ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 14:06:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27700
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Беришићи
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: голф 2
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динар


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27699
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-801/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Gorenje”, Мобилни телефон “SONY”, Мобилни телефон “SAMSUNG”, Радио “BENOH”, Музи
  Опис предмета продаје: Веш машина “Gorenje”, Мобилни телефон “SONY”, Мобилни телефон “SAMSUNG”, Радио “BENOH”, Музичка линија HARMAN, Камера JVC, Телевизор TOSHIBA, DVD са звучницима
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 6.000,00 , 10.000,00, 8.000,00, 20.000,00, 10.000,00, 12.000,00, 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 3.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 10.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 7.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:42:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27698
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1439-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51 Кауч Сто и две столице Орман Шпорет на плин
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51 Кауч Сто и две столице Орман Шпорет на плин
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:30:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27696
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “Samsung”, Микроталасна пећ “Weg”, ТА пећ, Клуб сто
  Опис предмета продаје: TV “Samsung”, Микроталасна пећ “Weg”, ТА пећ, Клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 6.000,00, 8.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 4.200,00, 5.600,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27695
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-576/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Candy”, Грејалица “Rowenta”, TV “Grunding” 43”, Собна бицикла “Lotto”
  Опис предмета продаје: Веш машина “Candy”, Грејалица “Rowenta”, TV “Grunding” 43”, Собна бицикла “Lotto”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 10.000,00, 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 7.000,00, 8.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:25:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27694
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ “Beko”, Фритеза, TV “Belson”, Апарат за кафу, Електрични роштиљ
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ “Beko”, Фритеза, TV “Belson”, Апарат за кафу, Електрични роштиљ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 4.900,00, 5.600,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 13:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27693
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 221/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 499/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревозничка радња А.Т.П. Стевановић Милан Стевановић ПР Костолац, Костолац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VIVAX, пописна маркица АА109361 2. Телевизор марке PANASONIC, дијагонала 90 цм у функцији 3. Двосед и једна фотеља црне боје, материјал еко кожа 4. Тракторска приколица једноосовинка 5. Aпарат за покер, марке SHARK, четири комада 6. Два двоседа, материјал штоф, браон боје 7. Фотеља, материјал штоф, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 162.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 114.030,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 11:32:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27692
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 978/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 12/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, кп 9410, лист непокретности 7355 КО Лозница, у државини извршних дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 774.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 542.458,00 динара  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 12:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27691
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 2203/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 717/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 9.757.056,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.829.939,69 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 12:45:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27690
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1445-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51 Кауч Орман Регал Замрзивач “OBODIN” 410
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51 Кауч Орман Регал Замрзивач “OBODIN” 410
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 5.000,00 1.500,00 4.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 12:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27689
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 362/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-298/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 14.02.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 14.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.817.436,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.272.205,20 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 11:53:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 27688
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији ИИ-307/2019 од 06.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-796/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Младеновић, Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плочасти измењивач топлоте ИМТ-Љубљана, Дизел агрегат 180 kva - Раде Кончар, Кухињски сто 700x1000,
  Опис предмета продаје: Плочасти измењивач топлоте ИМТ-Љубљана, Дизел агрегат 180 kva - Раде Кончар, Кухињски сто 700x1000, Кухињски сто 700x1800, Кухињски сто 800x1400 (10x59.348,00), Кухињски сто 800x1200, Кухињски сто 800x1500, Кухињски сто 800x2200, Кухињски сто 800x1600
  Процењена вредност предмета продаје: 166.878,00; 346.684,00; 41.132,00; 66.986,00; 593.480,00; 51.121,00; 63.461,00; 113.994,00; 68.162,00
  Почетна цена предмета продаје: 116.814,60 , 242.678,80 , 28.792,40 ,46.890,20 , 415.436,00 ,35.784,70 ,44.422,70 , 79.795,80 , 47.713,40


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 11:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27687
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1261-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51 Кауч Замрзивач “Beko”310 Веш машина “EIDA” Електрични шпорет “DELIGRAD” Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51 Кауч Замрзивач “Beko”310 Веш машина “EIDA” Електрични шпорет “DELIGRAD” Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 11:43:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27686
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1073/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-384/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo sa ograničenom odgovornošću Fair play 019 Negotin
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 11:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 27685
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 192/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 170/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Драгумило
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко возило 2. Колска вага
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило Ренаулт, тип Лагуна, 1870 цм3, 2002 годиште, сива боја 2. 60-тонска колска вага
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 250.000,00 динара 2. 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 175.000,00 динара 2. 1.050.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 10:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27684
  Датум продаје: 2020-04-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1715/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ ФОКС-1 ком, трпезаријска витрина-1 ком,Замрзивач LTH-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 10:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27683
  Датум продаје: 2020-04-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1351/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv -1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27681
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 433/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталаци
  Опис предмета продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталацију), четири комада
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.080,00


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:40:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 27680
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-2233/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДАНЕ ЖИГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: репетитор; дрвена комода са стакленим вратима; веш машина "win"; комплет кухиња са судопером; веш машина "gorenje"; фрижидер; дрвена комода
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00; 20.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 3.000,00; 10.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00; 10.000,00; 2.500,00; 2.500,00; 1.500,00; 5.000,00; 1.500,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 10:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27679
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 140/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 707/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеремић Славо
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 43.837,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767