ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:07:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22892
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.39/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: панониа пхарм
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 21097737,72
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22891
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии. 88/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранка Љубоја
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двоипособан стан
  Опис предмета продаје: на првом спрату, површине 74 м2, улица Браће Радића 15
  Процењена вредност предмета продаје: 5.306.044,50
  Почетна цена предмета продаје: 3.714.231,15


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22890
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-827/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шуме
  Опис предмета продаје: Шума 6. класе, површине 1136м2 КО Звездан, Потес ПОЛИЦА; Шума 5. класе, површине 2150м2, КО Звездан, Потес ПОЛИЦА, Шума 5. класе, површине 2568м2, КО Звездан, Потес ПОЛИЦА, Шума 6. класе, површине 4391м2, КО Звездан, Потес ПОЛИЦА
  Процењена вредност предмета продаје: 4.426,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 2.213,00 евра


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:43:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22889
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИВ 708/2009
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:41:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22888
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.730/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Ф
  Опис предмета продаје: Клима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена; Веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-5.000,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-3.000,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-5.000,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-2.000,00 динара; Веш машина "Gorenje"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-1.500,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-900,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-1.500,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-.600,00 динара; Веш машина "Gorenje"-2.700,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:47:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22887
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-99/2018 од 15.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 403/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекти
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 2157 КО Кикинда : Пословни простор четири просторије трговине (пословни простор у приземљу десно од сувог улаза – продајни простор 55,42м2, магацин 12,44м2 магацин 12,22м2 санитарни чвор 2,10м2) корисне површине 82м2 и грађевиснке површине 101м2 број посебног дела 20/1 број улаза 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 1 улица Трг српских доборовољаца 20 у Кикинди број парцеле 6258, власник UGOSTITELJSKO TRGOVINSKO DRUŠTVO AVALA DOO, KIKIND
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22886
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: И. И-103/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22881
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Опис предмета продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-3.600,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-1.500,00 динара; Веш машина "Горење"-4.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:12:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22880
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ71/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: сејалица, шпартач, прскалица, берач, растуривач ђубрива, приколица, пумпа, дрљача, сетвоспремач, тањирача, двобразни плуг, елеватор, аутоприколица, компресор
  Процењена вредност предмета продаје: 17.791,60-225.360,30
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:05:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22879
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Ив-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив-21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: батерија за судоперу, батерија за лабаво
  Процењена вредност предмета продаје: 10.550,00 - 23.310,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 10:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22878
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ii 145/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dragan Petrović, Ljubovija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 276.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 193.200,00 dinara


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-15 10:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22877
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 1253/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 515/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Nisense"-35.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Nisense"-21.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-15 10:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22876
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 4И И-82/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 10:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22875
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-221/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Вино Жупа - Александровац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер, замрзивач, телевизор, орман, кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор "Tevion" 51cm, Фрижидер "Gorenje", Замрзивач "Gorenje", Телевизор "VEG"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 4.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-15 09:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22874
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-4495/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 724/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DEJAN KRUPNIKOVIĆ PR SZTR ALLCAFFE ČAČAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.600,00


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 09:00:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22873
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 1297/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Њива 5. класе, површине 6а - остало грађевинско земљиште у својини; 1/2 идеалног дела Остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 56м2 - остало грађевинско земљиште у својини
  Процењена вредност предмета продаје: 206.058,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.240,81 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 08:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22872
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 11/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 11/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Winer Stadtische Osiguranje, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-15 08:50:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22871
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.137/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.137/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет Сло
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет Слобода; Фрижидер-комбиновани, Кухињски елементи са судопером; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење";
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-6.000,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-6.000,00 динара; Фрижидер без плочице-8.000,00 динара; Електрични шпорет Слобода-8.000,00 динара;Фрижидер-комбиновани-14.000,00 динара, Кухињски елементи са судопером-10.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-10.
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-3.600,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-3.600,00 динара; Фрижидер без плочице-4.800,00 динара; Електрични шпорет Слобода-4.800,00 динара;Фрижидер-комбиновани-8.400,00 динара, Кухињски елементи са судопером-6.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-6.000


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-15 08:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22870
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 381/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Гужвица, Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: микроталасна, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 08:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22869
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 267/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 267/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јкп водовод шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767