ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1569 активних, од укупно 22109 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-24 14:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23737
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 172/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 143/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са помоћним објектима у Цара Душана
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.559.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 3.891.300,оо


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 17:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23736
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: Ии-547/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ111/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адико банк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности - ближи опис у закључку од 23.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.004.615,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 703.230,50 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 17:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23735
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: Ии-572/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Јовановић и Горан Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео на непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удели непокретности извршног дужника у обиму 1/3
  Процењена вредност предмета продаје: 966.892,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 676.824,40 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 17:00:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 23734
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 7877/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ DE HEUS DOO ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: канцелаијске столице, писаћи сто, клима уређаји, кожна фотеља, комодем угаони орман, монитори, фотокопир апарат
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-11 12:33:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23733
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.812/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "Dibos" плазма 24", гарнитура дневне собе сиво-црне боје, регал дневне собе
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Dibos" плазма 24", гарнитура дневне собе сиво-црне боје, регал дневне собе
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.500.00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23732
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-8457/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4406/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђела Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Возило марке FIAT TIPO, рег. ознака NI039-ST, бр. шасије ZFA 16000004941974, бр. мотора 835C10009081536, год. производње 1995, снага мотора 55 KW, гориво-бензин; Моторна тестера марке Alpina prof 45; Шпорет на чврсто гориво Смедеревац (налази се у дворишту испод надстрешнице); Леђна канта за прскање бакарна, 2 комада; Замрзивач сандучар 410 L без ознака; Полица за телевизор; Телевизор марке Fox 32 инча са даљинским управљачем;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:42:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23731
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 Ии. 24/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жолт Писар
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 39/2019 од 23.08.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:02:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23730
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-2749/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1045/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 140.030,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.021,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23729
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1078/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАСНИЦА ПЕТРИЧИЋ ПР, РАДЊА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО МЛЕКСИ НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 631.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 442.120,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:28:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23728
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.15/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/49
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Дамњановић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 23727
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 617/2017 И ИИ 618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ ЈОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТ. ПАРЦЕЛА 712/12 КО МУШИЋИ, ШУМА ПОВРШИНЕ 36,84 АРИ, КАТ. ПАРЦЕЛА 716/2 КО МУШИЋИ, КАТ. ПАРЦЕЛА 1
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: ПРЕДМЕТ ПОД БРОЈЕМ 1 127.098,00 ДИНАРА, ПРЕДМЕТ ПОД БРОЈЕМ 2 137.397,00 ДИНАРА ПРЕДМЕТ ПОД БРОЈЕМ 3 406.440,00 ДИНРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:01:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23726
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 1407-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 219-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младинска књига ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и машина за прање судова
  Опис предмета продаје: телевизор и машина за прање судова
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара, 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:01:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23725
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-686/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 43”, Мини линија “LG”, Клима уређај “Samsung” 12, Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 43”, Мини линија “LG”, Клима уређај “Samsung” 12, Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00, 3.000,00, 15.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00, 2.100,00, 10.500,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-08-23 13:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23724
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-374/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара, 40.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 30.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23723
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.144/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛОКАЛИ
  Опис предмета продаје: ЛОКАЛИ СЕ НАЛАЗЕ У БОРУ - ПОГЛЕДАТИ ЗАКЉУЧАК
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000 ЕУРА, 73.500 ЕУРА, 43.500 ЕУРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23722
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И.И.1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: кухињски елементи дрво браон боје; машина за судове BOSCH, тв комода дрво дуборез браон боје, витрина стакло дрво дуборез браон боје; комплет сет фотеља, тросед, мала фотеља дрво дуборез тапацир; Комода троделна са фиокама стилска браон боје дрво; Комода дводелна са фиокама стилска браон боје дрво;
  Процењена вредност предмета продаје: кухињски елементи дрво браон боје - 12.000,00 динара; машина за судове BOSCH - 10.000,00 динара, тв комода дрво дуборез браон боје - 20.000,00 динара, витрина стакло дрво дуборез браон боје- 15.000,00 динара; комплет сет фотеља, тросед, мала фотеља дрво дуборез тапацир - 40.000,00 динара; Комода тро
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:05:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23721
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И.И.1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1 )Кухињски елементи; 2) машина за судове BOSCH; 3) тв комода дрво дуборез браон боје; 4) витрина стакло дрво дуборез; 5) комплет сет фотеља, тросед и мала фотеља дрво дуборез тапацир; 6) комода троделна са фиокама стилска браон боје; 7) Комода дводелна са фиокама стилска браон боје;
  Процењена вредност предмета продаје: 1 )Кухињски елементи - 12.000,00 динара ; 2) машина за судове BOSCH - 10.000,00 динара; 3) тв комода дрво дуборез браон боје - 20.000,00 динара; 4) витрина стакло дрво дуборез - 15.000,00 динара; 5) комплет сет фотеља, тросед и мала фотеља дрво дуборез тапацир - 40.000,00 динара; 6) комода троделна
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:54:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23720
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: Ив-13977/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: једнособног стана-СТАН, површине 31 m2, на парцели бр. 2977, бр. зграде 1, бр. улаза 21, на другом спрату, бр. посебног дела 3Ц, потес Југовићева бр. 21, уписане у ЛН 412, КО НИШ-БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.728.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.636.800,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23719
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-627/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-138/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SKY ONE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 10:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23718
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА АГРО-ПРОДУКТ ДОО У СТЕЧАЈУ ВОГАЊ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр.984 К.О. Деч, потес Сакуле, њива 4.класе, повр. 15а 12м2 и виноград 4.класе површ. 7а 19м2, све земљиште у грађевинском подручју са обимом удела 1/3, непокретност уписана у ЛН 564 К.О. Деч, парц. бр. 2056 КО Деч потес Сакуле, њива 4.класе, површ. 9а 80м2, земљ. у грађевинском подручју на којој изврш.дужник има уписано право својине у 1/1 дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 220.025,95 дин., 2. 282.840,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 154.018,17 дин., 2. 197.988,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767