ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 29127
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 474/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 445/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породично стамбена зграда број зграде 1, изграђена на катастарској парцели 430 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.15.446,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 823.109,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29126
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.52/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 29125
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:07:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 29124
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 505/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Беловић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2891 КО Баћевац
  Процењена вредност предмета продаје: 37.962,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.573,40 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 29123
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-485/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 125/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Роберт Барта, Суботица, ЈМБГ: 1205973820057, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности број 20990 КО ДОЊИ ГРАД: парц.број 7597/1: двособан стан – стан број 44, број зграде 3, број улаза 1, поткровље, број посебног дела 56, површине од 44 м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање у улици Сенћански пут 34;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.385.659,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29122
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-11306-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ “ Gorenje “ Електрични шпорет “IMPERIAL”
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ “ Gorenje “ Електрични шпорет “IMPERIAL”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 2.800,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:45:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 29121
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-423/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-144/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Циркулар 2 ком, Дихт машина, Телевизор марке „ARELLI“
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 29120
  Датум продаје: 2020-06-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Иив-56/2018 од 31.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ив 482/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: У износу од 531.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29119
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.115/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 29118
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И.293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: градско грађевинско земљиште, породична кућа и помоћни објекти
  Опис предмета продаје: градско грађевинско земљиште, породична кућа и помоћни објекти-чардак и оставе које се налазе на кат. парцели 1608/2 кО Јарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 10:04:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 29117
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 404/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, потес Мала Бара површине 1ха 11а 56м2 уписана у лист непокретности 727 КО Шимановци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.707.259,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 09:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 29116
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК232/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: агрегат
  Опис предмета продаје: агрегат 25 kWA „Раде Кончар“, серисјки број 377719-168218, година производње 1981, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 09:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 29115
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 156121/19
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 2126/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Раденковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Offset машине за штампу, коричење, паковање, пластифицирање..
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:54:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 29114
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК476/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два ТВ, клима, рачунар са монитором и звучницима, мултифукационални уређај, бицикл и ТА пећ
  Опис предмета продаје: ТВ VIVAX, црне боје, 1 ком; клима уређај AUX, беле боје, 1 ком; ТВ VOX, црне боје, 1 ком; персонални рачунар BENQ са лед монитором и 2.1. звучницима INTEX ; мултифункционални апарат SAMSUNG SCX-4521F, 1 ком; ТА пећ, сиве боје, 1 ком и бицикл CAPRIOLO CTX260, црне боје са зелено-плавом апликацијом, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 120.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 60.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 29113
  Датум продаје: 2020-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-173/2019 од 29.08.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 344/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1966 КО Бачко Петрово Село Број парцеле 2678 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 4а17м2 Број парцеле 2678 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3,4 помоћне зграде све пр1 Благоја Бранчића 77
  Процењена вредност предмета продаје: 305.760,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:48:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29112
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-751-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung “32 lcd Фрижидер “ Gorenje “ Замрзивач “Beko” 210 Веш Машина “ Pri
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung “32 lcd Фрижидер “ Gorenje “ Замрзивач “Beko” 210 Веш Машина “ Privilego”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 8.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 5.600,00 6.300,00 5.600,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29111
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.281/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:30:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 29110
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 214/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 57/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Плештић, Нови Сад, ул. Стевана Милованова 12, ЈМБГ 1401962805017 Владимир Живковић, Нови Сад, ул. Стевана Милованова 12, ЈМБГ 0906964800080 чији је пуномоћник адв. Бранка Војновић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне ствари
  Опис предмета продаје: клупе, лимена витрина, столице....
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-04 08:02:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29109
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 38/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС АГРАР ГРОУП 2013 ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Замрзивач марке „Горење”; 2. Сто и столице баштенске
  Опис предмета продаје: Замрзивач полован 300 литара, сто и столице половне
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 15.000,00 динара; 2) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 10.500,00 динара; 2) 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 07:28:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29108
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.1081/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1190/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ ФОКС-1 ком, музички стуб HITACHI-1 ком,трпезаријска гарнитура-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767