ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1282 активних, од укупно 26018 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-03-10 13:01:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 27309
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 14:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 3080/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И И 563/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРИЦА ПОПИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БР. 3, ПРИЗЕМНА ПОМОЋНА ЗГРАДА БР. 6, ПРИЗЕМНА ПОМОЋНА ЗГРАДА БР. 7, КАТАС
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БР. 3, ПРИЗЕМНА ПОМОЋНА ЗГРАДА БР. 6, ПРИЗЕМНА ПОМОЋНА ЗГРАДА БР. 7, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 2054, ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 1786 КО КАЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.346.663,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.342.668,30 ДИНАРА  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:09:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 27308
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-353/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance doo Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: овце
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 27.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 13.500,00 рсд


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 09:48:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27305
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-281/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-212/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНА КОСТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Непокр. уписана у ЛН број 420 КО Салаш Ноћајски а које у нарави чине у А лист. парц.бр.523 са бр.1 као бр. згр. ул.Станка Савића, земљ. под згр. -објект. у површ. од 0.00.64ха, са бр. 2 као бр. згр. у ул.Станка Савића, земљ. под згр. -објект. у површ. од 0.00.98ха са бр. 3 као бр. зграде у ул.Станка Савића, земљ. под згр. -објект. у површ. од 0.06.20ха, у Б листу парц.бр.523 са бр.1 као бр.згр. помоћ. зграда у ул.Станка Савића 10, парц.бр.523 са бр.2 као бр.згр. у ул.Станка Савић са уделом 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 839.021,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 419.510,75 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-01-30 14:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27302
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PTP ALBATROS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор марке PHILIPS, дрвени трпезаријски сто са шест столица, витрина од пуног дрвета, веш машина марке BEKO, машина за судове марке BEKO, мини музичка линија марке QUADRO
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-18 15:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27296
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И-133/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-105/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dueesse Christamas doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 81
  Назив предмета продаје/наслов продаје: декоративни предмети и украси за Ускрс
  Опис предмета продаје: декоративни предмети и украси за Ускрс
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: детаљније у закључку о продаји


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 27295
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Филипа Станковића ул. Стевана Шупљикца 99/1 Панчево
  Пословни број судског предмета: 1Ии-549/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска Штедионица ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикле
  Опис предмета продаје: Бицикл BOOSTER PLASMA;Бицикл EXPLORER ELITE LADY
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00 рсд;5.900,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.950,00 рсд; 2.950,00 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-01-30 12:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27290
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-203/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-359/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 13:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27288
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: И И 161 2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Моника Сабо
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа са окућницом у Речо Јаноша 34, Бачко Петрово Село
  Опис предмета продаје: кућа са окућницом у Речо Јаноша 34, Бачко Петрово Село
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27282
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: 9И.И 867/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 325/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БДФ СИСТЕМ ПЛУС Д.О.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 27280
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-520/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-02-19 13:16:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 27279
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1027/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МИШИЋ" ДОО Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-намештај и техника
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.250,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-30 09:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27273
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-2599/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-653/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено - пословна зграда
  Опис предмета продаје: стамбено-пословна зграда бр.3, Пр+1Сп, површине у габариту 169 м2, изграђена на кп.бр. 2407, уписана у ЛН 106 за КО Велика Грабовница
  Процењена вредност предмета продаје: 4.182.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.927.925,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 10:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 27272
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 941/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 941/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП" БУКУЉА" Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -ТВ полица од иверице, процењена вредност 9.000,00 динара, - Трпезаријски сто с
  Опис предмета продаје: -ТВ полица од иверице, процењена вредност 9.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 4 столице од дрвета, процењена вредност 12.000,00 динара, - Плински шпорет AMICA, процењена вредност 25.000,00 динара, -Судомашина марке MIGLE, процењена вредност 12.000,00 динара, -BLIST шпорет на дрва, процењена вредност 10.000,00 динара, -Тросед на развачење, процењена вредност 5.000,00 динара, - Фотеља , процењена вредност 3.500,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 83.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.750,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 07:52:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27271
  Датум продаје: 2020-03-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1633/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Комода трпезаријска-1ком,веш машина Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 07:56:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27270
  Датум продаје: 2020-03-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1256/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung-1ком, комода за тв-1 ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-30 08:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27269
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "MEDION" 43", веш машина "PRIVILEG" неисправна, стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 4.900,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 14:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 27267
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.478/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 503/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мановић Зоран из Прибоја
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума, пашњак, њива, воћњак,ливада и земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене вредности  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 27264
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића број 52/31
  Пословни број судског предмета: ии-951/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии-3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари домаћинства
  Опис предмета продаје: Телевизор, регал, тракторска бочна коса и комода од иверице
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.150,00 динара  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27262
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 863/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 166/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DR THEISS D.O.O Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.900,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-01-29 15:17:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27261
  Датум продаје: 2020-02-29
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRAND GROUP DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Peugeot 206, год. производње 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 127.922,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.376,63динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767