ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 15:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 24037
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: плуг двобразни, дрљаче за трактор, корпа за трактор, тример, прскалица ручна, сто склопиви, моторна тестера
  Процењена вредност предмета продаје: 151.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.700,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:58:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24036
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИв 359/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:55:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 24035
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-205/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 565/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЛАПЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Процењена вредност предмета продаје: 1.003.596,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 702.517,70 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 24034
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.575/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-156/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: ливаде 3.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 95.353,20 рсд и 278.113,50 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 66.747,24 рсд и 194.679,45 рсд


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:48:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 24033
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-205/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 565/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЛАПЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: СТАН БР.14, КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 87,43 М2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.349.579,41 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.744.705,59 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:24:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24032
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 3/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 21/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 10.655.649,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 6.393.389,4 ДИНАРА


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:14:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24031
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.41/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.43/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крушка промет ДОО Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips-1ком, комода за тв-1ком, двосед кожни-1ком, тросед кожни-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:13:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 24030
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: IIV62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ397/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр 1, земљиште уз зграду и под зградом, њива 1 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 612.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 183.855,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 13:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24029
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 410/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-390/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Вићентић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 3344, површине 4.64.13 ха, уписана у ЛН 679 КО Црна Бара
  Процењена вредност предмета продаје: 2.519.297,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.763.508,35 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 13:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 24028
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 1578/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:31:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24027
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОКЛАС ДОО ТИТЕЛ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 846.748,36 динара
  Почетна цена предмета продаје: 592.723,85 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:30:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 24026
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милована Ђиновића у улици Газместанска бр.4/3
  Пословни број судског предмета: ИИ 4928/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3205/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗАЈИЋ ЗОРАН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.799.604,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.259.722,80 ДИНАРА


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24025
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24024
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 60/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:41:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24023
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 298/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРНДАРСКИ БРАНКО вл. ТР "М.Г.С.-2014"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 24022
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-A397/216
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке “FIAT BRAVO” 1.4,година производње 1997
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24021
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Подунавац и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24020
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-211/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Водовод" Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00 дин.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 24019
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1653/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОДРАГ РАКИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан - Блок А, Нови Београд
  Опис предмета продаје: Трособни стан, први спрат, посебан део 2, улица Уроша Мартиновића бр.7, површине 96м2, кп. 2902/3, ЛН 6310 КО Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 30.580.082,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.406.057,40 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24018
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 274/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.402/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767