ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26985
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: И.И.100/19
  Број предмета јавног извршитеља: 2Ии-98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD / Република Србија - Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Мишо Гале, Сента, у својини лица које је дужно да трпи намирење на непокретности, Ласло Ласло, Сента, ЈМБГ: 2907978820117, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.18213 КО Сента: парц.бр. 1547/1 –стан, површине од 47м2, четврти спрат, број посебног дела 17, број зграде 1, број улаза 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Златне Греде 2;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.155.702,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 13:53:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 26982
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 И И-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хајрудин Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку И.И163/2017 од 18.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 229.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 114.822,50 дин.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 14:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 26968
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-89/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И-54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТКР "ГАМИС" Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. телевизор; 2. музичка линија; 3. Кожна гарнитура; 4. Клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 09:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 26954
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: УЖИЦЕ, ЉУБЕ СТОЈАНОВИЋА 5
  Пословни број судског предмета: ии 163/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЈКО ЧАРАПИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР ИМТ 539 СА КАБИНОМ
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР ПРОИЗВЕДЕН 2004. ГОДИНЕ, РЕГИСТРОВАН У ДРЖАВИНИ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:27:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 26950
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-6/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 26941
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-245/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1073/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мија Радивојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина, браон боје, непознате године производње Laptop Asus X599R, црне боје, непознате године производње Витрина црне боје, трешња, ручни рад, већа, непознате године производње Витрина црне боје, трешња, ручни рад, мања, непознате године производње Машина за веш марке “Zanussi advantage 106”, беле боје, непознате године производње Замрзивач марке “GORENJE”, 310 l, беле боје, непознате године производње Тример за кошење марке “Villager BC-1250”, наранџасте боје, непознате године производње Меша
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 10,000.00 динара 86,400.00 динара 72,000.00 динара 5,000.00 динара 10,000.00 динара 10,000.00 динара 18,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара 5.000,00 динара 43.200,00 динара 36.000,00 динара 2.500,00 динара 5.000,00 динара 5.000,00 динара 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 18:35:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 26939
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Ив-332/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 1. класе у потесу Семзе дуж К.О. Стара Моравица
  Процењена вредност предмета продаје: 954.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 14:33:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 26938
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5Ии бр. 916/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-763/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п 2823, њива 4 и њиа 5 класе, уписане у лн 1355 КО Глушци
  Процењена вредност предмета продаје: 806.982,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 13:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 26931
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: ИИ-9100/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGAD(NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда, број зграде 1, корисне површине 162м2, грађевинске површине 100 м2, број етажа ПО+ПР+ПК-1, на кат.парцели број 1804
  Процењена вредност предмета продаје: 2.944.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.472.250,00 динара  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 12:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26888
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 12:30:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26887
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 16:15:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 26878
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-199/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-113/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД'
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 587.628,50
  Почетна цена предмета продаје: 293.814,25 дин


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 15:59:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 26876
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: ИИ 660/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 170/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРОВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, столице, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000 рсд, 1.500 рсд, 1.500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 4.000 рсд, 750 рсд, 750 рсд


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:51:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 26874
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 732/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 732/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 10.000,00 динара, - Собни пла
  Опис предмета продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 10.000,00 динара, - Собни плакар са стакленим полицама, димензија 160цм х 50цм х 180цм, процењена вредност 18.000,00 динара, - Витрина, димензија 160цм х 50цм х 80цм, процењена вредност 5.000,00 динара, - телевизор 32 инча, марке pasonic, модел TVMOG1254-1, процењена вредност 25.000.00 динара, - брачни кревет, димензија 180цм х 200цм х 40цм, процењена вредност 25.000,00 динара, -веш машин
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.500,00 динара  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 15:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 26872
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 699/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.228.254,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.114.127,02 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 15:01:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 26871
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 508/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-18 12:41:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 26870
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: 4 Иив-12/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-5/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СБ 2000, комора за фарбање
  Опис предмета продаје: СБ 2000, комора за фарбање
  Процењена вредност предмета продаје: 1.328.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 664.000,00 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-25 08:16:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26861
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Жича бр. 452.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 12:57:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26856
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-19715/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2726/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 15:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26850
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД,Oгранак Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.115.405,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.057.702,75 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767