ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24811
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радичанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 606.468,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 424.527,74 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:23:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24810
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иос/525587896
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 08:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24809
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.И-288/20117
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: непокретности се налазе у селу Сумраковац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:31:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24808
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 108/19
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vip mobile" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24806
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 23/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 12:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24804
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: iivk 108/2019
  Број предмета јавног извршитеља: iivk 108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vip mobile" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 11:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 24803
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.89/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.37/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУКАДИНОВИЋ НАДА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 куће
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: некретнина – ½ дела куће која се налази у Бачкој Паланци, ул. Браће Новаков бр. 34, и која се води у Листу непокретности РГЗ СКН Бачка Паланка број 577 за к.о. Бачка Паланка – град парцела бр. 1792 укупне површине 02а 73м2, која се састоји од: 1. Браће Новаков бр. 34 – земљиште под зградом – објектом површине 01а 02м2, 2. Браће Новаков – земљиште под зградом – објектом површине 17м2, 3. Браће Новаков – земљиште под зградом – објектом површине 42м2, Браће Новаков земљиште уз зграду – објекат по
  Процењена вредност предмета продаје: 2.301.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.700,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-10-12 09:57:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 24802
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.62/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 209/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАЖЕНКО РАДИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: уписаних у лист непокретности бр. 1028 к.о. Бач: број парцеле 332/11 њива 2. класе у површини од 14а и 34 м2 и уписаних у лист непокретности број 1321 к.о. Бођани: број парцеле 1048 потез „За баром“ њива 5. класе у површини од 56а и 52м2 , потез „За баром“ шума 3. класе у површини од 19а и 33м2, број парцеле 2855 потез „Јарош“ ливада 3. класе у површини од 15а и 42м2, број парцеле 2856 потез „Јарош“ шума 4. класе у површини од 10а и 82м2, број парцеле 2857 потез „Јарош“ ливада 3. класе.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.522.471,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.765.729,70 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 16:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24800
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-429/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Бојовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 223.744,00
  Почетна цена предмета продаје: 111.872,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 15:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24799
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-274/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перица Оцокољић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 15:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24798
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-67/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-174/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕUROBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, пољопривредна земљишта, виногради и воћњаци
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.272.088,80
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 15:13:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24797
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии137/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии288/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КРЕСОЈЕВИЋ СРЕТЕНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9/30 сувласнички уде
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда број 1, зграда број 2, земљиште уз зграду, њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.420.036,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:00:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24796
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1- ИИ-2688/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Радаковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 177.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупно : 88.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 14:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24795
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пластично буре, мања пећ за бурек, већа пећ за бурек
  Опис предмета продаје: пластично буре, црне боје, р. бр. 000475, мања пећ за бурек, сиве боје. р. бр. 000476, већа пећ за бурек, сиве боје. р.бр. 000477
  Процењена вредност предмета продаје: пластично буре, црне боје, р. бр. 000475 - износи 5.000,00 динара, мања пећ за бурек, сиве боје. р. бр. 000476 - износ 35.000,00 динара, већа пећ за бурек, сиве боје. р.бр. 000477 - износи 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: пластично буре, црне боје, р. бр. 000475 - износи 2.500,00 динара, мања пећ за бурек, сиве боје. р. бр. 000476 - износ 17.500,00 динара, већа пећ за бурек, сиве боје. р.бр. 000477 - износи 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 14:00:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 24794
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.439/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВМБ ДОО АДРАНИ КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Туш када и туш кабине
  Опис предмета продаје: Туш када и туш кабине нове
  Процењена вредност предмета продаје: 33.400,00 дин до 105.380,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 16.700,00 дин до 52.690,00 дин


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:20:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24793
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4654/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНОР МИЛИШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ПОВРШИНЕ 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА И ПОМОЋНА ЗГРАДА УПИСАНО У ЛИСТ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ПОВРШИНЕ 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА И ПОМОЋНА ЗГРАДАУ САГРАЂЕНО НА КАТАСТРАСКОЈ ПАРЦЕЛИ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3426 К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.649.753,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 5.294.925,90 ДИНАРА


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-11 13:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24792
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 114 2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Салаи
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда,парцела 1015 Букогвац, Горња Барања 38
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда,парцела 1015 Букогвац, Горња Барања 38, Лист непокретности 409 КО Буковац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.641.999,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.820.999,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 13:40:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24791
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ив 143/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 132/019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еурис ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Клима уређај,Фотокопир апарат, Уметничка слика, Музичка линија
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 12:13:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 24790
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-1819/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Крагујевац, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: телевизор, мини линија, тв полица и стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24789
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-6150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2956/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључкуУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767