ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 28762
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: И.И. 229/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 640/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: њива, ливада, њива
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:34:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28761
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: Ив-65/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 165/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ МИЛОВАН ВУЈАДИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за тврдо балирање
  Опис предмета продаје: Преса за тврдо балирање
  Процењена вредност предмета продаје: 188.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 131.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28760
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-230/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 301/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Д. Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комода за телевизор са ормарићем, венге боје - 7.000,00 Клима уређај Krown - 23.500,00 Тросед и две фотеље браон боје од екокоже - 16.500,00 Телевизор Samsung, 83 цм дијагонале - 9.500,00 Дрвени сто са 6 столица браон боје - 12.800,00 Три дрвена стола (3х5.000,00)- 15.000,00 са 10 столица (10х1.750,00) - 17.500,00
  Процењена вредност предмета продаје: 101.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.260,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:29:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28759
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИ 2362/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1090/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28758
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-673/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Шљивић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фреза ИМТ 506, зелене боје Мешалица, наранџасте боје
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28757
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-587/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ УЗ И ИСПОД ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 623.495,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 436.446,50 ДИНАРА


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28756
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 1621/16
  Број предмета јавног извршитеља: 14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 149.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 104.300,00 динара  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28755
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: ии 6240-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1894-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 12:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28754
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 58/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.260,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28753
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 1900/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 600/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА И СКУТЕР
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:40:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 28752
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1203/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Оглашава се ДРУГА јавна продаја путем усменог и јавнoг надметања ствари пописаних у Записнику о попису и процени посл. бр. И.Ивк.1203/2014 од 22.09.2014. године и то: 1.КУХИЊА, 2. СТО СА 6 СТОЛИЦА, 3.ПЛАКАР, 4.ТВ, 71 ЦМ, БОЈА СИВА, 5.КРЕВЕТ, 2 комада, 6.СТОЛИЋ, 7.ВЕШ МАШИНА, 8.ЦИПЕЛАРНИК
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:35:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28751
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 1927/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.614/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 28750
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-927/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 БАЗЕН
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја базена
  Опис предмета продаје: Оглашава се јавна продаја путем усменог и јавнoг надметања ствари пописаних у Записнику о попису и процени посл. бр. И.Ивк.927/2015 од 27.09.2018 године и то: БАЗЕН монтажни бр. пленидбене маркице АА58597
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 28749
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 418/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 139/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 226.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.200,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:16:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 28748
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-936/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНК" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 возило
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког возила марке АУДИ тип 80
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ив A143/2016 од 31.01.2019године и то: 1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО маркe АUDI, тип: 80, год. производње: 1988, регистарских ознака NS209-FD бр. пленидбене маркице АА58615
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 28747
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Риђички
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја петролејски лампи, отварача за вино и других покретних ствари
  Опис предмета продаје: Оглашава се јавна продаја путем усменог надметања ствари пописаних Записником о попису и процени посл. бр. И.И-19/2017 од 15.11.2019 године
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 1.344.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 672.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:01:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28746
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.И. 649/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 741/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Пацић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лап топ Hp pavillion ze 4900, број маркице АА 109364 2. Штампач Hp color laser jet 2550 L, број м
  Опис предмета продаје: 1. Лап топ Hp pavillion ze 4900, број маркице АА 109364 2. Штампач Hp color laser jet 2550 L, број маркице АА 109365 3. Копир факс Hp office jet 4355, број маркице АА 109366
  Процењена вредност предмета продаје: 48.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.300,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 10:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28744
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-260-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-128-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 700, 00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 10:04:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 28743
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 138/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BOMIST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 969.608,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 678.725,60 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 09:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28742
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.109/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Драгомировић, Смедерево
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Моторно возило PEUGEOT 205 XRD GLD, дизел, регистарске ознаке PT014-ŠS, број шасије PUS7609040002
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило PEUGEOT 205 XRD GLD, дизел, регистарске ознаке PT014-ŠS, број шасије PUS76090400029, пописна маркица АА109441
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767