ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-11 12:12:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 19345
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-764/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-96/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Славковић, Нови Бечеј
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 260.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 19336
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 98
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарати за игре на срећу
  Опис предмета продаје: Продаје се 97 апарата за игре на срећу и један рулет "Megastar 08".
  Процењена вредност предмета продаје: 6.523.138,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:16:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 19333
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 191/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарати за игре на срећу
  Опис предмета продаје: Продаје се 10 апарата за игре на срећу..
  Процењена вредност предмета продаје: 389.829,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 10:42:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 19320
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии. 319/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 119/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете генерале банка Србија ад Београд и Република Србија, Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда у Бајмоку
  Опис предмета продаје: предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.909.490,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-02-11 10:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 19283
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.395/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.54/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа
  Опис предмета продаје: Викенд кућа, број зграде 1, површине у основи 73м2, укупне нето површине 106,00м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.118.247,00
  Почетна цена предмета продаје: 635.474,10


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 08:00:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 19279
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.243/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.188/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Erste Bank" AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: LED TV Smart Samsung 32LEJ4580
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-02-08 11:25:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 19247
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-502/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLADEN BLAGOJEVIĆ PR APOTEKA M PHARM 018 NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD TV марке Samsung 32”; Sony playstation 3 – неисправан; Звучник LIFE L8998, 90W, 8 Ohm; Грамофон марке JVC; Веш машина BEKO EV 5600 Y+
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00; 6.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00; 4.200,00; 2.100,00; 2.800,00; 11.900,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-03-11 14:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 19239
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-737/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP mobile доо Београд, Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 19210
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 267/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
  Опис предмета продаје: 1. ТВ ХАНЕСТАЕТИЦ, 2. ТВ КОМОДА, 3. ЗАМРЖИВАЧ ОБОД 200Л, 4. ВЕШ МАШИНА ЕИДА, 5. КОМПЈУТЕР ПЕНТИЈУМ 3
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 19197
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-291/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕНКО МИЛОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 13:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 19193
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.296/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 12:49:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 19147
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-6475/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2349/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Соња Бајић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 25 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 21.06.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 21.06.2019. године до 16:00 часова. Непокретност детаљније описана у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 19045
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.823/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА" Нови Сад, Сентандрејски пут бр.3, Нови Сад
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: замрзивач дводелни "Samsung"; стаклена витрина; микроталасна "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:54:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 19012
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: П-708/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови - Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Ford Galaxy", црвене боје, година производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 105.300,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 18997
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 900/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 249/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 09:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 18970
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.313/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 08:33:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 18967
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.314/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 15:18:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 18964
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.568/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 10:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 18940
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Челиковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:32:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 18928
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-14788/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3828/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити у року од 23 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 26.06.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 26.06.2019. године до 16:00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана 01.07.2019. године са почетком у 13:00 часова у канцеларији Јавног извршитеља у Нишу, Синђелићев трг 1/3, сутерен.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.618.914,30
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767