ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1076 активних, од укупно 26015 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 16:03:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27466
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1801/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 539/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Мрђеновић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пописане на записнику од 09.05.2019.године
  Опис предмета продаје: тросед, клуб столови, двосед, фотеља, ормари, телевизор, уљани радијатор, угаона гарнитура, комоде, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност свих ствари износи 93.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су појединачне процене исказане у објављеном закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупна почетна цена за куповину свих ствари износи 46.500,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су почетне цене за појединачне ствари исказане у објављеном закључку  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 09:13:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 27465
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 835/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 107/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН ДОО Ченеј
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинске парцеле у Сурчину, у близини аеродрома
  Опис предмета продаје: Продају се три парцеле - земљиште у грађевинском подручју, које се налазе у Сурчину у непосредној близини аеродрома "Никола Тесла"..
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност све три парцеле 121.068.362,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 12:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27464
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 234/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Вукашиновић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пописане на записнику од 30.09.2019. године
  Опис предмета продаје: канцеларјиски столови, витрина, ормани, преса без компресора, ормар за тел. централу
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност свих ствари износи166.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су појединачне процене исказане у објављеном закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупна почетна цена за куповину свих ствари износи 83.000,00 рсд уз напомену да се ствари могу куповати одвојено те да су почетне цене за појединачне ствари исказане у објављеном закључку  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27463
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 597/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 473/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тодор Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел GOLF 2, регистарске ознаке BB 007-CD
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:34:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27461
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 661/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 311/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милко Чоловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел PANDA, регистарске ознаке PP 023-NU.
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 14:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 27460
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 391/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 645.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 322.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:37:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27459
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 78/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Нада Конатар
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел GOLF 3, година производње 1995., број шасије: WVWZZZ1HZNW236571, број мотора: AAZ084202.
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:17:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27458
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 908/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 740/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гвоздимир Градинчевић ПР, СЗР "ФОТО ВИДЕО ФЛЕШ"
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:19:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27457
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 10/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тања Рољевић ПР, поправка накита и сатова "TITANY KONCEPT", Нова Варош
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 26.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27455
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 289/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 455/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дунав осигурање" АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.093.362,75
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27451
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-69/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад адо
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 14:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27444
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 65/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 397/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве-пољопривредно земљиште уписане у лист непокретности бр. 39 К.О. Јамена
  Процењена вредност предмета продаје: од 198.449,78 динара до 2.997.321,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 14:19:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27442
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.И. 359/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 224/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан са нузпросторијама, површине 61,36м2 на првом спрату зграде бр. 8, саграђене на кат. парцели бр. 3507/102
  Процењена вредност предмета продаје: 4.232.026,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:37:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27440
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-328/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-366/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.996.635,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.498.317,87 дин  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 13:18:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27439
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И-1338/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1787/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Тасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  реални део од 250/1692 грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, КО ЦРНА ТРАВА, на парцели бр. 13325 укупне површине 1689m2, уписане у ЛН 2126, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 14.967,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.980,75 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27438
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-113/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27437
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ии 5918/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2343/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица (Боривоје) Бржогић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари И.И-2343/2018 од 26.02.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 142.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.000 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 27432
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 4. ИИв87/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GAL-KOMERC"
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, три комада
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 рсд


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27428
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1538/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: радни сто-1 ком,регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 15:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27418
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 1287/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 820/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvodjanska banka ad Novi Sad, Трг Слободе бр.5, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Сомбору у улици Проте Матеје бр. 10
  Опис предмета продаје: Двособан стан, бр. 26/26 површине 60 м2, који се налази на мансарди стамбене зграде за колективно у ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 10, саграђен на кат. Парцели бр. 7985/1 уписан у лист непокретности бр. 9724 КО Сомбор 1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.705.069,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.893,548,37 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767