ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22935
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Милована Гушића бр.38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.865/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.169/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:36:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22933
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-80/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Лопичић и Миодраг Миловић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 09:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22931
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" из Зрењанина
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лаптоп, клима, "норвешки радијатори", угаоне гарнитуре
  Опис предмета продаје: Лапотоп „Lenovo“, црне боје, 1 ком; клима, беле боје, 1 ком; „норвешки радијатор“, 2 ком. и угаона гарнитура, црно-бела, 2 ком
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 120.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Укупно 84.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 08:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22930
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 08:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22929
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.494/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ и кухиња
  Опис предмета продаје: ТВ „LG“, црне боје, 1 ком. и кухиња са елементима сиво-беле боје, три горња и четири доња елемента
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 90.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 63.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 08:12:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22928
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 298/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеза ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, грађевинске површине 330 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.485.830,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-16 18:19:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22926
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 1.407.466,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 985.226,31 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 15:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22925
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И: 318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, воћњак, породична стамбена зграда, помоћни објекти, чардак и оставе
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, воћњак 3. класе, породична стамбена зграда спратности ПР+1, чардак и оставе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 14:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22924
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 768.274,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 537.791,8 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 14:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22923
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ306/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ139/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, број етажа ПР,објекат изграђен без одобрења заградњу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.539.612,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:59:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22922
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шуме, њиве, ливаде, пашњак,
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: погледати закључак
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:57:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22921
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-723/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Панић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породични стамбени објекат, спратности П+ПК, површине основе П 73 m2, на катастарској парцели 1404/2 КО Врћеновица;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.067.009,60
  Почетна цена предмета продаје: 1.446.906,72


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22920
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ив-1287/2012
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-2/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ВАЛОГА ПАРАЋИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 3.класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 171.059,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.741,30 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:41:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22919
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Столица, пластична, половна, комада 4, 2. Сто, пластични, половна, 3. Замрзивач, половна, зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 300,00 динара/комад; 2) 600,00 динара; 3) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 210,00 динара/комад; 2) 420,00 динара; 3) 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22918
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-204/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-104/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда и двориште у улици Тимочке буне 12, Бор
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 еура по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 еура по средњем курсу НБС-а на дан продаје


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22917
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 60/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, дрвени, полован, 2. Столица, дрво-мебл, половна, 3. ТВ марке ,,VOX“, ЛЦД, полован, црне боје, дијагонале 81 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 800,00 динара/комад; 3) 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.100,00 динара; 2) 560,00 динара/комад; 3) 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22916
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума, 6.класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 17.110,00 евра по средњем курсу Нбс на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 8.555,00 евра по средњем курсу Нбс, на дан продаје


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22915
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 21/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубе Ђоковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, пословна зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.056.861,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.139.803,26 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22914
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Зелена Гора бр. 24/9.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 438/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:05:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22913
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: I.IV-1721-2017
  Број предмета јавног извршитеља: IV-3-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALM KOMPAUNDI DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 390.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 273.000,00 dinara


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767