ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 16:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24766
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.455/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 633/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђевић Томислав из Обреновца
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бетонски блокови, приколица, цистерна, голф 2, плуг, бале сена, трактор ИМТ 539, веш машина, замрзив
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 24765
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: ии 178/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 608-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGENENT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породичне стамбене зграда, гаража и остава, помоћна зграда-стаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, површина 203 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокретности број 61 К.О. Бељина, -гаража и остава, број зграде 2, површина 582 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Михаиловић Иван (Зоран), уписано у Препис Листа непокретности број 61 К.О. Бељина, -помоћна зграда-стаја, број зграде 3, површина 177 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокрет
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 евра  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 13:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24763
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда, површине 328м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24762
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 244-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б-Експорт ДОО Чачак., Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: гаража у ванкљижној својини
  Процењена вредност предмета продаје: 2.031.318,60
  Почетна цена предмета продаје: 1.015.659,30


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:45:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24761
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1435/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 180/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: компијутер, фискална каса, Штампач, Мултифункционални штампач, Компијутер, Радни сто,
  Опис предмета продаје: Компијутер HP монитор Philips, Фискална каса Galeb, Штампач матрични, ENERGY STAR, Мултифункционални штампач/скенер дигитални, Компијутер Comtrade,са ASUS монитором, Радни сто иверица зелене боје, Радни сто мали иверица зелене боје, Радни сто иверица натур , стари модел
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24760
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-190/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TИПОПЛАСТИКА ДОО, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:28:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24758
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.39/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО АГРОКЛАС ТИТЕЛ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 846.748,36 динара
  Почетна цена предмета продаје: 423.374,18 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:23:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24755
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИ. 1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit banka ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.542.736,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.779.915,82 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-10 11:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24754
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-36/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 241.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-10 11:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24753
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-И990/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 333/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рашко Веселичић, Чачак, ул. ГОРЊА ГОРЕВНИЦА ББ
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 52.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.250,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 11:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24752
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-583/2019 од 04.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-249/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Утврђује се да је закључком број И.И-249/2019 од дана 25.06.2019 године утврђена вредност непокретности извршог дужника и то: Непокретности уписане у лист непокретности број 13050 КО Зрењанин 1 земљиште под зградом-објектом, број зграде 1, улица Владимира Роловића 2а, површине 1а 13м2, на катастарској парцели 5258/3, К.О. Зрењанин I -земљиште под зградом-објектом, број зграде 2, улица Владимира Роловића, површине 31м2, на катастарској парцели 5258/3,К.О. Зрењанин I -земљиште под зградом-објек
  Процењена вредност предмета продаје: 5.434.380,99 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 09:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24751
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-366/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Frontech” 51cm, Кауч, Сто и 4 столице, Кауч, Микроталасна “Funai”, Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор “Frontech” 51cm, Кауч, Сто и 4 столице, Кауч, Микроталасна “Funai”, Замрзивач “GORENJE” 210 L
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 6.000,00, 6.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 3.000,00, 3.000,00, 1.000,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 09:10:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 24750
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: И.И804/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И378/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 3 класе површине 2169мкв
  Процењена вредност предмета продаје: 63.719,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.603,93 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 09:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 24749
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: Ивк 405/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 405/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: pww doo
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 12,65 ари
  Процењена вредност предмета продаје: 74.325,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.027,64 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 08:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24747
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 133/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 367/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукић Ангелина
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 4. класе површине 74а 38м2, њива 6.класе површине 67а 46м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.343.014,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 07:54:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24746
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАНД ГРОУП
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot 206, број шасије VF32S8HXF4296107, број мотора PSA8HX10FD2302, година производње 2002, рег. ознаке ST 002 ĆF, одјављено 13.11.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 127.922,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 07:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24745
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 366/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 339/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОМЉАНОВИЋ АНА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у грађивиснком подручју и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште у грађивиснком подручју и породична стамбена зграда-објекат преузет из земљишне књиге
  Процењена вредност предмета продаје: 857.928,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 16:18:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 24744
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 249/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: двосед и фотеља од еко коже, трпезаријски сто са пет столица, клуб сто од дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 16:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 24743
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2333/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 33928/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милановић Аница и Милановић Милорад
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Звездари
  Опис предмета продаје: Једнособан стан 38м2 на Звездари у улици Прешевска
  Процењена вредност предмета продаје: 8.047.984,28
  Почетна цена предмета продаје: 5.633.589,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 15:38:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24742
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: иив 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: иив 181/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, ТЗрпезаријски сто са столицама, витрина са стаклом, комплет кухиња са видећим делом, теле
  Опис предмета продаје: телевизор фокс, веш машина горење
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767