ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28873
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 269/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ122/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министартсво пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина; моторна тестера; пећ; бушилица; продужни кабл; рачунар са монитором и телевизор
  Опис предмета продаје: веш машина ГОРЕЊЕ беле боје; моторна тестера BKS40; пећ на дрва, црвене боје; бушилица, зелене боје; продужни кабл са котуром; персонални рачунар са ЛЕД монитором и телевизор VOX, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 85.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 59.500,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 28872
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв.401/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.68/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЧА
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ресторански мобилијар и опрема за пуњење и одржавање воде у базену
  Опис предмета продаје: ресторански мобилијар и опрема за пуњење и одржавање воде у базену
  Процењена вредност предмета продаје: процењене вредности су наведене у закључку Иив. 68/2018 од 22.05.2020. године који је саставни део овог огласа
  Почетна цена предмета продаје: почетне цене су наведене у закључку Иив. 68/2018 од 22.05.2020. године који је саставни део овог огласа


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:08:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28871
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 592/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.950,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28870
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-525/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SWEA FINANCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: висећи делови беле боје, телевизор "LG" 40" црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара, 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-26 08:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28869
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 15:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 3283/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И И 592/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1 у улици Исидоре Секулић бр. 12, у Суботици
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,186 м2 број зграде 1 у улици Исидоре Секулић бр. 12, у Суботици, број парцеле 18728/12 КО Нови Град уписане лист непокретности 12308 КО Суботица
  Процењена вредност предмета продаје: 21.419.382,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.993.567,58 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-05-26 08:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 28868
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-52794/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 877/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE AKTIVA DOO BEOGRAD-PALILULA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 једнособног стана бр. 10,пов.17м2, други десно у приземљу породичне стамбене зграде, друге дворишне зграде десно у ул. Шуматовачкој 6 у Београду
  Процењена вредност предмета продаје: 1.888.332,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.321.832,40 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-26 08:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28867
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Т-број 11100000005720119
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 38/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), Београд, ул. БАЛКАНСКА бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 07:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28866
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 65/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 65/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Теодоровић из Букора
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-26 07:39:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28865
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 593/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung“
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung“, полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 07:29:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28864
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13.30 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иивк 323/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 323/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град", Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 07:08:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28863
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии 266/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 266/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душица Радосављевић, Јеленча
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 5 комада
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 19:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 28862
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.Ив- 1160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-ЗАМ 2/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Њива 7. класе површине 42 а 67 м2 потес Испод тлве, у својини извршног дужника са обимом удела 1/3 на КП.бр. 11234 КО Кривељ, уписане у Л.Н. 1097, процењене вредности 49.340,00 динара, 2. шума 5. класе површине 23 а 95 м2 потес Чока лу стан, у својини извршног дужника са обимом удела 1/3 на КП.бр. 12776 КО Кривељ, уписане у Л.Н. 1097, процењене вредности 39.916,00 динара, 3. шума 5. класе површине 20а 54 м2 потес Чока лу стан, у својини извршног дужника са обимом удела 1/3 на КП.
  Процењена вредност предмета продаје: 166.767,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 116.736,90


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 19:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 28861
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ-47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 225-ИИ 791/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМИГО ТИМ ДОО Бољевац
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште и шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 371.525,00
  Почетна цена предмета продаје: 260.067,50


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 19:43:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28860
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Иив-73/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 110/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 500 динара и 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 19:33:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28859
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:45
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии-235/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.500,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-25 18:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28858
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 08:20
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 445/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II 92/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eleonora Seci
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u vlasnistvu (obim udela 1/2) izvrsnog duznika i (obim udela 1/2) izvrsnog poverioca
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 3238 KO Novi Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-25 17:55:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28857
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 95/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 17:03:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28856
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Гуча , село Гуча
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-246/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Вујичић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 16:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28855
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Ивањица,Бранислава Нушића 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 16:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28854
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Ивањица,Прилике бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY banka"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767