ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 12:00:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24356
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 497/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Adler", клима уређај "Vox", микроталасна марке "Sharp"...
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 17:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 24355
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 131/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ 533
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 13:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24354
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: Ии.83/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.83/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: некретнине уписане у два листа непокретности - детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: некретнине уписане у два листа непокретности - детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 13,223.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 6,611.875,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 14:44:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24353
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-140/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО Триглав осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности
  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-24 10:27:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24352
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 1499/1
  Опис предмета продаје: непокретности у сувојини извршног дужника које су уписане у Лист непокретности број 333 к.о. Павловци и то : парцела број 1499/1-пољопривредно земљиште- доњи до- њива 4.класе-површине 8249м2 2. По сазнању јавног извршитеља, предметна непокретност је засејана. 3.По сазнању јавног извршитеља, као и увидом у лист непокретности не постоје терети који остају на напокретности након њене продаје, као ни стварне ни личне службености и стварни терети које купац преузима
  Процењена вредност предмета продаје: 898.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 629.216,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-24 09:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24351
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ½ дела парцела број 136- површине 946м2-ул.Лазара Кромпића-земљиште у грађевинском подручју; ½ дела
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.630.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 815.012,50 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:10:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 24350
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-9754/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И-158/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност – локал, - Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 9.588.863,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.794.431,50 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 09:09:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 24349
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.860/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELENOR" ДОО Београд, Омладинских бригада 90, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “SAMSUNG”, 51cm , ком. 2; 2. Трпезаријске столице, ком. 6; 3. Трпезаријски сто; 4. Писаћи сто; 5. Усисивач зелене боје; 6. Косилица “SPRINGER”; 7. Веш машина “BEKO”; 8. Замрзивач “LTN”
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 08:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 24348
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.1126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE"ДОО Београд, Омладинских бригада 21, Београд
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке ROVER 420 ,TD, сиве боје, год.производње 1996, рег.ознака NS 225-XT;
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 07:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24345
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 142/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 142/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић", Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 15:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24341
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-105/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vladan Ivic
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Круњач за кукуруз црвене боје, старости око 45 година 2. Витрина величине 2,5м дужине и 2м висине
  Опис предмета продаје: Круњач за кукуруз црвене боје, старости око 45 година 2. Витрина величине 2,5м дужине и 2м висине
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:14:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 24340
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 1011/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН ЛУКИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Две пословне зграде
  Опис предмета продаје: Продаје се имовинска целина која се састоји од две пословне зграде површине 128 м2 и 93 м2, као и парцеле површине 434 м2, која се налази у Реснику, ул. Голи брег, бр. 6А.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.558.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.590.614,00 динара  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 15:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24339
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије -Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска коса, Двобразни плуг, Веш машина марке Горење, Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска коса, Двобразни плуг, Веш машина марке Горење, Тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 14:46:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24338
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 487/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.585/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD, Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 14:18:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24337
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 481/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори, усисивач, микроталасна пећница
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 09:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24336
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-218/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 14:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24335
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-718-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Елин” 32 “ Веш машина “ Samsung “ Сто и две столице Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Елин” 32 “ Веш машина “ Samsung “ Сто и две столице Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 11.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 7.700,00 2.100,00 4.200,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:24:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24334
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-20497/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3169/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијел Радовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 10 дана од дана објављивања овог закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су послате путем поште, препорученом пошиљком, најкасније до дана 04.11.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 04.11.2019. године до 16:00 часова.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 14:06:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24333
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: i-6 Ии 28/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR DOO Bačka Topola
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КОМБАЈН
  Опис предмета продаје: Комбајн "Ђуро Ђаковић" 1620 H, тип 2107, бр. мотора: 881006883, бр. шасије: 2107001851, рег. ознаке ZRACN-58, година производње 1984
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 14:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24332
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.542/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД ШАБАЦ" Шабац, ул. Ослобођења бр. 62
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767