ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1768 активних, од укупно 23385 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 24712
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 19-ИИв-2928/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 239/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Никола Вавић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24711
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1041/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење-1ком, тв вокс-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.750,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:21:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24710
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2039-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 188-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, плакар, машина за веш, сушилица за веш
  Опис предмета продаје: телевизор, плакар, машина за веш, сушилица за веш
  Процењена вредност предмета продаје: телевизор 15.000,00, плакар 15.000,00, машина за веш 10.000,00, сушилица за веш 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: телевизор 10.500,00, плакар 10.500,00, машина за веш 7.000,00, сушилица за веш 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24709
  Датум продаје: 2019-11-02
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.204/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv tesla-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24708
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.722/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар трокрилни-1ком, замрзивач Горење-1ком, плакар с огледалом-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24707
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1103/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, машина за шивење Багат-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 12:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 24706
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-1223/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Витрина за продају пецива 2,5м Ламинатор за тесто FRICH Миксер за мешање теста Пећ за печење пецива PEREKE WIESHEU Прохромска сталажа Радни столови (2 ком.) Испaривач за дубоко замрзавање
  Процењена вредност предмета продаје: 313.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 156.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:16:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 24705
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 1079/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљко Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.381.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.690.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 08:48:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24704
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-72/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Кончар”, Телевизор “Vox”, Кауч, Витрина
  Опис предмета продаје: Веш машина “Кончар”, Телевизор “Vox”, Кауч, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 2.500,00. 3.000,00, 2.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-08 19:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24703
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и туризам Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Stan od 48,09 m2
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 22021 KO Stari Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 16:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 24702
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 2070/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 217/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИКИЋ ДРАГИША
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: СТАН, улица Стојана Јанковића бр. 3/23
  Процењена вредност предмета продаје: 4.703.784,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 3.527.838,00 РСД


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24701
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 109/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 2. и 3. класе
  Опис предмета продаје: Непокретности детаљно описане у закључку о продаји непокретности посл.бр. ИИ 37/2019 од 08.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 8.218.823,23 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:17:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24700
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-263/2018 од 27.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-531/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сано-Савремена исхрана животиња"д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ вредност непокретности уписане у лист непокретности број 2211 КО Меленци Број парцеле 8546 потес Излаз њива 2 класе површине 47а91м2 Процењене вредности 300.000,00 динара Број парцеле 10085 потес Пескара њива 3 класе површине 1х01а09м2 Процењене вредности 950.000,00 динара На непокретностима постоји заложно право уписано у корист зајмодавца Радован Битевић Стајићево Милоша Јованова 26 ЈМБГ0604977850021 Приватна својина извршног дужника обим удела 1/1. Непокретности уписане у лист
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:06:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24699
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-121/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: C.E.S. GROUP DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24698
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV POM 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NERETVA KOMERC DOO BEOGRAD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 330.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 231.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24697
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 99.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.300,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 13:46:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24696
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 420/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 61/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво EKOLINE DOO Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стилске столице, ресторански столови
  Опис предмета продаје: Стилске столице, пуно дрво, храст, тапацир, беле боје, 16.комада, ресторански столови, буква пуно дрво, 3 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 24695
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-289/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке “Samsung” LCD 32 инча,Веш машина марке “Simens” xlm127 и Комода са фиоком браон боје
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 24694
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 251/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 9/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕУРО 07 Д.О.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГН
  Опис предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ';
  Процењена вредност предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'200.000,00РСД; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'150.000,00 РСД; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ'150.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'140.000,00РСД; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'105.000,00 РСД; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ'105.000,00 РСД;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24693
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-254/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-274/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ доо
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 32.378,77 динара до 288.787,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 22.665,14 динара до 202.150,90 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767