ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 10:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 17844
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 154/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ковачевић Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и друге покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 332.470,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 166.235,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-11-30 16:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 17661
  Датум продаје: 2019-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-223-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, машина за прање судова, микроталасна пећ
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-12-27 14:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 17546
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-2091/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. тв полица, 2. телевизор еи, 3.кревет, 4.фотеља, 5. кухињски сто
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 11:19:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 17533
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић" Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји непосредном погодбом
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-12-27 15:14:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 17517
  Датум продаје: 2019-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Клима нео, стање половно, 2. дрвени сто, 3. тв полица са гардеробом, 4. дрвени сто и 3 столице, 5. угаона гарнитура и 2 фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 10:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 17514
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 590/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 241/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, катастарска парцела број 9308, Лист непокретности 6645 КО Лозница
  Процењена вредност предмета продаје: 3.450.147,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 17456
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ654/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 2.672.763,18 дин., 1.155.784,18 дин., 1.152.166,04 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.336.382,00 дин., 577.892,00 дин., 576.083,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:49:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 17455
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1ИИ12/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 2.268.426,08 дин. и 2.007.271,54 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.134.213,04 дин. и 1.003.635,77 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-21 13:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 17451
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-173/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Aгроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 17365
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 894/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL ASTRA” неисправан – истекле регистрације, регистарска ознака ZR 071 VM, бр.плен.марк. АА001146
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 17284
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1Ии 903/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 779/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Лековић из Ужица
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.040.220,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 14:44:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 17228
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ. 631/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 345/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.273.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.136.750,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 17207
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 1 И.Ив 153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 39.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.750,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 17206
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 И.Ив. 1951/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 650/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 22:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 17149
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 504/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћне зграде,
  Опис предмета продаје: парцела бр. 1709/2 површине 6а16м2 и бр. 1710/2 к.о. Војловица површине 8а44м2, породична стамбена зграда површине 95м2, помоћна зграда површине 28м2, помоћна зграда површине 35м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 2.959.322,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.071.525,70 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-12-18 11:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 16683
  Датум продаје: 2019-12-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-245/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 312/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Казан за ракију са табарком, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:13:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 16654
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:00:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 16479
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 878/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 305/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: идеални део куће у Омољици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 9.915.255,80
  Почетна цена предмета продаје: 4.957.627,90


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:55:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16433
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1Ии 932/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 812/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војо Спасојевић Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:53:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16211
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-499/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO ZA TRGOVINU MONTAŽNOM-OPREMOM BEOGRAD (SURČIN)
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767