ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22801
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-442/2018 од 12.09.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: непокретности извршог дужника и то: Непокретности уписане у лист непокретности број 5483 Зрењанин 1 - породична стамбена зграда бр1 ПР улица Петефијева 10д на парцели број 4472/90 КО Зрењанин 1 процењене вредности 1.398.100,00 динара Непокретност није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.398.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:25:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22800
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-397/2018 од 02.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 223/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROGRESS PARTNERS INTERNATIONAL DOO,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Берач једоредни (маркица бр.291) - 180.000 динара.
  Опис предмета продаје: Берач једноредни (маркица бр.291) - 180.000 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:18:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22799
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИв-бр.26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-472/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жито - Аграр Доо, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило марке Peugeot (комби), беле боје, безоловни бензин, број шасије VF3280А2200719484, број пописне маркице АА109394, регистарске ознаке PO108-XF, година производње 1989. 1957 кубика
  Процењена вредност предмета продаје: 58.500 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.950 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:11:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22798
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 21 ИИв-161/2017 од 03.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 44 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "САНДЕРС СX" ДОО, Темерин,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Опис предмета продаје: СУНЦЕ,ДРЉАЧА
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22797
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 25/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, дрвени ормар, комода за телевизор, сто са шест столица, комода, двокрилна комода, комплет
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX 42", дрвени ормар са стаклом, покретна комода за телевизор, сто са шест столица, комода крем боје, двокрилна комода, комплет кухиња, машина за прање судова SIMENS
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 18.000,00 динара и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара, 4.900,00 динара, ...


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:00:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22796
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив 220/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 344/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроуниверзал д.о.о. Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 127.400,00 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 08:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22795
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 5/19
  Број предмета јавног извршитеља: иив 5/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Свисслион" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 08:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22794
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 431/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1872/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко и теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко и теретно мотороно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 423.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 08:04:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22793
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Теодоровић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 07:58:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22792
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 213/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 213/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинска радња "Милисављевић Драгиша", Владимирци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 07:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22791
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 130/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 130/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-07-10 07:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22790
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 1540/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 281/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША ЖИВАНОВИЋ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 29 М2 У НОВОМ САДУ
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 29 М2 У НОВОМ САДУ САГРАЂЕН НА ПАРЦЕЛИ 4958 К.О. НОВИ САД 1, УПИСАН У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 1441
  Процењена вредност предмета продаје: 4.011.124,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.807.786,80 ДИНАРА


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 07:32:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22789
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 71/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић" доо Голочело
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 07:25:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22788
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 181/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мандић Раде из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 06:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22787
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 666/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 666/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 06:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22785
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 829/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 829/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 17:36:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22784
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Ковачевић из Дуваништа
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 17:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22783
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-115/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA A.D. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор марке SAMSUNG, сто, столице, полица, горњи и доњи кухињски елементи, ормани, фотеље, кауч, телевизор марке GRUNDING, кауч, телевизор марке NEO
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22782
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-56/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Philips” 310 L, Комода, Витрина, Телевизор “Vox” 51cm
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Philips” 310 L, Комода, Витрина, Телевизор “Vox” 51cm
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 15:32:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 22781
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2И.И.636/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.П Војводина
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште, њива
  Опис предмета продаје: Њива друге и треће класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.818.362,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.272.853,40 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767