ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 14:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28673
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Су 131/18 (П.1094/14-71)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, новији, исправан у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, новији, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 14:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28672
  Датум продаје: 2020-06-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И.И. 132/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комлет тросед, двосед и фотеља, материјал еко кожа браон боје 2. Телевизор марке SONY LCD, дијаго
  Опис предмета продаје: 1. Комлет тросед, двосед и фотеља, материјал еко кожа браон боје 2. Телевизор марке SONY LCD, дијагонала 100 цм, у исправном стању 3. Музички стуб са два звучника, марке GIGATECH
  Процењена вредност предмета продаје: 34.800,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-18 14:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28671
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 351/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 668/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRADS
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: POSLOVNI PROSTOR-JEDNA PROSTORIJA, NOVI SAD
  Опис предмета продаје: POSLOVNI PROSTOR-JEDNA PROSTORIJA TWHNICKIH USLUGA, BROJ POSEBNOG DELA 2, POVRSINE 618 M2, U PRIZEMLJU STAMBENE ZGRADE ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE, BROJ PARCELE 6919, BROJ LISTA NEPOKRETNOSTI 11108 KO NOVI SAD 1
  Процењена вредност предмета продаје: 119.472.659,20 DINARA
  Почетна цена предмета продаје: 83.630.265,92 DINARA


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 13:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28670
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-2971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1630/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 18.05.2020. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:34:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28669
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4585/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Монитор "Acer", казан за топљење масти, тример "Royal einhell ES 800"
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара, 20.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара, 10.000,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 28668
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13.00 часова
  Место продаје: Крушевац, ул.Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија бр.4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Материјал за униформе, материјал пуплин, материјал за израду дресова, материјал за израду службене о
  Опис предмета продаје: Материјал за униформе, пословне и радне брокат бордо боје 80м, Материјал за униформе, пословне и радне полиамид, тегет боје 50м,Материјал пуплин за израду радних униформи беле боје 30м, материјал за израду дресова полиестер зелене боје, 20м,материјал за израду службене одеће тревира црне боје 25м, Радна блуза тегет боје 10 комада, Радна блуза црвене боје од кепера 10 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:05:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 28667
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12.00 часова
  Место продаје: Крушевац, ул.Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија бр.4
  Пословни број судског предмета: иив 287/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАКА ТРАНСПОРТ КОМЕРЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача, Двобразни плуг, Тракторска корпа
  Опис предмета продаје: Дрљача плаве боје, Дрљача, Двобразни плуг, Тракторска корпа
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28666
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 142/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 723/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 47.022.640,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28665
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 674/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 737/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеленко Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28664
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4577/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 541/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ Директни корисник буџетских средстава, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, КЈС 03571, МБ 08649987, ПИБ 102187302
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: њива, земљиште....
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њиве, земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: од 125.542,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 87.879,67 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 10:14:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 28663
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 2ИИ.571/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-18 10:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28662
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари (намештај) и ТВ марке ,,BEKO“
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-18 10:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28661
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 (седам)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и тракторски мотор
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:56:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28660
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-709/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 606/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Vivax 55 инча - 30.000,00 динара Угаона гарнитура комбинација кожа дрво - 20.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28659
  Датум продаје: 2020-05-13
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-55/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор Торпедо зелене боје - 386.100,00 динара Тракторска приколица - 70.200,00 динара Регал 4х2 метра од дрвета - 20.000,00 динара Гарнитура двосед и фотеља - 5.500,00 динара Телевизор Vox 51 цм екран - 2.200,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 484.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 338.800,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:26:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28658
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 472/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:17:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28657
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 120/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „САМСУНГ“, 2. Веш машина марке „БЕКО“
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „САМСУНГ“, 2. Веш машина марке „БЕКО“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 20.000,00 динара, 2) 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 14.000,00 динара, 2) 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 28656
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 57/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КБЦ ЗЕМУН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 15:46:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28655
  Датум продаје: 2020-05-14
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАНД ГРОУП ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке PEUGEOT 206, година производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 127.922,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 15:37:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28653
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.бр. 1279/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 191/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Јовић, Жабари
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.7002. њива 3.класе површине 161м2 на којој се налази породична стамбена зграда, број зграде 1,
  Опис предмета продаје: Кп.бр.7002. њива 3.класе површине 161м2 на којој се налази породична стамбена зграда, број зграде 1, ПР1, ПК1, површине у габариту 110м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, као и помоћна зграда број 2, ПР1 површине у габариту 28м2, објекат изграђен без одобрења за градњу
  Процењена вредност предмета продаје: 2.307.727,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.384.636,20


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767