ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 16:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23471
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Томе Живановића бр. 39, стан 42
  Пословни број судског предмета: ИИ-670/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марта Годић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: кп бр 3615 КО Плана, место звано Селина, њива 4. Класе, површине 38,99 ари,кп бр 3930 КО Плана, место звано Селина, њива 4. Класе, површине 39,45 ари,кп бр 3842 КО Плана, место звано Селина, њива 5. Класе, површине 39,72 ара,кп бр 3894 КО Плана, место звано Селина, њива 4. Класе, површине 40,34 ара,кп бр 3926 КО Плана, место звано Селина, њива 4. Класе, површине 43,79 ари
  Процењена вредност предмета продаје: 772.094,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.466,17


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 16:03:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 23470
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ-25/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.116/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Стан број 37, уписане корисне површине 58м2, имерене површине 66м2 на мансарди ( поткровљу) зграде, спратности Пр+5 Пк, у ул.Гандијева 39 Б
  Процењена вредност предмета продаје: 8.849.385,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.194.569,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 15:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23469
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 542/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-202/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23468
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИВ-57/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-97/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: собни бицикл, доњи и горњи кухињски елементи, полоца, телевизор марке SAMSUNG
  Процењена вредност предмета продаје: 44.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.300,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 15:29:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23465
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-1002/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-780/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - ГАРАНТНИ ФОНД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: витрина, полице, стаклени сточић, тросед, двосед, фотеља, телевизор марке "SAMSUNG", сточић, уградни орман, ноћни сточић, телевизор марке "SAMSUNG", клима уређај MIDEA, компјутер, компјутерски сто, витрина, орман, висећа полица, телевизор марке SONY, доњи и горњи кухињски елемент, полица, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 246.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.000,00 динара


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2019-08-12 14:49:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 23464
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: И И-690/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Дабић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 37.056,66 - 960.552,91динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.938,09 - 1.372.218,44 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-12 14:45:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23463
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Бицикл полован, комада 2; 2. ПМВ марке ,,Peugeot“ тип ,,205“
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.000,00 динара/комад; 2) 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 700,00 динара/комад; 2) 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-12 14:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23462
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 566/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,Volkswagen“ тип ,,1200“
  Опис предмета продаје: полован, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 14:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23461
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ13/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ108/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: сандерс сх доо темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 3153, катастарска парцела број 3154, катастарска парцела број 3728, катастарска парцела број 3729
  Процењена вредност предмета продаје: 337.300,39-960.927,37
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-12 14:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23460
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.161-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЦА САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.542.706,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.479.894,20 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 12:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23459
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.730/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" из Зрењанина
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фотеља, монитор, мулти-уређај и PC
  Опис предмета продаје: кожна фотеља, беж боје; Монитор SAMSUNG, црне боје; штампач са скемером SAMSUNG – мултифункционални уређа, SLX-4521F, беле бојеи персонални рачунар, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 35.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 17.500,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 12:44:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23458
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-614/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-532/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор марке "VOX", полица, комода, горњи у доњи кухињски елементи, телевизор марке "SAMSUNG", плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 94.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.150,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-08-12 12:21:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23457
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 67/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Госпођинци, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: белорус
  Процењена вредност предмета продаје: од 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 135.000,00 динара  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 12:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 23456
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 162/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИША МИЈАЛКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИЗЕМНА ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 97м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.345.210,00
  Почетна цена предмета продаје: 941.647,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 11:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23455
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1175-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51cm Замрзивач “Obodin” 410l Ел. Шпорет “Končar” Кауч Фрижидер “ Gorenje”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51cm Замрзивач “Obodin” 410l Ел. Шпорет “Končar” Кауч Фрижидер “ Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 12:39:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23453
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии445/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.ИА152/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цане Стојковић, Липолист
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:37:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23452
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 ИИв. 5/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD (SURČIN)
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сејалица
  Опис предмета продаје: сејалица, црвено-зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 dinara


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-12 10:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23451
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОМОНТ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.812.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 906.300,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 09:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23450
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Иив614/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: La Fantana doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:41:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23449
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 255/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.110/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Кузмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: струг; калорифер; бушилица; апарат за заваривање; компресор и огревно дрво
  Опис предмета продаје: струг, плаве боје; радионички калорифер; угаона бушилица, плаве боје; гасни апарат за заваривање DAINEN VARSTROJ, жуте боје; компресор, плаве боје и огревно дрво, 5 кубика
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 190.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 95.000,00 динара - детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767