ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:05:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23721
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И.И.1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1 )Кухињски елементи; 2) машина за судове BOSCH; 3) тв комода дрво дуборез браон боје; 4) витрина стакло дрво дуборез; 5) комплет сет фотеља, тросед и мала фотеља дрво дуборез тапацир; 6) комода троделна са фиокама стилска браон боје; 7) Комода дводелна са фиокама стилска браон боје;
  Процењена вредност предмета продаје: 1 )Кухињски елементи - 12.000,00 динара ; 2) машина за судове BOSCH - 10.000,00 динара; 3) тв комода дрво дуборез браон боје - 20.000,00 динара; 4) витрина стакло дрво дуборез - 15.000,00 динара; 5) комплет сет фотеља, тросед и мала фотеља дрво дуборез тапацир - 40.000,00 динара; 6) комода троделна
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:54:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23720
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: Ив-13977/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: једнособног стана-СТАН, површине 31 m2, на парцели бр. 2977, бр. зграде 1, бр. улаза 21, на другом спрату, бр. посебног дела 3Ц, потес Југовићева бр. 21, уписане у ЛН 412, КО НИШ-БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.728.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.636.800,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23719
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-627/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-138/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SKY ONE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 10:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23718
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА АГРО-ПРОДУКТ ДОО У СТЕЧАЈУ ВОГАЊ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр.984 К.О. Деч, потес Сакуле, њива 4.класе, повр. 15а 12м2 и виноград 4.класе површ. 7а 19м2, све земљиште у грађевинском подручју са обимом удела 1/3, непокретност уписана у ЛН 564 К.О. Деч, парц. бр. 2056 КО Деч потес Сакуле, њива 4.класе, површ. 9а 80м2, земљ. у грађевинском подручју на којој изврш.дужник има уписано право својине у 1/1 дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 220.025,95 дин., 2. 282.840,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 154.018,17 дин., 2. 197.988,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 10:24:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23717
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-2749/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1045/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: њиве КО Батушинац, КО Горње Међурово
  Процењена вредност предмета продаје: 320.430,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.301,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:43:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23716
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВК-158/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:29:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23715
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-8722/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 656/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Звездари
  Опис предмета продаје: Једноипособни стан бр. 5, евид.бр. 1, укњижене корисне површине 41 м2, на првом спрату стамбене зграде, бр. зграде 1, у ул. Ковачева бр. 8, Београд, саграђене на кп 11157 КО Звездара, уписане у ЛН 3601 КО Звездара
  Процењена вредност предмета продаје: 7.074.582,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:07:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 23714
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 2838/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МОТОР
  Опис предмета продаје: Моторцикл ПЕДА мотор,2015 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 07:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 23713
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 Иив 1334/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 6 класе
  Опис предмета продаје: парцела, пољопривредно земљиште, њива 6.класе, површине 5.535,00 m2, улица Буковичка број дела: 1, катастарска парцела бр. 1123, подброј парцеле 1, број Листа непокретности 752 КО Јошева
  Процењена вредност предмета продаје: 276.770,31 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 193.739,22 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 18:03:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23712
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 17:06:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23711
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: I.IV-582/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV-408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.700,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 17:08:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23710
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-808/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И609/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор,полица, витрина, тросед, сто, столице, доњи кухињски део
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 17:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23708
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-898/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-712/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор,сточић, тв полица, угаона гарнитура, орман, полице, сто, столице, горњи и доњи кухињски елементи,комода, сточић, кревет, фотеља, комода, гардеробер, орман, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 172.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 13:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23707
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-350-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51cm Веш машина “Beko” Ел. Шпорет “Gorenje” Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Аiwa
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51cm Веш машина “Beko” Ел. Шпорет “Gorenje” Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Аiwa”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 13:29:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23706
  Датум продаје: 2019-09-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И. 5649/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Јагодић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја парцеле и објекта
  Процењена вредност предмета продаје: 7.991.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.794.600,00


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 13:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 23705
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Немањића 48/14
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1837/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DIREKTNA BANKA" ад Крагујевац, Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 26, МБ 07654812, ПИБ 101458655
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбени објекат
  Опис предмета продаје: седмособан стан површине 165 m2, који се налази на првом спрату Зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 4.884.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.418.800,00


  Оглас поставио: Горан Арсеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 13:04:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 8, 1.спрат, стан бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.arsenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0213010527
  ПИБ: 108770405
  Матични број: 63690066

  Број записа у бази: 23704
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Горан Арсеновић, Браће Рибникар бр.8 први спрат, стан бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, клима уређај марке "VIVAX", микроталасна марке "LUMIK" ТВ марке "LG", SVD PLAYER "LG"
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара-детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Горан Арсеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 12:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 8, 1.спрат, стан бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.arsenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0213010527
  ПИБ: 108770405
  Матични број: 63690066

  Број записа у бази: 23703
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Горан Арсеновић, Браће Рибникар бр.8 први спрат, стан бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-142/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Слике, сто, витраж, ТВ марке "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00 динара-детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 73.200,00 динара-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Горан Арсеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 12:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 8, 1.спрат, стан бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.arsenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0213010527
  ПИБ: 108770405
  Матични број: 63690066

  Број записа у бази: 23702
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Горан Арсеновић, Браће Рибникар бр.8 први спрат, стан бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-78/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кожна фотеља, сто за рачунар, ТВ марке "LG", DVD PLAYER марке "VIVAX"
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара-детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 17.400,00 динара-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23701
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51”, Замрзивач “Кончар” 100L, Усисивач “Vox”
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51”, Замрзивач “Кончар” 100L, Усисивач “Vox”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 1.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767