ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 21126
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-133/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-635/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 13:41:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21115
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 101/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод и канализација Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Golf", модел "VW", година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 16:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21114
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 72/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 373/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 12.000 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 15:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 21112
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 864/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 864/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Трпезаријски сто са 6 столица,од дрвета, процењена вредност 14.000,00 динара, - Двокрилн
  Опис предмета продаје: - Трпезаријски сто са 6 столица,од дрвета, процењена вредност 14.000,00 динара, - Двокрилни регал , димензија 80цм х 50цм х 200цм, процењена вредност 12.000,00 динара, - Кревет на развлачење, процењена вредност 7.000,00 динара, - Дрвени кревет са душеком, натур боја, процењена вредност 10.000,00 динара, - Полица са радним столом од иверице,натур боје процењена вредност 10.000,00 динара, -Двокрилни регал од иверице, димензија 50цм х 80цм х 200цм,
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 dinara
  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 15:35:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 21110
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 5 И.Ив.бр. 7130/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр. 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 15:04:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 21104
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4Иив 777/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кошутиица предузеће за производњу, промет робе и услуга експорт-импорт доо Сурчин
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео извршног дужника обима 16,33% у Арамонт доо Београд (мат. број 20399406)
  Опис предмета продаје: удео извршног дужника обима 16,33% у Арамонт доо Београд (мат. број 20399406)
  Процењена вредност предмета продаје: 102000000
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 10:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21098
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ii 1320/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130I.I39-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:02:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21097
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 785/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 467/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил ЈУГО и телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26500 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:42:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21087
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv br. 12/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 207/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 11:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21084
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-2533/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 846/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Данић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26500 рсд


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-24 13:07:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21082
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1223/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.373.938,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 686.969,28 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21076
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-510/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1396/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о продаји непокретности путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: укупна 373.414,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 12:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21062
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-767/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 16:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 21058
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Скадарска 6, Београд
  Пословни број судског предмета: 8ИИ 1712/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.285/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Перишић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и земљиште
  Опис предмета продаје: викенд кућа 186 м2, земљиште под зградом 93м2, њива 5. класе, укупно 1682 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 12.143.010,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.071.505,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 13:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21055
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: II 991/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 720/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADO TRIGLAV OSIGURANJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-05-23 14:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 21054
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ОПЕЛ КОРСА 1.0, ПРОИЗВЕДЕН 2002 ГОДИНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 117.969,30
  Почетна цена предмета продаје: 58.984,65


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-06-21 14:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 21052
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Жарка Зрењанина бр. 36.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вукчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.000,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 21034
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-52/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЂАН СОКОЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР 5 , ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР 6 И ПОДРУМ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 15:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21033
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-304/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1792/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Суттер, Весна Рамић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор, ЛЦД телевизор марке SONY, Клуб сточић, метал - стакло, Гардеробер, Угаона гарнитура на развлачење, Компјутерски сто са фиокама, Кухиња са три подностојећа елемента са судопером и два горе уградна елемента, Микроталасна пећница, марке NOVAMATIC, Замрзивач марке GORENJE, Веш машина, марке BIRA ознаке WM 642 CB2, Гардеробер, Клуб сточић, Пећ на чврсто гориво са ћунком, без ознаке, Гардеробер, Пећ на чврсто са ћунком, без ознаке, ЛЦД телевизор, марке PANASONIC...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21024
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767