ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-24 18:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27883
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ 666/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Малешевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: 1 Тракторска дрљача, 2. Карета, 3. Тањирача, 4. Тракторска приколица, 5. Пластично буре 1.000 литара, 6. Пластично буре 500 литара, 7. Пластично буре 200 литара, 8. Трактор ИМТ 539, 9. Тракторска кабина, 10. аутомобил "Volkswagen" Golf 2, 11. Прскалица атомизер "Морава" 12 Агрегат за струју 5kw
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 15.000,00 динара, 2. 50.000,00 динара, 3. 30.000,00 динара, 4. 50.000,00 динара, 5. 5.000,00 динара, 6. 3.000,00 динара, 7. 2.000,00 динара, 8. 200.000,00 динара, 9. 15.000,00 динара, 10. 40.000,00 динара, 11. 60.000,00 динара, 12. 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.500,00 динара, 2. 35.000,00 динара, 3. 21.000,00 динара, 4. 35.000,00 динара, 5. 3.500,00 динара, 6. 2.100,00 динара, 7. 1.400,00 динара, 8. 140.000,00 динара, 9. 10.500,00 динара, 10. 28.000,00 динара, 11. 42.000,00 динара, 12. 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-24 18:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27882
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: иив 63/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 95/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБМЕС БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. Парцела 263/7 Дугање, њива 3. класе, 3469м2, ЛН 288 КО Лончаник, 2. Парцела 263/2 Дугање, њива 3. класе, 948м2, ЛН 288 КО Лончаник, 3. Парцела 799/1 Бабин Ћошак, њива 2. класе, 1905м2, ЛН 1498 КО Забрежје, 4.3. Парцела 964/1 Полој, њива 2. класе, 2829м2, ЛН 1498 КО Забрежје
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 208.140,00 динара, 2. 142.200,00 динара, 3. 114.300,00 динара и 4. 169.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 145.698,00 динара, 2. 99.540,00 динара, 3. 80.010,00 динара, 4. 118.818,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-24 17:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27881
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ 156/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 289/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Јовичић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Силос за прашкасте материјале, до 30 тона, са пужним транспортером, 2. Калцијумово ђубриво "Калк" 31 палета по 1.250 кг, 3. Фрезоване гранитне плоче дебљине 8 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 150.000,00 динара, 2. 116.250,00 динара, 3. 806.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 75.000,00 динара, 2. 58.125,00 динара, 3. 403.200,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-24 17:33:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27880
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ 151/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 414/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тенен доо
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Фарма за узгој товних пилића површине у габариту 419 м2, са земљиштем под и уз зграду и воћњаку површине 2157м2, све на кп 494, уписано у ЛН 337 КО Команице
  Процењена вредност предмета продаје: 8.565.420,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.282.710,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-24 17:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27879
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ии 210/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 353/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тракторски черек за извлачење трупаца, 2. регал иверица
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 35.000,00 динара, 2. 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 24.500,00 динара 2. 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 15:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27878
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ив. 79/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1555/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 313.647,50
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 14:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 27877
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2333/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1427/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и кућа у Рипњу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1542492.42
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 14:37:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 27876
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-238/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 14:26:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27875
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21ИИ-392/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-449/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532, чији је пуномоћник адв. Дејан Вуковић, Београд, Теодора Драјзера бр.34,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - Пословни простор-једна просторија пословних услуга, број посебног дела 4, површине 20м2, у приземљу стамбено пословне зграде, бр.зг.1, на катастарској парцели бр. 1053, Уписано у лн.бр. 1737 КО Костолац-град на име извршног дужника Живослав Микић, Пожаревац, ул. Димитрија Туцовића бр. 2, ЈМБГ 3101953762015, врста права својина, обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.528.169,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.069.718,65 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 14:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27874
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-765/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “GORENJE”, TV “NEO” CRT, Музичка линија “HITACHI”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “GORENJE”, TV “NEO” CRT, Музичка линија “HITACHI”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 6.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 4.200,00 , 3.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 27873
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 5Ии бр. 1363/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стечајна маса, спољно трговиксо предузеће "Ултра" доо Београд-у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 5070/2, њива 2. класе, површине 2.51.48 ха, уписана у ЛН 4376 КО Богатић и к.п. 5545, шума 2. класе, површине 0.09.40 ха, уписана у ЛН 631 КО Дубље
  Процењена вредност предмета продаје: 3.189.468,98 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 1.594.734,49 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:48:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 27872
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 287/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАКА ТРАНСПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача, ,Двобразни плуг, Тракторска корпа
  Опис предмета продаје: Дрљача,Дрљача плаве боје ,Двобразни плуг, Тракторска корпа
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Катарина Симић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Мишарска 6
  Е-маил адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014521886
  ПИБ: 111688002
  Матични број: 65594862

  Број записа у бази: 27871
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Мишарска 6
  Пословни број судског предмета: ИИ-124/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1196/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Бурић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Фиат Стило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Фиат Стило 2002 годиште, 1.9 јтд
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:24:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 27870
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИВ 6367/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 108/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porsche inter auto s doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Продаја моторног возила ближе описаног у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 822.884,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 576.019,01 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-25 14:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27869
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-3335/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лена Јоцић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 12:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27868
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лежај тросед црвене боје, материјал штоф
  Опис предмета продаје: 1. Лежај тросед црвене боје, материјал штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 7.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.550,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 12:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27867
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ии-4131/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2147/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Мицаковић
  Надлежни суд: Виши суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о првој јавној продаји покретних ствари И.И-2147/2019 од 24.02.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 136.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 95.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27866
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: Ив 271/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 388/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Цитроен Ц5, година производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 191.177,30
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:46:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27865
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1306/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ “GORENJE”, Електрични шпорет “IMPERIAL”
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ “GORENJE”, Електрични шпорет “IMPERIAL”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Катарина Симић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:24:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Мишарска 6
  Е-маил адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014521886
  ПИБ: 111688002
  Матични број: 65594862

  Број записа у бази: 27864
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Мишарска 6
  Пословни број судског предмета: ИИ. 24/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 482/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Форд Фоцус
  Опис предмета продаје: Путничко возило Форд Фоцус 2007 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767