ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 09:08:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25610
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 270/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “HYUNDAI” регистрске ознаке ZR 072-IA, бр.плен.марк. АА001787
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 25603
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 746/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 517/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Динчић Миодраг
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-22 08:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25578
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ.86/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit agricole banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.1251 мзв,,Балдина шума" -њива 3.класе, површине 0.29,33 ха, уписано у лист непокретности бр.177 КО Васиљ, кп.1253/1, мзв,,Балдина шума-шума 1.класе, површине 0.12,00 ха, уписано у лист непокретности бр.177 КО Васиљ, кп.1303 мзв ,,Балдина шума" њива 4.класе површине 0.14,58 ха, уписано у лн.177 КО Васиљ, кп.1369 мзв Поље-њива 3.класе површине 0.05,16 ха, лн.177 КО Васиљ, кп.1726 мзв Балдина шума-њива 4.класе површине 0.32,12 ха, лн.177 КО Васиљ,кп.1727 - Балдина шума-њива 4.класе 0.05,74ха итд
  Процењена вредност предмета продаје: 13.396 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:54:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25567
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за трговину, експорт импорт Нектар д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 54.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25564
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 656/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercata d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 12:59:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 25558
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-640/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив-9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Машина за израду кеса и џакова; 2. Машина за израду кеса и џакова; 3. Троугао премотач за припрему фолије
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 630.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-02-10 08:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25513
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 14/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз Ђукић Транс Ђорђе Ђукић Пр, Србобран,МБ 60208263, ПИБ 104456598
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: вага,полице...
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 15:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 25505
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 5481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАН ДИМИТИЈЕВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: клима уређаји, гарнитура, регал од дрвета, метални киоск
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара до 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 15:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 25428
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 521/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 224/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvodjanska banka ad Novi Sad, Трг Слободе бр.5, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зград у Риђици, ул. Николе Тесле бр. 24
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, у улици Николе Тесле бр. 24,која се налази на парцели бр. 802 КО Риђица уписана у ЛН бр. 128 К.О Риђица.
  Процењена вредност предмета продаје: 940.893,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 470.446,80 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 15:09:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25424
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2.И.Ив-1128/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 615/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 11:19:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25422
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3.И.Ив-569/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-323/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о поновној продаји покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-22 08:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25406
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.294/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А308/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5262-земљиште под зградом-објектом површине 70м2, уписана у лист непокретности 23 КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела 1/1, земљиште уз зграду-објекат површине 0.04,50 ха уписано у листу непокретности 23КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела1/1, кп.5262 Зграда бр.1 -породична стамбена згада која лежи на кп.бр.5262 мзв ,,Село", број етажа ПР1, СП1, лист непокретности 23 Ко Црни врх, обим удела1/1, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 41.600 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25399
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.589/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 374/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Корићанац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 до 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 25375
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића број 52/31
  Пословни број судског предмета: И.И-8196/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: телевизор, веш машина, кухињски аспиратор, витрина и ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 14:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25363
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 341/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 10:23:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25335
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 190/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 334/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Плутос д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машине, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 826.420,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 578.494,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 15:22:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25325
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-153/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-148/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Peugeot 406 SVTD"
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 11:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25317
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Ии623/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И190/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 285.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-01-27 14:40:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25296
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.76/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео од 1/4 парцела и објекта, ближе описаних у закључку
  Опис предмета продаје: удео од 1/4 парцела и објекта, ближе описаних у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 145.254,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.678,34 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 12:11:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25247
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-222/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-630/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у Закључку о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: 891.817,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767