ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:19:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22208
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1161/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-128/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DIJAS DOО, JUG BOGDANOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Више информација у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.786,88 динара 24.851,40 динара 3.786,88 динара 24.141,36 динара 41.063,98 динара 42.839,08 динара 27.691,56 динара 57.868,26 динара 53.608,02 динара 18.106,02 динара 9.112,18 динара 10.768,94 динара 16.922,62 динара 9.112,18 динара 24.496,38 динара 55.501,46 динара 54.791,42 динара 18.106,02 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.650,82 динара 17.395,98 динара 2.650,82 динара 16.898,95 динара 28.744,79 динара 29.987,35 динара 19.384,09 динара 40.507,78 динара 37525,61 динара 12.674,21 динара 6.378,53 динара 7.538,26 динара 11.845,83 динара 6.378,53 динара 17.147,47 динара 38.851,02 динара 38.354,00 динара 12.674,21 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22207
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-127/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 50 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "СРЕМ" ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TUNELSKI VENTILATORI,GASNE GREJALICE,LINIJA ZA HRANJENJE
  Опис предмета продаје: TUNELSKI VENTILATORI,GASNE GREJALICE,LINIJA ZA HRANJENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 3.033.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.516.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 11:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22206
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk.36-2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk.36-2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ "Sony" ст. произв.; Угаона гарнитура штоф- 2 комада; Собни сто; Монитор "Dual"; Баштанска гарнит
  Опис предмета продаје: ТВ "Sony" ст. произв.; Угаона гарнитура штоф- 2 комада; Собни сто; Монитор "Dual"; Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика, Бицикл "Pony", Прскалица за траву, Роштиљ "LANDMANN", Веш машина "Bosch" Maxx 6, Црево за заливање траве са колицима; Косилица за траву; Моторна тестера за дрва "AGM"; Шпорет Смедеревац; Хилти "Метаво"
  Процењена вредност предмета продаје: ТВ "Sony" ст. произв.-8.000,00 динара; Угаона гарнитура штоф- 2 комада-10.000,00 динара; Собни сто-3.000,00 динара; Монитор "Dual"-4.000,00 динара; Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика-6.000,00 динара, Бицикл "Pony"-10.000,00 динара, Прскалица за траву-1.000,00 динара, Роштиљ "LANDMANN"-4
  Почетна цена предмета продаје: ТВ "Sony" ст. произв.-4.800,00 динара; Угаона гарнитура штоф- 2 комада-6.000,00 динара; Собни сто-1.800,00 динара; Монитор "Dual"-2.400,00 динара; Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика 3.600,00 динара, Бицикл "Pony"-6.000,00 динара, Прскалица за траву-600,00 динара, Роштиљ "LANDMANN"-2.400


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 10:21:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22204
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk.. 321/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk.. 321/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Одсек "ЕПС Снабдевање", Београд, Балканска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Beko"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Beko"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Beko"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Beko"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 10:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22203
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ии 1050/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 125-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Fragmat S
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Опис предмета продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Процењена вредност предмета продаје: 7.467.920,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.227.544,39 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 10:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22202
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Иив-56/2018 од 31.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ив 482/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1440 КО Бачко Градиште Број парцеле 1843 брзг 1 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а38м2 Број парцеле 1843 брзг1 породична стамбена зграда пр1 Соње Маринковић 10 Све приватна својина Ференц Косоруш, Бачко Градиште, ул. Соње Маринковић бр. 10, ЈМБГ 1401970850072, обим удела 1/1 Без терета.
  Процењена вредност предмета продаје: 531.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 10:08:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22201
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-285/2017 од 03.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: 1.Фиат браво 2001 годиште, црне боје - 150.000 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-14 10:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22200
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 738/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 738/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило OPEL ASTRA 1.7 DTI, рег. ознаке NS210-GŠ, 2001. год. произв.
  Опис предмета продаје: Путничко возило OPEL ASTRA 1.7 DTI, рег. ознаке NS210-GŠ, 2001. год. произв.
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило OPEL ASTRA 1.7 DTI, рег. ознаке NS210-GŠ, 2001. год. произв.-185.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило OPEL ASTRA 1.7 DTI, рег. ознаке NS210-GŠ, 2001. год. произв.-111.015,00 динара


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 22199
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, ст. 2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-2384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 345/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНЕ 4079м2 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 322, КО БУЈАЧИЋ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 131.321,75 ДИНАРА;1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНЕ 807м2 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 331 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 34.235,34 ДИНАРА; КО БУЈАЧИЋ; 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ГРАДС
  Почетна цена предмета продаје: 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНЕ 4079м2 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 322, КО БУЈАЧИЋ ПОЧЕТНА ЦЕНА 65.660,87 ДИНАРА;1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНЕ 807м2 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 331 ПОЧЕТНА ЦЕНА 17.117,67 ДИНАРА; КО БУЈАЧИЋ; 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНС


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 09:57:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 22198
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 255/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 124/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена зграда
  Опис предмета продаје: стамбена зграда ПО1+ПР1+ПКЛ1,парцела бр.1720/02,Добановци
  Процењена вредност предмета продаје: 10.205.891,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.061.767,46 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 08:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 22197
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 5034/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Застава аутомобили А.Д.-у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа и виноград 2. класе- к.п. 336
  Опис предмета продаје: викенд кућа, уписане бруто површине 22 м2, састоји се од две просторије, није завршена; грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, наслоњена на путно земљиште сеоског макадамског пута на периферији, непосредно поред сеоског гробља
  Процењена вредност предмета продаје: 251785,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176250,18 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 08:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22196
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 2/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Беловић Срђан из Шашинаца
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 3823/11 К.О. Рума, са породичном стамбеном зградом
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 3823/11 К.О. Рума, са породичном стамбеном зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 8.022.266,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.615.856,20 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-14 08:11:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22195
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-283/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRAR COOP DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 08:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22194
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-210/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-92/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нишка пивара ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура, електрични шпорет, замрзивач, сто и две столице, кухиња
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет "Neff", Замрзивач "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара, 6.300,00 динара, 6.300,00 динара, 2.800,00 динара, 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 07:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22193
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 131-18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 131-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 18:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 22192
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И ив 645/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 845/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ITT TEHNIKA d.o.o.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Škoda Super B
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке: Škoda Super b ambition 2.0 TDI, црна металик, 1968цм3, регистрована до 28.11.2019. године, без видљивих оштећења
  Процењена вредност предмета продаје: 900000
  Почетна цена предмета продаје: 630000


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 16:31:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 22191
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: ИВ.411/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ.97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНОТТИ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 69
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: МАТЕРИЈАЛ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.697.716,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.888.401,20


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 16:04:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22189
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-13110/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7492/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 136.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 95.200,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 15:49:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22188
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИв 1203/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 57/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MAMBIKOM AGRAR DOO Novi Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособни стан, гаражно место број 57/ПМ и гаражно место бр. 58/ПМ
  Опис предмета продаје: четворособни стан бр. 17, на петом спрату, површине 150 м2, у улици Трешњиног цвета бр. 1Б Нови Београд, гаражно место број 57/ПМ површине 12м2, улаз 1а-1В, у улици Трешниог цвета, у подруму друга етажа, и гаражно место број 58/ПМ површине 12 м2, у улици Трешњиног цвета улаз 1А-1В, у подруму друга етажа, ЛН 343 КО Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 55.379.062,37 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.765.343,66 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:08:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22187
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом уделом од 2/3, у лист
  Опис предмета продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом уделом од 2/3, у лист непокретности број 996 К.О. Руско Село, на парцели број 297, улица Солунских добровољаца број 16, а коју у природи чине: - Стамбено-пословна зграда, број зграде 1, површине 1а 00м2 и земљиште под зградом-објектом површине 1а 00м2, - Земљиште уз зграду-објекат, површине 4а 14 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 708.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767