ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 13:46:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21951
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-120-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grunding” 51cm Сто и 4 столице Орман Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grunding” 51cm Сто и 4 столице Орман Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.800,00 2.800,00 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 13:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21950
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-103-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51 cm Клима уређај “Vox” Сто и 2 столице Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51 cm Клима уређај “Vox” Сто и 2 столице Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 7.000,00 2.100,00 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 13:37:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21949
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-76-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung” 51cm Регал Комода Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung” 51cm Регал Комода Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.100,00 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 12:34:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21948
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1061-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач “Obodin” Ел. Шпорет “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.100,00 3.500,00 4.200,00 2.800,00 6.300,00 5.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 12:31:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21947
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1061-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач “Obodin” Ел. Шпорет “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.100,00 3.500,00 4.200,00 2.800,00 6.300,00 5.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 12:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21946
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Ии 18/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 43/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1622 К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1622 К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.123.745,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.486.622,14 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21945
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 892/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 880.727,00
  Почетна цена предмета продаје: 616.508,90


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 11:48:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21944
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 113/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и др.
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај и др.
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 11:47:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 21943
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Предмет продаје јесте породична стамбена зграда са земљиштем под објектом и земљиштем око објекта
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 5.550.355,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.775.177,50 динара


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 11:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 21942
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ бр 234/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1897/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златомир Васиљевић, Својимир Чокановић, Весна Ристивојчевић, Жарко Милутиновић, Борислав Шошкић, Миљан Шћекић, Влада Јанковић, Велимир Живановић и Дејан Нонковић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: марка renault clio, беле боје, година производње 2003, регистарске ознаке БГ 228 НЦ, број шасије VF1SBR7EF30017376, број мотора F9KA7040636969
  Процењена вредност предмета продаје: 121.458,50
  Почетна цена предмета продаје: 85.020,95


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 11:21:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21941
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 236/16
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 536/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 275.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21940
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 3Ii 303/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II75-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Stefan Mijailović iz Majura
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:18:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21939
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Роберт Рајчић, Драган Цветковић, Драган Радаковић и Драган Вујичић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: четворособан стан бр. 2, површине 92,75 м2, на првом спрату, ул. Томашка 1, Сремчица, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 6.271.238,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.389.866,60 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:11:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21938
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 279/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИПИЋ РИЗО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде, помоћне зграде, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, земљиште под делом зграде-објеката, њива 1. класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.083.093,00 дин до 12.190.080,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21937
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-268/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-121/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, површине 97а 11м2, потес Средња Коса, КП бр. 422, све уписано у ЛН бр. 678 КО Опорниц
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.718.467,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.359.233,50 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:02:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21936
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Иивк 454/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 454/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јкп топлана
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21935
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 252/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 296/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.876.810,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.938.405,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 09:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21934
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 106/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ив 106/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМГ ХЕМОТЕХНА" ДОО Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 09:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21933
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ИНт 54/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 54/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Шапцу
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 15:59:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21932
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-6498/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Тасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: CHEVROLET EVANDA, NI 137 IF, година производње 2005., број шасије КL1LF69Z15B174451, број мотора T20SED154669
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767