ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1923 активних, од укупно 27630 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 09:47:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28341
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 443/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радни сто, браон боје, непозната година производње Комода, браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 динара 2,000.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 09:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28340
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 936/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, LED ADLER LE-32EU1, црне боје, непознате године производње Електрични шпорет марке “MBS”, белo-црне боје, непознате године производње Витрина са радним столом, крем-плаве боје, непознате године производње CRT телевизор, сиве боје, непознате године производње Регал браон боје, непознате године производње Замрзивач марке “GORENJE”, 210 l, беле боје, непознате године производње Веш машина марке “KONČAR”, тип-VM-05-5 B1, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 14,000.00 динара 11,000.00 динара 12,000.00 динара 3,000.00 динара 10,000.00 динара 10,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 5,500.00 динара 6,000.00 динара 1,500.00 динара 5,000.00 динара 5,000.00 динара 7,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 09:53:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28339
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 750/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, црне боје, непозната година производње Веш машина, марке “GORENJE SUPER AVTOMAT PS663BIO”, беле боје, непозната година производње Регал, троделни, браон боје, непозната година производње Радни сто, храст сонома, непозната година производње CRT телевизор, марке “TOSHIBA”, црне боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 4,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 динара 2,500.00 динара 3,500.00 динара 2,000.00 динара 2,000.00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:17:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28336
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 695/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 480/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28333
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске бригаде 110
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: иив-118/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПОНИТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 15:29:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28328
  Датум продаје: 2020-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Љубић кеј 17/35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 15:33:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28327
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO. DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко возило, тракторске виле за сено, тракторска дрљача, тракторска корпа за стоку,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 12:55:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28325
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица "Агромеханика"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 11:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28319
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1431/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1 ком, кухињски елементи-5ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 08:25:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28317
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.366/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Кончар-1ком, тв vox-1ком, плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 07:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28316
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.351/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Беко-1ком,ТВ ФОКС-1ком,регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 13:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28315
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.381/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG -1 ком, касетофон PANASONIC- 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 14:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28314
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И-1778/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1396/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 динара  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 09:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28313
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ 378/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл.бр. ИИ125/2019 од 13.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 4.130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.891.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-06-16 11:57:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28312
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ369/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt Management doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште и остало вештачки створено неплодно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. ИИ124/2019 од 12.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 213.809,53 динара, 243.300,50 динара, 218.277,86 динара, 590.266,23 динара, 2.010,75 динара, 634.502,69 динара, 3.798,08 динара, 734.816,67 динара, 1.787,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.666,67 динара, 170.310,35 динара, 152.794,50 динара, 413.186,36 динара, 1.407,53 динара, 444.151,88 динара, 2.658,66 динара, 514.371,67 динара, 1.251,13 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 16:16:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 28311
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1074/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 220/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште-њива 1. класе, површине 2 ха 36 а 22 м2, пољопривредно земљиште њива 2. класе, површине 1 ха 27 а 68 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 58.739.346,30 динара и 31.685.442,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.369.673,15‬ динара и 15.842.721,47‬ динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:07:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 28308
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-357/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A. D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 09:35:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28307
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 15:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28306
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИВ. 209/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутоматски резач за дрво "SEROMAZ", машина за резање метала "OMES", циркуларни сто за дрво" РУБАЧ"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 13:28:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28301
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 624/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључкуУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767