ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 12:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27908
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 123/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 143/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТЕОР ЦОММЕРЦЕ ДОО СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-02-25 12:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 27907
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 523/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Асурђић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1. класе
  Опис предмета продаје: њива 1. класе повершине 5 а 88 м2, земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 111.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.959,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-25 12:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27906
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Адранска бр. 33а
  Пословни број судског предмета: И.И 376/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирчета Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.800,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:56:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 27905
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 178/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ЗАМРЗИВАЧ (марке BOSCH), 2. ВЕШ МАШИНА ( МАРКЕ GORENJE), 3. УГАОНА ГАРНИТУРА, 4. ТЕЛЕВИЗОР ( МАРКЕ VOX), 5. КОМОДА, 6. ОРМАР
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000, 00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 33.000, 00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:52:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27904
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-141/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank" АД Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: -катастарска парцела бр.36, њива 4. класе, укупна површина парцеле 4746м2, Уписано у лист непокретности 700 КО Петка на име Душан Стевановић, Пожаревац, врста права-својина, облик својине – приватна, обим удела 1350/14238 и представља површину од 450м2. Предметна парцела налази се у ул. Јована Дучића, са леве стране пута Костолац-Острово, код самог улаза за Градску плажу „ Топољар“ општина Костолац.
  Процењена вредност предмета продаје: 382.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 267.750,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:46:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27903
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.109/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Драгомировић, Смедерево
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Моторно возило PEUGEOT 205 XRD GLD, дизел, регистарске ознаке PT014-ŠS, број шасије PUS7609040002
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило PEUGEOT 205 XRD GLD, дизел, регистарске ознаке PT014-ŠS, број шасије PUS76090400029, пописна маркица АА109441
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27902
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 63/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:32:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27901
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 63/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27899
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 57/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КБЦ ЗЕМУН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27898
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ПАН-ГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “FIAT SCUDO” рег. ознаке ZR-058-EI, неисправан, бр.плен.марк. АА001925
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 10:36:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27897
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-840/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-445/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Миликић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о првој јавној продаји покретних ствари И.И-445/2019 од 25.02.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800.00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27896
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И.ИВ. 273/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Александар Николић, Јагодина
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Шиваћа машина SIRUBA 747 K – 514 M2 - 24/8 ком. 2. Шиваћа машина SIRUBA DL 7200 – BM1 – 16/
  Опис предмета продаје: 1. Шиваћа машина SIRUBA 747 K – 514 M2 - 24/8 ком. 2. Шиваћа машина SIRUBA DL 7200 – BM1 – 16/9 ком. 3. Шиваћа машина SIRUBA LBHS – 1790S/4 ком. 4. Шиваћа машина SIRUBA C007 KD/15 ком. 5. Шиваћа машина SIRUBA F007 K W222-356/FQ/4 ком. 6. Шиваћа машина SIRUBA LKS-1903AN-SS302/ 4 ком. 7. Шиваћа машина SIRUBA D007S-460-02/4 ком. 8. Машина за пресецање ,,SERKON,, MN1 MASTER 9. Обртна столица /245 ком. 10. Метална гондола/20 ком. 11. Машина за кројење ,, JUNIOR,, KM – JNR са столом 12. Сушач ва
  Процењена вредност предмета продаје: 14.065.577,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.845.903,90


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:27:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 27895
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-218/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-189/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Кордић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.1, објекат изграђен без одобрења за градњу, у Аранђеловцу, ул. Уроша Пр
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 7.458.689,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.221.082,30 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:00:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 27893
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 146/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko Bank ад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парцела број 4161 – земљиште под зградом – објектом, површине од 3а01м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Лист Ференца 16; земљиште под зградом – објектом, површине од 18м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Лист Ференца; земљиште под зградом – објектом, површине од 32м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Лист Ференца; земљиште уз зграду – објекат, површине од 4а58м, у улици Лист Ференца;
  Процењена вредност предмета продаје: 5.580.794,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 08:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 27892
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Иив-433/2019 од 02.09.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ив 512/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Репол
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Непокретности број 8696 КО Зрењанин 1 Број парцеле 11096 Хуњади Јаноша њива 1 класе површине 50а78м2 грађевинско земљиште Приватна својина DOGAMA DOO ZRENJANIN, Зрењанин, ул. Хуњади Јаноша бб, МБ 20072865, ПИБ 104089165 обим удела 1/3 на износ сходно уделу извршног дужника од 200.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-02-25 08:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 27891
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив.296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тросед на развлачење – комада 1 - означен маркицом АА0010, процењује се на износ од 3.000,00 РСД 2. Фотеља – комада 2 - означен маркицом АА0011, процењује се на износ од 1.000,00 РСД/комад 3. Регал за дневну собу комада 1 - означен маркицом АА0012, процењује се на износ од 5.000,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 РСД + 1.000,00 РСД/комад + 5.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 08:49:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27890
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 743/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Сушара за пластику, алат за пластику - малтер фангле, апарат за израду расадних саксија
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 93.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 08:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27889
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1523/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 563/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АС Велпро доо Доњи Душник
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 07:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27888
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Сучића бр.1, Суботица, izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 92/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 149/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д.Београд, Вука Караџића бр.10, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Предмет ближе описан у закључку о првој јавној продаји од 24.02.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 3.175.567,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.222.897,04


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-02-24 20:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 27887
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIVK 357/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767