ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 15:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27586
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 98/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке LG, LCD, дијагонала 100 цм
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке LG, LCD, дијагонала 100 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.390,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 09:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27584
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.719/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, комода-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 27582
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии 48/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 34.549.656,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27581
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 11
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-621-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење ручки, хилзни и иглерица
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:57:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27580
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за производњу кеса Кесара и сто иверица
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27579
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 782/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 387/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Бјелош
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.527.116,5 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 1.068.981,55 динара итд


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 13:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 27578
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.Ив. бр. 46/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив - 79/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка А.Д. Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште са објектом
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом површине од 00ха00а94м2, земљиште уз зграду - објекат 00ха01а32м2, породична стамбена зграда површине 77м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.441.988,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.709.391,60 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 12:52:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27573
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-937/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман са огледалом, TV “GRUNDING”, Тостер
  Опис предмета продаје: Орман са огледалом, TV “GRUNDING”, Тостер
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 8.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.000,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 10:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 27571
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Volkswagen комерцијалне ознаке Vento, регистарских ознака LO067-AX регистровано до 24.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 12:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27570
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Иив.50/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 312/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет ДОО, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска корпа, плаве боје без ознаке
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска корпа, плаве боје без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 11:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27569
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-997-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Panasonic” 51 Сто и две столице Бас гитара “Tenson” Орман Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Panasonic” 51 Сто и две столице Бас гитара “Tenson” Орман Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 27567
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 558/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 558/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Собни регал од иверице пресвучене меблом димензија 50цм х240цм х 220цм, процењена вреднос
  Опис предмета продаје: -Собни регал од иверице пресвучене меблом димензија 50цм х240цм х 220цм, процењена вредност 20.000,00 динара, -Брачни кревет са ноћним ормарићем, процењена вредност 20.000,00 динара, -Собни комода од иверице са меблом димензија 40цм х 170цм х 160цм, процењена вредност 10.000,00 динара -регал од иверице из два дела, димензија 160цм х 50цм х 200цм, процењена вредност 7.000,00 динара -фотеља, процењена вредност 2.000,00 динара, -фотеља, пр
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.500,00динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 11:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27566
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.299/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 219/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: приземна породична стамбена зграда, број зграде 1 приземна помоћна зграда број зграде 2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.822.092,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 11:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 27565
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.Ив.259/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.352/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 11:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 27564
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 2ИИ.571/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 10:58:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27563
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 2-И.ИВК-951/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман двокрилни, ТВ “Vox”, Микроталасна пећ “ Končar”
  Опис предмета продаје: Орман двокрилни, ТВ “Vox”, Микроталасна пећ “ Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 5.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 3.500,00, 4.200,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 09:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27562
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: Ив 49/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 212/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна
  Опис предмета продаје: Цистерна за воду, без видљиве ознаке марке, запремине 3.000 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 09:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27561
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 353/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 378/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Владимир Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 09:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27560
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.И 290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Министарство финансија УПРАВА ЦАРИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Seat Ibiza
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 08:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27558
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: Ив 40/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Пећ, две етаже, на струју; миксер за тесто; замрзивач; веш машина ГОРЕЊЕ; телевизор; тросед, еко кожа; двосед, еко кожа; трпезаријски сто; трпезаријске столице
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.500,00 до 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767