ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 09:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28628
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-1441/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-412/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Минић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни апарати
  Опис предмета продаје: Пећ за печење пица, дупликатор
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара, 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 09:15:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28627
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Иив-234/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-234/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 15.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 15.05.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 15.05.2020. године


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 15:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28626
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 203/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Opel", модел "Astra G KA", година производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 16:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28625
  Датум продаје: 2020-05-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 9/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa ад, Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Пословнипростор – једнапросторијазакојунијеутврђенаделатност – локал, бројпосебногдела 39, површине
  Опис предмета продаје: -Пословнипростор – једнапросторијазакојунијеутврђенаделатност – локал, бројпосебногдела 39, површине 40 м2 којисеналазинапрвомспрату у зградипословнихуслугаброј 1, којисеналази у зградипословнихуслугабр. 1 наделукп.бр. 6549/6 , у Крагујевцу, улицаАтинскаброј 2. Уписано у листнепокретностибр. 4363 КО Крагујевац4 ,наимеизвршногдужникаMobiliti group doo, Осипаоницаул. Староселобб, МБ 20344016, ПИБ 105313469, врстаправа-својина, обликсвојине- приватна, обимудела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.120.614,20
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 15:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28623
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А 74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А 74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, у исправном стању 2. Собни сто, материјал дрво, димензије 1 м дужине, 50
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, у исправном стању 2. Собни сто, материјал дрво, димензије 1 м дужине, 50 цм ширине 3. Две фотеље, материјал штоф, светло браон боје 4. Машина за судове, марке AEG
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 15:10:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28622
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1318/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-301/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИТОСРЕМ АД ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70.000,00 динара до 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 28621
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Таковска 15, 12000 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 481/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори, пећница, кирби
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:38:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 28620
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Таковска 15, 12000 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 526/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Манојло Кржановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: самоходна косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28619
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии. 39/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/209
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Лупшић, Осаница
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круња
  Опис предмета продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круњач за кукуруз са мотором чекићар
  Процењена вредност предмета продаје: 113.280,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.296,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 28617
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Таковска 15, 12000 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 54/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Туфегџић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори, витрине, комоде
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20:000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28615
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 387/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Клавијатура марке "Yamaha", телевизор марке "LG" и бежични звучник марке "JBL"
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28614
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 Ии.бр.37/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана В. Павловић, Каона
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка, без ознаке 2. Приколица за мотокултиватор, без ознаке 3. Саку
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка, без ознаке 2. Приколица за мотокултиватор, без ознаке 3. Сакупљач сена, марке ИМТ, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 101.480,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.036,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28613
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доо "ВЕЛИСАВЉЕВ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28612
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 дин. до 8.400,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:23:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28611
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: I-87 ИИ-бр.536/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-575/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крста Стојковић, Бродица, ЈМБГ 2101970763528, чији је пуномоћник адв. Мирко Паповић, Пожаревац,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - Кп.бр.1543/3 , земљиште уз зграду – објекат, пољопривредно земљиште, површине 5ари, - Кп.бр.1543/3 ливада 6. класе, пољопривредно земљиште површине 2,97 ара, уписане у лн.бр. 519 Ко Волуја на име Југовић Божица, која је дужна да трпи намирење на предметним непокретностима, врста права својина, облик својине приватна обим удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 110.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.672,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 28610
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 703/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 116/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROJECT ONE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 9.404.144,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.582.901,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:08:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 28609
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13.00 часова
  Место продаје: Крушевац, ул.Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија бр.4
  Пословни број судског предмета: ИИ 1801/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН СТОЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пнеуматска вучна тањирача
  Опис предмета продаје: Пнеуматска вучна тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28607
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 489/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Печењара покретна за печење, за 5 прасића, ручне израде 2. Фиксни роштиљ са наткровом, ручне изра
  Опис предмета продаје: 1. Печењара покретна за печење, за 5 прасића, ручне израде 2. Фиксни роштиљ са наткровом, ручне израде
  Процењена вредност предмета продаје: 64.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.430,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 28606
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1656/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Момчило
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности ближе означене у закључку
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 424.497,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 297.147,90 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28605
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 374/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Vivax", угаона гарнитура - плишана
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767