ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 15:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 22143
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 690/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 757/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак, породична стамбена зграда, земљиште под зградом и уз зградом, њива, шума
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. износ од 44.200,00 динара; 2. износ од 1.023.061,00 динара; 3. износ од 177.082,00 динара; 4. износ од 177.120,00 динара; 5. износ од 84.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 12:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22142
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ.бр.2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: зграда бр.1 и 2, земљиште, њива, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 352.133,92 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 246.493,74 рсд


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 16:22:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22141
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 2 P1. 65/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 180/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Босиљка
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: 54 м2, трећи спрат
  Процењена вредност предмета продаје: 2.393.280,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 12:38:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22140
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште уз зграду-објекат, земљиште под зградом-објектом, породична стамбена зграда, помоћне зграде, ,њиве и воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: од 193.279,00 динара до 301.711,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 12:37:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22139
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 116/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и остало
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине и остало
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 12:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22138
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1052/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51”, Замрзивач “Горење”310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кауч, Орма
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51”, Замрзивач “Горење”310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 8.000,00, 8.000,00, 3.000,00, 6.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 5.600,00, 5.600,00, 2.100,00, 4.200,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22137
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 6417/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CORNER SHOP DOO
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,фотеља,двосед,витрина,сточић,трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 22136
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Републичка дирекција за робне резерве Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела бр. 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2, уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:34:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 22135
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.И 124/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Stanivuković Svetlana
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор 2 ком, усисивач, машина за прање веша, кершер машина, мобилни телефон
  Опис предмета продаје: -телевизор „SAMSUNG“, модел UE32C6800USKZG са даљинским управљачем, -телевизор „SAMSUNG“, модел CZ21V52TSX-XEX са даљинским управљачем, -усисивач „SEVERIN“, модел „1300 electronic“, -машина за прање веша „VOX“, кершер машина за прање „EINHEL“, модел RT-HP1545, мобилни телефон „SAMSUNG“,модел J3
  Процењена вредност предмета продаје: -телевизор „SAMSUNG“, модел UE32C6800USKZG са даљинским управљачем р.бр. 000441- чија процењена вредност на дан пописа 19.04.2019. године износи 20.000,00 динара, -телевизор „SAMSUNG“, модел CZ21V52TSX-XEX са даљинским управљачем р.бр. 000445- чија процењена вредност на дан пописа 19.04.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: -за телевизор „SAMSUNG“, модел UE32C6800USKZG са даљинским управљачем р.бр. 000441- 10.000,00 динара -за телевизор „SAMSUNG“, модел CZ21V52TSX-XEX са даљинским управљачем р.бр. 000445- 2.500,00 динара -за усисивач „SEVERIN“, модел „1300 electronic“ р.бр. 000446- 1.200,00 динара -за машина за прање в


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22134
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-461/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-522/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Predskolska ustanova Ljubica Vrebalov
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Adler“ 80 цм ЛЦД у функцији 2. ТВ „Panasonic“ 50цм стари тип у функцији 3. Софа лежај еко кож
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Adler“ 80 цм ЛЦД у функцији 2. ТВ „Panasonic“ 50цм стари тип у функцији 3. Софа лежај еко кожа наранџасте боје
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:48:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22133
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 54/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,угаона гарнитура,кожни табуре,клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.000.00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:05:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22132
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,тросед,фотеља,лаптоп,орман
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 11:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22131
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИв 423/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 70/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,ТВ комода,двосед,сто,фотеља,комода,лампа,ципеларник,веш машина,регал,лаптоп
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.700,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 10:59:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22130
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-154/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-162/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Живковић и Верица Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500 динара до 3.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.050,00 динара до 2,100,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-12 10:44:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22129
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јаношевић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ½ дела које су уписане у Лист непокретности број 8072 к.о.Рума и то ½ дела пословно-стамбеног објекта, зграде, површине 224м2, која се налази у Руми, ул.ЈНА 204 А, саграђена на парцели број 912/1-градско грађевинско земљиште-површине 286м2, на којој извршни дужник има право коришћења у ½ дела
  Процењена вредност предмета продаје: 8.994.500,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 6.296.615,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-12 10:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22128
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив342/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцела,земљиште под зградом-објектом
  Процењена вредност предмета продаје: од 821.726,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 493.036,20 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 10:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22127
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИвк-634/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-634/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаце и паркинзи, Зрењанин,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: ХЈУНДАИ САНТА ФЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 22126
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 15ИИв-96/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 09:27:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22125
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, NDM LEASING DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 12.980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.788.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 08:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22124
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ- 1211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-827-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 6.класе, шума 5.класе, шума 5.класе, шума 6.класе
  Опис предмета продаје: погледати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.426,00 еура по средњем курсу Нбс-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 3.098,20 еура по средњем курсу Нбс-а на дан продаје


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767