ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 09:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 22447
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Колунџија
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокр. уписана у ЛН бр.244 К.О. Ђипша и то парц бр.844 коју чини земљ. под зградом - објектом брповрш. 27м2, земљ. под зградом -објект. бр.2 површ. 14м2 и њива 6 класе површ.25а 50м2 у потесу Вучетинац укупне површ. 0.25. 91 ха, све уписано као пољо. земљ. викенд кућа ПР+ПК као објекат изграђен без одобр. за градњу изграђ. на парц.бр.844 упис. у наведеном ЛН у В листу први део под редн. бр. 1, те призем. помоћ. зграда као објекат изграђ. без одобрења за градњу изграђ.на парц. 844
  Процењена вредност предмета продаје: 1.592.476,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.114.733,34 дин.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 08:53:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22446
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-583/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste bank
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: виноград 3. класе, површине 1435 м2, потес Гробље, на кат.парцели бр.920/2,воћњак 1. класе, површине 2978 м2, потес Гробље, на кат. парцели бр.921/2, земљиште под зградом-објектом(викенд кућа), број зграде 1, површине 24 м2, потес Гробље, на кат.парцели бр.923/2, воћњак 1. класе, површине 649 м2, потес Гробље, на кат.парцели број 923/2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.009.254,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 706.477,80 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 08:36:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22445
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-23/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-162/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Директна банка" АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач, сто и две столице, телевизор, кауч, витрина
  Опис предмета продаје: Замрзивач "Obod" 410L, Телевизор "Samsung" 55цм
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара, 2.100,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 16:29:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 22444
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: уписаних у лист непокретности бр. 1693 к.о. Младеново: - парц бр. 1970 њива „Врањак“ у површини од 02ха, 58а и 24м2 - парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2 - парц.бр. 2488 њива „Мостонга“ у површини од 24а и 28м2 - парц бр. 3875 њива „Калош“ у површини од 01ха, 14а и 00м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 4.121.373,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.884.961,10 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 16:24:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22443
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.112/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.7/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УТ АД СЛОГА УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела и зграда угоститељства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 16:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 22442
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОРИ
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ "ВОКС" 32 ИНЧА, ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ "ЛГ" 43 ИНЧА
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 22441
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данијелова бр. 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 3967/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке "BMW 318"
  Опис предмета продаје: година производње 1998. , са саобраћајном дозволом и одговарајућим кључем
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 22440
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАСТ СТАРТ
  Надлежни суд: Виши суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 217
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ручни усисивачи, Зидни лустери, Топлоскупљајуће спојнице, Дихтунзи поклопца вентила
  Опис предмета продаје: Ручни усисивачи за ауто МИНИ КАР ВАКУМ КЛИНЕР, Зидни лустери метални са две стаклене кугле, Топлоскупљајуће кабловске спојнице за једножилне и двожилне каблове, Дихтунзи поклопца вентила са возило Фамос
  Процењена вредност предмета продаје: 287.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 201.180,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:23:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22439
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ2238/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анита Миленковић, Мерошина-с,Баличевац, Александар Миленковић, Мерошина-с. Баличевац и Лазар Миленковић, Мерошина-с.Баличевац и
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке DAEWOO NUBIRA, произведено 2000. године, 1600цм3, 78 kw, рег. ознака PK-046AE
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 дин


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:20:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22438
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2 канцеларија 201, Београд-Земун
  Пословни број судског предмета: 3 И-704/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 905/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIPLON DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: 1) Њива 1. класе, површине 15а 78м2, потес Табла 035, земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели број 4232/2 уписана у Лист непокретности број 2453 КО Сурчин, 2) Њива 1. класе, површине 09а 15м2, потес Табла 035, земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели број 4232/8 уписана у Лист непокретности број 2453 КО Сурчин,3) Њива 1. класе, површине 04а 14м2, потес Табла 035, земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели број 4232/9 уписана у Лист непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.282.086,43 динара, 2) 743.415,13 динара, 3) 336.364,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 897.460,50 динара, 2) 520.390,59, 3) 235.455,42 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22437
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2 канцеларија 201, Београд-Земун
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-1488/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1754/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Југобанка а.д. - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простори на адреси Теразије број 5, катастарска парцела број 2813, Лист непокретности 1566 КО Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 10.497.647,90 динара; 2. 68.293.686,90 динара; 3. 88.345.373,90 динара, 4. 90.203.103,73 динара 5. 93.712.148,95 динара; 6. 107.099.598,80 динара; 7. 107.099.598,80 динара; 8. 93.712.148,95 динара; 9. 47.770.195,50 динара; 10. 43.877.809,20 динара; 11. 32.289.113,63 динара; 12. 48.536.877,65 дина
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.348.353,53 динара; 2. 47.805.580,83 динара; 3. 61.841.761,73 динара, 4. 63.142.172,61 динара, 5. 65.598.504,27 динара; 6. 74.969.719,16 динара; 7. 74.969.719,16 динара, 8. 65.598.504,27 динара; 9. 33.439.136,85 динара; 10. 30.714.466,44 динара; 11. 22.602.379,54 динара; 12. 33.975.814,36 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 14:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22436
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 22010/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 238/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винко Врекић и други
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: железнички вагони
  Опис предмета продаје: железнички вагони - старо гвожђе
  Процењена вредност предмета продаје: 521.200,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 312.270,00 динара итд


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 14:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22435
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.67/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 69/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мариа Гарђан
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИ 69/2018 од 24.06.2019.
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку посл. бр. ИИ 69/2018 од 24.06.2019.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 14:32:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22434
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.641/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22432
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-664/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1047/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 112000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 78400 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22431
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1387/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна “Candy”, ДВД “Samsung”, Кауч, Телевизор “Samsung”, Сто и две столице
  Опис предмета продаје: Микроталасна “Candy”, ДВД “Samsung”, Кауч, Телевизор “Samsung”, Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 2.000,00, 6.000,00, 5.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 1.000,00, 3.000,00, 2.500,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:27:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22430
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1151/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Орман, Ел.шпорет “Слобода”, Фрижидер “Ободин”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Орман, Ел.шпорет “Слобода”, Фрижидер “Ободин”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 7.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.800,00 4.900,00 3.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:23:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22429
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 386/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 16/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Морава
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машине за прање
  Процењена вредност предмета продаје: 69000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 48300 рсд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:20:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22428
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елвира Чанади,
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 (седамнаест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:06:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22427
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Булевар ослобођења бр. 86
  Пословни број судског предмета: ИВ-15/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: шума 5. класе, површине 81а 69м2, парцела број 1193/2, уписане у лист број 425 КО Доњи Дубац, шума 5. класе, површине 1 ха, 051, 06м2, парцела број 1193/5, уписане у лист број 425 КО Доњи Дубац, шума 5.класе, површине 96а, 51м2, парцела број 1716, уписане у лист број 517 КО Горња Краварица, шума 5.класе, површине 79а, 82м2, парцела број 2856, уписане у лист број 517 КО Горња Краварица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.098.585,41 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 769.009,78 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767