ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 15:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23407
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 22834/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2418/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Шаша
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан површине 55,86 м2 у ванкњижној својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: стан површине 55,86 м2 у ванкњижној својини извршног дужника, у средишњем делу стамбеног објекта, изграђен на кат.парц. 4822 КО Борча,
  Процењена вредност предмета продаје: 4.713.584,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.299.508,80 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 23406
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 631/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.пом 24/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стаклени сто, ретро комода иверица, дрвени сто, комода са радним столом
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.500,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.200,00 динара, 2.100,00 динара, 1.050,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 23405
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 579/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.пом 94/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, плакар, микроталасна, телевизор, дрвена витрина, телевизор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 20.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 10.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23404
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 715/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Комоде, собна гарнитура, ТВ плазма, гоблен...
  Процењена вредност предмета продаје: 387.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 270.900,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:23:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23403
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 111/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРКОВИЋ БРАНКО из Земуна
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парцела бр. 1929 на којој је саграђена породична стамбена зграда, број зграде 1
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 1929 на којој је саграђена породична стамбена зграда, број зграде 1 (која зграда је у приватној својиини извршног дужника обим удела 1/3)
  Процењена вредност предмета продаје: 262300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 15:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 23402
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-67/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И,ив 11/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: D.O.O. ROLOSUN KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничког моторног возила марке RENAULT, типа MASTER, рег. ознаке KG172-IL година, производње 2004,
  Опис предмета продаје: путничког моторног возила марке RENAULT, типа MASTER, рег. ознаке KG172-IL година, производње 2004, снаге 88 кв, запремина 2464 цм3, број мотора G9UA650C179499, број шасије VF1FDCUL632192 65, прешао 461.212 км., регистрован до 02.11.2019.године.
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 13:11:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 23401
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 2203/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 49/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елизабет Михалов
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретнина
  Опис предмета продаје: златници и златне плочице
  Процењена вредност предмета продаје: 1.088.790,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 762.153,00 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 14:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23400
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.687/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "8. АВГУСТ", Српска Црња
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: метална љуљашка и сателитска антена
  Опис предмета продаје: метална љуљашка и сателитска антена
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 13:04:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23399
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 164/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 125/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 08:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23398
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 61/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 142/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР СМИЉАНИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 08:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23397
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И, 658/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 242/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТТП "ДИСКОНТНА ПРОДАЈА" ДОО ПОЖЕГА У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 18.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23396
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.686/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "8. АВГУСТ", Српска Црња
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 307 SW, број шасије VF33HRHSB83346261, број мотора PSARHS10DYPS4017992, запремине мотора 1992 ccm, снаге мотора 79 kW, година производње 2003, регистарских ознака ZR103-VU, сребро-металик боје
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 dinara


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:53:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23395
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.414/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: клима уређај беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:03:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23394
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1376/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-592/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Жикић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило - аутомобил
  Опис предмета продаје: "SUZUKI LIANA" 1.3 бензин + плин, рег.озн ZA396-TX, 2001. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 12:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23393
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1061-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “AEG” 72cm Замрзивач”GORENJE” 410 l Фрижидер” OBOD” Звучници “PIONIR”
  Опис предмета продаје: Телевизор “AEG” 72cm Замрзивач”GORENJE” 410 l Фрижидер” OBOD” Звучници “PIONIR”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 12:03:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 23392
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИвк-453/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-453/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 57,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВЕШ МАШИНА ,МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША,ТВ ЛЦД,КЛИМА
  Опис предмета продаје: 1. Веш машина ,,BEKO“ - процењена вредност 25.000,00 динара 2. Машина за сушење веша ,,FAVORIT“ - процењена вредност 25.000,00 динара 3. ТВ ЛЦД ,,SAMSUNG“ - процењена вредност 25.000,00 динара 4. Клима уређај ,,FUJI“ - процењена вредност 25.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 11:25:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23391
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ и веш машина
  Опис предмета продаје: ТВ VIVAX и веш машина ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 15.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 23390
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А264/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " Водовод и канализација" Алексинац
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23389
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 1 Иив-281/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "АГРО-ЈОРГА"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, катастарска парцела 2342/2, њива 3. класе, потес Торда, површине 60а 96м2, лист непокретности 862 К.О. Добрица.
  Процењена вредност предмета продаје: 749.808.00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 374.904,00 рсд


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 11:21:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 23388
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.148/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.229/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКОВИЋ КАТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР, КЛИМА УРЕЂАЈ, КОМОДА, ВЕШ МАШИНА, ВЕРТИКАЛНИ ЗАМРЗИВАЧ, ГАРДЕРБЕР СА ОГЛЕДАЛОМ
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ МАРКЕ "ВОКС", кЛИМА УРЕЂАЈ МАРКЕ "ВИВАКС", КОМОДА СА ЧЕТИРИ ФИОКЕ, ТАМНО БРАОН БОЈЕ, ВЕШ МАШИНА МАРКЕ "ГОРЕЊЕ" БЕЛЕ БОЈЕ, ГАРДЕРОБЕР СА ОГЛЕДАЛОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767