ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 22318
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-304/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДМД Лимитед д.о.о., Инђија, ул. Пинц бб, МБ 20087048, ПИБ 104146517
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке Фуего; Седећа гарнитура Микеланђело коју чини тросед, три фотеље и клуб сто
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Фуего; Седећа гарнитура Микеланђело коју чини тросед, три фотеље и клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 12:44:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22316
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: II31 И-4736/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1432/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Русомир Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 426.860,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 256.116,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 12:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22315
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-737/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-310/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈА ШУМЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, електрични шпорет, апарат за кафу, кухиња са висећим делом, сто и шест столица, кауч, сп
  Опис предмета продаје: Веш машина "Bosh", Електрични шпорет "Gorenje", Апарат за кафу "De lonchi Nespreso", Спаваћа соба "Medijapan"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 15.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 150.000,00 динара, 7.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.200,00 динара, 10.500,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 105.000,00 динара, 4.900,00 динара, 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 12:12:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 22314
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-348/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „VOX“, дијагонала 32 инча, црне боје, ТВ полица, крем-црне боје, Фрижидер за пиће, Т
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.900,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 11:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22313
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Milena Markovic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Млин за кукуруз црвене боје без ознаке, 2. Мешалица за бетон са електро мотором, процењене вредн
  Опис предмета продаје: 1. Млин за кукуруз црвене боје без ознаке, 2. Мешалица за бетон са електро мотором, процењене вредности у износу од 11.780,00 динара 3. Моторна тестера Oleo Mac, 4. Моторна тестера WOMAX, 5. Стојећа фиксна бушилица марке Mister Tool, 6. Tv марке Waltham, старије производње, процењене вредности у износу 5.900,00 динара 7. Циклон-растуривач ђубрива, зелене боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 94.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.912,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-19 10:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22312
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће ,,Сечањ"
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 10:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22311
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: Ии-127/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Џелајлија
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке: ALFA ROMEO, рег. ознаке: PA 109-MA, тип: 156 1.9 JTD, број шасије: Z
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке: ALFA ROMEO, рег. ознаке: PA 109-MA, тип: 156 1.9 JTD, број шасије: ZAR93200001341471
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00рсд
  Почетна цена предмета продаје: 74.200,00рсд


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 10:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 22310
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ии385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОМИР СЕЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр 1, земљиште уз зграду и под зградом, њива 2 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 6.564.059,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.594.841,30


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 22309
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: иив397/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама
  Процењена вредност предмета продаје: 612.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 306.425,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22308
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "МЛАДОСТ" ГОРЊА ЈАЈИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и три столице, вертикални замрзивач, фотеља на развлачење, кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор "Fuego" 51cm, Вертикални замрзивач "Sneil"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 2.100,00 динара, 5.600,00 динара, 2.100,00 динара, 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 22307
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 556/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 556/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - - Тросед на развлачење еко кожа, процењена вредност 20.000,00 динара, - ТВ витр
  Опис предмета продаје: - Тросед на развлачење еко кожа, процењена вредност 20.000,00 динара, - ТВ витрина FORMA IDEALE, процењена вредност 10.000,00 динара, - TV 21 инча SAMSUNG, процењена вредност 7.000,00 динара, - Собни регал, димензија 40цм х 40цм х 200цм, процењена вредност 8.000,00 динара, -Дрвена витрина, димензија 160цм х 50цм х 180цм,процењена вредност 14.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 61.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.750,00динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:11:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22306
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 401/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 239/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО,СЕТ ОД 6 СТОЛИЦА, МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ,ЗИДНО ОГЛЕДАЛО, СТОНЕ ПОЛИЦЕ, МИНИ ЛИНИЈА ЛГ, ТЕ
  Опис предмета продаје: ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО,СЕТ ОД 6 СТОЛИЦА, МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ,ЗИДНО ОГЛЕДАЛО, СТОНЕ ПОЛИЦЕ, МИНИ ЛИНИЈА ЛГ, ТЕПИХ, КУХИЊА ЕЛЕМЕНТИ ВИСЕЋИ И ПОДНИ, ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ,БРАЧНИ КРЕВЕТ,ТВ ФИЛИПС, ДВОСЕД, КОМОДА, СТО,, ПОЛИЦЕ, ТВ ВОКС,СЕТ РЕГАЛ ЗА ТВ
  Процењена вредност предмета продаје: 30000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 21000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 10:22:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22305
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И. 760/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранисав Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два вола
  Опис предмета продаје: Два вола, оба старости 4 године
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност 363.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:07:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22304
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-3/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Raiffeisen banka" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, регал, кауч, сто и две столице, замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox" 51cm, Замрзивач "Beko" 410L
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.900,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 08:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22303
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив. 94/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 220/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај сет гарнитура, дрвени сто са стакленом плочом, та пећ, даљински телефон са базом, дрвени ор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 08:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22302
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 56/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Марковић ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 46
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мермерне и гранитне плоче
  Процењена вредност предмета продаје: 1674065,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 837032,50 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 08:43:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 22300
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: време-предмет договора између странака
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИВ 106/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС"ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: УДЕО 3/12 КУЋЕ И ЗЕМЉИШТА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 74м2, земљиште под зградом 26м2 и земљиште уз зграду 146м2
  Процењена вредност предмета продаје: 686.065,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 15:39:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22299
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-17197/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А921/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 2. класе, површине 3032m2, на парцели бр. 1503, КО БАЛАЈНАЦ, врста земљишта- пољопривредно земљиште, уписане у ЛН 1241, у приватној својини, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 181.920,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 127.344,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 15:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22298
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И-3918/2008
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А639/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: воћњак 6. класе, површине 20 а 42 m2, на парцели бр. 4048, потес МИЛИЋЕВО СТРАЊЕ, уписане у ЛН 591, КО КРАСТАВЧЕ, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 40.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.504,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22297
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-111-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” Кауч Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” Кауч Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 2.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767