ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-31 10:37:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25219
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Томислав, ул. Козарачка бр.1, Сивац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плутајући објекат
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 10:32:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 25218
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: ИИI-9155/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-3394/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -земљиште под зградом и другим објектима, бр. зграде 1, потес Череновац, површине 3ара 32 м2, на кат.парцели бр.326/14;-земљиште уз зграду-објекат, бр.2, потес Череновац, површине 500 м2, на кат.парцели 326/14;-пословна зграда (погон за израду одевних предмета), ПО+ПР-1, бр.зграде 1, потес Череновац бр.104, површине 332 м2, на кат.парцели бр.326/14
  Процењена вредност предмета продаје: 10.590.217,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.413.152,36 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 09:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25217
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 451/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Медић мал. Софија, Бакић Марија, Лазаревић Александра, Медић Ивана и Медић Никола
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са објектима
  Опис предмета продаје: кат. парцела 3928 укупне површине 15а 93м2 на којој је саграђена породична стамбена зграда ПР 1, број зграде 1 и помоћна зграда, број зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 5.643.258,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 09:16:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 25216
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: ИИ-3840/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-855/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -приземне породичне стамбене зграде у ул. Ускочка бр.8, број зграде 1, постојећа на кат.парц. бр. 5406, уписана у листу непокретности број 7655 КО Крагујевац 1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.317.618,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.722.333,14 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 09:15:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25215
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 704/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 669/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 25214
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 5.ИИв бр.691/17
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 87/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTERALLIS CHEMICALS DOO BEOGRAD, NEZNANOG JUNAKA 27 A,
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, лаптоп, мини линија,
  Опис предмета продаје: телевизор, лаптоп, мини линија,
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25213
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 413/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 537/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО РОМАХ ТРАДЕ НОВИ САД, Нови Сад, МБ 08518815, ПИБ 100731745, ул. Доситејева бр.2
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, плакар, штампач....
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25212
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 800678
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 468/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац, Тител
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: крупара,моторна тестера....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 07:45:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25211
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.2225/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1039/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуро банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Пословни простор-једна просторија за коју није утврђена делатност-подрумске просторије, број зграде 1, број улаза 2, површине 182,00м2 на локацији ,,Два брата" у згради Л1, пословни део на Тргу Карађорђев венац бб у Зајечару,у приватној својини Вучковић Снежане из Зајечара, обим удела1/1, лн.17176 КО Зајечар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.185.532,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.629.872,40


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 06:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25210
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 185/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петронић Мирко из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-30 16:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 25209
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.46/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 16:11:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 25208
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2 ии 1494/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 449-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан бр. 2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање у ул. Барајевска бр. 4, уписан у кат. парцели бр. 5567, уписан у Листу непокретности 5787 КО Вождовац,
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 евра


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 16:04:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 25207
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 16,00 часова
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ "Реч народа" 1. спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И-2869/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ирена Дујаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: округли кафе сто, округли дрвени сто, четвртасти кафе метални сто, фотеља кафе, метална столица башт
  Опис предмета продаје: округли кафе сто, округли дрвени сто, четвртасти кафе метални сто, фотеља кафе, метална столица баштенска, барска столица дврени сто и слично
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.500,00 динара до 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 15:35:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25206
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 200/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CYCLON LUBRICANTS DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:43:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 25205
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-24197/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3391/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Соколовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25204
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-348/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-251/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадин Нешић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 25203
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: 3 Ии-125/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паљо Ступавски и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела 5762/8
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 542.483,76 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 379.738,63 дин.


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 25202
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.И.37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2 уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 25201
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 6 ИИВ-62/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-40/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BUTANGAS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 30.000,00 динара, 30.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 13:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25200
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 1.И.Ив-42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретна ствар пописана у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767