ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-03 12:43:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24615
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-569/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 12:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 24614
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 302/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 178/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕЦХЕЛ СРЕВИЦЕ СРБ" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Дизалица "ДЕМАГ", носивости 22 тоне, Ауто-дизалица "КАМАЗ" носивости 25 тона
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500.000,00 динара, 5.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.750.000,00 динара, 3.500.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 12:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24613
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-791/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51”, Кауч, Фрижидер “Obodn”, Фотеља, Мали сточић, Ел. Шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51”, Кауч, Фрижидер “Obodn”, Фотеља, Мали сточић, Ел. Шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 6.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 4.200,00, 1.400,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 12:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24611
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: I- 6 Ии-233/2018 од 17.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 104 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб. Миле Попов, Ново Милошево
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 2,3,5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 12:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24610
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: I- 6 Ии-233/2018 од 17.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 104 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб. Миле Попов, Ново Милошево
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 2,3,5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:48:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24609
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-11115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2417/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о другој продаји покретних ствари у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 24608
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-270/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-201/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке “ CITROEN” C5, регистарске ознаке SM062-JL, датум прве регистрације 12.07.2016. године, броj шасије VF7DCRHZB76293476, највећа дозвољена маса 1905, маса 1385, радна запремина мотора 1997, снага мотора 80 KW, врста горива - dizel, година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 209.582,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 146.707,96 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 12:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24607
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.138/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.319/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазо Ранковић из Уба
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: шума 4. класе површине 61.43 ha
  Процењена вредност предмета продаје: 286.079,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: 143.039,75 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 24605
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-7883/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: елита коп
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 10:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 24604
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће ,,Комуналац", Инђија, ул. Војводе Степе бр. 20/3, МБ 08584877, ПИБ 101613376
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Quadro", сиве боје, полован; Косилица марке "Villager", половна
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Quadro", сиве боје, полован; Косилица марке "Villager", половна
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 10:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24603
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунић , Ваљево,ул. Хајдук Вељкова 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.3/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР Браћа Лазић Драган Лазић пр
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: један
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесте трактор ИМР Раковица 65,у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 09:47:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24602
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2019 и ИИ 311/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАНА МИЛОСАВИЋА из Новог Београда и ДРАГАНА ЉУБИЧИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја зграде пословних услуга-део-производно пословног објекта 1663m2 na 6,30 а у К.О. Земун пољу
  Опис предмета продаје: зграде пословних услуга-део-производно пословног објекта, грађевинске површине 1663, а корисне површине 1513, која се састоји од приземља и три спрата, земљишта под зградом-објектом 4,77 а и осталог вештачки створеног 6,30 а, укупне површине 11,07 а, која непокретност је уписана у катастар непокретности К.О. Земун поље, л.н. 840, коа се налази у улици Ташка Начића бр. 5 б, а која је уписана као к.п. бр. 540/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 69.384.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.568.800,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:24:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24601
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 188/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Струг марке "Potisje" и штанц преса
  Процењена вредност предмета продаје: 650.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 195.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24600
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.683/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Беко-1ком, фотеља -2ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.250,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24599
  Датум продаје: 2019-11-23
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1093/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна VIVAX-1ком, машина за прање суђа Беко-1ком, TV VOX-1ком, музички стуб AIVA-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.250,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24598
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.887/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV JVC-1ком, веш машина Горење-1ком, витрина за тв-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24597
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 5/1115-15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 556/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевински материјал
  Опис предмета продаје: балконска врата, прозори....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 17:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24596
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ 73/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и два мотоцикла
  Опис предмета продаје: покућство, мотоцикл Yamaha година производње 2005 и мотоцикл Piaggio Vespa година производње 1989
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 17:09:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24595
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 67/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОжјаковић Драгорад
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке “VOLKSWAGEN PASSAT 1.9. TDI“, број шасије WVWZZZ3BZWE108086, регистарских ознака SM 014-OM
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 16:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24594
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.360/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цекиновић Жељко и РУжица
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и две помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 654.616,11
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности непокретности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767