ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:41:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29087
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Шкепа 103
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 429/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:33:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29086
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Рада Кончара 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29085
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.17/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Недељковић, Гарево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица марке ИМТ, у функционалном стању
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица марке ИМТ, у функционалном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 123.900,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29084
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Буковица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-404/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ЗОРИЦА НЕШКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:12:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29083
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Чачански батаљон 44
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПОНИТ ДОО
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за шивење и преса
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 10:09:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29082
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Миленковић Алексија 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-270/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-06-03 09:45:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 29081
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 933-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Белош
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке ИЛИА тип СОРЕНТО
  Опис предмета продаје: путничко возило марке ИЛИА тип СОРЕНТО
  Процењена вредност предмета продаје: 388.047,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 271.632,90 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 09:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 29080
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, стан 7, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-868/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1019/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле бр. 540/2 КО Врбица, Потес Врбица укупне површине 12,68 ари, - Породичне стамбене зграде, број 1, површине у габариту 200 м2, По+Пр+1, изграђеној на кат. парцели бр. 540/2, има одобрење за изградњу
  Процењена вредност предмета продаје: 9.648.563,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.753.994,10


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 09:12:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 29079
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 81/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНО - Савремена исхрана животиња
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 176.599,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.959,70 динара


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 09:01:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 29078
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: 3 Ии-291/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Управа царина Царинарница Шабац, Шабац, ул. Београдски пут бб, МБ 07001410, ПИБ 101685102
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/23; Непокре
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/23; Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/54; Непокретност уписана у лист непокретности бр. 5405к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 2197/2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.067.089,31
  Почетна цена предмета продаје: 2.846.962,52


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 29077
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: И ИВ-217/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 55/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " GRAND PRODUCTION" ДОО БЕОГРАД ( НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ МАРКЕ „VOLKSWAGEN GOLF“ 2004. ГОДИШТЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 29076
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-14/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-210/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ "ФРИКОМ" ДОО, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ТВ и УГАОНЕ ГАРНИТУРЕ
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавнoг надметања ствари пописаних у Записнику о попису и процени посл. бр. И.Ив.210/2015 од 23.09.2016 године и то: TEЛЕВИЗОР LCD 43 инча и УГАОНА ГАРНИТУРА
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара и 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара и 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29073
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.101/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуро банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.4082/2 КО Зајечар, породична стамбена зграда у Зајечару у ул.Браће Рибникар 6,бр.етажа ПР+1, уписана у листу непокретности бр.5973КО Зајечар,површине 132м2, а која је у приватној својини Вучковић Миодрага из Зајечара
  Процењена вредност предмета продаје: 5.946.639,45
  Почетна цена предмета продаје: 3.567.983,67


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 29072
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИв-1676/2018 од 23.11.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-115/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно трговниско друштво "Кронос" Доо за унутрашњу и спољну трговину Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил FIAT Seicento 2003. годиште
  Опис предмета продаје: Погледати закључак о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 29071
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 31201/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 273/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица ад Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.820,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29070
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.83/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv SCHAUB LORENZ- 1ком,плакар-1 ком,буре за прсканје КРАЊ-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29069
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.951/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 29068
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 447/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 464/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 166.140,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 116.298,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:13:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29067
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.150/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.137/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв лг-1ком,регал-1 ком, комода за тв-1ком,микроталасна-1 ком,веш машина БЕКО-1 ком, кухиња-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 07:52:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29066
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.707/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Беко-1 ком,регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767