ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:39:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24163
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.364/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.512/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милина Марковић из Уба
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 577
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24162
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.107/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.105/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Лукић Зарић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ( девет )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кућне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24161
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: шума 3.класе, њива 3.класе, њива 3. класе, њива 4. класе, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, породична стамбена зграда, помоћна зграда,
  Процењена вредност предмета продаје: од 126.315,86 динара до 886.297,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:58:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24160
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 10 п2. 140/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.А39/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: две сателисте антене и један мобилни телефон SAMSUNG S3
  Опис предмета продаје: две сателисте антене и један мобилни телефон SAMSUNG S3
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 21.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:52:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24159
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 10/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 431/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Веш машина марке горење и замрзивач марке горење
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.200,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24158
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 366/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан и пословни простор
  Опис предмета продаје: двособни стан који се налази на прво спрату зграде за колективно становање, површине 38м2, у Новој Пазови и пословни простор за који није утврђена делатност-остава
  Процењена вредност предмета продаје: од 189.331,04 динара до 1.443.649,18 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24157
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Марковић и Раде Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 ДИНАРА ИТД


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24156
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-314/2018 од 31.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 186/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3682 КО Зрењанин 1 Двособан стан број 2 површине 65м
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 3.626.686,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24155
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИВК-380/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BRANTNER OTPADNA PRIVREDA" DOO, Нови Бечеј, ул. Башаидски пут бб,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Опис предмета продаје: ЦИСТЕРНА МАЈЕВИЦА 1500Л
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:16:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 24154
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 1934/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стајић Зорка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 37м2,који се налази у улазу број 8 вишестамбене зграде у Новом Саду, ул. Војводе Бојовића, изграђен на парцели број 9815 КО Нови Сад 1, уписан у лист непокретности број 17096 КО Нови Сад 1.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.099.315,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.269.520,50 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24153
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-65/2019 од 27.03.2019.
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-192/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:00:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24152
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 21/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Парцела број 3741/10-њив 1.класе-површине 11а 84м2-градско грађевинско земљиште, На којој је саграђена породична стамбена зграда у Руми, ул.Алексе Шантића бр.47, површине 115м2 у основи и 65м2 у сутерену на којој су извршни поверилац и извршни дужник ванкњижни власници свако у ½ дела
  Процењена вредност предмета продаје: 4.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.170.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24149
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.531/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovna pokretna stvar.
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24148
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-451-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24147
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-440/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП 'КОМГРАД' БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лаптоп марке 'LENOVO' и телевизор марке "TESLA"
  Опис предмета продаје: предмети ближе описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 24146
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: 4 И.ив. 181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43
  Процењена вредност предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX , ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 25.000,00 РСД; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 30.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ VIVAX, ПОЧЕТНА ЦЕНА 17.500,00 РСД; ЛЕД ТВ СМАРТ FOX 43, ПОЧЕТНА ЦЕНА 21.000,00 РСД


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24145
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Дончић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед на развлачење, ТА пећ 4,5 kW CER, DVD плејер са 5.1 звучницима и SAMSUNG управљање, Клима уређај споља и унутрашња јединица KOREL 12-ица, Кауч на развлачење, Кварцна грејалица, Грабуља са металном дршком;
  Процењена вредност предмета продаје: 51.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.050,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 24144
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Иив 236/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 122/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ПИНОКИО ДОО АРИЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за кројење материјала и Трактор са кабином
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 489.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 342.790,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:11:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 24143
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 15:20
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 5 П-2. 794/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Суботици
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:05:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24142
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-686/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 43”, Мини линија “LG”, Клима уређај “Samsung” 12, Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 43”, Мини линија “LG”, Клима уређај “Samsung” 12, Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00, 3.000,00, 15.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00, 1.500,00, 7.500,00, 2.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767