ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-24 15:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 25073
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 148/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 725/1, 725/2, 726/1, 10813, 14377
  Опис предмета продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 725/1, 725/2, 726/1, 10813, 14377 УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 12368 КО ЧУРУГ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.192.101,39 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.315.027,83 ДИНАРА


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 15:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25072
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Инђија, Душана Јерковића бр.3, локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.214/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са припадајућом парцелом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. зграде 1 изграђена на парцели са правом коришћења
  Процењена вредност предмета продаје: 4.139.719,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.897.719,50 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:47:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25071
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-82/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HEALTH CARE GROUP доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Витрина материјал дрво, горњи део стакло, димензије 2m ширине 2m висине 2.Комплет тросед двосед и
  Опис предмета продаје: 1.Витрина материјал дрво, горњи део стакло, димензије 2m ширине 2m висине 2.Комплет тросед двосед и фотеља, материјал еко кожа , црне боје 3. Тв марке Dual LCD, новије производње у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25070
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иинт 21/19
  Број предмета јавног извршитеља: инт 21/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Шапцу
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:19:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25069
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 10/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 10/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верољуб Стојковић, Липолист
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25068
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: iivk 338/17
  Број предмета јавног извршитеља: iivk 338/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:40:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25067
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-58-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР МАЈАТЕКС ДЕЈАН КРЧЕВИНАЦ ПР.АРИЉЕ,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:25:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25066
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-211/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "BMW 320D" - 2000. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:07:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25065
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И 192 2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 379/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.818.896,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.409.448,22 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 12:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 25064
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-569/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2935/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бисерка Беран
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште- њива 1. класе, потес ” Падалиште”, к.п. бр. 5097, површине 5576 метара квадратних, уписано у лист непокретности број 942, КО Алексинац ван варош, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 446.080,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 312.256,00 динара  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-24 12:50:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 25063
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 223/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 142/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални удео парцеле у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 686.161,00
  Почетна цена предмета продаје: 480.312,70


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-24 12:42:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25062
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-24 12:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25061
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 11:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25060
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-103/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-137/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51 инч, Музичка линија 5+1 “Samsung”, Кауч, Сто и две столице, Орман, Електрични шп
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51 инч, Музичка линија 5+1 “Samsung”, Кауч, Сто и две столице, Орман, Електрични шпорет “AlfaPlam”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 2.800,00 динара, 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 11:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 25059
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-806/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, полица и клуб сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 11:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25058
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-35/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-140/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО БЕОГРАД,
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51 инча, Лежај, Електрични шпорет “Sloboda”, Кухиња комплет 2м, Сто већи
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51 инча, Лежај, Електрични шпорет “Sloboda”, Кухиња комплет 2м, Сто већи
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 12.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 5.600,00 динара, 8.400,00 динара, 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 11:05:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25057
  Датум продаје: 2019-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 1
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал
  Опис предмета продаје: локал у Бору, у улици Мајданпечка 3, 183м2
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 25056
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Кондина бр. 26/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 87/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 233/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Недић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке ФИАТ модел ПУНТО
  Опис предмета продаје: Моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 147.175,00
  Почетна цена предмета продаје: 103.022,50


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:44:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25055
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии1957/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША П.ИЧИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР. веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор марке TESLA 32 инча, Веш машина марке SIEMENS
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:39:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25054
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:30 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК А344/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Надгробна плоча, надгробни споменик, надгробни споменик са крилима од мермера
  Опис предмета продаје: Надробна плоча од мермера црне боје, надгробни споменик са крилима од мермера црне боје 1x0,5m дебљине 8цм, надгробни споменик са крилима од мермера црне боје 90x 50 цm дебљине 6цм
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767