ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-21 13:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 19197
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-291/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕНКО МИЛОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Љупка Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 11:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 77/42
  Е-маил адреса: ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0112134243
  ПИБ: 108295526
  Матични број: 63355089

  Број записа у бази: 19182
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Београд, ул. Пожешка бр. 77/42
  Пословни број судског предмета: ИИ 2124/18 и ИИ 2145/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Мићић, Дарко Мићић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан површине 109,32 м2- Вождовац
  Процењена вредност предмета продаје: 10.532.607,10
  Почетна цена предмета продаје: 7.372.824,97


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 18980
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-350/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: обима удела од 51/2551 воћњака 2. класе, обима удела од 1/2 породичне стамбене зграде, обима удела од 1/2 земљишта под зградом- објектом, обима удела од 1/2 земљишта уз зграду, обима удела од 1/2 воћњака 1. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 881.865,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 617.305,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 09:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 18874
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив 34/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроуп Енигма МЦ доо Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 140.000,00 до 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70.000,00 до 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 18834
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "ТРИ БРАЗДЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1087 КО Книћанин
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 08:42:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 18768
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 45830/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2226/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор и гарсоњера у дворишном делу зграде
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност локал са улице први десно од улаза, гарсоњера у унутрашњем дворишном делу зграде и пословни простор магацин, све у Београду, ул. Београдска бр. 14, катастарска парцела бр. 414 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 24.845.143.78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.422.571.89 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 09:26:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 18727
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 833/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 15:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 18708
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-349/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 72.589.315,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.294.657,59 динара
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 18658
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Немања Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД Телевизор марке Finlux 40, Комода за телевизор са полицама, Клима уређај Midea 9, са унутрашњом и спољном јединицом и даљинским управљачем, Клуб сточић, Тросед, Двосед, Фотеља, Чивилук са комодом и огледалом, Кухиња једноделна горе и дводелна доле са судопером, Усисивач Samsung 1600W, комплетан, Ормар, Ноћна комода, Чивилук са огледалом, Гардеробер четвороделни, Гардеробер троделни, Комода са фиокама, Угаона гарнитура скај - штоф, Фотеља, Комода за телевизор, Клуб сточић, Телевизор Adler 32;
  Процењена вредност предмета продаје: 194.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 136.150,00  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:04:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 18651
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 276/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућна техника
  Опис предмета продаје: кућна техника
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 16:51:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 18554
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.5/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво "Триглав осигурање"Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: њива, грађевинско земљиште, парцела 1044/3
  Процењена вредност предмета продаје: 236.359,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.179,73 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 15:46:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 18547
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Амети
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор ИМТ - тип 533 црвене боје, 2. Трака за сакупљање сене, срвене боје, произвдодња СЗР Трајк
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине и алати
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 150.000,00; 2. 30.000,00; 3. 18.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 18256
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-222/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: - к.п. бр.1543/2 КО Блаце, ливада 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 1628 м2, на потесу Село, уписана у ЛН бр. 2249 за наведену катастарску општину, - к.п. бр.1543/3 КО Блаце, воћњак 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 1491 м2 на потесу Село, уписана у ЛН бр. 2249 за наведену катастарску општину, - к.п. бр.1389 КО Блаце, њива 6. класе, пољопривредно земљиште, површине 1211 м2 на потесу Село, уписана у ЛН бр. 2249 за наведену катастарску општину, - к.п. бр.1390 КО Блаце, шума 4.
  Процењена вредност предмета продаје: 65.120,00 динара, 74.550,00 динара,84.770,00 динара, 53.500,00 динара, 43.050,00 динара, 156.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 11:05:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 18249
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2108 КО Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.562.716,96 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 18236
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 359/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 319 ццр
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Daewoo", сто за телевизор, сто за рачунар...
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 43.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18121
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 5 иив 586/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1494/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18120
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 6 иив 627/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18119
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 12
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18117
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18116
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: aik banka
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767