ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1923 активних, од укупно 27630 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 15:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28300
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18 Ии.711/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии 359/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коста Брацилов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела пољопривр, њива 2 класе, површине 1ха 31а 48м2, порес 2 сави.зелдош, k.o 827 Црепаја
  Процењена вредност предмета продаје: 803.802,98 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 562.662,10 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-29 13:08:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28295
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-28592/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4829/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:11:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28293
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 649/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Миљић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 09:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 28283
  Датум продаје: 2020-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DALAMBER DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:49:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28265
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.982/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1 ком, микроталасна CTC SITRONIC-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28264
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.315/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, кухиња-6 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 08:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28263
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 261/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 21555 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 08:13:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28256
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-94/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Драгиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Клуб сто, браон боје, непознат произвођач и година производње Гардеробер, крем боје из 3 дела, непознат произвођач и година производње Двосед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Фотеља, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Тросед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3,000.00 динара 10,000.00 динара 5,000.00 динара 4,000.00 динара 6,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1,500.00 динара 5,000.00 динара 2,500.00 динара 2,000.00 динара 3,000.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 08:08:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28255
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-48/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1850/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, марке “VOX T2 LED 32D600”, црне боје, непозната година производње Комода, браон боје, непознат произвођач и година производње Гардеробер, крем боје, непознат произвођач и година производње Машина за веш марке “BEKO WMB 60801 Y+”, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 3.000,00 динара 10.000,00 динара 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара 1.500,00 динара 5.000,00 динара 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28251
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Панојевиће бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.И 153/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор и веш машина
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-14 14:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28241
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Брусу у ул. Ослободилачка бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1466/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 349/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛФАНОВА ДОО ЛАПОВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 256.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 179.550,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-11 12:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28237
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србије" а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00

  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:57:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28234
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Грачац бр. 155А
  Пословни број судског предмета: И.И 1250/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 338/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-06-25 10:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28232
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 1249/18
  Број предмета јавног извршитеља: II br. 806/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miljanka Paunović PR TRGOVINA POGREBNE OPREME PREVOZNIČKA RADNJA I USLUGE ŠIVENJA VENAC-PAUNOVIĆ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-06-09 09:50:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28230
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 4И И-27426/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1773/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Надица Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 460.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 230.000,00 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-11 14:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28218
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-217-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-700/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Лазовић, Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28217
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.119/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, комода за тв-1ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28215
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.98/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, плакар за ТВ-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:45:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28214
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.92/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv prosonic-1ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 09:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28213
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.210/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv ivory-1ком, замрзивач филипс-1ком, троделна витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.750,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767