ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1076 активних, од укупно 26015 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-02-27 14:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 27972
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а186/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бициклови
  Опис предмета продаје: 1. Бицикл, полован, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 10.10.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара 2. Бицикл, полован, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 10.10.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.400,00 динара; 2) 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:33:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27971
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-11/2019 од 14.01.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 6 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "АМС Осигурање" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЗИЛА
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,КАМИОН КИПЕР
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27968
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-776/2019 од 16.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 125 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алија Хаџајлић, Рума, ул. ЈНА бр. 216,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ОПЕЛ АСТРА
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27967
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-817/2019 од 29.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 129 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бачић, 23000 ЗРЕЊАНИН, ул. Карађорђев трг бр. 27,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: КЛИМА,ВЕШ МАШИНА,РЕГАЛ,АПАРАТ ЗА ВОДУ,УГАОНА
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27966
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-209/2018 од 02.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 54 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тошковић Горан, Зрењанин, ул. Б.В.Влаховића бр. 34/7,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 405
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЖИВОТИЊЕ
  Опис предмета продаје: ОВЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.430.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.215.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27965
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 242/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 275/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Ристић, Пожаревац,Данило Ристић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комода материјал дрво, величина 1м x 1м 2. Шанк материјал дрво 3. Тросед, двосед и фотеља у компл
  Опис предмета продаје: 1. Комода материјал дрво, величина 1м x 1м 2. Шанк материјал дрво 3. Тросед, двосед и фотеља у комплету, беж боја, материјал штоф 4. Брачни кревет, материјал дрво, величина 2м x 2м 5. Ормар, материјал дрво, величина 2м x 1,5м 6. Ормар, материјал дрво, величина 2м x 1,5м 7. Трпезаријски сто, овални, величина 2м x1м динара 8. Седам столица трпезаријских, материјал дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 151.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.520,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 27964
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину ИИв-11/2018 од 11.01.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 6 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Mercator-S" doo Novi Sad, Нови Сад, ул. Temerinski put бр. 50,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
  Процењена вредност предмета продаје: 678.647,00
  Почетна цена предмета продаје: 475.052,90


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 12:56:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 27963
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-2050/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии-34/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NLB SRBIJA" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти пољопривреде-СИЛОС И МЛИН; Земљиште
  Опис предмета продаје: Објекти пољопривреде-СИЛОС И МЛИН; Земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 3.193.839,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.235.687,30


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 12:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27962
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-133/2019
  Број предмета јавног извршитеља: иив-271/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ел.шпорет, фрижидер, кауч, орман
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: погледати закључак
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 12:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27961
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1042/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пописане на записнику од 14.02.2020. године
  Опис предмета продаје: дрвени сточић, телевизор, гарнитура, машина за шивење, ормани, баштенска гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност свих ствари износи 52.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су појединачне процене исказане у објављеном закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупна почетна цена за куповину свих ствари - 36.400,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су почетне цене за појединачне ствари исказане у објављеном закључку  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 11:55:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27960
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-469/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет “ALPHA”, TV “SAMSUNG”, Регал са полицама
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “ALPHA”, TV “SAMSUNG”, Регал са полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 6.000,00, 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 4.200,00, 8.400,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-27 10:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27959
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: Р1-10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелица Багур
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са окућницом у Рашки
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 796.157,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 796.157,40 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-27 10:23:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27958
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И-339/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-318/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ливаде и шуме
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 09:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27957
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 361/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 391/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђукановић Ана
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3. класе
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, потес Содол, површине 1ха 34а 46м2-пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.826.780,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 08:53:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27955
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ив. 10/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Rolo-Signal BB" DOO, Бајина Башта
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Три путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: Три путничка моторна возила ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 580.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 08:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 27954
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 5Ии бр. 657/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 745/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste Bank ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 10501/4 и објекат под редним бројем 1 и к.п. 10501/5 и објекат под редним бројем 1, све уписано у лн 3698 КО Бадовинци
  Процењена вредност предмета продаје: 2.401.561,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.681.093,15 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-26 20:26:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27953
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИВ 209/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛЕНА ТАРАБИЋ ПР ТР ЕНТЕРИЈЕР БАЈИНА БАШТА, ХАЈДУК ВЕЉКА 1
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: 1) Теретно возило марке "VOLKSWAGEN" тип "Transporter", модел Т4, регистарских ознака LO 091-FE.
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-26 19:09:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27952
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ 284/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д. НОВИ САД У СТЕЧАЈУ, НОВИ САД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 18
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
  Опис предмета продаје: 1. Веш машина, 2. Телевизор, 3. двокрилни орман, 4. Гарнитура за седење, 5. Клуб сто, 6. Висећи кухињски елементи, 7. Сто за телевизор, 8. Тепих
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 12.000,00, 2. 12.000,00, 3. 10.000,00, 4. 10.000,00, 5. 2.000,00, 6. 10.000,00, 7. 2.000,00, 8. 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 6.000,00, 2. 6.000,00, 3. 5.000,00, 4. 5.000,00, 5. 1.000,00, 6. 5.000,00, 7. 1.000,00, 8. 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 16:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 27951
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.Ив-278/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-1/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЕНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 51 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: аутомобил, трактор, кухиња, ТВ, двоседи, троседи, угаоне гарнитуре, приколица, кукуруз, сејачица, пумпа за воду, тракторска приколица и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.548.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.083.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 16:17:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27950
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Иив.32/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 219/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Agro laki-Logistika"DOO, Tabanovac
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Круњач за кукуруз, старост око 30 година 2. Тракторска прскалица произвођач MORAVA, серијски број
  Опис предмета продаје: 1. Круњач за кукуруз, старост око 30 година 2. Тракторска прскалица произвођач MORAVA, серијски број 823, плаве боје 3. Тракторски скупљач за сено, црвене боје, марке INEX LIFAM 4. Тракторски шпартач, црвене боје, произвођач IMT 5. Компресор исправан, марке VILIGER 6. Апарат за варење исправан, жуте боје, произвођач VARPOL 7. Круњач за кукуруз, црвене боје, произвођач POLJOSTROJ 8. Апарат за варење, беле боје, произвођач Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 126.720,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.360,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767