ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1923 активних, од укупно 27630 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:29:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28069
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-24640/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3639/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Васиљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-06-03 14:36:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28056
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 280/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, монитор, трпезаријски сто браон боје, трпезаријске столице, гарнитура-тросед, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-06-25 16:29:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28050
  Датум продаје: 2020-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: I39.IIv.370/19
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.619/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 din.  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-07-08 15:20:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28043
  Датум продаје: 2020-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ГЖИ-3604/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ОПРМ 1/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Живадиновић, Славољуб Живадиновић
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 13:31:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 28038
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 4-II 1897/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 800/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВОР ДОО ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПОКРЕТНА СТВАР
  Процењена вредност предмета продаје: 98.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-06-05 15:14:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28036
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 907/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град)
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: ормар светло браон боје, комода светло браон боје, столица за компјутер, машина за прање веша
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-06-04 15:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28028
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 757/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 855/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о (Стари град) Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични ауто за децу
  Опис предмета продаје: електрични ауто за децу наранџасте боје (клацкалица)
  Процењена вредност предмета продаје: 500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 250 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28017
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 587/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град), Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-06-12 08:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28005
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 934/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор LG, машина за прање судова "Elektrolux", угаона гарнитура браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28003
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5071/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЈАВОРНИК" ДОО, Суботица, ул. ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА бр. 123, МБ 08480087, ПИБ 100961109
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: од 13.643.916,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.550.741,75 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 15:06:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27996
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 222/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 943.368,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.684,40 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-25 13:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27984
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 474/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO EXPORT-IMPORT STANDARD DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 10:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27982
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.903/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар-1ком, тв самсунг-1ком, сточић-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-30 09:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27978
  Датум продаје: 2020-07-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-924/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2897/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Милошевић, Бојан Милошевић, Данијела Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-26 13:07:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27974
  Датум продаје: 2020-07-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 31/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 19/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 11:31:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 27963
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-2050/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии-34/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NLB SRBIJA" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти пољопривреде-СИЛОС И МЛИН; Земљиште
  Опис предмета продаје: Објекти пољопривреде-СИЛОС И МЛИН; Земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 3.193.839,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.235.687,30


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-06-29 12:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27961
  Датум продаје: 2020-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Рузвелтова бр. 55
  Пословни број судског предмета: ИИ 1042/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пописане на записнику од 14.02.2020. године
  Опис предмета продаје: дрвени сточић, телевизор, гарнитура, машина за шивење, ормани, баштенска гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност свих ствари износи 52.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су појединачне процене исказане у објављеном закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупна почетна цена за куповину свих ствари - 36.400,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су почетне цене за појединачне ствари исказане у објављеном закључку  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-24 15:12:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27959
  Датум продаје: 2020-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: Р1-10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелица Багур
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 796.157,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 398.078,70 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 09:05:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27948
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-929/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 331/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIS DISTRIBUTION D.O.O. VRANJE
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 27934
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 4И ИВ-137/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767