ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 13:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 20005
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-171/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Телевизор „Panasonic“ , Телевизор „Sony“ , Телевизор „Philips“ , Машина за прање судова „Gorenje“ (у неисправном стању) , Замрзивач- беле боје, Капацитета 1000 L
  Процењена вредност предмета продаје: 19.250,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:43:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 19987
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ4498/18
  Број предмета јавног извршитеља: II-1176/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:48:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 19976
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив. 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еуростан ММР" доо Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, музичка линија, дрвена комода, та пећ, дрвени двокрилни ормар
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 19968
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-549/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Бангин, Меленци
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у лист непокретности број 4479 К.О. Меленци, парцеле број 9054, потес Пескара, њива 3. класе, површине 11а 15м2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 72.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00 динара  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 15:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 19955
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.И-361/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-238/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива четврте и пете класе
  Опис предмета продаје: потес Везирово брдо, њива 5.класе, површине 65 ари - 328.299,00 динара потес Шума, њива 4.класе, површине 60 ари - 303.045,25 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 631.344,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.672,13 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 08:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 19948
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1770/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаја породичне зграде, грађевинског земљишта,пољопривредног земљишта
  Процењена вредност предмета продаје: 3.971.880,00; 313.998,00; 655.200,00; 1.296.800,00; 104,300,00; 119.280,00;
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 08:04:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 19947
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-46/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 79/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: угоститељска зграда, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 352.000,00; 206.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 08:54:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 19943
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-235/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Holliday D.O.O.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 11:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 19923
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 937/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 637/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 09:20:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 19915
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв 18/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Прекрупач, машина за прераду шљива, ТВ "Vivax"...
  Процењена вредност предмета продаје: 202.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:55:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 19896
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ии 808/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 358/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранка Иванковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву - Војловици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.892.815,18
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 19888
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 807/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 666/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "ФРИГО БРАЋА МИТРОВИЋ", Слађана Митровић ПР, Пилица
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило, теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке MERCEDES BENZ, регистарске ознаке UE 087-SS; 2: теретно моторно возило, марке MERCEDES BENZ 1620, регистарске ознаке UE 104-UT
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-07-10 16:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 19883
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И. 435/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 959/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Полицијски синдикат Србије - Синдикална организација Јагодина и Синдикална организација "Јухор-Експорт" а.д. Јагодина
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште и шумско земљиште, све ближе одређено у закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 13.160,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 15:15:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 19837
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 295/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОСЛАВ СТОЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 19826
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив 998/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 573/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 504.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:47:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 19819
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 199 I.I. 513/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности - парцела
  Опис предмета продаје: ливаде, њиве, шуме све уписане у лист непокретности 185 КО Кушићи
  Процењена вредност предмета продаје: 1.867.468,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 13:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 19812
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6ИИ-1078/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удео непокретности извршног дужника у обиму 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.006.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.003.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 19803
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Mitsubishi" модел "Lancer", година производње 1990.
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 дин.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:06:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 19773
  Датум продаје: 2019-07-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив-407/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 10:02:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 19720
  Датум продаје: 2019-12-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив-1776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура (еко кожа-штоф) Сто за ручавање са 6 столица Полица за тв са стакленим делом Телевизор плазма (TOŠIBA) Регал браон-беле боје Телевизор (SAMSUNG) стари Фотеља штоф беж боје Веш машина (GORENJE) WA 60085 Дрвена комода са фиокама Клима уређај (MITSUBIŠI) Уметничка слика већа Мермерни сто Гарнитура двосед, две фотеље Уметничка слика-мања Регали беле боје са полицом за ТВ Регал беле боје Кухиња са висећим елементима Огледалао Мали дрвени стo Мала комода браон-црне боје регал-ципелар
  Процењена вредност предмета продаје: 221.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767