ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 17:10:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 19811
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 6ИИ-1080/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве класе
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку ИИ9/2018 од 20.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 10:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 19746
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 500/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 506/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУКАДИН МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутодизалица марке раваглиоли носивости 2 тоне
  Опис предмета продаје: описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 10:02:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 19720
  Датум продаје: 2019-12-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив-1776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура (еко кожа-штоф) Сто за ручавање са 6 столица Полица за тв са стакленим делом Телевизор плазма (TOŠIBA) Регал браон-беле боје Телевизор (SAMSUNG) стари Фотеља штоф беж боје Веш машина (GORENJE) WA 60085 Дрвена комода са фиокама Клима уређај (MITSUBIŠI) Уметничка слика већа Мермерни сто Гарнитура двосед, две фотеље Уметничка слика-мања Регали беле боје са полицом за ТВ Регал беле боје Кухиња са висећим елементима Огледалао Мали дрвени стo Мала комода браон-црне боје регал-ципелар
  Процењена вредност предмета продаје: 221.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 19660
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Титанила Шарњаи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 19633
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-64/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мићић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 19569
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: 1 Ии -367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 3 ИИ 151/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћуковић Божидар
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1.породична стамбена зграда, број зграде 1, ПР 1, СП 1, у ул. Железничка бр. 40, на катастарској парцели број 1355/12; 2. земљиште под зградом – објектом, зграда број 1, површине 1а 01 м2, градско грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 1355/12, у ул. Железничка бр. 40; 3. земљиште уз зграду – објекат, површине 4а 17 м2, градско грађевинско земљиште, у ул. Железничка бр. 40
  Процењена вредност предмета продаје: 3.787.364,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности односно 1.893.682,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-20 19:13:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 19503
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 19478
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: Ив-42219/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-А94/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.800,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 19476
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1И. 619/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 479/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Иркић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке OPEL, модел CORSA, регистарске ознаке KG 088-MR; 2: путничко моторно возило, марке AUDI модел А4, регистарске ознаке UE 080-YE
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 590.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 19467
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИ 3717/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 331/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ УЛИЦА ЂОРША НИКШИЋА ЈОХАНА
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ УЛИЦА ЂОРША НИКШИЋА ЈОХАНА ПОВРШИНЕ 54 М2 БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 812 ПРВИ СПРАТ УЛАЗ 9 КАТ ПАРЦЕЛА 5850/7 ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 203 КО НОВИ САД 1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.073.951
  Почетна цена предмета продаје: 4.251.765,70  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:18:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 19405
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK-97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN GOLF бр.шасије WVWZZZ1HZWW040761, бр.мотора PUS71020200501, година производње 1997., рег.ознака ST033-MR
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 10:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19400
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Фреза за трактор, половна, утврђене вредности 60.000,00 динара на дан 06.07.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 42.000,00 динара. 2. Резервоар за бутан гас, запремине 4.850,00 литара, полован, беле боје, утврђене вредности 200.000,00 динара на дан 06.07.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 140.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 60.000,00 динара; 2) 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 42.000,00 динара; 2) 140.000,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 09:15:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19396
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 415/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Столица, пластична, половна,беле боје, утврђене вредности 500,00 динара на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 250,00 динара. 2. Сто, пластични, полован,беле боје, утврђене вредности 600,00 динара на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 300,00 динара. 3. Бицикл, полован,комада 2, утврђене вредности 1.000,00 динара/комад на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 500,00 динара; 2) 600,00 динара: 3) 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 250,00 динара; 2) 300,00 динара: 3) 500,00 динара (50% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 08:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19394
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Бабић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ношена прскалица
  Опис предмета продаје: 1. Ношена прскалица марке ,,Технома“, запремине 1.500,00 литара, половна, плаве боје, утврђене вредности 413.000,00 динара на дан 12.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 289.100,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-13 15:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19384
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а271/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: 1. Двосед, полован, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 700,00 динара. 2. Тросед, мебл, полован, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00динара. 3. Замрзивач марке ,,Ободин“, полован, беле боје утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.800,
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара; 3) 4.000,00 динара; 4) 3.000,00 динара; 5) 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 700,00 динара; 2) 2.100,00 динара; 3) 2.800,00 динара; 4) 2.100,00 динара; 5) 1.400,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-13 11:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19369
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стандард" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "Fox"
  Опис предмета продаје: полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара (70 % од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 19336
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 98
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарати за игре на срећу
  Опис предмета продаје: Продаје се 97 апарата за игре на срећу и један рулет "Megastar 08".
  Процењена вредност предмета продаје: 6.523.138,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:16:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 19333
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 191/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарати за игре на срећу
  Опис предмета продаје: Продаје се 10 апарата за игре на срећу..
  Процењена вредност предмета продаје: 389.829,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-02-11 10:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 19283
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.395/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.54/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа
  Опис предмета продаје: Викенд кућа, број зграде 1, површине у основи 73м2, укупне нето површине 106,00м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.118.247,00
  Почетна цена предмета продаје: 635.474,10


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-03-11 14:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 19239
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-737/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP mobile доо Београд, Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара до 1.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767