ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23172
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 34/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, гарнитура, столови, столице, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:53:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23171
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Beokolp - Press d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:51:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 23170
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 2838/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МОТОР
  Опис предмета продаје: Моторцикл ПЕДА мотор,2015 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23169
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 2564/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 243/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: клима уређај, плакари, комоде, полице
  Процењена вредност предмета продаје: 41.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.750,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:43:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23168
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 699/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 104/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: кревети, полица, телевизор, столови, витрина, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23167
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 875/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 60/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, орман са ципеларником, ормани, сто, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.250,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:40:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23166
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај у домаћинству
  Опис предмета продаје: ормани, фотеље, столице, столови, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 45.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.850,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:25:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23165
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-376/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD марке THOMSON 19 inch, Мини линија марке SAMSUNG са два звучника;
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:25:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23164
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке “SHARP lc-50le761E” Угаона гарнитура браон боје са табуреом Клуб сточић из 3 дела браон беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 25.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 17.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 13:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23163
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-146/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Esspreso апарат, професионална машина за судове
  Опис предмета продаје: Телевизор Fox екран 150, Esspreso апарат професионални Alina, професионална машина за судове Novart
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 13:13:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23162
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кухињски елементи, веш машина, гардеробер
  Опис предмета продаје: телевизор Philips екран 120, кухињски елементи иверица браон/боја дрвета, веш машина Горење, гардеробер иверица беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23161
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2387/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1009/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Чокоњаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, телевизор, шпорет на дрва, фотеља, сто и две столице, витрина
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23160
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП УНИВЕРЗАЛ АЛИБУНАР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: Леватор марке "LIFAM" процењене вредности 60.000,00 рсд, агромеханичка прскалица процењене вредности 55.000,00 рсд, сејачица кукуруза ИМТ процењене вредности 45.000,00 рсд, једнобразни плуг процењене вредности 25.000,00 рсд, Прскалица "дубрава" 2тоне процењене вредности 20.000,00 рсд.
  Процењена вредност предмета продаје: 205.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 195.000,00 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 12:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23159
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1149-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Sneige” Кауч Сто и 3 столице Орман Телевизор “Philips”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Sneige” Кауч Сто и 3 столице Орман Телевизор “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 4.200,00 2.800,00 2.800,00 3.500,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 10:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23158
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-818/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, Београд - Савски Венац, ул. Гаврила Принципа 57 , МБ 20725095, ПИБ 107015764
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 09:59:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23156
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-974/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-881/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROGRESS PARTNERS INTERNATIONAL" ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, телевизор, сто и две столице, замрзивач
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23155
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-14936/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-447/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји од 26.08.2019. год
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји од 26.08.2019. год


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-26 11:38:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23154
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВЧИЋ ЈОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.878.983,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.315.288,64 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-26 11:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23153
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Бојводића 14, раковица
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-32432/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ2200/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗИМ КОМПАНИ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: предмети покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23152
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-191/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-317/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: брачни кревет, замрзивач, сто и четири столице, двокрилни орман, фотеља, таблет
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767