ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23427
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК -А348/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT VOX, сиве боје, непознате године производње Веш машина ZANUSSI, непознате године производње ТА пећ Електрични шпорет ALFA PLAM, беле боје, непознате године призводње Замрзивач марке OBODIN, 310 литара, непознате године производње Циркулар ABRIHTER DIHT и бушилица- пет функција, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3,000.00 динара 10,000.00 динара 15,000.00 динара 11,000.00 динара 5,000.00 динара 70,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1,500.00 динара 5,000.00 динара 7,500.00 динара 5,500.00 динара 2,500.00 динара 35,000.00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:41:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23426
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 1Ии - 419/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило марке "smart", елевизор марке "panasonic", сто за ручавање, 12 столица, сто, машина за судове марке "gorenje", гардеробни орман, телевизор марке "samsung", гардеробни орман, веш машина марке "Candy", висећа витрина, витрина, телевизор марке "Philips", тв витрина, стаклени сто, угаона гарнитура, фотеља, клима марке "samsung", гардеробни орман, телевизор марке "philips", бензинска косачица, електрична косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 544.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 272.000,00 рсд


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23425
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИ 1195/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.396/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23424
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 4/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "Агројовановић" Бешка
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vivax", веш машина марке "Gorenje", собни плакар - четири елемента
  Процењена вредност предмета продаје: 169.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.700,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:30:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23423
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 273/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.164.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 13:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23422
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии1331/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ378-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тракторска преса за балирање
  Процењена вредност предмета продаје: 350.0000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 12:19:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23421
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 72/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 110/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и зграде
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, њива 3. класе, породична стамбена зграда површине 78 м2 и помоћна зграда површине45м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 12:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23420
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И Ив-143/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД БРАВО ДОО ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац, ул. Косовска бр. 78 II/3,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Алуминијумска врата, димензије 210цм х 90 цм, нова, неуграђена, беле боје, процењене вредности у износу од 11.700,00 динара 2. Прозор без стакла , браон боје, димензија 140цм х 140цм, процењене вредности у износу од 4.680,00 динара 3. Прозор , нов комплет са стаклом, ПВЦ, беле боје димензије 100цм х 80цм, процењене вредности у износу од 8.190,00 динара 4. Прозор беле боје , алуминијум, без стакла, димензија 120цм х120цм, процењене вредности у износу од 11.700,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 36.270,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.389,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 11:11:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23419
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA PARKING SERVIS, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: тракторска приколица црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 11:37:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 23418
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-2017/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 8.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 10:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23417
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 263/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-233/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Тошић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле 388, њива 4. класе, површине 0.49.09 ха, уписане у лист непокретности 71 КО Јевремовац, у својини извршног дужника Стеван Глувић, Јевремовац, са обимом удела од 1/1,
  Процењена вредност предмета продаје: 463.409,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 324.386,72 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 10:28:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 23416
  Датум продаје: 2019-09-07
  Време продаје: предмет договора између странака
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 469/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Предмет договора између странака


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 09:21:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 23415
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 17 Иив 939/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 185/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: Citoren Xsara 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 90000
  Почетна цена предмета продаје: 45000


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 11:27:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23414
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-844/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.687/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тарупер траве; 2. Тракторска коса; 3. Тракторска вила
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 240.000,00 динара; 2. 120.000,00 динара; 3. 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 08:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23413
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-498/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И.498/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Зечевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор LG стари модел 2. Прасићи 2 комада, 3. Тракторска корпа црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 3.000,00 динара; 2. Сваки по 15.000,00 динара; 3. 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 07:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23412
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 14/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УОС Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 18:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 23411
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП КОМГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Опрема за ресторан, шпорет, фритеза, пећница, столови и столице
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 ; 25.000,00; 15.000,00 ; 90.000,00; 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00; 12.500,00; 7.500,00, 45.000,00; 10.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:35:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23410
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 352/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАНДАРД АДА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:13:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23409
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ-479/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-297/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 72.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23408
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. ИИв-366/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 146/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКРИСО ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 146/2018 од 05.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767