ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:56:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 20507
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Rепублика Србија Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 15:32:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20505
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1094/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-734/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.659.856,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.561.899,83 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 20502
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СР ЗА ШТАМПАЊЕ, ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ДИГИНЕТ ГОРАН НЕШИЋ ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Апарат за ауто климе, бр.плен.марк. АА001416
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 14:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 20499
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-2124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-456/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PETROVIĆ GORNJE KRAJINCE
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Расхладни клима уређај Веш машина марке GORENJE ТВ марке KOPERNICUS Сто за ручавање са 4 столице Трокрилна дрљача
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 15:39:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 20492
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 630-17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 630-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електропривреда
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Тросед на развалљчење, комбинација еко кожа-платно, процењена вредност 15.000,00 динара,
  Опис предмета продаје: - Тросед на развалљчење, комбинација еко кожа-платно, процењена вредност 15.000,00 динара, - Трокрилни ормар, Forma ideale,боје, димензија 120цм х 40цм х 180цм, процењена вредност 8.000,00 динара, - кауч, процењена вредност 6.000,00 динара, - Угаона гарнитура плаве боје процењена вредност 18.000,00 динара, - трокрилни орман,браон боје са огледалом,димензија 120цм х 40цм х 180цм, процењена вредност 8.000,00 динара, -Двосед,комбинација еко кожа- пл
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 07:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 20479
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1103/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV QUADRO, Минилинија AIWA, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 20469
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 893/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 730/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Веселиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 235.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 13:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20464
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-264/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 16:05:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20451
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив 992/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 581/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 20450
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.197/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијић Мила
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: к.п.1481, л.н.242 к.о. Красава, шумско земљиште, обим удела 2/8, површине 0.20.06 ха и 0.27.13ха
  Процењена вредност предмета продаје: 31.453,87
  Почетна цена предмета продаје: 15.726,96  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 15:46:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20447
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-1125/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-616/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-05-28 09:26:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 20440
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 827/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 131/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разне
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20435
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 193/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДПС КЛАС ГРОУП"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 10:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 20429
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-281/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке “GORENJE”,Музички стуб са два звучника “AIWA” и Регал вишеделни
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 14:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 20426
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 404/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног простора "Градско становање" Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пулт - дрвени, огледала - оштећена, радио CD "LG" - неисправан...
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:36:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20424
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 29/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISRAELYAN ARARAT
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 40.164.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:11:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20422
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3Иив 154/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 12:08:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 20421
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-339/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 328.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.400,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 12:57:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20416
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 9Ии554/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР АГРОПРОМ БОРОВИЋ СЛОБОДАН ПР МЕТКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор Раковица
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 12:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 20396
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3П-41/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Сремској Митровици
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.450,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767