ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28491
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-196/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-281/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара до 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 09:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28490
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Крчединац предузетник, СТР на велико и мало "Weifert", Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима са спољном и унутрашњом јединицом марке Elin lux у функцији 2. Расхлада витрина величине 2м
  Опис предмета продаје: 1. Клима са спољном и унутрашњом јединицом марке Elin lux у функцији 2. Расхлада витрина величине 2м дужине, марке ОБОД у функцији 3. Вага марке CAS computing scale, максимално 15 кг мери
  Процењена вредност предмета продаје: 30.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.350,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-12 09:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28489
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 86//2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ КЕВИЉ ДИВОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 171.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 09:12:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28488
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 587/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 324/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.185.200,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 829.640,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:56:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28487
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 178/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Спасојев
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.486.800,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:51:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28486
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 164/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 55000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 38500 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28484
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И. 45/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Привредни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG, старији тип у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG, старији тип у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.130,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28483
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 13.30 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иив 53/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 53/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Лоренчић" доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:45:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28482
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 100/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 94/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЗС СТОЧНА ХРАНА ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: помоћна зграда - економски објекат
  Опис предмета продаје: помоћна зграда - економски објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 705.101,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 493.570,98 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:06:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28480
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и а79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мотор марке ”АПН“; 2. Скутер марке „МОНДИАЛ“; 3. Метална колица; 4. Млин за кукуруз
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:00:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28479
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Mazda“ тип ,,Primacy“
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Mazda“ тип ,,Primacy“, половно, плаве боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-12 07:52:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28478
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 94/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР Нови Сад" а.д.о. Нови Сад, (Филијала Рума)
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Приколица, двоосовинска
  Опис предмета продаје: 1. Приколица, двоосовинска, носивости 3 тоне, плаве боје, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-12 07:49:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28477
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 (девет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари (сто, столице, бела техника, бицикл, клима уређај, косачица за траву, баштенска гарн
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 15:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28475
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 331/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 331/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска тањирача, старије производње
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска тањирача, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.040,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 15:37:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28474
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: IIVK-241-2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIVK-241-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Водовод
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 15:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 28473
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 473/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 392/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Шујић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.путнички аутомобил "VOLKSWAGEN" модел "BORA 1.9 TDI"
  Опис предмета продаје: 1693цм3, снага мотора 74kw, дизел, 2003.годиште, нерегистрован, неиспитано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 15:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 28472
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 218/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 190/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН МИТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Путнички аутомобил "DAEWOO" модел "EVANDA"
  Опис предмета продаје: 1998цм3, снага мотора 96kw, бензин, гас, 2003.годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 15:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 28471
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 1114/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1007/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав Осигурање" АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) Казан за топљење масти, 2) месарска машина - кожураљка
  Опис предмета продаје: 1) електрични 18kw неиспитано стање, 2) машина за скидање меса од сланине
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 100.000,00 динара, 2) 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 70.000,00 динара, 2) 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28469
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-531/2019 од 28.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 240/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДМ ДЕБТ МАНАГМЕНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекти
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 356 КО Меленци: Број парцеле 2373 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 10а39м2 Број парцеле 2373 брзг 2,3, помоћне зграде брзг 4 породична стамбена зграда и брзг 5 зграда пословних услуга продавница прехрамбрених производа власништво извршног дужника, у износу од 10.466.400,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.466.400,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-11 14:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28468
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-218/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-49/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Гемовић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворобраздни плуг
  Опис предмета продаје: четворобраздни плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767