ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 15:39:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23912
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-10176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1263/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катарина Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пекарска уградна пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 238.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 166.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-03 14:34:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23911
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 55/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ожеговић Љубинка
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа са двориштем
  Опис предмета продаје: породична кућа са двориштем
  Процењена вредност предмета продаје: 4.268.751,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.988.125,70


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 14:11:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23910
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-175/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер, орман, сто и три столице, музички стуб, мобилни телефон
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 13:48:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23909
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.311/2016
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.610/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prvoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 din.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 13:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23908
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа " Ђулићи " Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и две столице, фрижидер, замрзивач
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23906
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: I.I-139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 139.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 97.300,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23905
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 866/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Веселиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај из куће
  Процењена вредност предмета продаје: 104.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23904
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1559-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Опис предмета продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 6.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.837.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:45:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23903
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-130/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А187/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа " Ђулићи " Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто и две столице, кауч, орман, телевизор
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:41:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23902
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: 615/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 350/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поповић Србољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја парцела
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредних парцела
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.147,25
  Почетна цена предмета продаје: 656.488,35


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23901
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-599/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 931/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Голуб Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Усисивач, замрзивач, фрижидер, телевизор, шпорет, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 42.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.750,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 11:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23900
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирича и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 5 ИИв 361/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 196.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 11:26:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23899
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИв-1673/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-613/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO RAJK PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај, марке GENERAL (12-ица), са спољном и унутрашњом јединицом, Бaштенски сто (израђен од пластике) зелене боје, Пластичне столице зелене боје (4 комада), Радни сто, Столица за радни сто, Сто трпезаријски, Столице за трпезарјски сто, Ормар са гардеробером, Радни (компјутерски) сто, Столица канцеларијска, Штампач, марке HPOFFICEJET L7480 ALL-IN-ONE, Клима уређај марке GENERAL (12-ица), спољна и унутрашња јединица, Подностојећа лампа, Бокс врећа (црне боје), Монтажне полице, комада 6...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 11:12:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23898
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИв 28/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALEKSANDRIJA GRADNJA DOO TEMERIN
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: FORD FOCUS; Пумпа за воду; Круњач; Пуромат; мотоцикл ТОМОС; резервоар; косилица за траву; два говеда
  Опис предмета продаје: FORD FOCUS, металик светло - сиве боје, караван, рег.ознака ZR075-OE; Пумпа за воду, 1ком; Круњач, 1ком; Пуромат плаве боје "АЛТО", 1ком; мотоцикл ТОМОС аутоматик, црвене боје, нерегистрован, 1 ком; пластични армирани резервоар од 1000 литара, 1 ком; косилица за траву, наранџасте боје, 1 ком; говедо рег.бр. РС 7186024465 и говедо рег.бр. РС 7116024464
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 550.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 385.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 10:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23897
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-22174/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сечење металних профила, без ознака, са припадајућим радним столом и носачима за каблове, Кран без каблова, произвођач MIN, озн.D1074, год. производње 1980., погонска класа 2., носивости 5t, дужине 20m, висине 9m, стање половно, Кран без каблова, произвођач MIN, озн.Iv 8088, год. производње 1980., погонска класа 3., носивости 5t, дужине 20m, висине 9m, Кранска стаза са стубовима и свим пратећим елеметима, стање половно...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описана у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 09:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23896
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-5474/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2391/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЈЕЛ НИКОЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.900,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 08:14:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23894
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1907/08
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А732/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Драган
  Надлежни суд: Виши суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 08:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23893
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив.1770/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.493/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Банини траде" Кикинда-у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 30.08.2019. године


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 16:52:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 23892
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 3 И.И.бр. 2314/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 19/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUNEX д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 16:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 23891
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: парц бр. 1970 њива „Врањак“ у површини од 02ха, 58а и 24м2, парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2, парц.бр. 2488 њива „Мостонга“ у површини од 24а и 28м2, парц бр. 3875 њива „Калош“ у површини од 01ха, 14а и 00м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.121.373,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.060.686,50 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767