ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-26 14:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21795
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.207/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Baljak Predraga (obim udela 1/2)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 17133 KO Stari Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 17:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 21794
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.250/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДИРА ХАЏАГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: пословни простор-две просторије трговине, изграђене на кат. пар. 1231/2, број дела пар. 1, спрат приземље, евиденцијски број 2, површине 72 м2, лн 1437 КО Нова Варош
  Процењена вредност предмета продаје: 4.320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.024.000,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 17:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 21793
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: Ии.738/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.221/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: виљушкар марке литострој тип V5, 13 комада чамових греда, чамове летве
  Процењена вредност предмета продаје: 425.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 212.500,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 17:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 21792
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: ИИ.249/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД РИМА ДОО ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: стара кројачка машина марке NECCHI штоперица, телевизор марке LIFETEC, 1 столица
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 16:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21791
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 79/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 79/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Горење"; Телевизор "SINTRNIX", Орман двокрилни-витрина, Слика, Слика, Клима уређај "Ein
  Опис предмета продаје: Веш машина "Горење"; Телевизор "SINTRNIX", Орман двокрилни-витрина, Слика, Слика, Клима уређај "Einhell"
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Горење"-12.000,00 динара; Телевизор "SINTRNIX"-2.000,00 динара, Орман двокрилни-витрина-4.000,00 динара; Слика-4.000,00 динара; Слика-4.000,00 динара Клима уређај "Einhell"-7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Горење"-7.200,00 динара; Телевизор "SINTRNIX"-1.200,00 динара, Орман двокрилни-витрина-2.400,00 динара; Слика-2.400,00 динара; Слика-2.400,00 динара Клима уређај "Einhell"-4.200,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 15:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21790
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Pozarevac, Stari korzo 36, 3. sprat
  Пословни број судског предмета: IIV 508/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 421/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sokoj, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 komada
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Racunar IBM sa Philips monitorom, racunar Blueberry sa Samsung monitorom, Sony XVC 700, Behringer Xe
  Опис предмета продаје: Racunar IBM sa Philips monitorom, racunar Blueberry sa Samsung monitorom, Sony XVC 700 video mikseta sa 2 kanala, Behringer Xenyx 1204 sa 6 kanala audio mikseta, Speaka 2184D audio video switch sa daljinskim, Denon tuner, DVR digitalni sa 4 kanala, Epson RX 300 stampac
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 28.350,00 dinara


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 15:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21789
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Опис предмета продаје: Регал; Телевизор "SEWLOR"; Веш машина "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-7.200,00 динара; Телевизор "SEWLOR"-3.000,00 динара; Веш машина "Горење"-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 21788
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревозничка радња "Вучко" - Предраг Вучковић ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Škoda Superb", црне боје, година производње 2010.
  Процењена вредност предмета продаје: 950.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 665.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21787
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-80-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-124-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Лопичић и Миодраг Миловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:37:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21786
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2 ии 1374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: душан добросављевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Удео 2/3 стана на првом спрату бр. 2/Н, у површини од 72,63м2, (корисне површине 71,64м2), који се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, кп бр. 16150/2 К.О. Земун (стари кп бр. 1150/2 К.О. Земун) са пописаном гаражом са леве стране у површини 19,03 м2, која се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, КП бр. 16150/2 КО Земун (стари КП бр. 1150/2 КО Земун)
  Процењена вредност предмета продаје: 94.032,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 65.822,00 евра


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21785
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1033/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 671/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Таборин
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда означена бројем 1, површине у основи 59 м2, саграђеној на катастарској парцели број 3093/1, обим удела 1/6, објекат преузет из земљишне књиге, -породична стамбена зграда означена бројем 2, површине у основи 19 м2, саграђеној на катастарској парцели број 3093/1, обим удела 1/6, објекат преузет из земљишне књиге, -породична стамбена зграда означена бројем 3, површине у основи 16 м2, саграђеној на катастарској парцели број 3093/1, обим удела 1/6, објекат преузет из земљи
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 евра


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-06-24 11:13:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21784
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-61/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 126/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: комби возило за специјалне намене_некомплетно,неисправно
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-06-27 16:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 21783
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: 4ИИ38/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧУЧ ЧАБА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КРАВА - ИД број РС 7126721094; КРАВА - ИД број РС 7145756903;КРАВА - ИД број РС 7105271903
  Опис предмета продаје: КРАВА - ИД број РС 7126721094; КРАВА - ИД број РС 7145756903;КРАВА - ИД број РС 7105271903
  Процењена вредност предмета продаје: КРАВА - ИД број РС 7126721094 - 200.000,00 динара;КРАВА - ИД број РС 7145756903-200.000,00 динара;КРАВА - ИД број РС 7105271903- 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: КРАВА - ИД број РС 7126721094 - 100.000,00 динара;КРАВА - ИД број РС 7145756903-100.000,00 динара;КРАВА - ИД број РС 7105271903- 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21782
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-762/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-429/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Радни сто са фиокама, Монитор марке BENQ, Два звучника и вуфер BLUEBERRY, Двосед и фотеља, Клима марке SIMBIO са спољашњом јединицом, Комода, Наткасна са 5 фиока (већа), Наткасна са 5 фиока (мања), Телевизор PHILIPS CRT 80cm, Полица за телевизор са стакленим вратима, Угаона гарнитура (кожа-штоф), Клуб сточић, Гардаробер, Комода са 5 фиока...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 13:21:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21781
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.i. 515/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.i.1253/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Nisense"; Фрижидер "Кончар"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Nisense"-35.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Nisense"-21.000,00 динара; Фрижидер "Кончар"-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 21780
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Иив-107/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Будућност доо Жарковац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, цистерна за воду, плуг имт...
  Опис предмета продаје: ближе у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5000,00 дин до 35000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 дин до 17500,00 дин


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-28 15:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 21779
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-213/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: YU LUCAS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: балансерка за гуме HOFMANN GEODYNA 45
  Опис предмета продаје: балансерка за гуме HOFMANN GEODYNA 45
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 13:00:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21778
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1111-2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1111-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "Favorit"; Комбиновани шпорет "Кончар"; ТВ "Daewoo" E74; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-бра
  Опис предмета продаје: Фрижидер "Favorit"; Комбиновани шпорет "Кончар"; ТВ "Daewoo" E74; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон; Комода са 4 фиоке; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2; Кухињски елементи (4+3) са судопером; Веш машина "Altus"; Писаћи сто
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер "Favorit"- 8.000,00 динара; Комбиновани шпорет "Кончар"-10.000,00 динара; ТВ "Daewoo" E74-6.000,00 динара; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон-12.000,00 динара; Комода са 4 фиоке-3.000,00 динара; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2-2.000,00 динара; Кухињски елементи (4+3) са судопером-7.0
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер "Favorit"- 4.800,00 динара; Комбиновани шпорет "Кончар"-6.000,00 динара; ТВ "Daewoo" E74-.3.600,00 динара; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон-7.200,00 динара; Комода са 4 фиоке-1.800,00 динара; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2-1.200,00 динара; Кухињски елементи (4+3) са судопером-4.20


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-28 12:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21777
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 2109/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 2109/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке AUDI A4, WAVZZZ8K59A190535, NS 082-JČ
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке AUDI A4, WAVZZZ8K59A190535, NS 082-JČ
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке AUDI A4, WAVZZZ8K59A190535, NS 082-JČ-1.230.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке AUDI A4, WAVZZZ8K59A190535, NS 082-JČ-738.540,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21776
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-739/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU NAISSUS NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX 38 инча LED, Веш машина BEKO, 6 кг, 800 обртаја А+++, без ознаке модела, Микроталасна LG без ознаке модела, Замрзивач GORENJE вертикални, нов, неукључен, некоришћен, без ознаке модела, Вертикална расхладна витрина;
  Процењена вредност предмета продаје: 45.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.625,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767