ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 11:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25394
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: И.240/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1022/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "ПРОФИТ" Славица Миленковић ПР, Привредно друштво за производњу, промет, услуге, спољну и унутрашњу трговину "АЛЕАСОМ" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретна моторна возила
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 07.11.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 324.197,5 динара, 471.560,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 162.098,75 динара, 235.780,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25393
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-1986/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-556/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Grunding" црне боје, телевизор "Vivax" црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 6.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25392
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 476/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 382/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERKATOR-S DOO Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25391
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.27/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 197/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.ТВ марке Беко, старије производње, исправан 2.Регал четворокрилни, крем боје, димензије 2м x 2м x
  Опис предмета продаје: 1.ТВ марке Беко, старије производње, исправан 2.Регал четворокрилни, крем боје, димензије 2м x 2м x 2м висине 3.Баштенски комплет са четири плетене столице и сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 14800
  Почетна цена предмета продаје: 10360


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25390
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-146/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Томић , Врњачка Бања
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 09:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25389
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 616/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.244.850,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.571.395,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-11-07 09:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 25388
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.994/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ 32" и замрзивач
  Опис предмета продаје: ТВ 32" и замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 09:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 25387
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-629/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 529/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке SAMSUNG, сиве боје, непозната година производње Комода, браон боје, непозната година производње Сталажа, браон боје, непозната година производње Тример марке “ VILLAGER BC 125 OS” наранџасте боје, неисправан, непозната година производње Моторна тестера марке “VILLAGER VGS 245” неисправна, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 2.000,00 динара 2.000,00 динара 4.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара 1.400,00 динара 1.400,00 динара 2.800,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:50:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 25386
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-28/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Путеви Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Фрижидер марке “ GORENJE”, беле боје, непозната година производње CRT телевизор марке “QUADRO” црне бој, непозната година производње Електрични шпорет са једном исправном ринглом, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 4.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара 2.800,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25385
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-709/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-278/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "ELIN" 32" црне боје, гардеробер браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара,10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 25384
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-156/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 604/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке “HB Ingelen”, сиве боје, непозната година производње Замрзивач, беле боје,” GORENJE”, 410 L непознате године производње Електрични шпорет марке “ALPHA TERM” беле боје, непознатеа година производње Гардеробер, наранџасте боје, непозната година производње Веш машина, марке “KONČAR PR 1062 BC”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 12.000,00 динара 8.000,00 динара 10.000,00 динара 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара 8.400,00 динара 5.600,00 динара 7.000,00 динара 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:37:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25383
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1513/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-652/218
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗДЕНКО ПАВЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела, земљиште под зградом, стамбено-пословна зграда,
  Опис предмета продаје: погледати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.700.000,00 динара, 48.500,00 евра по средњем курсу НБС на дан вештачења
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:28:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 25382
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-114/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 716/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Лапчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, зелене боје, непознат произвођач и година производње Тракторска приколица, сиве боје, непознат произвођач и година производње Тото фреза за трактор, црвене боје, марке IMT619/, непозната година производње Двобразни плуг за трактор, марке IMT-755 црвене боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара 90.000,00динара 50.000,00 динара 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара 63.000,00 динара 35.000,00 динара 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 17:33:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 25381
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анова кооперација доо Србобран
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Volkswagen Passat
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:35:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25380
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-106/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-60/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор LCD "Grunding" 39", полица за телевизор црно-беле боје, телевизор "Samsung" LCD 40" црне боје, гардеробер беле боје са огледалом, са оштећењем
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара, 7.500,00 динара, 10.000,00 динара, 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:57:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25379
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.ИВ 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, еко-кожа 2. Витрина, медијапан, затв
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, еко-кожа 2. Витрина, медијапан, затворена, црно сиве боје 3. Телевизор Sharp, LCD, новије производње дијагонала 100 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000
  Почетна цена предмета продаје: 19.600


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:43:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25378
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-138/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МВМ-МАРИНКОВИЋ" ДОО, Ниш, ул. ЛИПА бр. 15, МБ 20844779, ПИБ 107652386
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни фрижидер-вертикални 280л, Расхладни фрижидер вертикални, Два расхладна фрижидера, Хоризонт
  Опис предмета продаје: Расхладни фрижидер-вертикални 280л, Расхладни фрижидер вертикални, Два расхладна фрижидера, Хоризонтална расхладна витрина 2,5м, Дигитална вага “Sholex”, Месорезница, Клима уређај “Venting”
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара, 25.000,00 динара, 30.000,00 динара, 50.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара, 17.500,00 динара, 21.000,00 динара, 35.000,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 25377
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ626/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине 164м2, четворособан стан површине 115м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.251.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.575.938,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25376
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.. 129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле и објекти
  Опис предмета продаје: шума 3. класе, њива 3. класе, њива 3.класе, њива 4. класе, земљиште под зградом објектом, земљиште уз зграду објекат, њива 2. класе, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: од 126.315,86 динара до 886.297,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 25375
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-8196/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: телевизор, веш машина, кухињски аспиратор, витрина и ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767