ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1774 активних, од укупно 23391 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25517
  Датум продаје: 2019-10-12
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 902/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 328/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 206 SW
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25516
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 151/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Караклајић Радојле
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: FIAT DUCATO
  Процењена вредност предмета продаје: 242.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 169.540,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25515
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 20401
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.Ивк78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа Нови Сад, ул. Сентандрејски пут 3, МБ0806653, ПИБ 101692087
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: сто, столице, пикадо....
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 25514
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-465/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1766/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 2.932.300,00; 189.390,00;
  Почетна цена предмета продаје: 2.052.610,00; 132.573,00;


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-12 07:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25513
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 14/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз Ђукић Транс Ђорђе Ђукић Пр, Србобран,МБ 60208263, ПИБ 104456598
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: вага,полице...
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-11 12:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 25512
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.806/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.366/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Терзић ПР Милан Терзић предузетник Пекарска аутопревозничка радња "Терзић М" Лукавац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: седам
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари по кући
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-11 12:02:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 25511
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.41/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za proizvodnju,trgovinu,usluge i export-import SP COMMERCE doo Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесте аутомобил VW CADDY 1.9 sdi
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-10 13:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 25510
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.71/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.144/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР Пекара Илић Словац
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: предмет продаје два возила,једно нерегистровано
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 15:41:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 25509
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 33928/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1427/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и кућа у Рипњу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1542492,42
  Почетна цена предмета продаје: 771246,21


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 13:47:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 25508
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: i.i.812/18
  Број предмета јавног извршитеља: i.i.3278/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аkcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA .Beograd,Београд, ул. Владимира Поповића бр. 8
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 19:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 25507
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 16 ИИв.бр.100/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив (ПОМ) бр.5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у листу непокретности број 4 КО Долац, Служба за катастар непокретности Нови П
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у листу непокретности број 4 КО Долац, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Процењена вредност предмета продаје: 4.475.044,08 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 17:07:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 25506
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 51530/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 929/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМОДЕ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: КОМОДЕ
  Процењена вредност предмета продаје: ПО 5.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: ПО 3.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 17:02:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 25505
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 5481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАН ДИМИТИЈЕВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈИ, ГАРНИТУРА, РЕГАЛ ОД ДРВЕТА
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 8.000,00 ДИНАРА ДО 12.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: ОД 5.600,00 ДИНАРА ДО 8.400,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:59:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25504
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-351/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-416/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Мијатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 54 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 189.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25503
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-344/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-415/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 45 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 225.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25502
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:10
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-345/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-414/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукашин Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25501
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:05
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-343/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-413/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 215.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 25500
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 222/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, сто за ручавање
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара и 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара и 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:52:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25499
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-350/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-412/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милисав Костовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 47 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 235.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 164.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25498
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:55
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-348/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-411/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ситан угаљ 0-15
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767