ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:45:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28350
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.548/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ НЕО-1 ком,витрина- 1 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28349
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.337/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Плакар за ТВ-1 ком,Минилинја МС 959- 1 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28348
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.338/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Елин-1 ком,Замрзивач Горење- 1 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:33:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28347
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.341/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал -1 ком,ТВ Коперникус- 1 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:30:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28346
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.324/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG-1 ком,уградни шпорет AMICA-1 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 15:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28345
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 377/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 375/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иванковић Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 5. класе површине 60а 48м2-пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 353.275,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 15:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28344
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ-1336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 47/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ "ДР.ЂОРИЋ"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 15:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28343
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии331/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии193/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле и породична стамбена зграда и остале зграде
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле 604/11,604/12 породична стамбена зграда, остале зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 11.596.800,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 14:49:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 28342
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2295/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРОВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина, машина за судове, скутер четвороточкаш, Моторна пумпа, Двобразни плуг, Електрична
  Опис предмета продаје: Расхладна витринан за пиће, Машиназа судове Privileg, Скутер моторни четвороточкаш нерегистровани, Моторна пумпа за наводњавање DMB, Двобразни плуг ИМТ, Електрична тестера Double Guard, Штрафикс за прање возила електрични
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 13:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28341
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 443/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радни сто, браон боје, непозната година производње Комода, браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 динара 2,800.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 13:55:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28340
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 936/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, LED ADLER LE-32EU1, црне боје, непознате године производње Електрични шпорет марке “MBS”, белo-црне боје, непознате године производње Витрина са радним столом, крем-плаве боје, непознате године производње CRT телевизор, сиве боје, непознате године производње Регал браон боје, непознате године производње Замрзивач марке “GORENJE”, 210 l, беле боје, непознате године производње Веш машина марке “KONČAR”, тип-VM-05-5 B1, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 10,000.00 динара 6,000.00 динара 3,000.00 динара 10,000.00 динара 10,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 7,000.00 динара 4,200.00 динара 2,100.00 динара 7,000.00 динара 7,000.00 динара 10,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 13:48:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28339
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 750/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, црне боје, непозната година производње Веш машина, марке “GORENJE SUPER AVTOMAT PS663BIO”, беле боје, непозната година производње Регал, троделни, браон боје, непозната година производње Радни сто, храст сонома, непозната година производње CRT телевизор, марке “TOSHIBA”, црне боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 4,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 динара 3,500.00 динара 4,900.00 динара 2,800.00 динара 2,800.00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 13:22:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28338
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1385/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Pioner” 51, Витрина, Орман двокрилни, Телевизор “DAEWO” 51
  Опис предмета продаје: Телевизор “Pioner” 51, Витрина, Орман двокрилни, Телевизор “DAEWO” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 3.500,00, 2.100,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 11:58:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28336
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 695/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 480/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 10:53:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28335
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-506/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-300/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шуме
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.753.512,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 10:16:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28334
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Гвоздена Пауновића 8/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 10:10:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28333
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске бригаде 110
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: иив-118/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПОНИТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 09:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28332
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ивањица,Бранислава Нушића 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 09:33:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28331
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Чачак,Атеница бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-16/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХРАМ 032 ПВЦ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 09:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28330
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ивањица,Буковица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-404/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ЗОРИЦА НЕШКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767