ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:07:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25051
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 548/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 251/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коџо Весна
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 куће у улици Вељка Петровића 35, Инђија
  Опис предмета продаје: 1/2 куће у улици Вељка Петровића 35, Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.038,30
  Почетна цена предмета продаје: 1.551,926,81


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25050
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 309/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STIHL doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5. класе површине 1ха 15а 09м2, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, њива 2. класе, стамбено пословни објекат, земљиште под зградон-објектом, њива 2. класе, зграда за коју није позната намена
  Процењена вредност предмета продаје: од 458.070,14 динара до 3.713.560,20 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25049
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 92/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АГРО ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 5. класе површине 24а 15м2, њива 5. класе површине 1ха 72а 42м2 и њива 4. класе површине 2ха 29 а 38м2 ,
  Процењена вредност предмета продаје: од 279.420,65 динара до 3.249.765,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:35:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25048
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ии 163/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.179.726,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 589.863,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25047
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 3/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан-ДУПЛЕКС 3+ПК, површине 92 м2, на треће спрату стамбене зграде за колективно становање
  Процењена вредност предмета продаје: 4.344.608,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:26:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25046
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИВ 10/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 431/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Веш машина марке горење и замрзивач марке горење
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25045
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: 2Ии.5793/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1621/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр. 1584/1, број зграде 1, улица Ужичка број 3, површине 50 м2, објекат има одобрење за градњу, за објекат није издата употребна дозвола, земљиште под зградом и другим објектом површине 50м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 93м2, укупне површине 1,43 ара, земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 1.861.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 930.800,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 09:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 25044
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 3529/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 315/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUTB DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 2 и 3 класе
  Опис предмета продаје: њиве 2 и 3 класе КО 2187 КО ЛАЈКОВАЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 12.401.485,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.200.742,91 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-24 08:38:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25043
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ЕД 1412631338
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, клима, слике.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-24 08:09:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25042
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.1137/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.1137/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач-сандучар, Плински решо Слобода, Фрижидер-Ободин, TV LG E 51; Кухињски елементи са судоперо
  Опис предмета продаје: Замрзивач-сандучар, Плински решо Слобода, Фрижидер-Ободин, TV LG E 51; Кухињски елементи са судопером; Фрижидер, Компјутер Pent IV са пратећом опремом, Телевизор "Vortex"
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач-сандучар-5.000,00 динара, Плински решо Слобода-2.500,00 динара, Фрижидер-Ободин-4.500,00 динара, TV LG E 51-5.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-8.000,00 динара; Фрижидер-6.000,00 динара, Компјутер Pent IV са пратећом опремом-10.000,00 динара, Телевизор "Vortex"-6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач-сандучар-1.500,00 динара, Плински решо Слобода-750,00 динара, Фрижидер-Ободин-1.350,00динара, TV LG E 51-1.500,00 динара; Кухињски елементи са судопером-2.400,00 динара; Фрижидер-1.800,00 динара, Компјутер Pent IV са пратећом опремом-3.000,00 динара, Телевизор "Vortex"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 08:03:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25041
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-787-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Услуга Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижиде
  Опис предмета продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижидер “Bira”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 16:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25040
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, на адреси улица Томе Живановића бр.39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: ИИ-415/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-358/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IMO PROPERTY INVESTMENTS AD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 59 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 47.520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.264,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-23 15:09:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25036
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 76/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 76-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Ша
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Шампион; Кухињски елементи (5+4) са судопером, Фрижидер; Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-5.000,00 динара; Регал спаваће собе-8.000,00 динара; Две фотеље-5.000,00 динара; Стаклени сто-4.000,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-6.000,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-9.000,00 динара; Фрижидер-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-3.000,00 динара; Регал спаваће собе-4.800,00 динара; Две фотеље-3.000,00 динара; Стаклени сто-2.400,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-3.600,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-5.400,00 динара; Фрижидер-2.400,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 14:41:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25035
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NEBOJŠA AVLIJAŠ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 252.749.964,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176.924.975,15 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-23 14:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 25034
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 469/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 253/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GRANEXPORT" ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 379.228,00
  Почетна цена предмета продаје: 265.459,60


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 14:28:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 25033
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.131/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.105/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Дејан из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: глодалица за обраду дрвета и циклон за избацивање пиљевине
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.411.059,60 динара и 129.347,13 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:26:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25032
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-6071/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1684/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 23.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 246.981,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.886,7 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 25031
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-164/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-68/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пунилица прашкастог материјала
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 284.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 199.237,50 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25030
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 113/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt management доо Београд - Савски венац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Три парцеле са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 14.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 10.150,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 10:24:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 25028
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 734/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 74/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Њива друге класе 11478 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 937.434,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 937.434,40 динара


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767