ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 08:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24121
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1И.И.2544/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијел Дошлић и Јелена Матошевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 8, корисне површине 54м2, на првом спрату стамбене зграде за колективно становање у ул. Радоја Дакића 31, која је изграђена на КП 128, уписана у ЛН 3450 КО Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 8.266.808,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.786.766,22 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-09-16 08:11:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24120
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ВИТРИНА, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 3. ТРОСЕД, 4. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ OBODIN
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 14:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24119
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Virgina doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Aутомобил Застава Корал 1.1
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 14:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24118
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.339/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.277/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Тања Митровић Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 13:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24117
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.30/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил марке Wolkswagen Golf MK 2, златне боје ,истекла регистрација рег. ознака VA-067-XP
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 13:54:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24116
  Датум продаје: 2019-10-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.893/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје-већи-1ком, регал бели мањи-1ком, веш машина WM 67000-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24115
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1069/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, веш машина vox-1ком, кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-14 13:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24114
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Wolkswagen Passat B 5
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:44:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24113
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: И ИВ 86/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ-150/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: - пашњак 5. класе, пољопривредно земљиште, површине 3892 м2, на кат. парцели бр. 1289, потес Думбрава,
  Процењена вредност предмета продаје: 54.961,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.472,70


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24112
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: i.i-611/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-702/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ivana Perisic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стари
  Опис предмета продаје: 1.ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стари тип, 54 цм у функцији, 4. Угаона гарнитура штоф, беле боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.750,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 24111
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 729/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ187/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Ркман и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породнична стамбена зграда и помоћна зграда (ближи опис у закључку од дана 12.09.2019. године)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 826.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 24110
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-2233/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДАНЕ ЖИГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: репетитор; дрвена комода са стакленим вратима; веш машина "win"; комплет кухиња са судопером; веш машина "gorenje"; фрижидер; дрвена комода
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00; 20.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 3.000,00; 10.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00; 14.000,00; 3.500,00; 3.500,00; 2.100,00; 7.000,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:36:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24109
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: 2 Иив - 475/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 323/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, површине у габариту 80м2, на кат.парцели бр. 2253/15, у ул. Вука Караџића бр. 131, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1, а са правом коришћења извршног дужника са обимом удела 1/1 на земљишту под зградом – објектом и земљишту уз зграду објекат на кат. парцели бр. 2253/15, све уписано у лист непокретности број 2916 КО Банатски Карловац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.743.745,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.220.621,50


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24108
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Панчево, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Рашковић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: - породична стамбена зграда, бр. зграде 1, ПР+1, ул. Хероја Пинкија бр. 41, - земљиште под зградом – објектом,- земљиште уз зграду – објекат, градско грађевинско земљиште, површине 94м2 на кат. парцели бр. 5643 КО Вршац, ул. Хероја Пинкија,
  Процењена вредност предмета продаје: 5.309.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.716.300,00


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24107
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-62/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1676/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:05:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24106
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-86/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛАВОЉУБ ТОДОРОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24105
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-4838/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1588/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 71000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 49700 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:45:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24104
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-862/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2925/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 27300 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24103
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 28000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19600 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24102
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-2203/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 743/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Драговић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 141000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 98700 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767