ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 15:21:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22186
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-14/2019
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija Dunav osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотор скутер марке Pežo,жуте боје у функцији регистрован на трајно регистарске ознаке SO Жабари 925,
  Опис предмета продаје: Мотор скутер марке Pežo,жуте боје у функцији регистрован на трајно регистарске ознаке SO Жабари 925, пописна маркица АА 109 372
  Процењена вредност предмета продаје: 46,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 15:09:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22185
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-713/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: на кп.бр.1061, породична стамбена зграда, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа за изградњу објекта, ул.Шумари 16, површине 0.00. 63ха,на кат.парцели бр.1061, земљиште уз зграду-објекат, улица Шумари, површине 0.05.00ха ,на кат.парцели бр. 1061, њива 2.класе, улица Шумари, површине 0.04.94 ха,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.930.512,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-06-13 14:56:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22184
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 264/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд, ул. Македонска бр. 4
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за судове, гарнитура (тросед и двосед), фрижидер са замрзивачем, скенер, месорезница
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 14:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22182
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 346/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 137/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОДЕВСКИ ВИДАН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 5516 и 55179 са објектима, К.О. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.951.952,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.066.366,75 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 14:30:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22181
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 13,30 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Ив 136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан у приземљу, кат.парц.број 4722/4, КО Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: двособан стан у приземљу, кат.парц.број 4722/4, КО Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 3.663.725,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.099.117,17 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 14:06:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22180
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6Ив-295/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 194.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 14:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22179
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-9990/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1236/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 13:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22177
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2534/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-736/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 13:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22176
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ii 153/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 13:06:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22175
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-13 12:53:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22174
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 380/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.887.463,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 943.731,78 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-11 13:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22173
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И Ив-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕНИС ДРАГИЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА НИКОЛАС ГЛОБАЛ ВРДНИК
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ марке TCL
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ марке TCL
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22172
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ПЛ 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ПЕЋ НА ДРВА, 2. ФОТЕЉА, 3. ДВОСЕД, 4. ТВ ФОКС, 5. ТВ КОМОДА, 6. ТВ СТАРИ МОДЕЛ, 7. ТРИМЕР, 8. ТВ НЕО, 9. ЗАМРЗИВАЧ БЕКО, 10 КАУЧ, 11 ОРМАР, 12. ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧНИ МАРКЕ ШАМПИОН
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 11:59:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22171
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 310/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 294/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, кп 427 К.О. Сремска Митровица, ул. Ђуре Даничића бр. 92
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, кп 427 К.О. Сремска Митровица, ул. Ђуре Даничића бр. 92
  Процењена вредност предмета продаје: 5.201.860,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.641.302,28 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 11:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22170
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 12/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛЕМАЈИЋ ЗОРИЦА из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 објекат
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Војислава Илића бр. 24, к.п. 3866/2, КО Шид
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Војислава Илића бр. 24, к.п. 3866/2, КО Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 2.364.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.654.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 11:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22169
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 28/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1397 са породичном стамбеном зградом, К.О. Кузмин
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1397 са породичном стамбеном зградом, К.О. Кузмин
  Процењена вредност предмета продаје: 2.296.774,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.067.741,80 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:58:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 22167
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 7869/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка а.д. Београд у стечају из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаражна места
  Опис предмета продаје: Продају се 4 гаражна места, два на горњем делу, 2 на доњем делу гаражног лифта, у подруму стамбено пословне зграде у Београду, ул. Миће Поповића бр. 11, општина Стари град.
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна утврђена вредност 5.192.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.596.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 09:17:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22166
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-99/2018 од 15.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-403/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2157 КО Кикинда : Пословни простор четири просторије трговине (пословни простор у приземљу десно од сувог улаза – продајни простор 55,42м2, магацин 12,44м2 магацин 12,22м2 санитарни чвор 2,10м2) корисне површине 82м2 и грађевиснке површине 101м2 број посебног дела 20/1 број улаза 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 1 улица Трг српских доборовољаца 20 у Кикинди број парцеле 6258, власник UGOSTITELJSKO TRGOVINSKO DRUŠTVO AVALA DOO, KIKINDA Про
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 09:17:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 22165
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Станојевић, Адашевци, Железничка број 89
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН бр.967 К.О. Адашевци, парц бр.2278/2, Шаркудин, њива 4.класе, површине 59а, 50м2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 675.296,06 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 472.707,24 дин.


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-13 09:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 22164
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-2545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-262/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Трандафил
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан бр. 1, двособан, пов. 45м2, сутерен, ул. Синише Станковића 15, Чукарица,Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 4.930.709,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.451.496,30 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767