ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 13:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27504
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: 16 И.И 176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 99.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 13:52:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27503
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1024/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “Samsung” , Фрижидер “Obodin”, Клуб сто , Микроталасна пећ
  Опис предмета продаје: TV “Samsung” , Фрижидер “Obodin”, Клуб сто , Микроталасна пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 , 10.000,00, 6.000,00 , 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27502
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторске машине и прикључци
  Процењена вредност предмета продаје: 305000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 152500 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 12:52:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27500
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.153/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке URSUS C-360, регистарске ознаке СО-ЖАГУБИЦА 1850, пописна маркица АА 109447
  Процењена вредност предмета продаје: 448.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.880,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 12:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27498
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: 13 И.ИВ 152/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 379/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 13:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27497
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-659/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Gorenje”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Телевизор “Vox” 51, Двосед
  Опис предмета продаје: Веш машина “Gorenje”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Телевизор “Vox” 51, Двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 9.000,00, 5.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.500,00, 2.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 11:40:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27496
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 668/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 762/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млађана Ранђеловић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,,747К-514М2-2 са столом и командама, број маркице АА 109110
  Опис предмета продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,,747К-514М2-2 са столом и командама, број маркице АА 109110
  Процењена вредност предмета продаје: 97.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 11:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27495
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Иив-496/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДАЦИЈА "ПРОСПЕРИТАТИ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 210 различитих ставк
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разна роба из гвожђаре
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3,00 динара до 6.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 10:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27492
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.И. 600/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, број етажа Пр+1, ул. Ивана Милутиновића бр. 113
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.554,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 10:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27491
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14:часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.И. 170/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 118/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧУПИЋ МИЛОРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и зграде
  Опис предмета продаје: кат. парцела 870, 871 и 872/1 уписане у 598 КО Кузмин са објектима: породичном стамбено зградом и помоћним зградама
  Процењена вредност предмета продаје: од 309.435,00 динара до 3.006.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27490
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 8252-193/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: мотокултиватор неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27489
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-221/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-49/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне зграде, њива и остало неполодно земљиште
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 261.089.590,07 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 22:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27488
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 15:10
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-453/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-183/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 22:30:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27487
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-417/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANjE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 22:11:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27486
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:40
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-271/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А70/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 1.500,00 ДИНАРА ДО 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 21:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27484
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-41/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 20:45:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27483
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-26/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНО-САВРЕМЕНА ИСХРАНА ЖИВОТИЊА д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клупа за вежбање, собни бицикл и звучници
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 18:50:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 27482
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.381/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "НИЗИНЕ" ПЛАВНА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Уписаних у Лист непокретности бр. 3005 у к.о, Бач под парцелним бројем 4767 „Фундуковача“ њива 4. класе површине 10 ари и 00м2 износи; парц. број 4768 „Фундуковача“ њива 4. класе површине 16 ари и 01м2, и парц. број 4772 „Фундуковача“ њива 4. класе површине 21 ари и 12м2,, све својина извршног дужника Ђаковић Мила из Бача у целини; Уписаних у Лист непокретности бр. 479 у к.о. Бач под парц.бр. 4769 „Фундуковача“ њива 4. класе површине 60 ари и 81м2 и парц. бр. 6907 „Злопоље“ њива 4. класе површи
  Процењена вредност предмета продаје: 4.334.826,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.034.378,20 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27481
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ-1025/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-514/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Милош Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:27:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27480
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-20331/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4001/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Цојић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767