ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 17:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23387
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.673,07 евра
  Почетна цена предмета продаје: 6.336,54 евра


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 10:22:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23385
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-24/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Ж. Животић, Сираково
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Берач за кукуруз црвене боје, марке Змај, без ознаке , старости 20 година,
  Процењена вредност предмета продаје: 210.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.420,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 09:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 23384
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-230/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа Финанце доо Београд
  Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 09:49:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23383
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО за трговину и услуге Крњешевци, Крњешевци
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Компресор жуте боје ПД ТЕКО Костолац, број 2300675, без других ознака, пописна маркица АА 109273, процењене вредности у износу од 58.500,00 динара 2. Прикључни хидраулични део за грајфер (рука), B.O.B. системи у хидраулици SPA MODEL R 100 SE, италијанске производње, црвене боје, пописна маркица АА 109272, процењене вредности у износу од 117.00,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 175.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 122.850,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 08:20:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23382
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 99/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 99/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 08:06:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23381
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 325/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 325/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 07:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23380
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 519/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 519/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа финанце доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 07:01:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23379
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 373/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 373/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 17:02:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 23378
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 2018/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: стилски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23370
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1086/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 690/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 10.833.243,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.416.621,57 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-07 13:38:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23369
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-286-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вучетић, 32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ул. Кнеза Александра бр. 14/4,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 13:27:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23368
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 9/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3919
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Топаловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 231, објекти 1, , 3, 4, 5, 7 и 8 изграђени на к.п. 231 КО Дреновац, уписани у ЛН 1964 КО Дреновац, к.п. 234, воћњак 2.класе, к.п. 247 воћњак 2.клас, к.п. 248, шума 1.класе, к.п. 249, остало вештачки створено неполодно, к.п. 4086, воћњак 3.класе, к.п. 3194, шума 2.класе, к.п. 3557, шума 2. класе, уписаних у ЛН 107 КО Деновац,
  Процењена вредност предмета продаје: 2.234.910,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.564.437,34 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-07 13:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23367
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-109/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-149-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Ђурић, 32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ул. Железничка бр. 18/6,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило и тракторска косачица
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23366
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-378/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 145/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЛЕРИЈА СУКНОВИЋ ПР "КОДЕКС ЕТИК" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 12:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 23365
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Две пећи за бурек и црно пластично буре
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 12:00:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23364
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 3/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 дин.  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:55:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23363
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Иив 47/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.Ив 22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лекић Бранислав, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-08-07 09:59:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 23362
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Максима Горког бр.10
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК:А435/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327 (пословна јединица Технички ценар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Сомбор, Сомбор, ул. Апатински пут бб)
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед; Двосед; Фотеља; Клуб сто; Регал.
  Опис предмета продаје: Тросед; Двосед; Фотеља; Клуб сто; Регал.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара; 20.000,00 динара; 15.000,00 динара; 2.000,00 динара; 15.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара; 10.000,00 динара; 7.500,00 динара; 1.000,00 динара; 7.500,00 динара.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 09:25:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23361
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 873/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 209/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Халас (раније Крсмановић)
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем, катастарска парцела број 1376, Лист непокретности број 1510 КО Поцерски Причиновић
  Процењена вредност предмета продаје: 3.718.969,17 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.603.278,00 дин


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23360
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирича и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИВ 1901/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 693/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767