ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 15:59:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 23651
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 418/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 608/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност -детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 18:23:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23648
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 945/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Вино жупа Александровац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобилске гуме, намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, 4 аутомобилске гуме, регал из три дела
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 16:06:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23647
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Лучани,Живица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-133/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunity banka " ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23646
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Павла Ратковића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 09:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23644
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Ивањица,Радиса Карапетровића 20
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-72/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредна банка
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23635
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Сврачковци бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-426/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:19:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23633
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ-248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-425/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Биондић
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословног простора у згради бр.1, у ул. Књаза Милоша бр.70, изграђен на К.П.бр.391/1 КО Књажевац, на
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.678.321,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 23628
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-24/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Љуљашка двосед, зелене боје; Сто, пластични, црвене боје; Пластичне столице, комада пет; Приколица,
  Опис предмета продаје: Љуљашка двосед, зелене боје; Сто, пластични, црвене боје; Пластичне столице, комада пет; Приколица, шпидитер, половна марке "DUBRAVA"
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:05:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 23625
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.110/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.708/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнићко возило
  Опис предмета продаје: • Путничко возило, марке PEUGEOT, број шасије VF36E9HZC21577237, број мотора PSA9HZ10JB603115159, година производње 2006
  Процењена вредност предмета продаје: 342.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 171.100,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 11:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23620
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.637/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Директна банка" АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Dacia Solenca 1.9d и венчаница Divna Sposa
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара и 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процење вредости


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 12:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23617
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ив-959/18 од 28.09.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-558/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о продаји покретних ствари непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: 209.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-10-10 09:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23608
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Реље Крилатице бр. 1.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 307/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ARS NOVA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног стана
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-18 13:47:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23603
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-790/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шишић Владан
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште на кат.парц.бр. 932, ЛН бр. 393 КО Вукићевица, и породична стамбена зграда пов.43 м2, са обимом удела 5000/56401
  Процењена вредност предмета продаје: 161.950,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 80.975,45 дин.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:07:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23597
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1463/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Турудић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: зграда јавног склоништа
  Процењена вредност предмета продаје: 5.319.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 3.191.400 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23593
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А635/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за веш, Машина за сушење , аутомобил Сузуки свифт
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 10.000,00; 35.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00; 5.000,00; 17.500,00;


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23591
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, Електрични шпорет, Веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00; 10.000,00; 16.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00; 5.000,00; 8.000,00;


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 23589
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 95-19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 36-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујадин Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива I класе, пољопривредно земљиште КО Надаљ
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, пољопривредно земљиште, потес улица Њиве, на парцели број 1817 КО Надаљ I, површина 44958 м2, и то у реалном уделу 11509/44958 уписане у Лист Непокретности бр. 392 К.О НАДАЉ I .
  Процењена вредност предмета продаје: 2.401.977,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.681.383,90 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 12:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23586
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1239/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породина стамбена зграда бр.2, површине 59м2, ул.Чедомира Васовића бр.52
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.318,10 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.243.159,05 рсд  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23585
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Laguna"
  Процењена вредност предмета продаје: 53.100,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:05:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23581
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 488/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Плуг за једну бразду, плуг за две бразде и сетоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767