЋ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке DAMLIER CHRYSLER E 270 CDI, рег. ознаке SM 055-HC, број шасије WDB2100161B241882, година производње 2000,
  Процењена вредност предмета продаје: 414.302,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25435
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.67/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОжјаковић Драгорад
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке “VOLKSWAGEN PASSAT 1.9. TDI“, број шасије WVWZZZ3BZWE108086, регистарских ознака SM 014-OM
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 25434
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: ИИв.340/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД"САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило Volvo - ZR 014-FL - Полуприколица SHMITZ AĆ-527 ZR -Полуприколица SHMITZ AČ-550 ZR-Полуприколица SHMITZ AĆ-526 ZR- Полуприколица SHMITZ AČ-313 ZR- Полуприколица SHMITZ AČ-311 ZR- Полуприколица SHMITZ AĆ-397 ZR- Полуприколица SHMITZ AC-398 ZR- Полуприколица SHMITZ AĆ-399 ZR- Теретно возило VOLVO ZR 071-10
  Процењена вредност предмета продаје: 15.597.144,52
  Почетна цена предмета продаје: 10.918.001,16


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:20:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25433
  Датум продаје: 2019-12-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ-414/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 221/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давор Зољан
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички део куће са плацем уписана у листу непокретности бр. 2078 КО Стара Пазова
  Опис предмета продаје: сувласнички део куће са плацем уписана у листу непокретности бр. 2078 КО Стара Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 5.956.052,10
  Почетна цена предмета продаје: 4.169.236,47


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25432
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии2638/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 321/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Смиљка Чанковић, Нови Сад, ул. Владислава Кићанског 6
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 14.103.084,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.577.313,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767