ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-19 12:57:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28695
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 505/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке WEKA тип WEKA, регистарски број AA-179-VS, број шасије 12839, година производње 1999.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.111.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 555.900,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-19 12:54:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28694
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 507/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке SCHWARZMULLER тип BASE, регистарски број AB-381-VS, број шасије 9733825146, година производње 1995.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.424.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 712.200,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 12:46:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 28693
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4иив 2926/18 и 3иив 5888/19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 297/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IZOMONT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште
  Опис предмета продаје: • Њива 5. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 1000м2, Потес Лукин салаш, кат парцела број 1877/3, уписана у Листу непокретности број 362 КО Крњешевци, • Њива 5. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 1233м2, Потес Лукин салаш, кат парцела број 1877/4, уписана у Листу непокретности број 362 КО Крњешевци,
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-19 12:41:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28692
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 56/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Овука
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило, камион, марке IVECO тип STRALIS
  Процењена вредност предмета продаје: 1.002.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 701.610,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 12:32:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28690
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.94/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 465/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке Elin стари тип у функцији 2. Плејер DVD марке L6 са звучницима 3. Телевизор марк
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Elin стари тип у функцији 2. Плејер DVD марке L6 са звучницима 3. Телевизор марке Philips стари тип 4.Угаона гарнитура материјал штоф браон боје и 1 фотеља у комплету 5 Телевизор марке CROWN стари тип 6.Регал материјал шпер дрв, величина 4м дужине, 2м висине
  Процењена вредност предмета продаје: 44.100,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 11:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28689
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-666/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција СИС АУТО-превозник Јанковић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 19.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.500,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-19 11:05:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28687
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 168/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 201/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO DUNIS USLUŽNO - TRGOVAČKO PREDUZEĆE EXPORT - IMPORT, Футог, ул. Раде Кондића бр.73 бр. 73, МБ 08562954, ПИБ 100729935
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,слике,апарат за варење, микроталасна, разни алати....
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 10:46:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28686
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SWEA FINANCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: веш машина "Bauknecht"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 10:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 28685
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 573/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1352/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добривој Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и непокретности које се налазе на парцели 2483 КО Врбас
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 15.750.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 11.025.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 10:11:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 28684
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1ИИ бр. 158/19 од 28.10.2019. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 932/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Postkey real estate doo Sremski Karlovci
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 77
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: лист непокретности 431 и 537 КО Јазовник које се налаѕе у оквиру лежиша кречњака Јазовник и чеине функционалну целину на којој се врши експлоатациа кречњака и као такве биће изложене продаји као јединствена целина
  Процењена вредност предмета продаје: 81.172.858,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.821.000,66


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 09:40:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 28683
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 919/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 749/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште три парцеле у КО Чонопља
  Опис предмета продаје: Парцеле бр. 4984, 3484 и 5298 КО Чонопља детаљније у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.754.995,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.328.496,85 дин.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 08:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28682
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-2386/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-844/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 19.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 172.837,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.418,50 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 07:54:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28681
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-2599/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-653/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка ад Београд-у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено-пословна зграда
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 4.182.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.091.375,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 16:11:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28680
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 375/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 425/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јоргованка Николић, Братинац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2. Мешалица за б
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2. Мешалица за бетон у исправном стању са електричним мотором
  Процењена вредност предмета продаје: 14.300,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28679
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И.И.60/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Пауновић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура материјал кожа, беж боје са црним средишњим делом 2. Телевизор марке Samsung диј
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура материјал кожа, беж боје са црним средишњим делом 2. Телевизор марке Samsung дијагонале 100 цм , LCD исправан, у функцији 3. Апарат за варење жуте боје, без ознаке 4. Компресор плаве боје марке, SCHEPAC исправан
  Процењена вредност предмета продаје: 35.334,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:30:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28678
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИв-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Њива 5. класе на кп. бр. 1775 КО Ланиште, која се налази у потесу Велико брдо, површине 35 ари, врста земљишта - шумско земљиште, врста права својина, облик својине приватна, удео 1/1, све уписано у листу непокретности бр. 227 КО Ланиште, процењене тржишне вредности у износу од 143.985,89 динара; -Шума 3. класе на кп. бр. 1775 КО Ланиште, која се налази у потесу Велико брдо, површине 47 ари и 85м2, врста земљишта - шумско земљиште, врста права својина, облик својине приватна, удео 1/1, све
  Процењена вредност предмета продаје: 340.835,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 238.584,62 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:30:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28677
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 380/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Витрина материјал медијапан у средини стакло, величине 2 м висине и 90 цм ширине 2. Телевизор мар
  Опис предмета продаје: 1. Витрина материјал медијапан у средини стакло, величине 2 м висине и 90 цм ширине 2. Телевизор марке Elin, LCD у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 19.300,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:08:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28676
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2341/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Павићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:03:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28675
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Ии.581/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 665/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Samsung“ стари тип у функцији 2. Шанк угаони дрвени црне боје, дименз
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Samsung“ стари тип у функцији 2. Шанк угаони дрвени црне боје, димензије 1х1м висина 2м 3. Тросед и двосед штоф, црвене боје, старости око 10 година
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 14:48:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28674
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: ИИв34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРСЕНОВИЋ ШАБАЦ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: кат. парцела 894, кат. парцела 895 и кат парцела 902 уписане у лист непокретности 39 КО Јамена
  Процењена вредност предмета продаје: 3.336.403,03 динара -укупна процењена вредност кат. парцела
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767