ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 15:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23123
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 507/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ковачевић, Саша Кошанин, Горан Вуковић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 08:06:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23118
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина, кауч, фотеља, мини електрични шпорет, микроталасна
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23115
  Датум продаје: 2019-11-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-32/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, електрични шпорет, веш машина, фрижидер, регал Опис предмета продаје: Телевизор "Sa
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 11:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23111
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51” Комб. Фрижидер “Ободин” Сто и две столице Кауч Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51” Комб. Фрижидер “Ободин” Сто и две столице Кауч Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара 6.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23107
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Иив бр. 419/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:19:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23102
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv.1468/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.827/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATLANTIC BRANDS DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 138.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23101
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 49/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 145/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Стојановски
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са парцелом у Качареву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.005.394,00
  Почетна цена предмета продаје: .502.697,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 13:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23076
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-371/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-131/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Бацковић ПР Биро за пројектовање и извођење електроенергетских радова МНД-ЕЛЕКТРО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 08:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23065
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.273/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 09:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23064
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ2693/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића 14
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредног земљишта
  Процењена вредност предмета продаје: 75.420,00 21.420,00 20.160,00 52.880,00 12.390,00 23.870,00 26.110,00 17.700,00 16.650,00 13.680,00 82.380,00 40.530,00 76.160,00 11.520,00 36.540,00 28.200,00 178.020,00 41.160,00 21.180,00 19.230,00 1.170,00 8.187,50 52.305,00 9.125,50 60.750,00 68.600,00 61.740,00 149.085,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 08:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 23056
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 81/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 382/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 11:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23055
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-888/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-391/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 310.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23044
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, угаона гарнитура, витрина, електрични шпорет, веш машина, мали сточић
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 9.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23038
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 698/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 306/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Банатском Карловцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 3.446.899,40
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-25 16:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23032
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-624/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 550/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Илић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 25.300,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.650,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23030
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.41/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весић Горан из Крушевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, регал-1ком, микроталасна LG-1ком, веш машина Grenje senso-1ком, регал мањи-1ком, висећи кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:22:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23028
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.232/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.335/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Живковић из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV WEG-1ком, полица за тв-1ком, висећи кухињски елементи-3ком, кухињски елементи-2ком, веш машина Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:14:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23026
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павловић Миланка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 10:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23025
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.141/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал црвене боје-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 11:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23023
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.146/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv ivory-1ком, замрзивач филипс-1ком, троделна витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767