ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:26:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23806
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИв-625/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" адо Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тракторска вадилица
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 23805
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.439/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВМБ ДОО АДРАНИ КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Туш када и туш кабине
  Опис предмета продаје: Туш када и туш кабине нове
  Процењена вредност предмета продаје: 33.400,00 дин до 105.380,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 16.700,00 дин до 52.690,00 дин


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 23804
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Дуплек стан број 351, површине 37 м2 у поткровљу, у ул. Душана Даниловића бр.16
  Процењена вредност предмета продаје: 3.537.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.475.900,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 23803
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 6/2018`
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан-дуплекс
  Опис предмета продаје: Дуплек стан број 351, површине 37 м2 у поткровљу, у ул. Душана Даниловића бр.16
  Процењена вредност предмета продаје: 3.537.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.475.900,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:43:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 23802
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.и 133/19
  Број предмета јавног извршитеља: и.и116/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOGELEASE SRBIJA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничког моторног возила марке RENAULT, типа MASTER, рег. ознаке KG172-IL година, производње 2004,
  Опис предмета продаје: путничког моторног возила марке RENAULT, типа MASTER, рег. ознаке KG172-IL година, производње 2004, снаге 88 кв, запремина 2464 цм3, број мотора G9UA650C179499, број шасије VF1FDCUL632192 65, прешао 461.212 км., регистрован до 02.11.2019.године.
  Процењена вредност предмета продаје: 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:33:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23801
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.-1083-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-687-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Марковић Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 50.000,00 до 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 35.000,00 до 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:24:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23800
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 236/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Халабрин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Падини
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.099.783,оо
  Почетна цена предмета продаје: 769.848,10


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:47:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23799
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-676/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Neo” 51”, Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Neo” 51”, Орман, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 2.800,00, 4.200,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:43:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23798
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Чачак,Булевар Танаска Рај
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:38:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23797
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Доње Црнуће бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-241/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:37:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23795
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Лучани,Котража бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-632/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душица Мечанин
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-27 19:34:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23794
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 429/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: „IMT“, тип „533“, регистарских ознака СО РАЧА 2122, нерегистрован, у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-27 19:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23793
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 7330/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1049/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство одбране - Војнограђевински центар Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: замрзивач, машина за веш, ормар, два телевизора, комода, трпезаријски сто и столице
  Процењена вредност предмета продаје: 41.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.260,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 17:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23792
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 1057/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халк банка
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: према закључку о про
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: према закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: према закључку о продаји


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 15:35:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23791
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-85/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: моторно возило Volkswagen tipa Golf GL 3, број шасије WVWZZZ1H"PB130567, маса 1140, запремина 1896 ццм, снага мотора 66, број мотора 1Y222578, година производње 1993, рег. ознака регистровано до 01.03.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.200,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 15:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23790
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-619/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1639/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 113.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.450,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23789
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И. Ив-108/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела од ½, у лист неп
  Опис предмета продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела од ½, у лист непокретности број 1966 К.О. Остојићев, а коју чине: - Парцела број 279, улица Маршала Тита, њива 1. класе, површине 7а 09м2, земљиште у грађевинском подручју, - Парцела број 280, улица Маршала Тита број 78, породична стамбена зграда (зграда број 1) и земљиште под зградом објектом површине 1а 37м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 82м2, њива 1. класе површине 1а 94м2, земљиште у грађевинском
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:54:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23788
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-829/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-252/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 127.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.040,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23787
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А93/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD "BLAUDUKTT", комода браон боје (са оштећењем), комода са 2 фиоке и 2 крила, радни сто са 2 фиоке, сточић-стаклени, веш машина BIRA WMA442 cbi.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 10.000,00, 3.000,00, 8.000,00.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 4.200,00, 2.800,00, 7.000,00, 2.100,00, 5.600,00.  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23786
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.2968/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 945/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од.27.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 27.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 27.08.2019. године


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767