ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22036
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 102/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУПАВАЦ МИЛИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.539.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.477.412,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:33:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 22035
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП "КОМСТАН",Трстеник, ул.Живадина Апостоловића бр.4
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:12:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22034
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 26/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 22/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зока Промет доо
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сакупљач за сено, тракторска дрљача, тракторска тањирача, тракторски плуг
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22033
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спидер Сербиа доо
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Wolksvagen Passat B3
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:24:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 22032
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 326/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНКОВИЋ МИРА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и три помоћне зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на кат.парцели бр.3513, КО Сремчица, лист непокретности број 1098 КО Сремчица, која се налази у улици Горичка број 31, Сремчица (укњижена у РГЗ СКН Чукарица), као и три помоћне зграде на кат.парцели бр.3513 КО Сремчица, лист непокретности број 1098 КО Сремчица, улици Горичка број 31, Сремчица (у ванкњижној сусвојини извршног дужника),
  Процењена вредност предмета продаје: 18.327.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.163.600,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 22031
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.303/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Толић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 53 м2, који се налази у Неготину у ул. Трг ђорђа Станојевића 9/3-16, стана број 16, на 4. спрату у стамбеној згради која се налази на кп.бр. 197 КО Неготин
  Процењена вредност предмета продаје: 2.938.214,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.056.749,80 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 12:42:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22030
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-557/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-214/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ELDI ELECTRONICS DOO GORNJI MATEJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Екцентар преса, тип “EPPA 25T”, произведена 1976. године, стање половно (некомплетна), Самостојеће тоцило, без ознака, стање половно, Радни сто са стегом, израђен од метала и иверице, стање половно, Мешалица за перле, без ознака, стање половно, Тресилица за измењиваче топлоте (већа), стање половно, Тресилица за измењиваче топлоте (мања), стање половно, Мануeлна низалица за ламеле, стање половно, Пећ за печење перли, некомплетна, стање половно...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 09:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22029
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.ивк 65/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори и замрзивачи
  Процењена вредност предмета продаје: од 14.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.800,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-06-07 08:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22028
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: И.И 429/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Столице, сто, орман, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 06:52:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22027
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк142/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 142/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 06:44:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22026
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 130/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 130/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 16:18:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22025
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-684/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-493/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: приколица, тракторски циркулар, приколица двоосовинска "ИМТ", дрљача, тракторске виле, тањирача, плуг "ИМТ", тракторска косачица, сакљупач траве, телевизор, стерео линија "SILVA", креденац, комода, фотеља, сточић, двокрилни орман, орман, телевизор, трокрилни орман, телевизор, полица
  Процењена вредност предмета продаје: 382.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 191.250,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 15:00:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22024
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-1353/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 138.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 97.020,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22022
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И Ив-860/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: TOYOTA, Corolla, NI 087 IG
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 14:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22021
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-425/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-236/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 228.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 159.810,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-06 14:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22020
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 325/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AMI COMPANY
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.795.690,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.256.983,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 14:23:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22019
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии-573/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Берић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИ 172/2018 од 06.06.2019.
  Процењена вредност предмета продаје: процењене вредности исказане су у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИ 172/2018 од 06.06.2019
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 13:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22018
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 170/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 590.136,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.095,2 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:08:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22017
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-466/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Mercedes Vito" - 1996. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 10:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22016
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767