ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22675
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 919/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 743/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеротије Петровић, Радмила Ракић и Раденко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.782.897,95
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:02:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22674
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии-88/2019 од 20.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 86 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Глуховић, Палић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 3,4,5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.131.705,61
  Почетна цена предмета продаје: 4.292.193,93


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22673
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНА МАЈКАНОВИЋ из Мале Врбице
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 530 са два објекта, К.О. Шид
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 530 са два објекта, К.О. Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 5.304.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.712.828,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22672
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 138/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ГРУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.192.214,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.834.549,80 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22671
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 474/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.633,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.843,10 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 07:53:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22670
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИЛ. 560/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 16.541.616,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.579.131,20 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-05 07:06:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22669
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4237/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 576/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бегечки Борислав, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: комоде,клима, кожна гарнитура, фотеље....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-07-04 21:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22668
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 296/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: „IMT“, тип „558“, број шасије 00606, регистарских ознака BIJELJINA 2214
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:44:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22667
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии. 121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VTG COMPANY" ДОО СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 168/2018 од 04.07.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 168/2018 од 04.07.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 22666
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4947/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-847/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Muschen Maik
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја 1/2 непокретности
  Опис предмета продаје: ½ идеалног дела стана бр. 2, површине 39 м2, у приземљу зграде број 12, улица Петра Кочића у Новом Саду, саграђене на парцели број 9125, уписане у ЛН број 18951 КО Нови Сад 1, На непокретности која је предмет продаје постоји установљено право доживотног плодоуживања у корист Кукор (Тома) Маргит, уписано 13.07.2015. године, те се, као лична службеност уписана у катастар непокретности пре најстаријег заложног права односно најстаријег решења о извршењу, не гаси након продаје непокретности у складу
  Процењена вредност предмета продаје: 992.745,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 694.922,16 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22665
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-161/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-158/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NELT CO" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач, веш машина, кауч, орман, сто и две столице, кварцна грејалица
  Опис предмета продаје: Телевизор "Kamacrown", Замрзивач "Obodin" 110л, Веш Машина "Indesit"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.500,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 500 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 14:59:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22664
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-04 14:48:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22663
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 581-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 67-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дневна соба, телевизор, двосед, фотеља, тросед, трпезаријски сто, трпезаријске столице, клима, микро
  Опис предмета продаје: дневна соба, телевизор, двосед, фотеља, тросед, трпезаријски сто, трпезаријске столице, клима, микроталасна
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 дин, 15.000,00 дин, 10.000,00 дин, 20.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 10.500,00 дин, 10.500,00 дин, 7.000,00 дин, 14.000,00 дин, 14.000,00 дин, 2.800,00 дин, 7.000,00 дин.3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 14:15:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22662
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 31534/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 599/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGE VOS-MEDIATOR DOO BEOGRAD (STARI GRAD), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 6.класе површине 58 а 90м2, и њива 6.класе површине 16 а 29 м2 КО Дражиновићи
  Опис предмета продаје: њива 6.класе површине 58 а 90м2, и њива 6.класе површине 16 а 29 м2 КО Дражиновићи, потес Бређаци
  Процењена вредност предмета продаје: 173.694,18 динара и 48.038,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.585.92 динара и 33.627,07 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22661
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 31 П.1161/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: звучници и комода
  Опис предмета продаје: звучници CANIDAS, 2 ком и комода дрвена махагони боје 1.ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 55.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 38.500,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22660
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-13/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-78/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Инвестбанка ад Београд - у стечају, Београд, Београд, ул. Сремска бр. 3-5,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: . ТВ Горење црт 54 цм у функцији, процењене вредности у износу од 3.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22659
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: O 339/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Nt.23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина
  Опис предмета продаје: веш машина FAVORIT МР5051, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:14:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22658
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ии 2403/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1010/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА МИЦИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: силос, зграда пољопривреде, пашњак 3.класе, пашњак 3. помоћна зграда- магацин, помоћна зграда- магац
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 273.150,50
  Почетна цена предмета продаје: 191.205,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 12:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22655
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив.224/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.520/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 298.350,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 208.845,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 12:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22654
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 5000/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3987/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав Осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 38.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.160,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767