ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28830
  Датум продаје: 2020-05-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Карађорђева 111/2 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.546/19, ИИ.240/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.255/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Пајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 5. класе, к.п. 1539, пољопривредно земљиште, површине 4а 80м2, ЛН бр. 122 КО Котешица
  Процењена вредност предмета продаје: 288.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 201.600,00 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28829
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр.43-61/2019.(П.бр.236/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 88/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Philips LCD, дијагонала 100 цм у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Philips LCD, дијагонала 100 цм у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.900,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-25 09:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28828
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Карађорђева 111/2 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИв. 434/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 84-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: триглав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Канцеларијски сто - 2 комада, Компјутерски сто - 1 комад, Компјутер са Монитором и штампачем , Канцелариске столице (фотеље) - 2 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 10.000,00, 2. 3.000,00, 3. 10.000,00, 4. 6.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.000,00, 2. 2.1000,00, 3. 7.000,00, 4. 4.200,00 рсд


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-05-25 09:34:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28827
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 137-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Majur Group DOO Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарнитура, кревет, ормар, комода, замрзивач, телевизор
  Опис предмета продаје: гарнитура, кревет, ормар, комода, замрзивач, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: гарнитура 50.000,00 динара, кревет 10.000,00 динара, ормар 10.000,00 динара, комода 150.000,00 динара, замрзивач 30.000,00 динара, телевизор 29.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: гарнитура 35.000,00 динара, кревет 7.000,00 динара, ормар 7.000,00 динара, комода 105.000,00 динара, замрзивач 21.000,00 динара, телевизор 20.580,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-05-25 09:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28826
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: ИИ 4526/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 776/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: телевизор"LG", телевизор " SAMSUNG", телевизор "LG"
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 16:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 28825
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-18/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОЦРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 267.119.504,74
  Почетна цена предмета продаје: 186.983.653,32


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-22 16:06:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28824
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:40
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 23/2020
  Број предмета јавног извршитеља: II 4/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 3334 KO Tavankut
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-22 15:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28823
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 95/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 15:41:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28821
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 668/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 762/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млађана Ранђеловић, Пожаревац,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,,747К-514М2-2 са столом и командама, број маркице АА 109110
  Опис предмета продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,,747К-514М2-2 са столом и командама, број маркице АА 109110
  Процењена вредност предмета продаје: 97.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28820
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И ИВ 614/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 25/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АПАРТМАНСКИ ОБЈЕКАТ А1 НА КОПАОНИКУ
  Опис предмета продаје: АПАРТМАНСКИ ОБЈЕКАТ А1 НА КОПАОНИКУ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1088/2 КО ЛИСИНА
  Процењена вредност предмета продаје: 2.352.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 15:53:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28819
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-791/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1389/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Димитријевић, 19210 БОР, ул. ВЛАДИМИРА НАЗОРА бр. 43
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда - Борско језеро
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда - Борско језеро
  Процењена вредност предмета продаје: 17.668 еура
  Почетна цена предмета продаје: 12.368 еура  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 15:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 28818
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 252/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА СКЛАДИШТА ТРАНСПОРТШПЕДДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевозир, Полица за ТВ, Моторни тример, Телевизор ЛЦД, Електрична брусилица, Мобилни телефон
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Самсунг, Полица за ТВ са стакленим вратима напред, Моторни тример за траву, Телевиозорм марке Самсунг ЛЦД, Лелктрична брусилица ВОМАКС, МОбилни Телефон марке Самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 14:45:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28817
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: И-339/2012
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: •кп.бр.472/1, породична стамбена зграда, површине у основи 200 м2, спратности По+Пр+01(које се по фактичком стању разликују од стања евидентираног и укњиженог у катастру непокретности које је ПР+01), објекат има одобрење за употребу, у укупном износу од 4.482.865,49 динара •кп.бр.472/1, земљиште под зградом-објектом, површине 972м2, у укупном износу од 342.659,16 динара •кп.бр.472/2, помоћни објекат број 1, (ПР1), бруто површине у основи објекта 272м2, у укупном износу од 885.889,00 динара •кп.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.535.162,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.921.097,49 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 14:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 28816
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 25/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.130/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени простор
  Опис предмета продаје: Стамбени простор у ул. Драгише Мишовића 5 број стана 7 Бор, ЛН 9763 КПбр.437 површине 44м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.463,00
  Почетна цена предмета продаје: 822.731,50


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 14:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28815
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр. 43-43/2018.(ИИ.бр.90/16)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет за седење, два двоседа, две фотеље, материјал ратан, са јастучићима за седење пресвучен
  Опис предмета продаје: 1. Комплет за седење, два двоседа, две фотеље, материјал ратан, са јастучићима за седење пресвучене штофом 2. Телевизор марке Neo, старији тип, у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 19.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.580,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 14:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 28814
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И 296/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.70/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЂОКИЋ ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени простор
  Опис предмета продаје: Стан површине 68,14 м2 на кп.бр. 6780/17 у КО Пожаревац, у ул. Илије Гојковића бр. 13
  Процењена вредност предмета продаје: 3.301.230,80
  Почетна цена предмета продаје: 990.369,24


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 13:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28813
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 110/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 110/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица једноосовинка, зелене боје, без ознаке
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица једноосовинка, зелене боје, без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 41.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.910,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 12:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28812
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А 203/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А 203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2. Телевизор марке Telef
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2. Телевизор марке Telefunken LCD, дијагонала 80 цм, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 42.480,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.240,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 11:50:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28810
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 363/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 363/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-22 10:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28808
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.1086/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светозар Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.453.279,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 1.017.295,89 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767