ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 12:01:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 21775
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 270/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАДРАНКА СТЕПАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шуме, њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци (појединачно процењене)
  Опис предмета продаје: шуме, њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци
  Процењена вредност предмета продаје: 5.137.795,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.568.897,50 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 15:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21774
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I2 И И-235/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ленке Фирстнер
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.И. 61/2018 од 25.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.И. 61/2018 од 25.06.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 13:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 21773
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-3087/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.97/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Гарсоњера у изградњи број 18, у поткровљу 2, површине 22,07м2 у ул. Славка Родића бр.21, на кат.карцеле 65/1 КО Кнежевац, уписан у ЛН 104 КО Кнежевац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.030.692,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.015.346,10 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 11:32:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21772
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 82/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 82/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто и шест столица; Угаона гарнитура; Електрични шпорет "Privileg"
  Опис предмета продаје: Дрвени сто и шест столица; Угаона гарнитура; Електрични шпорет "Privileg"
  Процењена вредност предмета продаје: Дрвени сто и шест столица-25.000,00 динара; Угаона гарнитура-30.000,00 динара; Електрични шпорет "Privileg"-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Дрвени сто и шест столица-15.000,00 динара; Угаона гарнитура-18.000,00 динара; Електрични шпорет "Privileg"-12.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:38:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 21771
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.БР.367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 515/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Близањац Милоје
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.087.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21770
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 539/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-489/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу и трговину BALCANIC OD, Станимировић Небојша и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 46.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.200,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 08:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 21769
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Дреновачки пут број 16, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 1637/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: орман; кревет брачни; компакт диск плејер; АМ-ФМ стерео рисивер; замрзивач
  Опис предмета продаје: орман бели, трокрилни; кревет брачни, бели; компакт диск плејер "Кенвуд" са два звучника; АМ-ФМ стерео рисивер "Кенвуд" са два звучника; замрзивач "Индесит" 356 л
  Процењена вредност предмета продаје: орман процењен на износ од 5.000,00 динара; кревет брачни процењен на износ од 5.000,00 динара; компакт диск плејер процењен на износ од 10.000,00 динара; АМ-ФМ стерео рисивер процењен на износ од 15.000,00 динара; замрзивач процењен на износ од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: орман износ од 3.500,00 динара; кревет брачни износ од 3.500,00 динара; компакт диск плејер износ од 7.000,00 динара; АМ-ФМ стерео рисивер износ од 10.500,00 динара; замрзивач износ од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-05-28 08:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21768
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 11-ИИ-15927/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 668/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Голубовић Ивана, АД ЛУКА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан бр. 3, гарсоњера 23м2, први спрат, ул. Господар Јевремова 53, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 6.783.735,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.748.614,50 дин.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 08:07:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21767
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2516/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2516/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2,0 TDI, рег. ознаке IN 026-ĆĆ
  Опис предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2,0 TDI, рег. ознаке IN 026-ĆĆ
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2,0 TDI, рег. ознаке IN 026-ĆĆ-123.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2,0 TDI, рег. ознаке IN 026-ĆĆ-74.298,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 07:58:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21766
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2191/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2191/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Gronding"; DVD Player "Weg"; Трпезаријски сто са 6 столица; Тросед, двосед и фотеља-еко
  Опис предмета продаје: Телевизор "Gronding"; DVD Player "Weg"; Трпезаријски сто са 6 столица; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја); Усисивач "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Gronding"-30.000,00 динара; DVD Player "Weg"*-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са 6 столица-12.000,00 динара; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја)-15.000,00 динара; Усисивач "Vox"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Gronding"-18.000,00 динара; DVD Player "Weg"-1.200,00 динара; Трпезаријски сто са 6 столица-7.200,00 динара; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја)-9.000,00 динара; Усисивач "Vox"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 07:54:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 21765
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Воје Радића број 7а/11, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 551/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душица Џајевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормани; машина за судове; соковник и блендер; есцајг; комода; мала комода
  Опис предмета продаје: два ормана у дечјој соби; Машина за судове "Игнис"; соковник и блендер "Моулинекс"; есцајг за 12 особа у кутији; комода браон боје; мала комода браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: два ормана у дечјој соби, процењена на износ од 5.000,00 динара по комаду; Машина за судове "Игнис" процењена на износ од 6.000,00 динара; соковник и блендер "Моулинекс" процењен на износ од 4.000,00 динара; есцајг за 12 особа у кутији процењен на износ од 5.000,00 динара; комода браон боје процењен
  Почетна цена предмета продаје: два ормана у дечјој соби износ од 3.500,00 динара по комаду; Машина за судове "Игнис" износ од 4.200,00 динара; соковник и блендер "Моулинекс" износ од 2.800,00 динара; есцајг за 12 особа у кутији износ од 3.500,00 динара; комода браон боје износ од 7.000,00 динара; мала комода браон боје износ од 3


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 07:41:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21764
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 2242/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 2242/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"; Ормар; Ормар, Телевизор "Fuego"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"; Ормар; Ормар, Телевизор "Fuego"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"- 8.000,00 динара; Ормар-5.000,00 динара; Ормар-6.000,00 динара; Телевизор "Fuego"-12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"- 4.800,00 динара; Ормар-3.000,00 динара; Ормар-3.600,00 динара; Телевизор "Fuego"-7.200,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-05-28 07:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 21763
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦВЕТОЈЕВИЋ ЈОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 29.883.685,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.918.579,68 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 06:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21762
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 213/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 213/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинска радња "Милисављевић Драгиша", Владимирци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 06:26:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21761
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 359/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 359/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јкп стари град
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 17:34:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21760
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Зец, адвокат из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја 2 трактора и 3 пољпривредне машине
  Опис предмета продаје: 1. Трактор РАКОВИЦА 65 плаве боје 350000 дин. 2. Трактор црвене боје 250000 дин. 3. Прскалица плаве боје са мотором (демонтираним) МОРАВА 25000 дин. 4. Тањирача са 24 тањира 40000 дин. 5. Сејалица црвене боје ИМТ 634-23 120000 дин. Укупно 785.000,00 дин.
  Процењена вредност предмета продаје: 785.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 549.500,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 16:47:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 21758
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-732/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-182/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат др Немања Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марке Citroen, тип C5 2.0 HDI break, рег.ознаке NS 189-AĐ, година производње 2004, пређена километража 207.150,00km, серијски број пленидбене маркице АА 00509.
  Процењена вредност предмета продаје: 289.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 202.300,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 12:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21757
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 118/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазо Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 239.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.500,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-11 18:38:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21756
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 46
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 4.593.493,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.296.746,58 динара  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 15:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 21755
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2304/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3187/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Трособан стан број 12, корисне површине 68м2, на трећем спрату стамбене зграде за колективно становање у ул.Милентија Поповића бр.14. Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 14.051.197,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.835.839,09 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767