ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 14:07:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22507
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А264/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко - теретно возило
  Опис предмета продаје: "Ford Transit" 2,5 нерегистровано, у лошем стању
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:47:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22506
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1131/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 2 столице, Црни шпорет на дрва, Кауч, Телевизор “Toshiba” 51cm, Орман, Фрижидер “Bauhnet”, З
  Опис предмета продаје: Сто и 2 столице, Црни шпорет на дрва, Кауч, Телевизор “Toshiba” 51cm, Орман, Фрижидер “Bauhnet”, Замрзивач “Hauder 110 L
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:43:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22505
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 973/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе; њива 7. класе; лист непокретности број 113 КО Коцељева
  Процењена вредност предмета продаје: 218.187,52 динара; 106.145,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 152.731,26 динара; 74.301,70 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:14:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 22504
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.пом 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Силбо д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком, 7 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто, столица, телевизор, телевизор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара, 2.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 динара, 1.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 12:42:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22503
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 484/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 253.550,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.485,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 12:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22502
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 981/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 12:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22501
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: ии 406/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 181/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живојин Кузмић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Тракотор РАковица 65, Трактор имт 533, Прикључно возило, Преса за балирање
  Процењена вредност предмета продаје: 1120323,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 784226,45 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 11:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22500
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-929/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2898/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Антић ПР MIODRAG ANTIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA MARKET ANTIĆ, DOBRUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЛЕД Телевизор марке VOX, дијагонале 43 инча, ДВД марке PRO VISION, ознаке DHT, Клима уређај марке MIDEA (са спољном и унутрашњом јединицом, 12-ица), Кухиња са четири подностојећа елемента са судопером, Угаона гарнитура, Клуб сточић, Усисивач марке ELIN 2000W, Веш машина марке GORENJE WA 442, Компјутерски сто, Гардеробер, Кауч на развлачење, комада два, Гардеробер са чивилуком и ципеларником, Аутомобил марке VOLKSVAWAGEN PASSAT, година производње: 1989, снага/запремина: 64 kw/1786 cm3...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-27 11:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22499
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 619/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Бицикл, полован, сиве боје, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара. 2. ТВ марке ,,Vox“, полован, црне боје утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.800,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.400,00 динара; 2) 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-06-27 10:50:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22498
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 184/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОМЧИЛО ПЕКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: БЛИЖИ ОПИС ДАТ У ЗАКЉУЧКУ ОД 27/06/19
  Процењена вредност предмета продаје: 679.050,34
  Почетна цена предмета продаје: 475.335,23


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 10:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 22497
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ392/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3088/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Стојановски
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Виљушкар, машина за резање камена, виљускар мањи и мешалица за цемент
  Процењена вредност предмета продаје: укупно за све ствари : 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно за све ствари : 47.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 09:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 22496
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-917/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „COLOSSUS“, црне боје, дијагонала екрата 32 инча, Машина за прање веша, марке „ГОРЕЊ
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 09:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22495
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1416/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 32”, Фрижидер “Ободин”, Ел. Шпорет “Горење”, Кауч, Сто и три столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 32”, Фрижидер “Ободин”, Ел. Шпорет “Горење”, Кауч, Сто и три столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 5.000,00, 8.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00, 3.500,00, 5.600,00, 4.200,00, 2.100,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 08:53:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 22494
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000
  Почетна цена предмета продаје: 57.400


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-26 21:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22493
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 дин


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 16:33:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 22492
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Томе Живановића бр.39, спрат 6 стан 41-42, Параћин
  Пословни број судског предмета: И-435/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-687/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, зграда број 1, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, површине у основи 91 м2, спратност: приземље, зграда пољопривреде, зграда број 2, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, површине у основи 167 м2, спратност: приземље кп бр 6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, укупне површине 26 ари 39 м2, од чега земљиште под зградом број 1 у површини од 91 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 1 ар 67 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.097.117,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.048.558,50 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 15:57:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 22491
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: некретнине уписаних у лист непокретности бр. 1693 к.о. Младеново: - парц бр. 1970 њива „Врањак“ у површини од 02ха, 58а и 24м2 - парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2 - парц.бр. 2488 њива „Мостонга“ у површини од 24а и 28м2 - парц бр. 3875 њива „Калош“ у површини од 01ха, 14а и 00м2, наведене некретнине сувласништво извршног повериоца и извршних дужника сваког у ¼ дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.121.373,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.060.686,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 15:28:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22490
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-103/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51 cm, Клима уређај “Vox”, Сто и 2 столице, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51 cm, Клима уређај “Vox”, Сто и 2 столице, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 10.000,00, 3.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500.00, 5.000,00, 1.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 15:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22489
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И 2927/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А107/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANKA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор. ТВ Комода, клуб сточић, сет двосед фотеља, Кухињски елементи, Музички стуб, Гардеробер, Ц
  Опис предмета продаје: Телевизор марке SAMSUNG, Тв комода сиве боје, иверица, Клуб сточић беж/сива, Кухињски елементи беле боје,иверица, Музички стуб SONY са два звучника, Гардеробер иверица, гардеробер ципелар, Гардеробер једнокрилни иверица, комода иверица беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 15:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22488
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung” 51cm, Регал, Комода, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung” 51cm, Регал, Комода, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 1.500,00, 2.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767