ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:46:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28224
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 50/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА А.Д., 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари (намештај) и ТВ марке „Grunding”
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28223
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 30/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Мирослав Р. Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица, половна, црвене боје, без регистарских ознака, утврђене вредности 117.000,00 динара на дан 07.02.2020. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 81.900,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 117.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 81.900,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:38:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28222
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 9 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Ии-958/2015 од 23.10.2015.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОЗАРА ДОО ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ТВ,ШПОРЕТ,ФРИЖИДЕР,ТВ КОМОДА,ВЕШ МАШИНА,
  Процењена вредност предмета продаје: 85500,00
  Почетна цена предмета продаје: 00000  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:37:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28221
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОМЕРКУР ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 (једанаест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28220
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 431/19
  Број предмета јавног извршитеља: II 343/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Slavoljub Conić iz Niša
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:26:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28219
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.86/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 446/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Драгојевић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја
  Опис предмета продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја марке Vox 6. Две пластичне канте за смеће
  Процењена вредност предмета продаје: 43.576,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.503,20


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 11:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28218
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-217-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-700/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Лазовић, Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28217
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.119/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, комода за тв-1ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:52:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28216
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-2/2020 од 06.01.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 њиве
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Њива 1 класе површине 1х67а46м2 КП број 3983 КО Фаркаждин потес Велике њиве све уписано у ЛН 948 КО Фаркаждин процењене вредности 1.778.425 динара. Њива 2 класе површине 1х11а62м2 КП број 3674 КО Перлез потес Велике Вуна све уписано у ЛН 174 КО Перлез процењене вредности 1.052.182,00 динара Њива 2 класе површине 1х34а98м2 КП број 3675 КО Перлез потес Велике Вуна све уписано у ЛН 174 КО Перлез процењене вредности 1.274.164,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:50:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28215
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.98/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, плакар за ТВ-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:48:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28214
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.92/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv prosonic-1ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:44:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28213
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.210/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv ivory-1ком, замрзивач philips-1 ком,трпезаријска витрина -1 ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.450,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28212
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Булевар Српских ратника бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 757/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 183/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO D WAY DOO BEOGRAD-SURČIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28211
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.261/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар-1 ком, кухињски елементи-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 10:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 28210
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-3/19
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И-20/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Бајагић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. телевизор VOX, 2. кухињски елементи, 3. гардеробер, телевизор LG 52 incha, гардероер иверица бела боја, веш машина Gorenje стари модел
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност износи 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 09:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28209
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.230/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG-1 ком,трпезаријска витрина-1 ком,замрзивач Горење-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 09:51:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28208
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.241/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SONY-1 ком,музичка линија AIWA-1 ком,комода за тв-1 ком,веш машина ГОРЕЊЕ 583-1 ком,регал-1 ком,микроталасна пећница Elektrolux-1 ком,клима-кинеска-1 ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 09:18:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28207
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И.Ив 485/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗПР 'ЈЕШИЋ' ВИОЛЕТА ПАВЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК САКУЛЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило марке Фиат Дукато
  Опис предмета продаје: Возило произведено 2000. године, пређена километража 537.045 км, нерегистровано.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 18:35:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 28206
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 396/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСК БАНКА А.Д НОВИ САД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ДРВЕНА КОМОДА,ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ SAMSUNG LCD,2 КЛИМА УРЕЂАЈА LG INVERTER,ДВА НОЋНА ОРМАРИЋА
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-03-10 17:05:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 28205
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Максима Горког 2, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии 14/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 14/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767