ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 14:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27610
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-685/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за комуналне делатности БАДЊЕВО Неготин, Неготин, ул. Добропољска бр. 1, МБ 07263775, ПИБ 100776933
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ел. шпорет, Фрижидер “Obodin”, Витрина са полицама
  Опис предмета продаје: Ел. шпорет, Фрижидер “Obodin”, Витрина са полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 8.000,00, 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 7.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-12 14:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27609
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Обилићева 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И Ив-70/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO HOME LINE" D.O.O., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-12 13:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27608
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-212/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО Таково осигурање Крагујевац-у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 13:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27607
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 И Ив 109/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 238/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тв марке Sony, пописна маркица АА 109077, старији тип, у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1.Тв марке Sony, пописна маркица АА 109077, старији тип, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 15:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27606
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3 И-2959/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1543/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видан Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 1.799.395,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 539.818,50 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 13:24:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Пантићева 107
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014521890
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 27605
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Др. Пантића 107
  Пословни број судског предмета: Ии-547/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.194/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: катастарске пацеле
  Процењена вредност предмета продаје: 2.099.688,16‬ динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.469.781,71 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 12:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27604
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ии 756/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 233/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Воћко Доњи Таванкут
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пописане на записнику од 30.01.2020. године
  Опис предмета продаје: фотокопир апарат, десктоп рачунар, радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност свих ствари износи 14.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су појединачне процене исказане у објављеном закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупна почетна цена за куповину свих ствари - 9.800,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су почетне цене за појединачне ствари исказане у објављеном закључку


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 12:18:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27603
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 ИИв-132/2019 од 14.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 36 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЛЕТИНА ДОО НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј, ул. Јосифа Маринковића бр. 176,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ,ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: мотокултиватор,шпартач,сејалица,елеватор...замрзивач,тв...
  Процењена вредност предмета продаје: 341.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 238.700,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 12:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27602
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 562/17 (О.3461/15)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља црвене боје, материјал штоф
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља црвене боје, материјал штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.172,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:44:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27601
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.261/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 843/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 142.115.483,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 71.057.741,50 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 11:08:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27600
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 Ии.бр.291/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 346/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Стојиљковић, Мрчковац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља, материјал кожа, беж боје 2. Телевизор марке Samsung, дијагонала
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља, материјал кожа, беж боје 2. Телевизор марке Samsung, дијагонала 150 цм у функцији 3. Собни сточић дрвени 4. Комплет музички стуб марке SONY са два звучника
  Процењена вредност предмета продаје: 43.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.900,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-12 10:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27599
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-239/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, Чачак,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 10:14:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 27598
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21ИИ-22/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр.749, КО Подгорац 1 , ливада 5. класе површине 20 а 68 м2 процењене вредности 17.017,00 динара 2. КП.бр. 791, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 22 а 42 м2 процењене вредности 18.499,00 динара 3. КП.бр. 793, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 25а 1 м2 процењене вредности 20.581,00 динара 4. КП.бр. 5155, КО Подгорац 1 , шума 5. класе површине 4 ха 59 а 09 м2 , лист непокретности 1645, РГЗ СКН Бољевац процењене вредности 770.436,00 динара 5. КП.бр. 6308/1, КО Подгорац 2 , пашњак 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.141,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 547.070,5


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 12:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27596
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-461/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-14 12:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27595
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-536/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-02-11 17:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 27594
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Максима Горког 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-32/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и две њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 3.584.694,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.792.347,00


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 15:42:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27591
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 660/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 2/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste bank ad
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште на катарстарској парцели бр. 3218 К.О Турија, потес Јарош, Њива 2. Класе укупне површине 3ха 44а 02 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.501.300,12 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.850.910,08 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-11 15:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27589
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 15:09:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27588
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-73/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ел. Шпорет “Кончар”, Веш машина “Wirpool, Клуб сто, ТВ “Vox”
  Опис предмета продаје: Ел. Шпорет “Кончар”, Веш машина “Wirpool, Клуб сто, ТВ “Vox”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 10.000,00, 4.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 2.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 15:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27587
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-806/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ “ Grunding”, TA пећ, Ел. Шпорет “Горење”
  Опис предмета продаје: ТВ “ Grunding”, TA пећ, Ел. Шпорет “Горење”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 10.000,00, 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 6.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767