ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21993
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1214-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VIVAX” 51cm Кауч Сто и 2 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “VIVAX” 51cm Кауч Сто и 2 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21992
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1131-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 2 столице Црни шпорет на дрва Кауч Телевизор “Toshiba” 51cm Орман Фрижидер “Bauhnet” Замрзив
  Опис предмета продаје: Сто и 2 столице Црни шпорет на дрва Кауч Телевизор “Toshiba” 51cm Орман Фрижидер “Bauhnet” Замрзивач “Hauder 110 L
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 2.800,00 4.200,00 3.500,00 2.100,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21991
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1254-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Frontech” 51cm Кауч Сто и 4 столице Кауч Микроталасна “Funai” Замрзивач “GORENJE” 210 L
  Опис предмета продаје: Телевизор “Frontech” 51cm Кауч Сто и 4 столице Кауч Микроталасна “Funai” Замрзивач “GORENJE” 210 L
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:39:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 21990
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.525/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, плакар са мостом, веш машина Candy, трпезаријска гарнитура дрво, tv samsung,двосед и тросед
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 21989
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv jouce, плакар за тв, кухињски елементи-7 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21988
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ии-947-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А238-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:04:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 21987
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерик Фаркаш
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. класе у Молу
  Опис предмета продаје: предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 117.948,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.563,67 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 13:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 21986
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВМБ ДОО АДРАНИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Туш кабине и туш када
  Опис предмета продаје: Туш кабина 2 ком, туш када 1 ком, нове
  Процењена вредност предмета продаје: од 33.400,00 до 105.380,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 23.380,00 до 73.766,00 дин  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-05 12:56:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21984
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 238/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАСАГРО ДОО БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разне
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 228.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 159.600,оо


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 11:34:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21983
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-442/2018 од 12.09.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5483 Зрењанин 1 - породична стамбена зграда бр1 ПР улица Петефијева 10д на парцели број 4472/90 КО Зрењанин 1 процењене вредности 1.398.100,00 динара Непокретност није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.398.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 11:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21982
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А264/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко - теретно возило
  Опис предмета продаје: "Ford Transit" 2,5 нерегистровано, у лошем стању
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 14:23:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21981
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.1101/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.687/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.552.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.776.000,00 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 21980
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-800/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-234/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗАНАТСКА РАДЊА РАСАДНИК-ВОЋКА МИРОСЛАВ РАДОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТОПАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-01 08:50:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21979
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив49/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE doo - u stečaju, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике,витрина, клима....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 10:10:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21978
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 249/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 289/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лисица Магда
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 833.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:37:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21977
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 858/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 463/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИЛБО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 09:32:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21975
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-68/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-120/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апарат за варење, компресор за фарбање
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21974
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-355/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 752/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Владовић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 08:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21973
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 81/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Машина за производњу брикета, половна, расходована, капацитета 150 кг/ч, утврђене вредности 20.000,00 динара на дан 19.09.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 10.000,00 динара. 2. Машина за производњу брикета, половна, расходована капацитета 200 кг/ч, зелене боје, утврђене вредности 20.000,00 динара на дан 19.09.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 10.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 20.000,00 динара; 2) 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 08:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21972
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Sony“, полован, црне боје, утврђене вредности 15.000,00 динара на дан 22.02.2013. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 7.500,00 динара. 2. ТВ полица, половна, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 22.02.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.000,00 динара. 3. Рачунар, полован, са монитором, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.02.2013. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и из
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 15.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара; 3) 10.000,00 динара; 4) 2.000,00 динара; 5) 1.000,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.500,00 динара; 2) 1.000,00 динара; 3) 5.000,00 динара; 4) 1.000,00 динара; 5) 500,00 динара/комад


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767