ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22568
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-63/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 104/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MD - EX doo
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и опрема за кухињу
  Процењена вредност предмета продаје: 411000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 287700 рсд


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22567
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.603/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.133/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МС Новаковић доо Латвица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина Whirlpool, црт тв Samsung, дрвени ормар, десктоп рачунар + тфт монитор, црт тв Vox, фотељ
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22566
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 232/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 642/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рача промет доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: пољопривредни алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 162000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 113400 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22565
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-188/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-177/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELENOR BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, микроталасна, кауч, електрични шпорет, сто и две столице, музичка линија
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" 51cm, Микроталасна "Gorenje", Електрични шпорет "EI NIŠ", Музичка линија "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22564
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-965-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51cm Сто и 3 столице Орман Кауч Кухиња са елементима
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51cm Сто и 3 столице Орман Кауч Кухиња са елементима
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 13:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22563
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1123-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vortex” Кауч Ел. Шпорет “Končar” Фрижидер “ Bira” Гардеробер Орман двокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vortex” Кауч Ел. Шпорет “Končar” Фрижидер “ Bira” Гардеробер Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 5.600,00 4.900,00 4.900,00 2.800,00


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 13:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 22562
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: и-261/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 и.и.96/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Александар Милутиновић и мал. Кристина Милутиновић чији су законски заступници Горан Милутиновић и Даница Милутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Косачица плаве боје неисправна, Крупњач за жито, Вага механичка за мерење кабасте робе, Крава симентал бр.7355, 500 кг (стеона), Коњ расе босански брдски нематичен стар 13 година, 3 овце раса Сјеничка
  Процењена вредност предмета продаје: Косачица плаве боје неисправна- вредност 24.000,00 динара, Крупњач за жито- вредност 18.000,00 динара, Вага механичка за мерење кабасте робе- вредност 12.000,00 динара, Крава симентал бр.7355, 500 кг (стеона) - вредност 120.000,00 динара, Коњ расе босански брдски нематичен стар 13 година- вредност 1
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од вредности процењених ствари


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:59:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22561
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, катастарска парцела број 242/2, Лист непокретности број 546 КО Коцељева
  Процењена вредност предмета продаје: 542.283,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 379.598,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:58:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22560
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-17-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Beko” Веш машина “Miele” Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Beko” Веш машина “Miele” Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 7.000,00 2.800,00 3.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:53:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22559
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 442/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВКО ЗАРИЋ из Черевића, и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. 162/7 са објектом, КО Љуково
  Опис предмета продаје: кат.парц. 162/7 са објектом, КО Љуково
  Процењена вредност предмета продаје: 2.653.980,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.857.786,52 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:41:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22558
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Хорват
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.837.145,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.686.001,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:38:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22557
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-86/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, фрижидер, електрични шпорет, сто и четири столице, вертикални замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" 51cm, Фрижидер "Gorenje" 180L, Електрични шпорет "Sloboda", Вертикални замрзивач "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 3.500,00 динара, 4.000,00 динара, 2.500,00 динара, 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22556
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Ии-36/2019 од 27.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 102/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр 4622,л.н. бр. 9323 КО Бечеј Помоћна зграда број 2, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр. 4622, л.н. бр. 9323 КО Бечеј Процењене вредности 2.370.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:24:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 22555
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22554
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 24 И-1761/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Nt.237/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: резервоар и веш машина
  Опис предмета продаје: пластични армирани резервоар, 1 ком и веш-машина БЕКО, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 20.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 14.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22553
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 23/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 176.958,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.870,6 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22552
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-444/2017 од 21.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ вредност непокретности уписане у лист непокретности број 13112 КО Бечеј - породичне стамбене зграде на парцели број 7680 у улици Мајора Нађ Шандора број 42 у износу од 3.389.903,44 динара. На парцели постоје два помоћна објекта који нису предмет продаје.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.389.903,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:35:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22551
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр. 1003/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-695/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружене осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: стан број 45, површине 55м2, на 12 спрату, објекта 1 изграђеног на к.п. 6371 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.279.167,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.995.417,19 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:31:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22550
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 1112/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22549
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: иив 508/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 421/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој- Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар IBM и Philips монитор, 2. Рачунар Blueberry и Samsung монитор, 3. Sony XVC 700 видео миксе
  Опис предмета продаје: Рачунар IBM и Philips монитор, 2. Рачунар Blueberry и Samsung монитор, 3. Sony XVC 700 видео миксета са 2 канала, 4. Behringer Xenyx 1204 са 6 канала аудио миксета, 5. Speaka 2184D аудио видео са даљинским, 6. Denon tuner, 7. DVR дигитални 4 канала, 8. Штампач Epson RX 300
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.350,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767