ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2019-10-11 11:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 24788
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: И И-690/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Дабић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 52.938,09 - 1.372.218,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.056,66 - 960.552,91 динар


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24787
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 884/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4455/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Милосављевић, Врћеновица
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о другој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 137.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:44:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24782
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-15301/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1883/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 10:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24781
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Вујин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 објекат
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 22057 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 680.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 24780
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Браће Рибникар 29 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 3608/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Недељко и Нада Трифковић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - кућа
  Опис предмета продаје: породична кућа и помоћни објекти у Новом Саду , ул. Р.Домановића 62 Б,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.663.304,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.364.312,80  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:23:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24779
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1076/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “VOX”, Сто и 2 столице, Орман, Замрзивач “Končar”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “VOX”, Сто и 2 столице, Орман, Замрзивач “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 3.000,00, 4.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 1.500,00, 2.000,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:18:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 24778
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 800/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Цветић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом покретних ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 65.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 65.500,00 дин.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24777
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 97/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Толанов
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Уљми
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 4.303.962,36
  Почетна цена предмета продаје: 2.151.981,18


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-11 08:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24776
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 95/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тутуш Рената
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан бр. 7 Пр1+Пк1 на парц.бр. 243/1 ул Ћирила и Методија 19
  Опис предмета продаје: стан бр. 7 Пр1+Пк1 на парц.бр. 243/1 ул Ћирила и Методија 19
  Процењена вредност предмета продаје: 5.073.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.551.268,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24774
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Замрзивач, бр.плен.марк. АА001685
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 13:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24773
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.143/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Лајковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 7159/10 , њива 2.класе - остало градско грађевинско земљиште површине 11а70м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.808.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.404.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 22:11:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24772
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунић , Ваљево,ул. Хајдук Вељкова 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.176/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.326/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Јовић из Уба
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности ради цивилне деобе
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су три парцеле,све три њиве 4. класе,ближе описане у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 1. Кат. парцела бр. 71/2 КО Чучуге ,њива 4. Класе - 356.300,00 динара ; 2. 2. Кат. парцела бр. 90/1 КО Чучуге ,њива 4. Класе- 151.800,00 динара ; 3. 3. Кат. парцела бр. 149/8 КО Чучуге ,њива 4. Класе - у износу од 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 249.410,00 динара ; 2. 106.260,00 динара ; 3. 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 13:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24771
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.291/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ристивојчевић ПР Мешаона сточне хране "ДИС" ПР Драган Ристивојчевић, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке URSUS , година производње 1975
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 16:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24770
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Сврачковци бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-653/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Јаковљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 16:40:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24769
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-234/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 16:36:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24768
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослободилаца бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛФАНОВА ДОО ЛАПОВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 69
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 15:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24767
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1556/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-26/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЋНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ЗЕМЉИШТЕМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.136.758,92
  Почетна цена предмета продаје: 795.731,24


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 16:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24766
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.455/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 633/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђевић Томислав из Обреновца
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бетонски блокови, приколица, цистерна, голф 2, плуг, бале сена, трактор ИМТ 539, веш машина, замрзив
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 24765
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: ии 178/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 608-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGENENT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породичне стамбене зграда, гаража и остава, помоћна зграда-стаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, површина 203 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокретности број 61 К.О. Бељина, -гаража и остава, број зграде 2, површина 582 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Михаиловић Иван (Зоран), уписано у Препис Листа непокретности број 61 К.О. Бељина, -помоћна зграда-стаја, број зграде 3, површина 177 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокрет
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 евра  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 13:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24763
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда, површине 328м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767