ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 18850
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-14051/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-726/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Немања Момчилов
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возилo марке "CITROEN CIMIS OLTCIT”
  Опис предмета продаје: Путничко возилo марке "CITROEN CIMIS OLTCIT” стандарда EURO 1, број шасије 106803014, са бројем мотора 0648021277, произведено 1978. године, капацитет мотора 47 kW, мотор бензински 1015 cm3;
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 10:22:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 18842
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv br.327/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 439/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOND ZA RAZVOJ RS
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 138.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 15:00:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 18780
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: ИИв-1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПОЉОПЛАСМАНИ - МДМ"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: 1/1 удели изв. дужника на парцели 742, породична стамбена зграда пр1, земљиште под зградом - објектом 64м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 00 м2, њива 2 класе, површине 5а 15м2, у Банатском Брестовцу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.720.928,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.360.464,00 РСД


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-05-14 13:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 18733
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ-351/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 45.300,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 18727
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 833/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 18708
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-349/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 72.680.076,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.876.053,36 динара
  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 18649
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6Ии бр. 893/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружене осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 923/3, њива 5. класе КО Мровска, к.п. 806/2, њива 5. класе, к.п. 911 шума 3. класе, к.п. 1009/2 шума 5. класе, к.п. 1009/3 шума 5.класе све у КО Каона
  Процењена вредност предмета продаје: 976.756,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 18623
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3Ии1000/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ии271/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тракторска прскалица и тракторски расипач за вештачко ђубриво
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 18612
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии410/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И97/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор марке "ИМТ"
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-01-14 13:08:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 18571
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.17/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Момчиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума 3 класе, Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Шума 3 класе, површине 19,22 ари на КП.бр. 2874 КО Бубушинац, Бруто дрвна запремина 4.633м3 односно нето 4.170м3; Шума 3 класе површине 30,76 ари на КП.бр. 2877 КО Бубушинац, Бруто дрвна запремина 101,647м3 односно нето 91.482м3; Пољопривредно земљиште - "Ливаде" парцела на КП.бр.2875 КО Бубушинац, површине 5,79 ари; Пољопривредно земљиште - "Ливаде" парцела на КП.бр.2876 КО Бубушинац, површине 16,48 ари
  Процењена вредност предмета продаје: 438.378,38
  Почетна цена предмета продаје: 219.189,19


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:01:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 18554
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.5/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво "Триглав осигурање"Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: њива, грађевинско земљиште, парцела 1044/3
  Процењена вредност предмета продаје: 236.359,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.179,73 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 11:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 18549
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.бр.9/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станиша Стаменковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: 1. Култиватор ИМТ-502; 2. Садилица за сађење кукуруза;
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 25.500,00 рсд; 2. 9.500,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:01:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 18547
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Амети
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: 1. Трактор ИМТ тип 533, црвене боје, рег.ознака СО Бујановац 754; 2. Трака за сакупљање сена црвене боје, производње СЗР Трајковић; 3. Двобраздни плуг рамно црвене боје;
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 150.000,00; 2. 30.000,00; 3. 18.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 75.000,00; 2. 15.000,00; 3. 9.000,99;


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 11:06:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 18518
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И 27/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Малиша Алексић из Ивањице
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, помоћна зграда број 2 и помоћна зграда број 3, њива 5.класе, грађевинско земљиште под зградама
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 2.198.042,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-01-10 12:59:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 18512
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.395/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.54/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викен кућа
  Опис предмета продаје: Викен кућа, број зграде 1, површине у основи 73м2, укупне нето површине 106,00м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.118.247,00
  Почетна цена предмета продаје: 635.474,10


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 16:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 18498
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 982/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 2086/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Локали
  Опис предмета продаје: Локал број 2, корисне површине 53м2, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђен на кп 1825/3, локал број 11, корисне површине 55м2 који је уписан као посебан део зграде бр.2 изграђене на катастарској парцели 1825/3...
  Процењена вредност предмета продаје: укупне вредности за све непокретности у износу од 20.281.694,89 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:51:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 18207
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 147/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Кристина Видаковић чија је зак.заступница мајка Наташа Мијаиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:27:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 18166
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 517/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3598/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18121
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 5 иив 586/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1494/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18120
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 6 иив 627/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767