ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 09:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23448
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 360/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Жеравица ПР BOSCH DIESEL CENTAR ŽERAVICA AUTOSERVIS ČEDOMIR ŽERAVICA PR NOVO MILOŠ,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фијат
  Опис предмета продаје: Врста: PUTNIČKO Марка: FIAT Тип: SEICENTO Бр шасије: ZFA18700000699768 Бр мотора: 187A10000615512 Год производње: 2001 Рег ознака: ZR054-JŠ Процењене вредности 100.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 07:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23447
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 108/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 07:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23446
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 287/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 287/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "аутокомерц С" доо Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 07:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23445
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 598/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 598/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:55:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23444
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 15/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 15/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр, Пољопривривредна апотека "Флора", П. Причиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23443
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Иив 14/19
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 14/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Теодоровић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:49:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23442
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 790/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 790/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:46:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23441
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Теодоровић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23440
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 275/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 275/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23439
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 829/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 829/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:31:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23438
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 357/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 357/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 06:25:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23437
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 540/2018
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 540/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2019-08-10 13:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 23436
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.305/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.285/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ламела промет доо, Јасички пут 72а, Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: к.п.бр.855, и објекти 1,2,3 и 4, на к.п.бр.854 КО Брус
  Процењена вредност предмета продаје: к.п.бр.855-39506,40 динара, а објекти на к.п.бр.854 КО Брус: 1-3776000,00 динара,2-2100400,00 динара,3-566400,00 динара и 4-590000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: к.п.бр.855-27654,50 динара, а објекти на к.п.бр.854 КО Брус: 1-2643200,00 динара,2-1470280,00 динара,3-396480,00 динара и 4-413000,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2019-08-10 12:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 23435
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.186/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд, Таковска 2, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Гаража, у улици Балканској, број зграде 4, улаз број 70А, број посебног дела зграде (број гараже) 9/3, подрум, укупне нето корисне површине око 15 m² и Гаража, у улици Балканској, број зграде 4, улаз број 70А, број посебног дела зграде (број гараже) 10/4, подрум, укупне нето корисне површине око 15 m²
  Процењена вредност предмета продаје: 780000,00 динара по гаражи
  Почетна цена предмета продаје: 468000,00 динара по гаражи


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 23:04:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 23434
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ263/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН КОМАТИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фотеља, делови кухиње, регал
  Опис предмета продаје: комода са металним украсима, телевизор, висећа кухиња са 5 елемената
  Процењена вредност предмета продаје: од 500,00 до 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 250,00 до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 22:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 23433
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: иив397/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр 1, земљиште уз зграду и под зградом, њива 1 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 612.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 183.855,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 22:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 23432
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ626/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда 3, која се води као четворособан стан
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине 164м2, четворособан стан површине 115м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.251.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.125.670,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-08-27 16:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23430
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.32.И. 1346/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.147/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ГРУПА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште -њива 5.класе површине 25а 73м2
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште -њива 5.класе површине 25а 73м2 потес "Пескара" К.О. Бач
  Процењена вредност предмета продаје: 227.247,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 68.174,30 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 14:22:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23429
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-71/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-333/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Шћеловић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о другој продаји непокретности
  Опис предмета продаје: према Закључку о другој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 152.958,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.479,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:44:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23428
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: ИИв-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 287.000,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767