ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 14:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22487
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-120/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grunding” 51cm, Сто и 4 столице, Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grunding” 51cm, Сто и 4 столице, Орман, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 4.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.000,00, 2.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 14:31:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22486
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕРКАТА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-26 14:28:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22485
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОМОНТ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.812.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.268.820,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 14:09:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22484
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-567/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стевица Јорданов ПР Самостална занатска радња "EUROSTIL" Прекодолце
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 1.310.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 917.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22483
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1061/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “GRUNDING”, Микроталасна “Samsung” GE 71 A, Сто и 4 столице, Кауч, Орман двокрилни, Замрз
  Опис предмета продаје: Телевизор “GRUNDING”, Микроталасна “Samsung” GE 71 A, Сто и 4 столице, Кауч, Орман двокрилни, Замрзивач “Obodin”, Ел. Шпорет “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 3.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 9.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 1.500,00, 2.500,00, 3.000,00, 2.000,00, 4.500,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:54:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 22482
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 4712/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за транспорт трговину и услуге "АСТРА СБ" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 44.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22481
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-97/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 45/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Крсмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:41:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22480
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мотор, бр.плен.марк. АА001535
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22479
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Фекете и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 3.484.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.439.234,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 12:25:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22478
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-247/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-184-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ доо
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 11:21:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22477
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 19 Иив 4491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Двособан стан, површине 50 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.487.146,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.541.002,20 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 11:16:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22476
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 260/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Јевремовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 09:17:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22475
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, гардеробер
  Опис предмета продаје: телевизор Samsung, телевизор Toshiba екран 80 032, гардеробер иверица беле боје 153, гардеробер иверица натур боје 183
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности од сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22474
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 545/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А19/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Т-ПАМ ДОО Руски Крстур
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.104,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 316.531,29 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:56:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 22473
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: улица Дреновачки пут број 16, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.1637/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: орман; кревет брачни; компакт диск плејер; АМ-ФМ стерео рисивер; замрзивач
  Опис предмета продаје: орман бели, трокрилни; кревет брачни, бели; компакт диск плејер "Кенвуд" са два звучника; АМ-ФМ стерео рисивер "Кенвуд" са два звучника; замрзивач "Индесит" 356 л
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: орман износ од 2.500,00 динара; кревет брачни износ од 2.500,00 динара; компакт диск плејер износ од 5.000,00 динара; АМ-ФМ стерео рисивер износ од 7.500,00 динара; замрзивач износ од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:49:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22472
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4688/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јешић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стан у Нишу, улица Божидарчева бр. 20А, број улаза 1, број стана 1А, површине 97 m2 са подрумом површине 22 m2, на кп. бр. 4819, уписаног у лист непокретности бр. 3572 КО Ниш-Бубањ;
  Процењена вредност предмета продаје: 8.578.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.005.076,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:44:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22471
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ии-212/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:27:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22470
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИиВ-28/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 44.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 31.150,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22469
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-464-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-168-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге "Пирамида 72" доо, Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 16:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22468
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВК-351-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-351/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000 динара до 15.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800 динара до 10.500 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767