ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23220
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор “Vox”, Сто и 4 столице, Машина за веш “Gorenje”, Кауч
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор “Vox”, Сто и 4 столице, Машина за веш “Gorenje”, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 5.000,00, 9.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 2.500,00, 2.500,00, 4.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23219
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.631/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23218
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-83/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-122/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вукић, Рума, ул. Краљевачка бр. 12А, ЈМБГ 2507974880029
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: 1. Теретно моторно возило марке “ NISSAN ” тип NAVARA 2.5 SE, регистарске ознаке RU032-CK, бро шасије VSKCVND40U0295865, број мотора YD25955009A, година производње 2008, регистрација важи до 30.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 479.123,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 335.386,41 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23216
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 235/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: ТВ "Philips", дрвена гарнитура сто и две клупе, машина за судове "Simens", веш машина "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 348.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 11:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23215
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 350/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УТЦ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД-БОЛЕЧ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијске столице, рачунари, орман са полицом, канцеларијски столови, комода, витрина, штампач...
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 11:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23214
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-242/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.и.-92/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности - помоћне зграде
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда број 2, ул. Миће Матовића бр.2, површине у габариту 38м2, изграђене на кат.парц.1116 КО Ивањица, уписане у лист непокретности 33 КО Ивањица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.124.135,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 786.894,50 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23213
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-71/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња комплет црвене боје,Аспиратор марке “ Davoline”,Двосед 1 комад и 2 фотеље,Сточићи 2 комада ,
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 57.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.950,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 11:17:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23212
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1271-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Telefuncen”51cm Кауч Сто и 2 столице Орман Комбиновани фрижидер “Končar”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Telefuncen”51cm Кауч Сто и 2 столице Орман Комбиновани фрижидер “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 11:03:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23211
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 105/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK CYPRUS LTD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.550.000,00 EUR
  Почетна цена предмета продаје: 2.550.000,00 EUR


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 10:43:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23209
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И. 37/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 777/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Јовановић из Жељина
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 18.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 10:20:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23208
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 10/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 431/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА НОВИ САД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Веш машина марке горење и замрзивач марке горење
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.200,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 10:08:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23207
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-129/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-483/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Megane 1.9" 2002. годиште, сиве боје са пет врата, караван
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 дин.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 09:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 23205
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Панчево, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ-3/19
  Број предмета јавног извршитеља: 2ИВ-17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: двособног стана у приземљу стамбене зграде за колективно становање изграђене на кат. парцели бр. 4606/2, који се налази у Панчеву, ул. Лава Толстоја 62Г, бр. зг. 1, бр. улаза 62, број посебног дела 1, површине 51м2, уписан у ЛН бр. 15609 КО Панчево, а који је у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.822.907,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности, 2.676.034,90


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 09:10:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 23204
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 1675/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Гвозденовић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 гаража
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја гараже која се налази у Улици Цара Уроша 2 у Новом Саду, у згради бр. 3
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања, и одређују се услови продаје и то за непокретност која је у целости власништво извршног дужника и која је уписана у Лист непокретности бр. 1236 КО Нови Сад 1 код Службе за катастар непокретности Нови Сад 2 као гаража бр. 2 корисне површине 15м2, која се налази у Улици цара Уроша 2 у Новом Саду, у згради бр. 3, изграђеној на к.парцели бр. 7266/1, КО НОВИ САД 1 у улазу бр. 18, у сутерену зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 1.024.426,74 динара
  Почетна цена предмета продаје: 717.098,72 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-30 08:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23203
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2786/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2786/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште-165.886,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште-49.765,80 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 16:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23201
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 938/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 277/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "БРАЋА ЦРНОМАРКОВИЋ" ДОО, Стари Бановци
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 16:03:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23200
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ii. 563/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 469/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димитрије Бабић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 39.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 15:58:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23199
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 351/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 187/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Тарабић ПР, ТР "ЕНТЕРИЈЕР", Бајина Башта
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке BMW, модел 320, регистарске ознаке BB004-RA.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 15:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 23198
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и.370/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.257/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Леонтијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат парц.бр.921/23 КО УБ, њива 4.класе, површине 0,06.76 ха, уписано у листу непокретности 2978 КО
  Опис предмета продаје: кат парц.бр.921/23 КО УБ, њива 4.класе, површине 0,06.76 ха, уписано у листу непокретности 2978 КО УБ, РГЗ СКН УБ .
  Процењена вредност предмета продаје: 1.622.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.135.680,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 16:47:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23196
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-269/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 69.600,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 34.800,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767