ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1690 активних, од укупно 22699 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-09 15:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 18870
  Датум продаје: 2019-11-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-266/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 18834
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "ТРИ БРАЗДЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1087 КО Книћанин
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 08:42:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 18768
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 45830/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2226/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор и гарсоњера у дворишном делу зграде
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност локал са улице први десно од улаза, гарсоњера у унутрашњем дворишном делу зграде и пословни простор магацин, све у Београду, ул. Београдска бр. 14, катастарска парцела бр. 414 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 24.845.143.78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.422.571.89 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 14:01:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 18658
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Немања Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 18.10.2019. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 18.10.2019. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 18.10.2019. године до 16:00 часова. Покретне ствари детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:04:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 18651
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 276/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућна техника
  Опис предмета продаје: кућна техника
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:36:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 18587
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 506/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 659/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕСНА ХЛУБЕК
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: један стан у Ужицу Ул. Петра Ћеловића број 2, повришине 68 м2 на другом спрату
  Опис предмета продаје: Непокретност се продаје ради спровођења одлуке о деоби непокртности. Непокретност није слободна од лица и ствари и иста је у државини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 6.456.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 15:22:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 18554
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.5/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво "Триглав осигурање"Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела бр. 1044/3
  Опис предмета продаје: остало грађевинско земљиште, њива 1.класе у потесу Под село, површине 4а 96м2
  Процењена вредност предмета продаје: 236.359,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 15:46:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 18547
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Амети
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор ИМТ - тип 533 црвене боје, 2. Трака за сакупљање сене, срвене боје, произвдодња СЗР Трајк
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине и алати
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 150.000,00; 2. 30.000,00; 3. 18.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 16:52:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 18289
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 739/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-234/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.008.009,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 504.004,80 динара  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 18236
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 359/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 319 ццр
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Daewoo", сто за телевизор, сто за рачунар...
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 43.000,00 дин.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 18229
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ-445/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: парц.бр. 570/3 у листу 632 КО Павловци
  Процењена вредност предмета продаје: 298.656,00
  Почетна цена предмета продаје: 209.059,20


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 09:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 18207
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 147/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Кристина Видаковић чија је зак.заступница мајка Наташа Мијаиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 18166
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 517/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3598/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18121
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 5 иив 586/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1494/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18120
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 6 иив 627/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18119
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 12
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18117
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18116
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: aik banka
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 09:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 17907
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ии 867/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-11-30 16:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 17661
  Датум продаје: 2019-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-223-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, машина за прање судова, микроталасна пећ
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767