ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 23267
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-908/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А10/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MEDIPORT DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 96, МБ 20490268, ПИБ 106367890
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке RENALT, типа KANGOO, рег.ознаке LE083BJ са бр.шасије UF1KCAPA825607945 са видним оштећењима, без акумулатора и резервног точка
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 09:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23265
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-885/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24, КЈС 03668, МБ 17620541, ПИБ 100232752
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји од 29.08.2019. год
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 12.500,00 5.000,00 6.000,00 1.250,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 10:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23264
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 816/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 816/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа финанце доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23263
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: 5 п2-948/16
  Број предмета јавног извршитеља: И,НТ.98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор ,веш машина
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 09:42:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 23262
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 771/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 09:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23261
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 390/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно стамбено предузеће Крагујевац, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.300,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23260
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 707/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 121.500,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 60.750,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 08:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23258
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Хорват
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.837.145,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.918.572,5 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 08:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 23257
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ-4360/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Стојков
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 стан
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Јавна продаја стана
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања и одређују се услови продаје и то за непокретност која је у целости власништво извршног дужника и која је уписана у Лист непокретности бр. 176 КО Нови Сад 1 код Службе за катастар непокретности Нови Сад 2 и то: Стан бр. 334 укупне површине 52м2, на трећем спрату у оквиру стамбене зграде бр. 1 за колективно становање, улаз бр. 12, у Улици Ђорђа Никшића Јохана бр. 8, у Новом Саду, на парцели бр.5848/3 КО Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.801.814,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.061.270,30 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 08:43:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23256
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.978/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Букуља"Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24,900,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 07:50:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23255
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 137/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"Београд,Технички центар Крагујевац, Одсек за техничке услуге Крагуејвац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило YUGO FLORIDA 1,4
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 15:43:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23254
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.398/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 15:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23253
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.398/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 15:04:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23252
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-58/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 316/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Euroluxpetrol - Elp Doo u stečaju
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-28 13:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 23251
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: Иив 2064/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Ормар, тв, столице
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 дин.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 15:20:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23250
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 15:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23249
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фекете Мирко и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 3.484.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.742.310,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:32:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23248
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИ-383/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-239/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богољуб Перић, Алексинац, ул. Доњи Крупац бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључна машина шпартач ИМТ-644-21,Аутомизер- прскалица жуте боје,Моторна тестера марке “Jonsered”
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 119.180,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.590,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23247
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИв-1124/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-79/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно трговниско друштво "Кронос" Доо за унутрашњу и спољну трговину Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego”,Округли сто са стаклом,Столице црне боје ПВЦ 2 ком.ПВЦ армирано 5/4 цола, 15м,Цепе
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 48.550,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.275,00


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-07-31 14:20:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 23246
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-1740/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пословни простор, Нови Сад
  Опис предмета продаје: посл. простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П= 25м2, бр. парц.6193/1, зграда бр. 8, бр. улаза 7, бр. посебног дела 1, ул. Косте Рацина 7, Н. Сад; посл. простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П= 25м2, бр. парцеле 6193/1, зграда број 8, бр. улаза 7, бр. посебног дела 2, ул. Косте Рацина 7, Н.Сад и пословни простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П-14м2, бр.парц 6193/1, бр.зг.8, бр.ул.7, бр. пос.дела 3
  Процењена вредност предмета продаје: 2.806.703,70; 2.806.703,70; 1.672.078,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.964.692,59; 1.964.692,59; 1.170.455,16


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767