ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1604 активних, од укупно 21560 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-16 16:24:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 23601
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 16:01:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 23600
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ 3423/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 129/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ И ТРГОВИНУ МИЛШПЕД Д.О.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај у деловима, инвентар из радње, душеци за спавање, фотеље, групе угаоних гарнитура, групе регала, групе столова различитих модела, групе кревета, групе душека
  Процењена вредност предмета продаје: од 9.990,00 динара до 5.218.810,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.993,00 динара до 3.653.167,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:35:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23599
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 7 П 3333/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач, скенер све у једном марке "HP PSC 2210", "RICOH FT 4522", аспиратор марке "Gorenje" и фрижидер "Satrap"
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23598
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 520/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ULTRAPOLYMERS DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 7.010.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.907.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23597
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1463/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Турудић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: зграда јавног склоништа
  Процењена вредност предмета продаје: 5.319.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 3.723.300 рсд


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23596
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.2107/09
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.пом. 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аерофрути доо Севојно
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монтажни објекат-трафика
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 377.685,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:27:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23595
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 228/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUNAV TURIST DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 33.320.269,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.992.161,70 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23594
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 1032/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 13.693.104,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.585.172,80 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23593
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А635/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за прање веша BEKO EVG80 беле боје, непознате године производње Машина за сушење BOOSCH WTL-5400 беле боје, непознате године производње Аутомобил SUZUKI SWIT 1300 GTI, црне боје, неисправан без таблица, непозната године призводње, пређена километража 89 815 км
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 10,000.00 динара 35,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 7,000.00 динара 24,500.00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23592
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 287/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETAR RADOVIĆ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.288.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.801.600,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23591
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор “LED VOX” модел-LED 39880, црне боје, непознате године производње Електрични шпорет ALFA PLAM, беле боје, непознате године производње Веш машина за прање и сушење BEKO PROS MART INVERTE HTV 8733X50, беле боје, непознате године призводње
  Процењена вредност предмета продаје: 14,000.00 динара 10,000.00 динара 16,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9,800.00 динара 7,000.00 динара 11,200.00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23590
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 531/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Марке Fox
  Опис предмета продаје: Телевизор марке FOX,2016 година, екран 50 инча
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 23589
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 95-19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 36-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујадин Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива I класе, пољопривредно земљиште КО Надаљ
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, пољопривредно земљиште, потес улица Њиве, на парцели број 1817 КО Надаљ I, површина 44958 м2, и то у реалном уделу 11509/44958 уписане у Лист Непокретности бр. 392 К.О НАДАЉ I .
  Процењена вредност предмета продаје: 2.401.977,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.681.383,90 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:13:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23588
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 774/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 774/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 23587
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 336/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 430/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Шуме 6. класе, површине 34а15м2; 1/2 идеалног дела Њиве 5. класе, површине 64а98м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.486,13 рсд; 2. 352.771,22 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 32.243,06 динара; 2. 176.385,61 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23586
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1239/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породина стамбена зграда бр.2, површине 59м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.318,10 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.740.422,67 рсд


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:27:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23585
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Laguna"
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 123.900,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23584
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 113/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и остало
  Опис предмета продаје: ормани, кауч, столице.радни сто, комода, фотеља, фрижидер, апарат за еспресо, кухиња 3 елемената, сто за масажу,
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23583
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 445/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, површине 57а 55м2 КО Нови Карловци-пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 901.793,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23582
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАНД ГРОУП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot 206, број шасије VF32S8HXF4296107, број мотора PSA8HX10FD2302, година производње 2002, рег. ознаке ST 002 ĆF, одјављено 13.11.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 127.922,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767