ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1771 активних, од укупно 23388 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25026
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 08.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење-1ком, микроталасна vox-1ком, tv fox-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:39:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25025
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 14545-5462/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 2629/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина,клима...
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25024
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.652/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење-1ком, tv lg-1ком, комода-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25023
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 14545-5462/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 2629/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: фрижидер...
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:32:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25022
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 317/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Јовишић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25021
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1114/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:25:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25020
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1214/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, комода-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25019
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П.83/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.А98/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv jvc-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25018
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: О.81/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.193/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv sharp-1ком, регал-1ком, веш машина Горење 61061-1ком, tv vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 19:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 25017
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браће Рибникар 29 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2203/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 49/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елизабет Михалов
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретнина
  Опис предмета продаје: златници и златне плочице
  Процењена вредност предмета продаје: 1.088.790,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 762.153,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 19:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25016
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-573/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Берић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: ЛН 990 К.О. Горња Рогатица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.732.919,03 динара и 4.722.070,81 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 18:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25015
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-404/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-144/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОМЕХАНИКА ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Белорус МТЗ 82 Комбајн Змај 142 Приколица Змај 485
  Опис предмета продаје: Трактор Белорус МТЗ 82 Комбајн Змај 142 Приколица Змај 485
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 500.000,00 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 18:53:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25014
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.18/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пирошка Нађ
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа у Кањижи
  Опис предмета продаје: К.О. 4650 Кањижа
  Процењена вредност предмета продаје: 1.765.954,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 18:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25013
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.7/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Суботици
  Опис предмета продаје: површине 72 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.589.720,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 18:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25012
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.44/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: КУЋА У СЕНТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.776.753,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 16:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25011
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-510/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 15:59:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25010
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-129/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 244.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 170.800,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 25009
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 3 Ии-1540/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 528/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једнособном стану број 33, на седмом спрату, корисне поврине 41 м2, у улазу 56А, који је уписан као посебан део зграде број 3 у улици Др. Велизара Косановића 56, изграђено на кат. парцели 11186/110, све уписано у листу непокретности број 4385 КО Звездара
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: биће накнадно утрвђена


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 15:28:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 25008
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 18425/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1521/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Миленовић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 12.232.168,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-10-22 15:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 25007
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-2233/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДАНЕ ЖИГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00; 20.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 3.000,00; 10.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00; 14.000,00; 3.500,00; 3.500,00; 2.100,00; 7.000,00; 2.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767