ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:18:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25478
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:20
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-388/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Новковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 87 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 435.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 304.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:17:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25477
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-332/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-387/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радош Планојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 114 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 399.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:15:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25476
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:10
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-316/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-384/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Сретеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 147 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 735.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 514.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25474
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:05
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-315/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-383/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланко Кошанин
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 102 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 510.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:08:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25473
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-318/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-382/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:06:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25472
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:55
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-319/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-381/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 172 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 860.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 602.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25471
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:50
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-321/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-378/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Пешић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 229 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 893.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 625.170,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:03:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25470
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-322/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-377/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златомир Обреновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 62 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 310.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 217.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25469
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:40
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-320/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-376/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стаменко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 132 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 514.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.360,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25468
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-409/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: слободна понуда


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:52:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25466
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:35
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-317/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-375/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горица Ђековић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 115 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 448.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 313.950,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:50:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25465
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-325/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-374/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Гољовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 148 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 577.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 404.040,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:48:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25464
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:25
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-323/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-373/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жико Ђоковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 101 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 393.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 275.730,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25463
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:20
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-324/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-372/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Вукићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 92 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 358.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 251.160,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25462
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-305/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-365/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милоје Гољовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25461
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:10
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-304/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-364/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иво Гркајац
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 41 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 159.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 111.930,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25460
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:05
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-313/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-363/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владета Раденковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 167.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.390,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:40:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25459
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Карађорђева 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-802/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25458
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-308/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-362/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верослав Мачужић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 41 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 159.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 111.930,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25457
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:55
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-307/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-361/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милослав Токалић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 167.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.390,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767