ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 26746
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Бечеј, Главна 7
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.23/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тијана Аћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: ТВ VIVAX црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 09:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26745
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 09,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 183/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: машине за штампање папирних кеса и кутија
  Процењена вредност предмета продаје: 769.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 384.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 10:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26725
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 549/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-892/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Жупац, Руђинци - Врњачка Бања
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 до 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 до 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 07:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 26705
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.593/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ АСУС-1ком,плакар у ходнику-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26697
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ивањица,Радаљево бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-34-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПОНИТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:11:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26694
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: уписане у ЛН бр. 1217 К.О. Ечка и ванкњижне непокретности извршног дужника на истој парцели
  Процењена вредност предмета продаје: 747.631,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 523.342,06 динара  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 14:59:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 26685
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: i.iv-262/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШПИК ИВЕРИЦА ДОО ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-12-30 14:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 26679
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСТОЈИЋ ДРАГАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.411.806,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.688.264,20 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-11 12:07:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 26676
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 9593/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 857/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператер дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и намештај
  Опис предмета продаје: два телевизора, машина за веш, ормар, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:50:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 26668
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-16690/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16918/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност описана у Закључку о продаји непокретности непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: 8.462.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 12:18:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 26657
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 17767/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1322/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Данка Станојевић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 16:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улцињска 13
  Е-маил адреса: izvrsiteljdankastanojevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0112131674
  ПИБ: 108297355
  Матични број: 63356204

  Број записа у бази: 26636
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Улцињска бр.13
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1169/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1-ИИ-9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станоје Јовановић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотор
  Опис предмета продаје: мотор пиагио беверли 200, рег.таблица БГ 18-736, број шасије ЗАПМ 282000033027
  Процењена вредност предмета продаје: 82.326,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.163,00 динара  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 26617
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ-266/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-144/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: 1. Теретно моторно возило марке “ZASTAVA FLORIDA 1.4”, број мотора 160A10001398713, број шасије VX1103A000051129, година производње 2003, снага 51.8 kw, запремина 1372 cm, регистарске ознаке ST046-RS
  Процењена вредност предмета продаје: 92.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.400,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 14:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 26596
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-912/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 376/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Метлакомерц Доо Винарце, Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 137.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-02-14 16:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 26587
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв 1369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Виноград
  Опис предмета продаје: Виноград 2.класе, површине 600 м2, кат.парцела 446, подброј 3, ЛН број 6950 КО Сремска Каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 513.626,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 14:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 26585
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-103/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-396/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.200,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-18 13:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 26583
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-307/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела 2367, објекти 1-8
  Опис предмета продаје: парцела 2367, објекти 1-8
  Процењена вредност предмета продаје: 52.294.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.147.400,00  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:19:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26540
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 447/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-02-24 13:38:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 26535
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-4495/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1838/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 26526
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.279/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.153/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вјетровић Будимир
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 идеалног дела непокретности-шума 1. класе
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 118.242,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.121,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767