ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28309
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.Ив. 219/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 309/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija a.d Beograd", Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор LCD марке VOX, исправан у функцији, дијагонала 70 цм 2. Клима унутрашња и спољна једини
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор LCD марке VOX, исправан у функцији, дијагонала 70 цм 2. Клима унутрашња и спољна јединица, марке VOX 3. Угаона гарнитура, материјал еко кожа 4. Музички стуб, марке GIGATECH
  Процењена вредност предмета продаје: 58.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.880,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 28308
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-357/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A. D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:36:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28307
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28306
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИВ. 209/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутоматски резач за дрво "SEROMAZ", машина за резање метала "OMES", циркуларни сто за дрво" РУБАЧ"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Катарина Симић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 14:56:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Мишарска 6
  Е-маил адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014521886
  ПИБ: 111688002
  Матични број: 65594862

  Број записа у бази: 28305
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Мишарска 6
  Пословни број судског предмета: ИИ. 124/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1196/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Бурић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Фиат Стило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Фиат Стило 2002 годиште, 1.9 јтд
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 14:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28304
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANK СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Vivax” 41, Кауч, Орман двокрилни, Електрични шпорет комбино
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Vivax” 41, Кауч, Орман двокрилни, Електрични шпорет комбиновани са плином, Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 15.000,00, 6.000,00, 5.000,00, 9.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 7.500,00, 3.000,00, 2.500,00, 4.500,00, 1.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-03-13 14:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28303
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 14.496.340,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.248.170,35 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28301
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 624/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28300
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18 Ии.711/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии 359/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коста Брацилов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела пољопривр, њива 2 класе, површине 1ха 31а 48м2, порес 2 сави.зелдош, k.o 827 Црепаја
  Процењена вредност предмета продаје: 803.802,98 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 562.662,10 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:30:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28299
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.17/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Недељковић, Гарево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица марке ИМТ, у функционалном стању
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица марке ИМТ, у функционалном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 123.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28298
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-325/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Obodin”, Телевизор “Vox”, Кауч, DVD “Shockwave”, Орман, Сто и 4 столице
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Obodin”, Телевизор “Vox”, Кауч, DVD “Shockwave”, Орман, Сто и 4 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 1.000,00, 3.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 3.500,00, 4.200,00, 700,00, 2.100,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 28297
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 1569/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.450,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 12:37:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28296
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-241/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “TOSHIBA”, TV “AMSTEL”, TA пећ 6kw
  Опис предмета продаје: TV “TOSHIBA”, TV “AMSTEL”, TA пећ 6kw
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 11:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28295
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-28592/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4829/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 10:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28294
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 221/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 499/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревозничка радња А.Т.П. Стевановић Милан Стевановић ПР Костолац, Костолац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у функцији 3. Двосед и једна фотеља црне боје, материјал еко кожа 4. Тракторска приколица једноосовинка 5. Aпарат за покер, марке SHARK, четири комада 6. Два двоседа, материјал штоф, браон боје 7. Фотеља, материјал штоф, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 162.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 81.450,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 09:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28293
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 649/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Миљић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-03-13 09:33:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28292
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1709/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 09:31:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28291
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.бр.114/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОЈЕЦТ ОНЕ ДОО, БЕОГРАД,, ЖОРЖА КЛЕМАНСОА 19 , МБ: 20874074, ПИБ: 10779647
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: •кп.бр.472/1, породична стамбена зграда, површине у основи 200 м2, спратности По+Пр+01(које се по фактичком стању разликују од стања евидентираног и укњиженог у катастру непокретности које је ПР+01), објекат има одобрење за употребу, у укупном износу од 4.482.865,49 динара •кп.бр.472/1, земљиште под зградом-објектом, површине 972м2, у укупном износу од 342.659,16 динара •кп.бр.472/2, помоћни објекат број 1, (ПР1), бруто површине у основи објекта 272м2, у укупном износу од 885.889,00 динара •кп.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.247.702,839 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.748.621,703 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 08:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28290
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив 58248/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 525/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕМАЊА КУНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се породичнна кућа површине 152 м2 која се налази у ул. Веселина Маслеше бр. 6, Београд - Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 17.079.632,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.955.742,40 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 08:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 28289
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ580/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЕРГЕЛЕШЕВ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 1 класе 2 класе и 3 класе
  Опис предмета продаје: парцеле ближе означене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: од 102.102,49 до м923.459,17
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767