ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 15:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28095
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр.43-61/2019.(П.бр.236/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 88/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке Philips LCD, дијагонала 100 цм у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Philips LCD, дијагонала 100 цм у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.900,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:48:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28094
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Mazda“ тип ,,Primacy“, половно, плаве боје, регистарских ознака RU050-ŠE, 2002. годиште, регистровано до 07.06.2020. године, утврђене вредности 200.000,00 динара на дан 14.11.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 100.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28093
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 (девет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:37:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28092
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 252/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центросинергија доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28091
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 497/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај марке ,,Venting“
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај марке ,,Venting“, полован, беле боје, утврђене вредности 12.000,00 динара на дан 16.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 86.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:10:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28090
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-404/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 144/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОМЕХАНИКА ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине и прикључна возила
  Процењена вредност предмета продаје: од 360.000,00 динара до 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28089
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2639/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 64/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт алфапревинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Генератори
  Опис предмета продаје: два генератора, марке Емса, снаге по 110 kw
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400.000,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 28088
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-7/19
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.29/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIMIS DOO Ивањица
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за типловање намештаја - типлерица SCHERR DB 3
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:41:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28087
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.153/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Процењена вредност предмета продаје: 448.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.880,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:40:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28086
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 24 ИИ-1040/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Станић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:25:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28085
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.Ив-163/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOVINSKO PREDUZEĆE LAMELA PROMET DOO KRUŠEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:20:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28084
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 1952/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 52/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт алфапревинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за шунку, расхладне витрине и роштиљ на гас
  Опис предмета продаје: преса за шунку (1), расхладне витрине (5) и роштиљ на гас(1)
  Процењена вредност предмета продаје: 630.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28083
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.Ив-86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.760,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-03-04 12:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28082
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: иив 1082/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 161-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЛТИХ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. њива 3. класе, површина 168 м2, кп 1587/5 уписана у ЛН 452 Горња Љубовађа, 2.Пашњак 4. класе, површина 751 м2, кп 1595/3 уписана у ЛН 452 Горња Љубовађа, 3. Стан - гарсоњера бр. 3, површине 22м2 Карађорђева 15, кп 553, број дела 1, уписана у лн КО Љубовија
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 8.230,00 динара, 2. 189.000,00 динара, 3. 860.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.115,00 динара, 2. 94.500,00 динара, 3. 430.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-03-04 12:53:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 28079
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LM SPED GRADNJA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне и непокретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне и непокретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 37.809.411,24
  Почетна цена предмета продаје: 26.466.587,86


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 12:12:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28078
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1088/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг Сервис Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “EI” Ниш CRT, Штампач “HP”, Монитор “Samsung”, Сто пластични и 6 столица (беле боје)
  Опис предмета продаје: TV “EI” Ниш CRT, Штампач “HP”, Монитор “Samsung”, Сто пластични и 6 столица (беле боје)
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 4.200,00, 2.800,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 10:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28077
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-18288/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2656/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Матејић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 10:52:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28076
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 93/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 17:56:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 28074
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.41/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SP COMMERCE DOO KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Caddy , 1.9 sdi , теретни,беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 17:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 28073
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.232/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.450/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Поповић" д.о.о. Уб
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 533 без кабине,рег. ознака СО Ваљево 4561
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767