ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-13 09:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22163
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Млин за кукуруз, полован, утврђене вредности 5.000,00 динара на дан 04.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 3.500,00 динара. 2. Колица, половна, утврђене вредности 500,00 динара на дан 04.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 350,00 динара. 3. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 04.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 700,00 динара. 4. Столица,
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 500,00 динара; 3) 1.000,00 динара; 4) 600,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 3.500,00 динара; 2) 350,00 динара; 3) 700,00 динара; 4) 420,00 динара/комад


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 09:00:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22162
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 206/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 206/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 08:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22161
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 298/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеза ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, грађевинске површине 332 м2, у ул. Светог Саве бр. 13, Мачванска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.485.830,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 07:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22160
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 368/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 368/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 06:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22159
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 57-18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 57-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр, Пољопривривредна апотека "Флора", П. Причиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 15:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22158
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-833/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-360/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 16:23:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22157
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-105/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vladan Ivic
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Круњач за кукуруз црвене боје, старости око 45 година, 2. Витрина величине 2,5м дужине и 2м висин
  Опис предмета продаје: 1. Круњач за кукуруз црвене боје, старости око 45 година, 2. Витрина величине 2,5м дужине и 2м висине,
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 11:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22156
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-296/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-247/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Линбрун
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 60.000,00 до 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 до 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22155
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: Ив-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Шунић ПР СТР пољопривредна апотека "Vitamix-klas"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретности
  Опис предмета продаје: 1.трактор 'беларус', тип МТЗ 82,1; година производње 2000; регистарска ознака ZR 13145; боја плава; носивост 8 тона
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности, односно 1.050.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 16:03:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22154
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-991/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-57618
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22153
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: И И-351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-381/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутномна покрајина Војводина
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. њива 3. класе, површине 7 а 41 м2, земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели број 905/2, потес Село, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1, 2. њива 6. класе, површине 31 а 43 м2, земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели број 933/2, потес Село, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 75.000,00 динара, 2. 316.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности односно 1. 52.500,00 динара, 2. 221.200,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22152
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-109/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.ib-238/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank Ad Beograd
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tv marke Sony, popsna markica AA 109077, stariji tip u ispravnom stanju
  Опис предмета продаје: Tv marke Sony, popsna markica AA 109077, stariji tip u ispravnom stanju
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22151
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10.ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом и земљиште уз зграду; Хладњача; Зграда пословних услуга; Гаража; Котларница; Си
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом и земљиште уз зграду; Хладњача; Зграда пословних услуга; Гаража; Котларница; Систем за прање возила; Систем за отпадне воде; Портирница; Хлорна станица; Депо за стоку; Погедати у прилогу закључак о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12.689.942,00дин; 58.320,00дин; 4.008.000,00дин; 1.660.000,00дин; 4.662.000,00дин; 1.070.000,00дин; 750.000,00дин; 378.000,00дин; 180.000,00дин; 9.680.000,оодин
  Почетна цена предмета продаје: 6.344.971,00дин; 29.160,00дин; 2.004.000,00дин; 830.000,00дин; 2.331.000,00дин; 535.000,00дин; 375.000,00дин; 189.000,00дин; 90.000,00дин; 4.840.000,00дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:39:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22150
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-947/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор ORION, CRT дијагонале 42 цм, Полица за телевизор, Гардеробер троделни са полицом за телевизор, Фотеља на развлачење, Шпорет на дрва - смедеревац;
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:03:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22149
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда са помоћним објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 4.549.287,80
  Почетна цена предмета продаје: 3.184,501,46


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:31:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22148
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZUBKI TRADE" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22147
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-169/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-356/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 135.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.640,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 16:13:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22146
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-236/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-190/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимотије Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 13:20:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 22145
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 469/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 13:16:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22144
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-826/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2010/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жаклина Бошковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: стана у Нишу у ул.Топличина број улаза 2, број посебног дела 38, површине 83,77м2 изграђеног на кп.бр.3054 КО Ниш-Бубањ, а према подацима из листа непокретности број 5127 КО Ниш Бубањ трособан стан број 38 корисне површине 84м2 на десетом спрату стамбено пословне зграде број 1 улаз број 2 у ул.Топличина у Нишу, постојеће на кп.бр.3054 КО Ниш-Бубањ
  Процењена вредност предмета продаје: 7.681.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767