ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1770 активних, од укупно 23387 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-11-01 10:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25255
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 246/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Аутоприколица, половна сиве боје, утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 13.06.2019. године а
  Опис предмета продаје: 1. Аутоприколица, половна сиве боје, утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 13.06.2019. године а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 2.000,00 динара. 2. Сто, овални, полован, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 13.06.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 4.000,00 динара; 2) 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-11-01 09:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25254
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 106/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: 1) Парцела број 861-Бугарско поље-њива 3.класе-80а 57м2, уписана у Лист непокретности број 45 к.о.Мали Радинци; 2) Парцела број 602-Церје-њива 3.класе-49а 70м2, уписана у Лист непокретности број 482 к.о.Жарковац; 3) Парцела број 853-Међеш-њива 3.класе-1ха 55а 54м2 уписана у Лист непокретности број 482 к.о.Жарковац
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.268.516,00 динара; 2) 782.491,00 динара; 3) 2.448.865,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 887.961,20 динара; 2) 547.743,70динара; 3) 1.714.205,50 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-01 08:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25253
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 679/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ревност АД за хигијенске услуге и обезбеђење Нови Сад, Балзакова 3, МБ 08123721, ПИБ 100235634
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: фрижидер, металне куке, расхладни систем...
  Процењена вредност предмета продаје: од 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-01 07:50:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25252
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ед 1412717771
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 841/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд, Балканска бр.13 МБ20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, музички уређај.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 22:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 25251
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-80/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1.КП.бр. 332 КО БАЊСКИ ОРЕШАЦ, пољопривредно земљиште површине 883 м2 на вредност од 7.276,00 динара 2. КП.бр. 1830 КО БАЊСКИ ОРЕШАЦ, пољопривредно земљиште површине 1323 м2 на вредност од 10.902,00 динара 3. КП.бр. 1864 КО БАЊСКИ ОРЕШАЦ, пољопривредно земљиште површине 207 м2 на вредност од 9.177,00 динара, рачунајући и принос од дрвета 4 КП.бр. 1866 КО БАЊСКИ ОРЕШАЦ, пољопривредно земљиште површине 2302 м2 на вредност од 18.969,00 динара 5. КП.бр. 1867 КО БАЊСКИ ОРЕШАЦ, пољопривр
  Процењена вредност предмета продаје: 459.171,00
  Почетна цена предмета продаје: 321.419,70


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 18:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 25250
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 4858/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 865/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: комода за телевизор, машина за веш и сто
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 25249
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10721/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 816.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 571.550,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 25248
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-30/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министаство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Трактор марке DEUTZ FAHR зелене боје, тип 115 100 TZDW идентификациони број ZKDCG702WOTD20211, није регистрован број плочице 51054 G
  Процењена вредност предмета продаје: 3.600.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.520.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25247
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-222/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-630/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој продаји непокретности на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 891.817,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25246
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-12/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija Dunav osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ „Samsung“ старији тип, 2. Тросед, двосед и фотеља штоф
  Опис предмета продаје: ТВ „Samsung“ старији тип, 2. Тросед, двосед и фотеља штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:24:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25245
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 1026/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њиве 5. класе уписане у Лист непокретности број 90 КО Драгиње
  Процењена вредност предмета продаје: 28.206,00 дин; 532.391,00 динара; 88.144,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.744,00 дин; 372.674,00 динара; 61.701,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-31 15:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 25244
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: 1.И.930/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.38/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско и пољопривредно земљиште у Новом Саду на потесу Врбак и Ратно острво
  Опис предмета продаје: Парцела.бр.243/101, потес Врбак, ливада 2.класе, површине 628 м2; парцела бр.989, потес Ратно острво, трстик-мочвара 2.класе, површине 382 м2; парцела бр.990, потес Ратно острво, њива 3.класе, површине 1315 м2;парцела бр.991, потес Ратно острво, њива 3.класе, површине 4298 м2; парцела бр.1123/2, потес Ратно острво, њива 3.класе, површине 1611 м2; пољопривредно земљиште; парцела бр.1197, потес Ратно острво, њива 3.класе, површине 4143м2
  Процењена вредност предмета продаје: 22.195.831,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.317.499,07 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:45:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 25243
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE D.O.O.BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило RENAULT MEGANE LO075-GX регистровано до 03.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:36:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 25242
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.640/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације " Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, тросед, двосед, фотеља, трпезаријски сто, столице три комада, микроталасна пећ, замрзивач, угаона гарнитура, телевирзор, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 168.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.600,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 25241
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-384/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 25240
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-375/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурица Бранко
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан 35 м2
  Опис предмета продаје: Стан 35 м2, Толстојева 37
  Процењена вредност предмета продаје: 6.229.439,80
  Почетна цена предмета продаје: 4.360.607.86


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 12:54:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25239
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-762/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-263-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), ул. Гандијева 85/39,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из угоститељства и др
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-31 12:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25238
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.В 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ КЕВИЉ ДИВОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 399.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25237
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EХPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:58:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25236
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгојло Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Дрвени прозор, двокрилни, комада 2; 2. Дрвени прозор, двокрилни, нов; 3. Метална клупа са дрвеним
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 24.000,00 динара/комад; 2) 20.000,00 динара; 3) 8.000,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 12.000,00 динара/комад; 2) 10.000,00 динара; 3) 4.000,00 динара/комад


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767