ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 09:53:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27863
  Датум продаје: 2020-04-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.ИВ.94/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.70/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШИТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Тракторска фреза пипалица "М"-1 ком, ручни трусач "VILIGER"-1 ком, подривач ручне израде-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:12:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27862
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет “ALPHA”, TV “Samsung”
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “ALPHA”, TV “Samsung”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27861
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-ИИВК 158/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал собни, ТВ “Vivax”, Орман са полицама, Плуг двобразни
  Опис предмета продаје: Регал собни, ТВ “Vivax”, Орман са полицама, Плуг двобразни
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 8.000,00, 10.000,00, 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 4.000,00, 5.000,00, 10.000,00


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 27860
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Чолак Антина бр.40/12, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-85/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АDDIKO BANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непкретност
  Опис предмета продаје: ближе одређен закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 1.606.850,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности сваке парцеле појединачно


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 10:59:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27859
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Крчединац предузетник, СТР на велико и мало "Weifert", Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима са спољном и унутрашњом јединицом марке Elin lux у функцији 2. Расхлада витрина величине 2м
  Опис предмета продаје: 1. Клима са спољном и унутрашњом јединицом марке Elin lux у функцији 2. Расхлада витрина величине 2м дужине, марке ОБОД у функцији 3. Вага марке CAS computing scale, максимално 15 кг мери
  Процењена вредност предмета продаје: 30.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.350,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 10:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27857
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 719/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-540/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славомирка Станковић, Љубица Сикимић, Милан Божовић и Милош Божовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 24.02.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 24.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 6.483.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.538.688,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 09:41:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27856
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-648-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Sony” Микроталасна “Gorenje” Телевизор “Vox” Веш машина “Gorenje
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Sony” Микроталасна “Gorenje” Телевизор “Vox” Веш машина “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 3.500,00 1.400,00 1.400,00 2.800,00 6.300,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 09:15:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27855
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-700-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tv “Vivax” Веш машина “Miele” Клима “Beko”
  Опис предмета продаје: Tv “Vivax” Веш машина “Miele” Клима “Beko”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 4.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 2.800,00 7.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 08:31:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27854
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-66/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А226/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 7.класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 64.759,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2020-02-22 15:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 27851
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.3938/15, Ии.3937/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.115/18, И.И.191/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБОМИР МИЛАНОВИЋ, Пепељевац бб и МАРИНА МИЛАНОВИЋ, Пепељевац бб
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: к.п.бр.3240/2, потес Јагодњак, њива 4. класе, површине 2232 m² КО Пепељевац
  Процењена вредност предмета продаје: 145.080,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.000,00 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 16:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27850
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 29/18 (П2.241/16-74)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, у функцији, дијагонала 8 цм
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Toshiba, у функцији, дијагонала 8 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.950,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:55:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27849
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.И-482/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-433/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Милосављевић, Драгана Микић, Јелена Ђошић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 866.595,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 606.617,07 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27848
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Ново Село бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1247/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 284/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БОРЈАК ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.540.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 27847
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-292/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 7.620,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 3.810,00 еур


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:50:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27846
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-409/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5072/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SUPROMAX-DISTRIBUTIVNI SISTEM DOO NOVA PAZOVA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:29:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 27845
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 506/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило и прикључно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке IVECO тип STRALIS, прикључно возило марке SCWINGENSCHLOGEL тип DST 30HB
  Процењена вредност предмета продаје: 1.095,400,00 динара, 841.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 547.700,00 динара, 420.750,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:25:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 27844
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 505/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке WEKA тип WEKA, регистарски број AA-179-VS, број шасије 12839, година производње 1999.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.111.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 555.900,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 27843
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 507/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило марке SCHWARZMULLER тип BASE, регистарски број AB-381-VS, број шасије 9733825146, година производње 1995.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.424.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 712.200,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:09:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27842
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И-815/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-262/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 14:00:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27841
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-76/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 921/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Живуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 77000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 53900 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767