ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 16:09:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 22467
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 11861/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 234/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИКОЛА ЧАНАК
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: фиат маренго 2002 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 16:01:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22466
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.ivk-228/2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk-228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Топлификација Пожаревац,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Panasonic телевизор, дијагонала 80 cm, LCD, новије производње 2.Музички стуб марке Sony са звучни
  Опис предмета продаје: 1.Panasonic телевизор, дијагонала 80 cm, LCD, новије производње 2.Музички стуб марке Sony са звучницима
  Процењена вредност предмета продаје: 8.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.810,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:39:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 22465
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 977/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1617/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "Анђелковић Ал" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 45.961.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 15:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22464
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Петровић Милисава 49/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-16 08:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22463
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 1357/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Бркић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан број 17, површине 54 м2, на 4.спрату, у ул. Корнелија Станковића бр. 41, број улаза 41, број зграде 9
  Процењена вредност предмета продаје: 7.250.503,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.075.352,10 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 15:28:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 22462
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 ии 831/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 311/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KVARTIR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: станови, гараже
  Опис предмета продаје: Посебни део бр. 1 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 244,06 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац • Посебни део бр. 2 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 243,13 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац • Посебни део бр. 1.4 у стамбеној згради за колективно ста
  Процењена вредност предмета продаје: Посебни део бр. 1 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 244,06 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац -442.500,00 евра • Посебни део бр. 2 у стамбеној згради за колективно становање-
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 15:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22461
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 38/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 68/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СТ ПРЕВОЗ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 39 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.429.275,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.700.492,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22460
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:44:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22459
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-54/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 131 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22458
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 103/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Бицикл, полован, црне боје, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 28.11.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара. 2. Аутоприколица, половна, утврђене вредности 24.000,00 динара на дан 28.11.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 16.800,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.400,00 динара; 2) 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22457
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Grundig“, полован, сиве боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 06.02.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00 динара. 2. ТВ марке ,,Samsung“, полован, сиве боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 06.02.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00 динара. 3. Прилочица, половна, зелене боје, утврђене вредности 20.000,00 динара на дан 06.02.2019. године, а почетне цене која чини 70% од у
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара; 3) 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.100,00 динара; 2) 2.100,00 динара; 3) 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22456
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Vivax“, полован, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 19.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара. 2. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 19.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара. 3. Столица, половна, комада 6, утврђене вредности 800,00 динара/комад на дан 19.04.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 560,00
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара; 3) 800,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.400,00 динара; 2) 1.400,00 динара; 3) 560,00 динара/комад


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22455
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 14:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 119/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вукеновић ПР СЗТР "ВУКЕНОВИЋ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комби возило марке ,,Mercedes Benz“ тип ,,313 CDI“
  Опис предмета продаје: 1. Комби возило марке ,,Mercedes Benz“ тип ,,313 CDI“, полован, година производње 2002., регистарских ознака RU022-KP, број шасије:WDB9036631R404899, утврђене вредности 590.000,00 динара на дан 17.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 413.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:22:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 22454
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-602/18; Иивк-601/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал црне боје са стакленим делом,Канцеларијски сто из два дела црне боје,Фотеља канцеларијска црне
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 70.700.00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22453
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И 99/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистибуција " доо Београд - Огранак "Електродистрибуција Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:28:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22452
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И.И 367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Петровић, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 дин


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 11:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 22451
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-961/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.386/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Перуничић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари веш машина, кухињски елементи, ципелар и гардеробер, ципелар
  Опис предмета продаје: Веш машина ОБОДИН 2015, кухињски елементи Матис иверица стакло- бела боја 2018г, ципелар и гардеробер натур боја Матис 2018. г, Ципелар Матис иверица беж-бела боја 2018.
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина ОБОДИН 2015-10.000,00 динара, кухињски елементи Матис иверица стакло- бела боја 2018г - 35.000,00 динара, ципелар и гардеробер натур боја Матис 2018. г - 15.000,00 динара, Ципелар Матис иверица беж-бела боја 2018. - 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од вредности процењених ствари


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 11:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22450
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 10:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22449
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 4303/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2432/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор - локал 19 m2 и пословни простор - локал 20 m2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.993.427,27 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.795.399,09 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 10:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22448
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 породичне стамбене зграде укупне површине 121 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.259.988,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.281.991,60 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767