ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-22 08:55:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21023
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 441/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Зоран, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: климе, слике...
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 09:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21020
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-103/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-580/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војка Милићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непокретности непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, на адреси ул. Тихомира Ђорђевића бр.5, Алексинац, до 19.07.2019. године, и то до 16 часова. Непокретности детаљније описане у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 21017
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-9064/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KADET PLUS DOO NOVI SAD, Нови Сад, ул. Миколе Кочиша бр. 30, МБ 21007498, ПИБ 108477409
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР ЛЦД ЕЛИН И ВЕШ МАШИНА БЕКО
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 13:53:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 20989
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-55/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOLE KOMERC DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Volkswagen Golf II" беле боје, челичне фелне
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-21 07:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20985
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 22035-666/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 742/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-21 08:09:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20983
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 450/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 561/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике,собни бицикл,усисивач....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 07:56:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20982
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-76/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20977
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 687/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:33:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20969
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-16996/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3933/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 17 дана од дана објављивања овог закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 20.06.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 20.06.2019. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:53:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20959
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP mobile ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-05 19:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 20958
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.11/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 16:00:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 20956
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 232/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.105/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Ивана Сивчев Марчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: Покретна ствар
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 08:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 20955
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 179/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.105/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за развој пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.374.090,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.187.045,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-05-20 11:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20953
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Сирча бр. 344.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 214/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-05-20 12:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20949
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у месту Ново Село бр. 275.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 08:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 20948
  Датум продаје: 2019-07-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv 6200/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETROL DRUŠTVO ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA DOO Beograd Rakovica
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште пашњак 5.класе површине 4363 м2, пашњак 5.класе површине 5043 м2, пашњак 4.класе површине 621 м2 634 КО Таор
  Процењена вредност предмета продаје: 319.092,93 динара; 368.825,50 динара; 45.515,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:38:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20947
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1 И И-29/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори
  Опис предмета продаје: телевизори
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20944
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4И Ив-49/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара, 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-05-17 14:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20942
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Скојевска бр. 37.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 469/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МЕГАТЕРМ ДОО НОВИ ПАЗАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:02:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20921
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-1298/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4180/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Јована Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул.Тихомира Ђорђевића бр.5 у Алексинцу, до 29.07.2019. године, и то до 16:00 часова. Тракторска приколица једноосовинска, стање половна, Приколица за мотокултиватор једноосовинска, стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767