ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:53:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 27840
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 434/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЛО РАДИВОЈЕВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ПИРАМИДА КОВИЉ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27839
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 592/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 899/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 362.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:22:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27837
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-99/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 787/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 141000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 98700 рсд


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-07 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 27836
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2,локал 33, тц. Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 764/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопласмани МДМ
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 3.389,60 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.694,80 евра  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27835
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и 1420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 83/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вам комерц доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 34000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17000 рсд


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:48:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 27834
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-208/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС клас груп доо Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоосовинска приколица, двоосовинска приколица - мали шпедитер, двобразни плуг
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:34:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27833
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ917/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине 161м2, земљиште уз зграду објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 3.251.995,67
  Почетна цена предмета продаје: 1.625.997,83


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27831
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1699/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-699/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач, фрижидер, електрични шпорет, мешалица за бетон, тример за пшеницу
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара, 6.300,00 динара, 3.500,00 динара, 8.400,00 динара, 10.500,00 динара, 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:23:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27830
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-393/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP mobile", Београд - Нови Београд, ул. Милутина Миланковића број 1ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Разне покретне ствари, више наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27829
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-253/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27828
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-733/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ, Алексинац, ул. Душана Тривунца бр.7 спрат I, МБ 20274301, ПИБ 104937626
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Разне покретне ствари, више наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27827
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Разне покретне ствари, више наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:09:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27826
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-277/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-181/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Директни корисник буџетских средстава, Београд, ул. ул. Немањина 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и прскалица
  Опис предмета продаје: Трактор и прскалица
  Процењена вредност предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 157.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27824
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 335/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 289/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Катастарска парцела бр. 349/10, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична
  Опис предмета продаје: - Катастарска парцела бр. 349/10, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична стамбена зграда, спратност Пр+Пк( приземље и поткровље), површине 39м2, која није предмет продаје јер је у ванкњижној својини трећег лица,у износу од 176.881,8 динара, - Катастарска парцела бр. 349/17, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична стамбена зграда , спратност ПР+01( приземље и спрат), површине 39м2, која није предмет продаје јер је у ванкњижној својини трећег лица,у
  Процењена вредност предмета продаје: 353.763,60
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 27823
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 509/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОНОВНА ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ GORENJE, 2ТЕЛЕВИЗОР МАРРКЕ SAMSUNG, 3. ВИТРИНА, 4. КРЕВЕТ
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 09:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27822
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 4948/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2264/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гигант доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19500 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27821
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-929-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Crown” 51 Кауч Брусилица Замрзивач “Gorenje” 40
  Опис предмета продаје: Телевизор “Crown” 51 Кауч Брусилица Замрзивач “Gorenje” 40
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27820
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 485/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 485/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 13.00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:11:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27819
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 485/19
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 485/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 11:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27818
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 579/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 579/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Теленор" Доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767