ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 20670
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ-264/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аурора доо Лучани
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило, ČA002-HW, марке Шкода, модел Roomster praktik 1.2, годиште 2007., снага мотора 51 kw
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 рсд  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-13 12:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20655
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И Ив-160/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 30.000,00 динара, 70.000,00 динара, 40.000,00 динара,10.000,00 динара, 20.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 07:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 20652
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 3813/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 315/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ВИТАМИНКА-ПРОМЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке БМВ тип 316 и производња 2004. год. плава боја
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-05-23 14:04:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20640
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2Ии 540/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.256/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Јефић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 4472 – двособан стан, површине од 50м2, број зграде 1, број посебног дела 38, четврти спрат, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Николе Тесле 11;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.400.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-05-23 14:01:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20639
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.314/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.104/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD / Република Србија - Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 4265 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а03м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Качићева 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 25м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Качићева; земљиште уз зграду - објекат, површине од 2а99м2, у улици Качићева;
  Процењена вредност предмета продаје: 870.750,09 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-05-23 14:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20637
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 3 Ии. 64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.77/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Беа Калмар
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 1524/2 – стан од једне собе, површине од 39м2, број посебног дела 7, други спрат, улаз 1, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Светог Саве 6;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.640.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:51:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 20635
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-202/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4047/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ИСАИЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/3 удела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 3.885.848,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.942.924,09 динара  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 20622
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Sabac, ul. Kneza Milosa br.2, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.i br. 654/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 111-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dusan D Pasic
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: pokretne stvari
  Опис предмета продаје: traktorske prikolice
  Процењена вредност предмета продаје: 200.619,55
  Почетна цена предмета продаје: 100.309,72  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-05-15 11:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 20608
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Twingo", зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 118.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 59.000,00 дин


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 08:32:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 20600
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лознице, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-39/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA MDD DRAGAN MATIĆ PREDUZETNIK KRUPANJ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 10:15:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 20597
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-540/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: 876.810,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 438.405,00 дин.


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-12 08:48:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 20584
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mакедонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-12523/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 336/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Ристић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило Volkswagen transporter, 1997. годиште; путничко возило Volkswagen passat karavan, 2002. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 231.205,95 дин, 271.076,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 115.602,97 дин, 135.538,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:26:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 20576
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 129/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GLOBAL ELECTRONIC 2000" DOO, Пријепоље
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 13:33:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20573
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 2/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 34/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО Крагујевац- у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 15:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 20570
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1560/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1027/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухиња, црт телевизор мрке еи, веш машина марке "Вокс електроникс"
  Опис предмета продаје: кухиња сес астоји од три висећа дела и судопере из два дела, непознате годин производње. Телевизор је црне боје и непознате године производње. Веш машине је беле боје и непознате године производње.
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:02:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 20568
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-262/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 4000,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 дин до 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 12:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 20567
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-753/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 494/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Веш машина “GORENJE”, тип-WA583, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет “VENUS”, тип-L60 50 E, непозната година производње Индустријска машина за пеглање “LAURASTAR MAGIC” , непозната година производње CRT телевизор “VENUS”, 66 cm, сиве боје, непозната година производње Клуб сто, браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8000,00 динара 5,000.00 динара 25,000.00 динара 3,000.00 динара 5,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:07:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20566
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 563/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 132/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:24:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 20533
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 822/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,компјутер
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-04-02 12:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20530
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.385/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Гардеробер са два клизна врата браон боје, усисивач Family, сточић од иверице овалног облика, гардеробер са једним крилом браон боје, телевизор Sony са даљинским
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000 динара, 4.000 динара, 6.000 динара, 13.000 динара, 7.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500 динара, 2.000 динара, 3.000 динара, 6.500 динара, 3.500 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767