ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:35:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25149
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-62/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-85/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Пословна зграда са припадајућим објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 99.375.042,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.562.529,40 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 25146
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ47451/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1059/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 2, корисне површине 56м2, у високом приземљу, улаз 83, стамбене зграде број 1, изграђен на КП 1453/19
  Процењена вредност предмета продаје: 4.965.412,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.475.788,54 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 25145
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 2018/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Предмет договора између странака


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25144
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ294/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ285/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МУЈИЋ ЗАХИД И МУЈИЋ ГАЛИБ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТ.ПАРЦЕЛА БРОЈ 1781 И КАТ.ПАРЦЕЛА БРОЈ 1782
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 1781 и катастарска парцела 1782
  Процењена вредност предмета продаје: 4.600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 15:00:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25143
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 670/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 7.402.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.181.834,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25142
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ268/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач, машина за сушење веша, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:40:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 25141
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-24112/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3357/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Живић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Објекат осталих индустријских делатности – плава хала, површине 11022 м2, која се налази у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, на катастарској парцели бр. 1388, подброј 1, број објекта 1, уписан у лист непокретности бр.1516 К.О. - Ниш Црвени Крст
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25140
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 442/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Пурић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште ближе описано у закључку, уписано у Лист непокретности број 635 КО Дружетић
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:06:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 25139
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.131/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Aлександар Андрејић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у грађевинском потручју, пољопривредно земљиште, објекти
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 4.959.639,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: појединачни износи почетних цена непокретности су ближе одређени у закључку о јавној продаји за сваку појединачну непокретност


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:50:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25138
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ии 64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Трактор John Deer 8300, житни хедер Claas 708, Хедер кукурузни 6-70 FC
  Процењена вредност предмета продаје: од 765.376,30 динара до 2.950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:47:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 25137
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-929/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4024/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубивоје Пантовић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 509000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 356300 рсд


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:39:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25136
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ив.1770/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-493/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO "BANINI TRADE" Кикинда-у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25135
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 335/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 538/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о. Београд - ГФО Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 85.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.570,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:30:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25134
  Датум продаје: 2019-11-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.692/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:52:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25133
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 559/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЕ ШУШЕ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА 1/2 стамбеног простора 53,54 м2 КО Пожега
  Опис предмета продаје: 1/2 стамбеног простора на спрату стамбено-пословне зграде бр. 2, укупне површине 53,54 м2, на катастарској парцели број 214, који је уписан у лист непокретности 154 КО Пожега у ул. Војвде Мишића бр. 36.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.158.860,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.211.202,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25132
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 361/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „GMS AUTO GAVRILOVIC D.O.O." из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈЕ СЕ 0,4191% удела у „Drustvu za proizvodnju i usluge MPS TIM DOO" из Београда ПИБ: 100002233
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈЕ СЕ 0,4191% удела које извршни дужник има у „Drustvu za proizvodnju i usluge MPS TIM DOO" из Београда, Савског Венца, ул. Милована Миловановића бр. 1, матични број 07554800, ПИБ: 100002233.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.522.439,11
  Почетна цена предмета продаје: 2.113.463,47


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25131
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Хајдук Вељка бр. 083 у Младеновцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАНА МИЈАИЛОВИЋА, Велика Иванча, Младеновац
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретности пољопривредних машина и беле технике – 17 комада
  Опис предмета продаје: Р.б. Назив - Вредност 01. мешалица за бетон НП 2111 - 9.000,00 02. приколица (аутомобилска приколица) НП 2112 - 6.000,00 03. косилица црвене боје НП 2113 50.000,00 04. трактор рег. ознака ВG АСС 34 са приколицом НП 2114 - 400.000,00 05. плуг црвене боје НП 2115 - 20.000,00 06. тањирача НП 2116 - 20.000,00 07. бицикл - 2.000,00 08. телевизор " Daewo" са даљинским управљачем сиве боје НП2118 - 2.000,00
  Процењена вредност предмета продаје: 576.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 403.200,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:33:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25130
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 368/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. АНЂЕЛКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, чији је законски заступник мајка Ана Џалева, обоје из Републике Македоније, Скопље
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом и то стана 36м2 на Врачару у Београду
  Опис предмета продаје: стамбена јединице број 2, која се налази у приземљу,у стамбене зграде за колективно становање кућни број 16 ( катастарски број 1 ), изграђене у улици Голсвордијевој у Београду, општина Врачар, површине 36,00 м2, на катастарској парцели 685 КО Врачар, уписаног у лист непокретности бр. 2689 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 3.534.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.534.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:30:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25129
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-59-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung” Сто и две столице Орман Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung” Сто и две столице Орман Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:18:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25128
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Карло Зекић
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL COMBO” регистрске ознаке ZR 012 FŽ (нерегистрован), бр.плен.марк. АА001711
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767