ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 11:07:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22978
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 900/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 11:58:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22977
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 589/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.95/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 11:40:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22970
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.415-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.100-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE"PIRAMIDA 72" DOO IZ ŠAPCA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 94.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.250,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 22968
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.I-981/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-177/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 22.500еур
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 09:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22967
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 655/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд(Стари Град)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 10:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22965
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИв 804/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 249/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ,
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 44.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 22964
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А621/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 117.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-07-18 08:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 22962
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 91/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 41/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплекс сточарства и становања
  Опис предмета продаје: Комплекс сточарства и становања, породичне стамбене зграде бр. 1и 2 и пољопривредне зграде бр. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 које су изграђене на кат. парцели бр. 2748/3 Ко Врбас
  Процењена вредност предмета продаје: 21.287.790,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.901.453,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 17:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22961
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-261/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-534/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво GETRACO DOO BOLJEVCI
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двообразни плуг, сејалица са прикључним уређајима марке "МОРАВА"
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 12:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22960
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ-339/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: пикадо електронски марке BASIMEX
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:36:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22957
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 607/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прекупач марке "Мачванин"
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 08:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22956
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3П.бр.2048/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-134/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Нишу
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Више информација у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 6.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 3.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22952
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-38/2019 од 15.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ii 228/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: unicredit banka
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве пољопривредно земљиште - утрживо
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22946
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-782/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.258-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво ГЕТРАКО ДОО Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле и објекти
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22945
  Датум продаје: 2019-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 373/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 273/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела кожна фотеља...
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара...


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 11:23:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22942
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИ 5276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1026/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жикица Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 192.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22940
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.87-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПО СЕНТА, Сента, ул. Поштанска бр. 13
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 10:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22938
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИв. 900/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.169/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 12:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22931
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" из Зрењанина
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лаптоп, клима, "норвешки радијатори", угаоне гарнитуре
  Опис предмета продаје: Лапотоп „Lenovo“, црне боје, 1 ком; клима, беле боје, 1 ком; „норвешки радијатор“, 2 ком. и угаона гарнитура, црно-бела, 2 ком
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 120.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 60.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 10:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22930
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767