ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24904
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 958/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга АГРОНОМ ДЕСПОТОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 12:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 24903
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 139/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два звучника марке ДАП и Акваријум
  Опис предмета продаје: Два звучника марке ДАП и Акваријум
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 и 2.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 и 1.400,00 рсд


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 12:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 24902
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милована Ђиновића у улици Газместанска бр.4/3
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 974/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОМИР ТОДОСИЈЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу од 139.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 11:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24901
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ив-135/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив-119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности - воћњак
  Опис предмета продаје: 2/3 идеалног дела воћњака 5.класе, потес Гај, ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 151.410,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.987,112 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-17 11:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 24900
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 294/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил и техника
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило „OPEL KADET“, регистарских ознака KG 175-ML, број шасије WOL000036G2561370, телевизор, замрзивач, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 10:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24899
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-904/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Степанић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-17 10:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24898
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-82/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" Крагујевац - у ликвидацији, Крагујевац,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 10:14:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 24897
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 1387/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 710/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LILLY DROGERIE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДЕЛОВИ
  Опис предмета продаје: делови за хеликоптер прављени у ДМБ-у
  Процењена вредност предмета продаје: 61.179,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.825,85 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-17 10:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 24896
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 828/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Балирка
  Опис предмета продаје: марка "WELGER"
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-17 08:53:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24895
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-432/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-155-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Организациони део "Београд", Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 08:33:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24894
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.474/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.548/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.674.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.171.800,00 дин.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24893
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 278/16
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.65/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бугар Јован
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кетаи фрезер
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120,000,00  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 16:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24892
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Мршинци бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-48/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Јелена Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 16:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Земунска 22/32, Нови Београд
  Е-маил адреса: vuckovic@ijv.rs
  Контакт телефон: 0114280293
  ПИБ: 108181613
  Матични број: 63273864

  Број записа у бази: 24891
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Б хотел, ул. Земунска бр. 24, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-170/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 814/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН ДОО ЧЕНЕЈ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела, зграда пословних услуга-управна зграда, трафо станица, помоћна зграда-фарма за тов пилића и
  Опис предмета продаје: Парцела бр. 1785/3, зграда пословних услуга-управна зграда, трафо станица, помоћна зграда-фарма за тов пилића и гаража све изграђене на парцели бр. 1785/3, а што је све уписано у ЛН бр 728 К.О. Уровци
  Процењена вредност предмета продаје: 10.484.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.338.940,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:54:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24890
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Sneige”, Кауч, Сто и 3 столице, Орман, Телевизор “Philips”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Sneige”, Кауч, Сто и 3 столице, Орман, Телевизор “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 4.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 3.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:53:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24889
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.104/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.42/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:49:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 24888
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 77/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 62/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијомира Јевтић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредних парцела
  Процењена вредност предмета продаје: 862.636,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 603.845,20 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24887
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: Ии.424/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.119/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24886
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор LCD "BLAUDUKTT", комода браон боје (са оштећењем), комода са две фиоке и два крила, радни сто са две фиоке, стаклени сточић, веш машина "BIRA" WM442 cbi
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 7.000,00 динара, 2.100,00 динара, 5.600,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24885
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И И-8371/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-694/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 679.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 407.520,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767