ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:43:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23552
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:50
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-168/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-168/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Првуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:40:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23551
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:40
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-170/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-169/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срећко Крчаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23550
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-168/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-170/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милинко Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 122.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:34:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23549
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:10
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-175/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-174/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Тошић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 90 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:32:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23548
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-171/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срећко Пејчиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 106 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 13:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 23547
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљанљ Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: ИИв 218/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за пословне услуге MERCATOR - S DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: полице/рафови
  Опис предмета продаје: дрвене полице/рафови
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:28:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23546
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-216/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-205/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Којовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 75 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 375.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 262.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23545
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:50
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-177/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влашковић Слађан
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 54 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 189.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23544
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: На адреси седишта Jавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-178/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 108 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23543
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-10176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1263/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катарина Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 216.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.450,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23542
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ248/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.315/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Грдеробер, двокрилни, браон боје, непозната година производње CRT Телевизор, марке “VEG” 30 cm, неисправан, непозната година производње Бојлер, “Termorad”, 40 литара, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 500.00 динара 7,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,500.00 днара 250.00 динара 3,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23541
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИв.204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT SAMSUNG, сиве боје, непознате године производње Електрични шпорет ELEGANT 911 DELIGRAD, браон боје, непознате године производње Веш машина BEKO, беле боје непознате године производње Рачунар са монитором марке (LG- FLATRON) црне боје, непознате године производње Телевизор SAMSUNG, црне боје, непознате године производње Ормар, браон боје, непознате године производње TA пећ, ELIN 3.0, браон-крем боје, непознате године производње Усисивач PARKSIDE, 1300w, жуто-црне боје, непознате го
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 8,000.00 динара 10,000.00 динара 14,000.00 динара 18,000.00 динара 12,000.00 динара 13,500.00 динара 4,000.00 динара 7,000.00 динара 1,500.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 динара 4,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 9,000.00 динара 6,000.00 динара 6,500.00 динара 2,000.00 динара 3,500.00 динара 750.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:43:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23540
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ1336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ952/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, електрични шпорет, фрижидер, веш машина, ормар,
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 14:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 23539
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.ив 541/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: оpportunity bank
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виноград
  Опис предмета продаје: Виноград 3 класе 7646мкв са засадом воћа на парцели
  Процењена вредност предмета продаје: 1125204.47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 562602,23 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 13:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23538
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 201/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 201/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-15 13:16:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23537
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-308/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-83/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATOR S DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-12 15:56:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23536
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-210/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара,5.000,00 динара, 15.000,00 динара,5.000,00 динара,6.000,00 динара,4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:15:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23535
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив-93-2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив-1-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе одређено у Закључку
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 319.107,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 23534
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Кондина бр.26/4
  Пословни број судског предмета: 3 И.Ив 8251/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 289/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕКО ПЛАСТИКС ДОО СМЕДЕРЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за штампање и компјутер
  Опис предмета продаје: Машина за штампање и компјутер
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:23:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 23533
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Змај Јовина 15/4, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-167/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: струг потисје, штанц преса
  Опис предмета продаје: дезаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 200.000,00 дин. до 300.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 100.000,00 дин. до 150.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767