ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1923 активних, од укупно 27630 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28212
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Булевар Српских ратника бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 757/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 183/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO D WAY DOO BEOGRAD-SURČIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28211
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.261/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар-1 ком, кухињски елементи-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 10:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28209
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.230/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG-1 ком,трпезаријска витрина-1 ком,замрзивач Горење-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:38:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28208
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.241/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SONY-1 ком,музичка линија AIWA-1 ком,комода за тв-1 ком,веш машина ГОРЕЊЕ 583-1 ком,регал-1 ком,микроталасна пећница Elektrolux-1 ком,клима-кинеска-1 ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 09:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28202
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ55/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ149/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Пановић пр
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сузуки Гранд Витара
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. ИИ149/2019 од 03.07.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 375.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-16 15:08:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28201
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ратина бр. 7б (стовариште Колосеум)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.669/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.156/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О.
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.528.679,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 764.339,55 динара  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-15 10:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28197
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-611/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2819/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕКОЛИНЕ ДОО КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 14:23:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28195
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv BR. 290/18
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 381/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-06-26 09:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28185
  Датум продаје: 2020-07-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 142/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 723/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 47.022.640,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-23 09:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28184
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета: ИИ-971/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-5514/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционрско друштво за осигурање "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари пописане по Записнку о попису ИИ-5514/2018
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности
  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-05-22 11:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28183
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 652/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.54/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU MOTORNIH GORIVA I PREVOZ ROBE TRUCK PETROL DOO BRZAN
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључна возила
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке LAG, тип C339LS; прикључно возило марке LAG, тип 0-3-39LS
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000 EUR
  Почетна цена предмета продаје: 2.500 EUR  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-12 09:19:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28182
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.145/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела и стамбено- пословна зграда у Жичи
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 9.477.904,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.634.532,87 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-15 11:10:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28176
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2214/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 12:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28169
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18Ии.698/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии364/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Бајус
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамвена зграда, парцела
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда, површине основе 115м2, парцела број 3630, укупне површине 3а 03м2, к.о Панчево, 16419
  Процењена вредност предмета продаје: 1.6763.745,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.171.621, 50 рсд


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-05-15 10:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28168
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 3И ИВ-166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност, удео 1/4
  Опис предмета продаје: као у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара,300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 11:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28166
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.2/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невена Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.762.099,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.633.469,30 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-07-02 15:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28164
  Датум продаје: 2020-07-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: II.564/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II.453/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADO Triglav osiguranje Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 74.000,00 din.  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-07-01 08:19:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 28163
  Датум продаје: 2020-08-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 563/19 ОД 19/08/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНО, ПОГОДБОМ
  Опис предмета продаје: ТРОСОБАН СТАН НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ УЛАЗ БР1, БРОЈ ЗГРАДЕ 1, ПОВРШИНЕ 68М2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.435.648,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бранкица Степић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Господар Јевремова 2Б
  Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
  Контакт телефон: 0606804490
  ПИБ: 111691178
  Матични број: 65597250

  Број записа у бази: 28161
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ул. Господар јевремова 2б 2 спрат
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 1112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 678/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 7. класе, њива 5. класе, пашњак 4.класе КО Криваја
  Процењена вредност предмета продаје: 978.467,00
  Почетна цена предмета продаје: 489.234,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 15:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28160
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 212/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу промет и услуге Миловић Пожега - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина 2,5м ; расхладна витрина 1,5м ; прохромска колица за кланицу пилади; пекач за 12 п
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767