ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:42:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21910
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: Ii140/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130IIA58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-БАНЕКС ДОО КОЦЕЉЕВА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 dinara


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 13:05:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21909
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 1/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "LG" раван екран, рачунар - монитор, тастатура, миш и звучници, веш машина "Gorenje", машина за сушење веша "Bosch"
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:57:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21908
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 93/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Морава ТП
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 72000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 36000 рсд


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 12:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21907
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-687/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владенка Јеремић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура од скаја, црне боје, Угаона комода, браон боје, Клима уређај, марке „VIVAX“, ТВ ком
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 338.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 236.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21906
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 89/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:45:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21905
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИВ 16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 12000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 6000 рсд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:42:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21904
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 365/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung“, полован, сиве боје, утврђене вредности 5.000,00 динара на дан 20.12.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 2.500,00 динара. 2. ТВ полица, половна, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 20.12.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.500,00 динара; 2) 500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21903
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 368/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,VOX“, полован, црне боје, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 7.000,00 динара. 2. ТВ комода, дрвена, половна, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.000,00 динара; 2) 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 21902
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-725/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Електропривреда Србије" Београд, Стари Град, ул. Царице Милицебр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21901
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“ reg. ozn. BG937-CX, полован, плаве боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 21.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21900
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, стакло- прохром, полован, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 7.000,00 динара. 2. Клима уређај марке ,,Gree“, половна беле боје, утврђене вредности 15.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 10.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:24:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21899
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 646/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај марке ,,Galanz”, половна, беле боје, комада 2, утврђене вредности 10.000,00 динара/комад на дан 11.04.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара/комад. 2. ПМВ марке ,,Volkswagen“ тип ,,Cady“, утврђене вредности 100.000,00 динара на дан 11.04.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 50.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:24:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21898
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-453/2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-476/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Toshiba Regza“ LCD 80 цм процењене вредности у износу од 10.000,00 динара 2. Угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Toshiba Regza“ LCD 80 цм процењене вредности у износу од 10.000,00 динара 2. Угаона гарнитура и фотеља браон боје, штоф процењене вредности у износу од 8.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-03 11:18:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21897
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а207/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Бицикл, полован, беле боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 15.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара. 2. Бицикл, полован, плаве боје, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 15.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.000,00 динара. 3. ТВ марке ,,Samsung“, полован, сиве боје, утврђене вредности 5.000,00 динара на дан 15.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара; 3) 5.000,00 динара; 4) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара; 2) 1.000,00 динара; 3) 2.500,00 динара; 4) 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21896
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии1165/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ324/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нациионална служба за запошљавање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 10:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21895
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-580/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-387/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно-трговинско друштво "Кронос" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица, старост око 10 година, једноосовинска исправана, 2.Плуг двобразни, марка IM
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица, старост око 10 година, једноосовинска исправана, 2.Плуг двобразни, марка IMT, старост око годину
  Процењена вредност предмета продаје: 46.980,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.886,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 10:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21894
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 226/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 5. класе, виноград 4. класе, викенд кућа...
  Процењена вредност предмета продаје: 2.948.702,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.064.091,75 дин.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 09:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21893
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Реповић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-28 08:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21892
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии791/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-06-02 16:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 21890
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1559/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1517/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1+1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Јакову и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3567826,01
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767