ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23383 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 09:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23736
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: Ии-547/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ111/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адико банк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку од 23.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.004.615,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 502.307,50 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 09:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23735
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: Ии-572/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Јовановић и Горан Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео на непокретности
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку од 23.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 966.892,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 483.446,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 17:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 23734
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 7877/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ DE HEUS DOO ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: канцелаијске столице, писаћи сто, клима уређаји, кожна фотеља, комодем угаони орман, монитори, фотокопир апарат
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23732
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-8457/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4406/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђела Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 28.11.2019. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 28.11.2019. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 28.11.2019. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 14:19:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23731
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 Ии. 24/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жолт Писар
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 39/2019 од 23.08.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 23727
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: УЖИЦЕ, ЉУБЕ СТОЈАНОВИЋА 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 617/2017 И ИИ 618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ ЈОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности и то једно пољопривредно земљиште и две шуме
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: непокретност под бројем 1 127.098,00 динра, непокретност под бројем 2 в137.397,00 динра и непокретност под редним бројем 3 406.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:29:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23724
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-374/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара, 40.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 30.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:55:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23722
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И.И.1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Кухињски елементи; 2. Машина за судове; 3. Тв комода; 4. Витрина стакло дрво дуборез; 5. Комплет сет фотеља, тросед, мала фотеља; 6. Комода троделна; 7. Комода Дводелна;
  Процењена вредност предмета продаје: 152,000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 10:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23718
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА АГРО-ПРОДУКТ ДОО У СТЕЧАЈУ ВОГАЊ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр.984 К.О. Деч, потес Сакуле, њива 4.класе, повр. 15а 12м2 и виноград 4.класе површ. 7а 19м2, све земљиште у грађевинском подручју са обимом удела 1/3, непокретност уписана у ЛН 564 К.О. Деч, парц. бр. 2056 КО Деч потес Сакуле, њива 4.класе, површ. 9а 80м2, земљ. у грађевинском подручју на којој изврш.дужник има уписано право својине у 1/1 дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 220.025,95 дин., 2. 282.840,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 110.012,98 дин., 2. 141.420,00 дин.


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23711
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: I.IV-582/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV-408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 12:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23706
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И. 5649/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Јагодић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја пословног простора и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 7.991.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.397.300,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:29:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23699
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 309/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТИХЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: њива 5. класе КО Пећинци, површине 1ха 15а 09м2, кат. парцела 174/4 КО Пећинци коју чине земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, њива 2. класе, на кат. парцели бр. 174/4 КО пећинци налази се пословно стамбена зграда спратности П+1
  Процењена вредност предмета продаје: од 458.070,14 динара до 3.713.560,20 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-29 18:59:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23694
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.I.205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnih dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 888 KO Horgos i list nepokretnosti br. 859 KO Horgos
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-19 16:02:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23685
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ии-170-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Салијевић,Јован Јовановић,Александар Николић, Дарко Таировић,Жељко Таировић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23683
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 23 П-1874/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај беле боје "GALANZ", 1ком, Клима уређај беле боје "BEKO", 1ком и Бицикл црно-беле боје "
  Опис предмета продаје: Клима уређај беле боје "GALANZ", 1ком, Клима уређај беле боје "BEKO", 1ком и Бицикл црно-беле боје "CAPRIOLO", 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 50.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:33:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23682
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 5 П-1024/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју - судска јединица Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "SAMSUNG", црне боје, веш машина "MIELE", беле боје, 1ком и сет стола и 4 столице за тера
  Опис предмета продаје: Телевизор "SAMSUNG", црне боје, веш машина "MIELE", беле боје, 1ком и сет стола и 4 столице за терасу, браон боје, комплет
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 70.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:07:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23680
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И-839/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило – аутомобил FORD MONDEO 1.6 караван, рег. ознака ZR076-ZŠ, бр.шасије WF0NXXGBBNSJ77802, број мотора L1FSJ77802, запремине 1597 ccm, снаге мотора 66kW, Е сиве Д броје, 1995. годиште, погонско гориво бензин
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 15:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23667
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 145/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 321/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Крндија из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: трактор, два плуга, косачица и два замрзивача
  Процењена вредност предмета продаје: 317.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.750,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 08:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23665
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-228/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-518/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GETRACO доо Бољевци, ул. Браће Икар бр.74
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: теле браон боје, идентификациони број RS 7145323877 расе S, виле за сено - сакупљач сена са 4 осе
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:29:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23655
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-325/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-166/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, земљиште под зградом, помоћна зграда 3., земљиште под зградом , помоћна зграда 5., земљиште под зградом , земљиште уз зграду и воћњак 2.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 4.945.810,56 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.472.905,28 рсдУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767