ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 12:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23124
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда, површине 328м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:35:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23123
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 507/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ковачевић, Саша Кошанин, Горан Вуковић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:59:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 23122
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kragujevac, ul. Srete Mladenovica broj 1/1 , stan broj 2
  Пословни број судског предмета: I.Iv-1080/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv-86/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Sporet „GORENJE“ - kombinovani, Televizor marke „Schneider“ , Televizor marke „Adler“ , Ormar bele boje (tri dupla krila) , Kredenac iverica (boje drveta) ;
  Процењена вредност предмета продаје: 19.500,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 9.750,00 dinara


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-08-23 14:21:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 23120
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 474/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IN TIME EXSPRES DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ МИДЕА
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ 'МИДЕА'
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 РСД


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:34:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23118
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина, кауч, фотеља, мини електрични шпорет, микроталасна
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 09:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23117
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-62/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-67/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, електрични шпорет, замрзивач
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-25 08:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23116
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 52/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грујић Нада и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: парц.бр. 42/10 уписана у листу 1201 КО Пећинци
  Процењена вредност предмета продаје: 3.648.953,66
  Почетна цена предмета продаје: 2.554.267,56


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 15:57:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23113
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-787-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Услуга Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижиде
  Опис предмета продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижидер “Bira”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 4.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.600,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 15:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 23110
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БИЦИКЛ И БАШТЕНСКИ СТО СА СТОЛИЦАМА
  Опис предмета продаје: БИЦИКЛ МАРКЕ "ГНОСТ" ПЛАНИНАРКА, СИВО ПЛАВЕ БОЈЕ, БАШТЕНСКИ МЕТАЛНИ СТО, ПРОАВОУГАОНИ СА СТАКЛЕНОМ ПЛОЧОМ И ЧЕТИРИ МЕТАЛНЕ СТОЛИЦЕ СИВЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 14:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 23109
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.250/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДИРА ХАЏАГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: пословни простор-две просторије трговине, изграђене на кат. пар. 1231/2, број дела пар. 1, спрат приземље, евиденцијски број 2, површине 72 м2, лн 1437 КО Нова Варош
  Процењена вредност предмета продаје: 4.320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.024.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:21:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23107
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Иив бр. 419/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/3 на пољопривредном земљишту
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 14:34:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 23106
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.596/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО МАРКЕ ОПЕЛ ТИП КОРСА
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО МАРКЕ ОПЕЛ ТИП КОРСА 1.7Д
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 14:31:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23105
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 170/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 590.136,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 295.068,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23104
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 6. класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 17110 евра по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 8.555,00 евра по средњем курсу Нбс, на дан продаје


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 15:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23103
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИв-624/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MAT PROMET DOO ZA TRGOVINU, GORNJI MATEJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор, произвођач ALUP, тип HLS 25 2242, број клипа 2, стање полован;
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 14:30:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23102
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.1468/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.827/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATLANTIC BRANDS DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 138.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 69.000,00 din.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-24 13:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23101
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 49/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 145/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Стојановски
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Качареву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.005.394,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.503.775,80


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:08:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 23099
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ив 107/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - TOSHIBA LCD,модел 32PB1V1, процењена вредност 20.000,00 динара, - TV полица са
  Опис предмета продаје: - TOSHIBA LCD,модел 32PB1V1, процењена вредност 20.000,00 динара, - TV полица са стакленим деловима од оплемењене иверице, браон боје процењена вредност 15.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 4 столице,процењена вредност 14.000,00 динара, -BEKO веш машина, модел WTV 7531XD, процењена вредност 30.000,00 динара, -Електрични шпорет GORENJE, процењена вредност 15.000,00 динара, -Кауч на развлачење плаве боје, процењена вредност 5.000,00 ди
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 09:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 23098
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 404/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 404/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 12.000,00 динара, - Угаона гарнитура,
  Опис предмета продаје: - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 12.000,00 динара, - Угаона гарнитура, браон боје, димензија 200цм х 150цм, процењена вредност 15.000,00 динара, - ТВ полица FORMA IDEALE,процењена вредност 7.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 08:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 23097
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.и 4391/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 702/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"ШУМАДИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Обод замрзивач 310л, процењена вредност 20.000,00 динара, - Електрични шпорет марке СЛОБОД
  Опис предмета продаје: Обод замрзивач 310л, процењена вредност 20.000,00 динара, - Електрични шпорет марке СЛОБОДА, процењена вредност 14.000,00 динара, - Музичка линија марке ВИВА,процењена вредност 3.000,00 динара, - Ручна стега са радним столом, процењена вредност 12.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 dinara


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767