ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1770 активних, од укупно 23387 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:10:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24735
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vortex”, Кауч, Ел. Шпорет “Končar”, Фрижидер “ Bira”, Гардеробер, Орман двокр
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vortex”, Кауч, Ел. Шпорет “Končar”, Фрижидер “ Bira”, Гардеробер, Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 8.000,00, 7.000,00, 7.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 4,000,00, 3.500,00, 3.500,00, 2.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:07:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24734
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-542/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.171/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA ČAČAK, Чачак, ул. Кренов пролаз бб,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:06:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24733
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИ 312/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 86м2, на катастарској парцели 2015, број зграде 1, број етажа ПР 1,у улици Младена Стојановића 28, Бач - Помоћна зграда,површине 84м2, на катастарској парцели 2015, број зграде 2, број етажа ПР 1, у улици Младена Стојановића 28, Бач - Помоћна зграда,површине 34м2, на катастарској парцели 2015, број зграде 3, број етажа ПР 1,у улици Младена Стојановића 28, Бач
  Процењена вредност предмета продаје: 6.179.828,40
  Почетна цена предмета продаје: 4.325.879,88


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 16:29:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 24732
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.257-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија- Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.146.471,30
  Почетна цена предмета продаје: 802.529,70


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24731
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: ИИ-271/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-3979/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SMURFIT KAPPA AVALA ADA DOO BEOGRADD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: остале зграде- пословна зграда са локалом и канцеларијама за складиштење робе са утоварно истоварном рампом, бр.зграде 2, ПР+ПК-1, корисне површине 392 м2, грађевинске површине 312 м2, објекат има одобрење за употребу, на адреси 1. Интернационале, на кат.парцели бр.14539/5
  Процењена вредност предмета продаје: 7.291.187,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.291.187,60 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24730
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-404/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дане Арсеновић, Шабац, ул. Стојана Новаковић бр. 17
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канта з апрскање корова, леватор за сено и ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:27:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 24729
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-482/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центар за социјални рад општине Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 3 класе
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 951.685,35
  Почетна цена предмета продаје: 666.179,74


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 24728
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 63/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЛАТКО ЋИРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) МОТОР "ТОМОС", 2) ПЛУГ ДВОБРАЗНИ, 3) МОТОКУЛТИВАТОР 506 СА ФРЕЗОМ,
  Опис предмета продаје: 1) АПН4 ПЛАВЕ БОЈЕ, 2) ЛИВНИЦА ОСИЈЕК- ЦРВЕНЕ БОЈЕ, 3) СА ТОЧКОВИМА И ФРЕЗОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 20.000,00 динара, 2) 35.000,00 динара 3) 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 10.000,00 динара, 2) 17.500,00 динара 3) 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:11:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24727
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4Иив. бр. 159/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-232/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рефлекс доо Мајур
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 1459, к.п. 1460/2, к.п. 1460/3, к.п. 3156, к.п. 3158/1, к.п. 3158/2, к.п. 3158/3, к.п. 3158/4, к.п. 3159/3, к.п. 3159/4
  Процењена вредност предмета продаје: 2.227.749,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.559.424,52 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 24726
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-468/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР СТОЛАРИЈА ДЕКОР ТАФА, СТАНИША ЖИВАНОВИЋ ПР, ПЕТРОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, тв полица и комода
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Дејан Панић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Бокељска 5, 5. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: panic@izvrsitelji-bg.rs
  Контакт телефон: 0652757356
  ПИБ: 107587144
  Матични број: 20831502

  Број записа у бази: 24725
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бокељска 5/15, Врачар,11118 Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 61/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ (ПОМ) 127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда спратности По+ Пр+ Сп са земљиштем у Степојевцу
  Опис предмета продаје: - стамбена зграда спратности По+ Пр+ Сп, површине у основи 110м2, са земљиштем под зградом- објектом, земљиштем уз зграду- објекат и њивом 5. класе укупне површине 20а03м2, на кат парцели бр. 507/6 КО Степојевац, уписано у лист непокретности бр. 1317 Службе за катастар непокретности Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.639.979,79
  Почетна цена предмета продаје: 1.319.989,90


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 12:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24724
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 566/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,Volkswagen“ тип ,,1200“
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,Volkswagen“ тип ,,1200“, полован, беле боје, утврђене вредности 70.000,00 динара на дан 15.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 35.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 12:18:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24723
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 33/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNITEX-TRADE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке ,,Belarus“
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке ,,Belarus“ тип ,,MTZ 82“, полован, година производње 1996. регистарских ознака ,,RUMA 9289“, црвене боје, утврђене вредности 360.000,00 динара на дан 05.07.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 252.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 12:14:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24722
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRIMATCO DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 07:21:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24721
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 788/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 12:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24720
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 12:56:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24719
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИвк-634/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-634/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаце и паркинзи, Зрењанин,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: ХЈУНДАИ САНТА ФЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-21 09:20:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24717
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Футошка бр. 20, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОСОБАН СТАН
  Опис предмета продаје: 1. трособан стан, у улици Аугуста Цесарца, поткровље, површине 91 м2, број улаза 5, број стана 67, уписано у лист непокрентости 2721 К.О. НОВИ САД II, СКН НОВИ САД 1, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ 380/1, У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА МИЛАНА БОГДАНИЋА У ОБИМУ 1/1 УДЕЛА
  Процењена вредност предмета продаје: 12.452.671,55
  Почетна цена предмета продаје: 8.716.870,08
  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-09 11:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24716
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 1407-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 219-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младинска књига ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и машина за прање судова
  Опис предмета продаје: телевизор и машина за прање судова
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара, 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 16:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24715
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв 266/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 1.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767