ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 15:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28652
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Десктоп рачунар са „Самсунг“ монитором, 2. Лаптоп „Асус“
  Опис предмета продаје: 1. Десктоп рачунар са „Самсунг“ монитором, 2. Лаптоп „Асус“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 6.000,00 динара, 2) 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 4.200,00 динара, 2) 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 14:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28651
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: И (Ив). 52/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 9/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУМБРАВА, ВРШАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор VIVAX, 2. Рачунар са тастатуром, монитором и кућиштем, 3. Веш машина БЕКО, 4. Звучници
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор VIVAX, 2. Рачунар са тастатуром, монитором и кућиштем, 3. Веш машина БЕКО, 4. Звучници ИНТЕКС са кућиштем, 5. Клима ЕСИГМО, 6. Систем камера БЕЛИНЕА
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 8.000,00 динара, 2) 9.000,00 динара, 3) 7.000,00 динара, 4) 3.000,00 динара, 5) 6.000,00 динара, 6) 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.6.000,00 динара, 2) 6.300,00 динара, 3) 4.900,00 динара, 4) 2.100,00 динара, 5) 4.200,00 динара, 6) 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 14:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28650
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: : ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНО ДРУШТВО ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простор и локал
  Процењена вредност предмета продаје: 15.535.890,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.875.123,00 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 14:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28649
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 336/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонала 80 цм, исправан
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонала 80 цм, исправан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.980,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.490,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 14:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28648
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 458/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.337/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DEBT MANAGMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, потес Виногради, површине 1ха 07а 79м2,пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.351.966,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 13:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28647
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-1974/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-528/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: клима уређај "VOX", веш машина "Gorenje" WA 583 беле боје, горњи део кухиње браон боје, доњи део кухиње браон боје, компјутерски сто црне боје, дрвени округли сто браон боје, клима уређај "VOX"
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 15.05.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 15.05.2020. године


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 13:35:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28646
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ив 1448/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Привредни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 ц
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 цм у функцији 3. Телевизор марке Philips старији тип
  Процењена вредност предмета продаје: 16.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.300,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-15 13:10:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28645
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у месту Штаваљ код Сјенице
  Пословни број судског предмета: И.Ив 269/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШПЕДИЦИЈА ТЕХНОБЕЛА ДОО УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 28642
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "MEDION" 43", веш машина "PRIVILEG" (неисправна), стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:33:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28640
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 43-18/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Петровац на Млави, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG у исправном стању, дијагонала 100 цм, LCD новије производње
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG у исправном стању, дијагонала 100 цм, LCD новије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.810,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28639
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 875/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 13984 КО Бачко Петрово Село
  Процењена вредност предмета продаје: 2.107.679,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.475.375,30 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28638
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 743/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Сушара за пластику, алат за пластику - малтер фангле, апарат за израду расадних саксија
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 93.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28636
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 766/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 194/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светолик Купрежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шумско и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Продају се две парцеле под шумом и једна пољопривредна парцела у Великој Крсни.
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна утврђена вредност 650.623,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 11:42:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28635
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "Elin" и регал из више делова
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 дин.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 11:41:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28634
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 11853/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt Management doo Beograd-Savski venac
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду и пољопривредне парцеле у Лештанима
  Опис предмета продаје: Продаје се трособан стан бр. 3 (евиденцијски број 3), утврђене меродавне површине 79 м2, који се налази ма другом спрату породичне стамбене зграде, која се налази у Београду, на оптини Звездара, на адреси у Улици Војводе Бране бр. 6 и 4 пољопривредне парцеле у Лештанима.
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност 31.730.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 11:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28633
  Датум продаје: 2020-05-15
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 1781/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 51.20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MARCIPAN DOO OSEČINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Магацини - складишта
  Опис предмета продаје: Продају се два магацина - складишта површине 487 м2 и 186 м2 који се налазе у Београду, на општини Палилула, на адреси улица Панчевачки пут.
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност 1.423.990,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71% од утврђене


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 10:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28632
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 10:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28631
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.183/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 256/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Михајловић, Турија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Катастарске парцеле,бр. 1639/1, њива 2. класе Рудина, површине 12,67 ари, процењене вредности 316.
  Опис предмета продаје: - Катастарске парцеле,бр. 1639/1, њива 2. класе Рудина, површине 12,67 ари, процењене вредности 316.750,00 динара - Катастарске парцеле бр. 1639/6, виноград 3. класе Рудина површине 3,71 ари, процењене вредности 74.200,00 динара уписане у лист непокретности 501 КО Каона на име извршног дужникаИсајло Павловић, Каона, ЈМБГ 2009951752910 врста права-својина, облик својине-приватна, обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 390.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 273.665,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 10:22:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28630
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Иив.213/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 422/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк" А.Д. Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор SAMSUNG, старије производње, у функцији 2. Телевизор KROWN, старије производње, у функц
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор SAMSUNG, старије производње, у функцији 2. Телевизор KROWN, старије производње, у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 09:53:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28629
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-970/2019 од 26.11.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 652/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кредит Агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2781 КО Меленци Број парцеле 9527 потес Пескара њива 2 класе површине 4а54м2 у износу од 32.000,00 динара Број парцеле 9528 потес Пескара виноград 2 класе површине 10а61м2 у износу од 75.000,00 динара Број парцеле 9529 потес Пескара њива 2 класе површине 16а40м2 у износу од 115.000,00 динара Приватна својина Макса Оџин, Меленци, ул. 3. октобра 25, ЈМБГ 2111962850026 обим удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767