ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1470 активних, од укупно 29079 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-08-12 13:07:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 30709
  Датум продаје: 2020-09-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 106/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-137/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Реублика Србија - Републичка дирекција за робне резерве, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда пољопривреде, помоћне зграде и земљиште
  Опис предмета продаје: зграда пољопривреде, помоћне зграде и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 38.082.960,00 динара и 12.929.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.658.072,00 динара и 9.050.580,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 12:48:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 30708
  Датум продаје: 2020-09-15
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 404/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, потес Мала Бара површине 1ха 11а 56м2 уписана у лист непокретности 727 КО Шимановци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.707.259,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 10:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30707
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 08:45 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-679/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-1009-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Недић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-08-12 12:25:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 30706
  Датум продаје: 2020-09-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: ИИ 1368/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 373/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.129.761,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.890.832,77 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-08-12 12:16:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 30705
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 109/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 116/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Влашкалић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћне зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416,000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.000,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 12:12:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 30704
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 3000/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 227/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Вученовић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални делови парцела
  Опис предмета продаје: Продају се идеални делови парцела у околини Нове Вароши.
  Процењена вредност предмета продаје: 637.395,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-09-14 12:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 30703
  Датум продаје: 2020-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Ии-6/2020 од 06.01.2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-257/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срба Хасанов, Алексинац, ул. Нова Извиђачка бб , Алексинац, Кнеза Милоша 165, Мирко Хасанов, Алексинац, ул. Нова Извиђачка бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Култура непокретности - пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Види закључак.
  Процењена вредност предмета продаје: 294.395,28
  Почетна цена предмета продаје: 147.197,64


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 07:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 30701
  Датум продаје: 2020-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 44ИИ.бр.820/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 700/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Кушевија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћне зграде са парцелама
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.135.605,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.567.802,50 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 13:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30700
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 09:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-23526/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.-104-2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еxpobank Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 10:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 30699
  Датум продаје: 2020-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 7/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 Холдинг капитал доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Зграда бензинске станице са земљиштем под зградом - објектом и осталим вештачки створеним неплодним земљиштем, катастарска парцела бр. 2515/3, Лист непокретности бр. 909 КО Штитар
  Процењена вредност предмета продаје: 8.609.067,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.026.347.00 динара  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-08-12 10:20:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 30698
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 545/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 234/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛЕТИНА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом, земљиште око зграде и њива друге класе, све укупне површине 16 а 94 м2, уписано у ЛН 4059 КО Жабаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.598.617,45 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.819.032,21 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 10:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 30697
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.75/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 233/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Владимир Штрбац, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Хладњача кућна марке PEZOSS, 600 литара, пописна маркица АА 109464 2. Миксер за тесто без ознаке,
  Опис предмета продаје: 1. Хладњача кућна марке PEZOSS, 600 литара, пописна маркица АА 109464 2. Миксер за тесто без ознаке, пописна маркица АА 109466
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.200,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 09:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30696
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова 29, лок. 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 138/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 335/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке ФАВОРИТ ЛЕД 32“ , Мањи сто дрвени, Фотеља,Угаона гарнитура браон боје , Комода дрвен
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 147.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.900,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-08-12 09:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 30695
  Датум продаје: 2020-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ПРОЈЕКТ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 89.487.968,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.641.578,02 динара


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2020-08-28 14:44:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 30693
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 3878/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 300/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петров Ђурица
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њиве четврте и треће класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 311.592,00 динара до 850.234,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 155.796,00 до 425.117,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-08-12 08:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30692
  Датум продаје: 2020-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 873/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније описано у
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 30691
  Датум продаје: 2020-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-31/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршно дужника
  Опис предмета продаје: Регал из три дела, брон боје, непознат произвођач и година производње CRT телевизор, црне боје, непозната година производње Клуб сто, браон боје, непознат произвођач и година производње Ципеларник, браон боје, непознат произвођач и година производње Замрзивач, марке “ OBOD LUX”, беле боје, непознате године производње, неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара 3.000,00 динара 2.000,00 динара 1.000,00 динара 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара 1.500,00 динара 1.000,00 динара 500,00 динара 500,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 15:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 30690
  Датум продаје: 2020-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-991-19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-92/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошко Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, од дрвета , браон боје, процењена вредност 15.000,00 дин
  Опис предмета продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, од дрвета , браон боје, процењена вредност 15.000,00 динара, -Собна витрина од оплемњене иверице, димензија 80цмх 40цм х 200цм, боја натур, процењена вредност 7.000,00 динара, -Собна витрина од са стаклом, димензија 80цмх 40цм х 200цм, боја натур, процењена вредност 6.000,00 динара -замрзивач сандучар 300 литара, боја бела , процењена вредност 20.000,00 динара, -собни гардеробер димензија 200цм х 50цм х 200цм, б
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-08-11 14:24:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 30689
  Датум продаје: 2020-09-02
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 220/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 425/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕЈЧИНОВИЋ ВЕЛИША
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25.50 ТОНА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РУДА УГАЉ-ЦРНА КОЦКА
  Опис предмета продаје: РУДА УГАЉ-ЦРНА КОЦКА
  Процењена вредност предмета продаје: 179.975,17
  Почетна цена предмета продаје: 125.982,61


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-11 13:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 30687
  Датум продаје: 2020-09-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Иив-115/2019 од 04.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 313/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767