ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 14:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22230
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: Ии.359/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 2409/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, клима уређај, машина за прање судова, машина за прање веша, гарнитура за седење
  Опис предмета продаје: Телевизор Samsung lcd 42, клима уређај VOX, машина за прање судова BOSCH, машина за веш INDESIT
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:32:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22229
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-1321/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4380/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горица Трифуновић, Радмила Пешић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Црт телевизор, марке SILVA SCHNEIDER, Кауч на развлачење, Кауч на развлачење, Комода са 4 фиоке и комода без фиоке, Комода са стакленом витрином са пратећом комодом, Сто, Столице, 4 комада;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 14:46:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22228
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2797
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Више информација у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 47.200,00 18.000,00 15.000,00 13.000,00 15.000,00 23.000,00 18.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 33.040,00 12.600,00 10.500,00 9.100,00 10.500,00 16.100,00 12.600,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 14:18:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 22227
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-222/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.16/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Агростемин златни, плуг, елеватор, фиат пунто ван
  Опис предмета продаје: Агростемин златни, Плуг 16 цоли 3 бразде, Елеватор рифузни 9 метара, Фиат пунто ван
  Процењена вредност предмета продаје: од 53.095,50 дин до 1.866.480,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 37.166,85 дин до 1.306.536,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:55:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22226
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-540/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 157 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕВОЛУЦИЈА 2004 ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TRAKTOR,MOTOR,PRIKOLICA
  Опис предмета продаје: TRAKRTOR BELARUS,MOTOR TOMOS,PRIKOLICA
  Процењена вредност предмета продаје: 710.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 355.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:43:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22225
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 281/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 281/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новак Маринковић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:25:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22224
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 3769-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 407-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан бр. 15, површине 48м2, поткровље, Васе Стајића 20,
  Опис предмета продаје: двособан стан бр. 15, површине 48м2, поткровље, Васе Стајића 20,
  Процењена вредност предмета продаје: 5.280.529,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.696.370,30 динара  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22223
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.607/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.867/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STKR "ZLATARA PAPIC" PREDRAG PAPIC PR POZEGA
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 74.500,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 37.250,00 din.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:05:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22222
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-698-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Gorenje” Замрзивач “Obodin” Кауч Сто и 4 столице Телевизор “Medion”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Gorenje” Замрзивач “Obodin” Кауч Сто и 4 столице Телевизор “Medion”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.900,00 4.200,00 2.800,00 3.500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 08:22:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22221
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-409/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 264.600 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22220
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-914/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4206/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда, бр. зграде 1, површине 108 м2, на адреси Други српски устанак бр.42, на кат.парцели бр. 852/8 КО Аранђеловац
  Процењена вредност предмета продаје: 5.675.140,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.702.542,24 динара
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:41:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22219
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-157-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SEG” 51cm Кауч Сто и 2 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “SEG” 51cm Кауч Сто и 2 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.100,00 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:05:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22218
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-59-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Philips” 310 L Комода Витрина Телевизор “Vox” 51cm
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Philips” 310 L Комода Витрина Телевизор “Vox” 51cm
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 2.800,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:59:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22217
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 601/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 601/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски сто и 6 столица; Телевизор "LG"; Веш машина "Беко"
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и 6 столица; Телевизор "LG"; Веш машина "Беко"
  Процењена вредност предмета продаје: Кухињски сто и 6 столица-35.000,00 динара; Телевизор "LG"-10.000,00 динара; Веш машина "Беко"-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Кухињски сто и 6 столица-21.000,00 динара; Телевизор "LG"-6.000,00 динара; Веш машина "Беко"-12.000,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:49:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 22216
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 382/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 320/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД 'Војводина пут - Бачка Пут' Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Теретно моторно возило 2. Дизалица
  Опис предмета продаје: 1. Теретномоторно возило марке КАМАЗ, тип КС45717К - аутодизалица, год производње 2007 год. 2. Дизалица рафтеренка марке ДЕМАГ год производње 1979. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 4.800.000,00 динара 2. 2.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 3.360.000,00 динара 2. 1.540.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22215
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 150 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNITECH DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ЗАМРЗИВАЧ,ВЕШ МАШИНА,ТВ,КОМОДА
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 16:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 22214
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 ии 2240/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 937/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B 2 HOLDING KAPITAL DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност-локал у подруму и приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Бр. Драгослава Поповића бр. 12, површине 114 м2, број посебног дела 1, спрат: приземље, број улаза 14, број зграде 1, број кат. парцеле 1106, уписан у Листу непокретности бр. 2043 КО Палилула
  Процењена вредност предмета продаје: 106.156,80 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 53.078,40 евра


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22213
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 559/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 383/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у Старој Пазови, корисне површине 279м2, кат.парц.број 1355/2.
  Опис предмета продаје: стан у Старој Пазови, корисне површине 279м2, кат.парц.број 1355/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 9.277.824,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.638.912,32 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22212
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 1661/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 1661/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура-штоф; Ормар са два гардеробера и две витрине; Веш машина "Gorenje" WA50085; Телевиз
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура-штоф; Ормар са два гардеробера и две витрине; Веш машина "Gorenje" WA50085; Телевизор "AVIX"
  Процењена вредност предмета продаје: Угаона гарнитура-штоф-8.000,00 динара; Ормар са два гардеробера и две витрине-8.000,00 динара; Веш машина "Gorenje" WA50085-10.000,00 динара; Телевизор "AVIX"-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Угаона гарнитура-штоф-4.800,00 динара; Ормар са два гардеробера и две витрине-4.800,00 динара; Веш машина "Gorenje" WA50085-6.000,00 динара; Телевизор "AVIX"-2.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22210
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Ии-377/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И 67 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паун Станојевић, Лазарево,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ТВ,УГАОНА,СТОЛИЦА,ФОТЕЉА,ВЕШ МАШИНА,ЗАМРЗИВАЧ,УГАОНА
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767