ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24522
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 9,30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-372/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.363/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Новитовић Милан, чији је законски заступник мајка Новитовић Слађана из Новог Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1) Телевизор LG 32incha; 2) Гардеробер - регал трокрилни; 3) Две наткасне од иверице у браон боји; 4) Француски лежај са душеком 200х160
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:38:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24521
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 395/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутмобил “Mazda” модел 121, 1300ccm “SDN MC” број мотора 33530187, регистарске таблице ПК-010-OX, регистрован до 27.06.2019. године пређена километража 301059 км. година производње 1991, боја 7д тамно сива метализирана Тракторска коса црвене боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 50,000.00 динара 14,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15,000.00 динара 4,200.00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 09:45:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24520
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ392/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3088/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Стојановски
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Виљушкар, машина за резање камена, виљускар мањи и мешалица за цемент
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно: 47.600,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-01 09:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24519
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 113/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко возило марке ,,Volkswagen“
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке ,,Volkswagen“ тип ,,Transporter T-5“ број шасије WV2ZZZ7HZHO19204, регистарских ознака RU050DĐ, половно, светло-зелене боје утврђене вредности 300.000,00 динара на дан 29.08.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 210.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 09:35:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24518
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ-928/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.333/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв.Љубиша Ваљаревић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: расхладне витрине
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупно : 686.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 09:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24517
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: И.И. 34/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРКОМ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 12:41:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24516
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: П-998/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 08:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 24515
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-ИИв-А52/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: двособан стан број 10, улаз бр. 1 , евид. Бр. 11 у згради бр. 1 на КП. Бр. 9440 КО ЗАЈЕЧАР , лист непокретности бр. 4399. , на адреси Крфска 13/10 у зајечару.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.826.596,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.678.617,2


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-29 07:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24514
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 0301089
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Темерин, Темерин
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: слике
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-01 08:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24513
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: П-581/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Горњем Милановцу
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-01 08:01:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24512
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 208/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 136/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 48.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 33.950,00 дин.


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:29:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 24511
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 682/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 696/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОНДИ ЛАМЕКС ДОО ВРДИЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНА ЗА СУДОВЕ "ГОРЕЊЕ", ДВОДЕЛНА КУХИЊА ЖУТЕ БОЈЕ, АСПИРАТОР "ГОРЕЊЕ", ШАНК ОД МЕДИЈАПАНА ЦРНЕ БО
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНЕ У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НАВЕДЕНА У ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 16:25:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24510
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: Ии 54/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Туфегџић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв, комоде, витрине
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 до 10.000,000 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:32:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 24509
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-223/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП " СРБИЈАГАС" НОВИ САД, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 25.000,00 динара,5.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 13:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24508
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-46/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.36/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бркушанин Радомир
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: монтажни стамбени објекат изграђен од дрвених полуоблица-брвнара спратности П+Пк на кат.парц.1905 КО ЛИСА, потез Ајдаче
  Процењена вредност предмета продаје: 1.254650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24507
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.152/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 89.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:25:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 24506
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косовска 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 34/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљка Борота
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа са парцелом
  Опис предмета продаје: Стамбени објекат-викенд кућа, површине 51 м2 и кат. парцеле бр. 2232/10, земљиште под кућом, површине 3,00 ара уписане у лист непокретности 904 КО Острово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.652.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 495.200,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24505
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-2 ИИ-283/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1529/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојка Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24504
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 58/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 446/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 108000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 75600 рсд


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 24502
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, ул. Булевар ослобођења 86
  Пословни број судског предмета: ИИ-211/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Малетић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило Мерцедес мд 100, бела боја, расходовано стање, год.производње 1996. моторно возило Фиат Дукато 2.8. ЈТД, бела боја, расходовано стање, год.производње 2006. Фиат Дукато 2.5 ЈТД, бело сива боја, расходовано стање, год.производње 1995. Мерцедес 207Д, плава боја, расходовано стање, Renault espace, плаво зелена боја,расходовано стање, Renault traffic, бела боја, расходовано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767