ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 08:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22908
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 821/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3602018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Поњавић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: БМВ 320Д, модел Е46, дизел
  Процењена вредност предмета продаје: 317.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:10:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22906
  Датум продаје: 2019-10-12
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: И.ив 295/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. 284/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 552.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 276.150,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:33:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22894
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" д.о.о., Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 20.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22886
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И. И-103/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:50:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22876
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4И И-82/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 10:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22875
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-221/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Вино Жупа - Александровац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Tevion" 51cm, Фрижидер "Gorenje", Замрзивач "Gorenje", Телевизор "VEG"
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 12:42:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22866
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 474/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 398/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ И РАДЕ МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 114 КО ДРАЖИНОВИЋИ, 268 КО КАЛЕНИЋИ И 90 КО КАЛЕНИЋИ И НЕ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: НАВЕДЕНА У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ НЕПОКРЕТНОСТ
  Почетна цена предмета продаје: 50% ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 09:00:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22845
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 91/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Медан
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.120,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22828
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 679/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERAL BANKA AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 16:25:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22827
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив-261/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-152/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 5.250,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 10:57:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22817
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив 955/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Копаоник АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непокретности непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непокретности непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: 2.466.597,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:13:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22814
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.266/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG LCD-1ком, плакар гардеробер-2ком, регал-1ком, микроталасна MIDEA-1ком, веш машина INDESIT MDE-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 10:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22807
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 14:47:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22794
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 431/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1872/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило Застава Лада Рива 150 и Теретно моторно возило ФАП 1921
  Процењена вредност предмета продаје: 605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 12:11:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22765
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив-58-17
  Број предмета јавног извршитеља: иив-87-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Beko”, Телевизор “Philips” 51cm, Сто и четири столице, Овца 40кг, Свиња 60кг, Трактор “U
  Опис предмета продаје: Веш машина “Beko” Телевизор “Philips” 51cm Сто и четири столице Овца 40кг Свиња 60кг Трактор “Univerzal 445” Електрични шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 280.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 22764
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 48/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја теретног возила
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-19 08:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22760
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2060/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИНКА АНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплекс објекта са земљиштем и базеном
  Опис предмета продаје: Комплекс објекта са земљиштем и базеном
  Процењена вредност предмета продаје: 12.912.772,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.456.386,10 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 07:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22748
  Датум продаје: 2019-11-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А447/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, Озучење, Машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00; 12.000,00; 20.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 07:54:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22747
  Датум продаје: 2019-11-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке VIVAX, 40”, црне боје, непозната године производње CRT телевизор марке- ELIN, црне боје, непозната година производње Веш машина марке- BOSH WFL247V, беле боје непозната година производње Електрични шпорет марке- SLOBODA, беле боје, непозната година производње Две витрине, браон-беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 20,000.00 динара 3,000.00 динара 18,000.00 динара 7,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:53:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22740
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-651/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење Осигуравача Србије - Гарантни Фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 28.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.250,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767