ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:23:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23870
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд, ул. Македонска бр. 4
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, трпезаријски сто, шест трпезаријских столица, машина за веш, гардеробер, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:15:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23869
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Nacionalna distribucija doo Beograd-Zemun
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: RENAULT KANGOO, регистарских ознака KG 108-VU, број мотора K9KC700020052, број шасије VF1FCO9AF28817895, нерегистровано
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-31 13:12:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23868
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-550/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЕКСТРУДЕР ЗА ПЛАСТИКУ
  Опис предмета продаје: ЕКСТРУДЕР ЗА ПЛАСТИКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23867
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничка возила марке "Mercedes Benz", "BMW", "JEEP", "FIAT" i "JAGUAR"
  Опис предмета продаје: Путничка возила марке "Mercedes Benz", "BMW", "JEEP", "FIAT" i "JAGUAR"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.393.430,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.696.715,12 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 16:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 23866
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 90/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Грубишић ПР Агенција за давање савета у области безбедности и заштите на раду "Safety First" Бачко Добро Поље
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, тракторска приколица, виљушкари, машина за стречовање, вага, прохромске цеви, расхладни кон
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о првој јавној продаји од 30.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности пописаних покретних ствари  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 15:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 23865
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 3608/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Недељко и Нада Трифковић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - кућа
  Опис предмета продаје: породична кућа и помоћни објекти у Новом Саду , ул. Р.Домановића 62 Б,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.046.021,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.932.214,70 динара  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 15:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23864
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: И.И.359/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2409/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, клима уређај, машина за прање судова, машина за прање веша, гарнитура за седење
  Опис предмета продаје: Телевизор САМСУНГ ЛЦД 42, клима уређај ВОКС, машина за прање судова БОШ, машина за веш ИНДЕСИТ
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 33.750,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23860
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив 20/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:51:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 23859
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИВ 108/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА У ФУТОГУ, ЦАРА ЛАЗАРА 221, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ
  Процењена вредност предмета продаје: 752.771,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 526.939,70 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 23858
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: И.И-126/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2.класе
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 36.747.609,60
  Почетна цена предмета продаје: 25.723.326,70


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-30 13:26:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23857
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 285/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 200/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Ђулић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.085.351,77
  Почетна цена предмета продаје: 3.559.746,23


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 13:19:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 23856
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-89/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Голф 2, два телевизора, регал
  Опис предмета продаје: -путничко моторно возило „Volkswagen golf 2“, год.производње 1989. године, број шасије WVWZZZ1GZLW285542, беле боје, број мотора PUS82441440002, ред.бр. 000715, чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 20.000,00 динара. -телевизор „SAMSUNG“, сиве боје, р.бр. 000716- чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 2.600,00 динара, - телевизор „NEO“,сиве боје, р.бр. 000717- чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 3.000,00 динара, -ре
  Процењена вредност предмета продаје: -путничко моторно возило „Volkswagen golf 2“, год.производње 1989. године, број шасије WVWZZZ1GZLW285542, беле боје, број мотора PUS82441440002, ред.бр. 000715, чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 20.000,00 динара. -телевизор „SAMSUNG“, сиве боје, р.бр. 000716- чија про
  Почетна цена предмета продаје: -за путничко моторно возило „Volkswagen golf 2“, р.бр. 000715- 14.000,00 динара -за телевизор „SAMSUNG“, сиве боје, р.бр. 000716- 1.820,00 динара -за телевизор „NEO“,сиве боје, р.бр. 000717- 2.100,00 динара -за регал браон боје, р. бр. 000718-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 11:51:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23855
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-648/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Сто и четири столице, процењене вредности у износу од 5.889,00динара 2.Телевизор марке Panasonic, старији тип, процењене вредности у износу од 3.533,00 динара 3.Музички стуб марке Aiwa са једним звучником, процењене вредности у износу од 2.355,00 динара 4. Полица за телевизор, материјал медијапан, процењене вредности у износу од 3.533,00 динара 5. Собни сточић, дрвени, процењене вредности у износу од 2.355,00 динара 6. Табуре, материјал штоф, процењене вредности у износу од 1.117,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 18.782,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.147,4 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-30 11:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23853
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 138/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ГРУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.192.214,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.834.549,80 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 10:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23852
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ276/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ250/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео
  Опис предмета продаје: сувласнички део, потес Пуста Гладнош, пашњак 5.класе, површине 10а
  Процењена вредност предмета продаје: 1.178.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 09:40:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 23851
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1646/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-675/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-боце за аутогено заваривање
  Опис предмета продаје: Боце за аутогено заваривање комплет са рукохватом
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 08:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 23850
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 358/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Обреновцу
  Опис предмета продаје: Продаје се породична стамбена кућа у Обреновцу - фактички вертикала/половина куће утврђене површине 253 м2, ул. Николе Тесле бр. 22, К.О Рвати.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.835.263,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.584.684,10 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:57:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23849
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 4.207.321,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.945.124,70 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23848
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-386-2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ии-232/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Гушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, 43м2, пети спрат у Бору, Пере Радовановића 20
  Процењена вредност предмета продаје: 17 000 евра
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23847
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ивањица,Градац ,Беле воде
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-671/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН БОШЊАКОВИЋ ПР АГРАР ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767