ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 20393
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.I.552/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.108/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnost u svojini izvršnog dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnost upisana u list nepokretnosti br.1906 КО Mali Iđoš
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-03-27 08:40:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20391
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.85/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 22.03.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.080,оо динара  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-03-27 08:34:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20390
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 22.03.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 22.03.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 22.03.2019. године  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-03-27 08:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20389
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11>00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.и.4805/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2375/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 22.03.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 22.03.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 22.03.2019. године  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-03-27 08:19:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20388
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 10>00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.205/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.241/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 25.03.2019.
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 25.03.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 25.03.2019. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-03-27 08:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20387
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии158/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.524/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виолета Страхинић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: кат. парцела 2869, потес Честа, њива 5.класе, површине 52,17 ари, пољопривредно земљиште, уписано у листу непокретности 1240 за КО Бојник, у приватној својини извршног дужника са уделом 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 92.701,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.350,50 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-05 11:47:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20385
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21И Ив-526/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 5.000,00 динара,30.000,00 динара, 15.000,00 динара,35.000,00 динара, 6.000,00 динара,5.000,00 динара, 10.000,00 динара,15.000,00 динара, 15.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:33:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 20380
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-89/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Станимировић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 09:37:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 20378
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ии.бр.249/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: doo "BOOM PRODUCT" Užice
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност, број зграде 3, спратности Пр 1 +Пк1, лист непокретности број 1704 КО Бресница
  Процењена вредност предмета продаје: 42.822.255,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 09:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 20374
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ427/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ81/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Нудић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео на непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удео непокретности извршног дужника у обиму 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 348.118,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 243.682,60 дин.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 20355
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 203/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младеновић Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда у Старом Сланкамену на којој је извршни дужник сувласник у 1/6
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у Старом Сланкамену на којој је извршни дужник сувласник у 1/6
  Процењена вредност предмета продаје: 1.351.117,70
  Почетна цена предмета продаје: 675.558,85


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 20345
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-87/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А651/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевар Немањића 14а
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: - породично стамбена зграда бр.1 површине у основи 85м2 која се састоји од подрима и приземља на КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац, - приземна зграда занатства и личних услуга -лимарска радионица бр.2 површине у основи 81м2 на КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац - део парцеле КП.бр. 2086/1 , КО Дреновац , земљиште уз зграду- објекат површине 5 а , , лист непокретности бр.821 , РГЗ СКН Књажевац,
  Процењена вредност предмета продаје: 371.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 185.605,00 динара  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 10:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 20325
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милић Савчић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 12:39:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 20318
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5.И.И.бр.-3/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Philip Morris Operations АД Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотор и остали делови система за наводњавање
  Опис предмета продаје: Ближе описани у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 09:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20314
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2986/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-754/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о продаји непокретности непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: 1.656.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:13:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20288
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 112/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-03-21 15:52:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 20277
  Датум продаје: 2019-08-04
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: И.Ив 100/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР ТРГОВИНА ЕС
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина, тв
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 12:29:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20251
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии1119/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1ИИ39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Ердевички, Бадовинци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тракторска приколица, приколица за стоку, електрична косилица за траву, веш машина, замрзивач, сто са шест столица, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 10.000,00; 5.000,00; 32.000,00; 10.000,00; 10.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00; 5.000,00; 2.500,00; 16.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 5.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-28 12:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20249
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4735/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА274/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Арсић Нови Сад, Јосипа Арсић Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.731.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 865.860,00 динара  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 11:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 20231
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.697/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Карлица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом и другим објектом,пор.стам.зграде пов. 71 метар кв. - Земљиште под зградом и другим објектом пом.зграда пов. 23 метра кв. - Земљиште под зградом и другим објектом пом.зграда пов. 19 метара кв. - Земљиште уз зграду и други објекат пов. 23 метра кв. Лист непокр. бр.24201 К.О.Зрењанин на кат.парцели бр.10301/2 укупне пов. 3 ара и 60 метара кв. улица Бечејска бр. 40 Зрењанин
  Процењена вредност предмета продаје: 1.275.000,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 637.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767