ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1770 активних, од укупно 23387 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 08:19:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23221
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.232/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.132/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тадић Драган из Бајине Баште
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил BMW 320d - 2003 год.
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 10:13:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23219
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.631/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23213
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-71/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња комплет црвене боје,Аспиратор марке “ Davoline”,Двосед 1 комад и 2 фотеље,Сточићи 2 комада ,
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23189
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 339/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 556/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР Јенџа ПР Бобан Стошић Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор ИМТ 509 ЛДА-450 и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 280.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23185
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв 11/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 28/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 11:26:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23171
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Beokolp - Press d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарат
  Опис предмета продаје: телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 12:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23166
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај у домаћинству
  Опис предмета продаје: орман,фотеља,кожна столица,радни сто,столица ком 4,фотеља ком 2,орман,орман,,столица,сто,двосед ком 2,фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 45.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.750,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23165
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-376/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD марке THOMSON 19 inch, Мини линија марке SAMSUNG са два звучника;
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 12:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23161
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-2387/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1009/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Чокоњаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, телевизор, шпорет на дрва, фотеља, сто и две столице, витрина
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23160
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП УНИВЕРЗАЛ АЛИБУНАР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: Леватор марке "LIFAM" процењене вредности 60.000,00 рсд, агромеханичка прскалица процењене вредности 55.000,00 рсд, сејачица кукуруза ИМТ процењене вредности 45.000,00 рсд, једнобразни плуг процењене вредности 25.000,00 рсд, Прскалица "дубрава" 2тоне процењене вредности 20.000,00 рсд.
  Процењена вредност предмета продаје: 205.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 195.000,00 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23152
  Датум продаје: 2019-12-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-191/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-317/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: брачни кревет, замрзивач, сто и четири столице, двокрилни орман, фотеља, таблет
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:31:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23148
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ - 114/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 450/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Техно маг АГ пројекат
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 120.000,00 до 1.320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 10:50:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23138
  Датум продаје: 2019-11-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ.131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: спруд, њива 5.класе, шума 4. класе
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 33.797,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 08:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23133
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-56/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, електрична машина за прање, фрижидер, кауч, апарат за галете
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23128
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-199/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање-Радна јединица Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет “VOX”, Кауч, Сто и две столице, Телевизор “Samsung” 51 cm, Двокрилни орман
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “VOX”, Кауч, Сто и две столице, Телевизор “Samsung” 51 cm, Двокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 15:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23123
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 507/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ковачевић, Саша Кошанин, Горан Вуковић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 08:06:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23118
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина, кауч, фотеља, мини електрични шпорет, микроталасна
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23115
  Датум продаје: 2019-11-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-32/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, електрични шпорет, веш машина, фрижидер, регал Опис предмета продаје: Телевизор "Sa
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 11:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23111
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51” Комб. Фрижидер “Ободин” Сто и две столице Кауч Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51” Комб. Фрижидер “Ободин” Сто и две столице Кауч Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара 6.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23107
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Иив бр. 419/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767