ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 08:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24331
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-685/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-709/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство Правде - Државно веће тужилаца - Више јавно тужилаштво
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, електрични шпорет, орман, тв полица
  Опис предмета продаје: погледати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 11:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24330
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-617/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 13:35:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 24328
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ36/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕЛЕСИН ИВАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1 класе и њива 2 клас
  Опис предмета продаје: 1/4 њива прве класе и њива друге класе површине 2 хектара 21 ар и 45м2
  Процењена вредност предмета продаје: 972.922,50
  Почетна цена предмета продаје: 681.045,75


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:37:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24327
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 21ИИВ 110/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-950/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZOM-IMPEX DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и четири столице - Дрљача 4 крила ношена - Компјутер кућиште "МЕДИСОН" - Веш машина " ВОКС" - Крека пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.900,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 10:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24326
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.76/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 115/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 12:47:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 24325
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Драгоцвет, Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 486/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "РМ" доо Стубица
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило марке "Ford"
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке "Ford", рег. бр. BG 959-AL
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 10:57:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24324
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 4 Ии.253/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-94/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN CADDY -Пластични дупли киоск црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 10:56:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24323
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: I - Иив..100/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LCD "LG" - Кухињски сто и шест столица - Кухиња комплет,иверица црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 12:09:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24322
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И. 2869/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ирена Дујаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: столови и фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара до 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 10:59:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24321
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.89/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LCD"VOX" -Музичка линија "AIVA" - Веш машина "BEKO" - Шиваћа машина "SINGER" - TV "VOX" - LCD "VOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24319
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 565/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: воћњак 3. класе; њива 3. класе; воћњак 2. класе; њива 2. класе, све уписано у Лист непокретности број 436 КО Змињак
  Процењена вредност предмета продаје: 117.584,00 дин; 146.980,00 дин; 176.377,00 дин; 764.297,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 58.792,00 дин; 73.490,00 дин; 88.189,00дин; 382.149,00 дин


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:05:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24318
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 24Ии.40/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Паскаш Банатско Карађорђево
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторскаприколица ZR-2606 - Мешалица за бетон (два комада) - Аутоприколица (нерегистрована) - Приколица за мотокултиватор - Травокосачица " ТЕКУМСЕН" - Тример "КЕНО" - Тракторска косачица бочна
  Процењена вредност предмета продаје: 162.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 81.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 11:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24317
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.530/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лап топ FUJITSU црне боје
  Опис предмета продаје: Лап топ FUJITSU црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 24316
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 551/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЦА ЈЕВТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: кућа број 110 у Остружници, улица Љубе Ранковића број 10, на кат.парцели број 1257/1, уписана у лист непокретности број 2161 КО Остружница,
  Процењена вредност предмета продаје: 6.872.048,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.436.024,40 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 11:10:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24315
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.709/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.278/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "ELIN" 32" црне боје, гардеробер браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00 динара, 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 10:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 24314
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: И.Ив.304/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУРАТОС ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LCD"VOX" - Muzička linija "PANASONIK" - Klima "SAMSUNG" - Lap top " ASUS" - Štampač "PHASER" - Kuhinjski sto i šest stolica - Ugaona garnitura mebl
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-23 11:04:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24313
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-762/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-263-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), ул. Гандијева 85/39,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из угоститељства и др
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 11:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24312
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.106/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.60/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод"
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор LCD "Grunding" 39", полица за телевизор црно-беле боје, телевизор "Samsung" LCD 40" црне боје, гардеробер беле боје са огледалом, са оштећењем
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 10.500,00 динара, 14.000,00 динара, 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 10:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24311
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.419/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОТИСЈЕ БЕЧЕЈ ДОО, Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и рачунар
  Опис предмета продаје: "VIVAX" телевизор, црне боје, 1 ком. и PC рачунара са монитором "LG", 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 15.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 10:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24310
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.661/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Philips" LCD 12", штампач "Brother" profesional series, лап-топ "Asus" модел x55A, веш машина "ОК" ОWМ 150, хилти бушилица ТЕ 10А на батерије са пуњачем, моторна тестера "Husquarna"
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара, 7.000,00 динара, 17.500,00 динара, 8.400,00 динара, 10.500,00 динара, 17.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767