ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:29:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28045
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 7И. бр. 590/01
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 336/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Росић Владислав
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у ванкњижној својини у ул.Владимира Томановића број 8, Београд
  Опис предмета продаје: кућа у Ул. Владимира Томановића број 8, ГО Звездара, подигнутој на кат.парцели 15858/4, 15858/6, 15860/1 КО Београд 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.285.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.371.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 28044
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јурија Гагарина 28а/25
  Пословни број судског предмета: ИИ 1069/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 86/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Митрић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у власништву у идеалном делу 1/2
  Опис предмета продаје: Трособан стан број 74, површине 81м2 у улици Јурија Гагарина број 117, 7. спрат на кат. пар. 5109 КО Нови Београд у власништву извршног дужника у идеалном делу од 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.813.260,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.769.282,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:25:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28043
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ГЖИ-3604/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ОПРМ 1/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Живадиновић, Славољуб Живадиновић
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 10:24:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28041
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 428/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Милетић и Живан Милетић, обоје из Свилајнца, Кнеза Лазара бр. 5
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Воћњак 3. класе и ливада 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 176.702,24 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 123.691,568 дин.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-03-03 09:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 28040
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Љиља
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-03-03 09:22:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28039
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЦА САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 09:11:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 28038
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: BULEVAR MIHAJLA PUPINA 165A
  Пословни број судског предмета: 4-II 1897/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 800/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВОР ДОО ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПОКРЕТНА СТВАР
  Процењена вредност предмета продаје: 98.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 18:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 28037
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице,Краља Петра Првог 4
  Пословни број судског предмета: 5Ии.340/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДМИЛА ДИВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: кат. пар. 102 КО Ратајска, потес Страшевац, која се састоји из три дела, уписана у лн 500 КО Ратајска, кат. пар. број 1/1 КО Ратајска, потес Страшевац, њива 2 класе, уписана у лн 679 КО Ратајска, кат. пар. 2/1 КО Ратајска, постес Страшевац, ливада 4 класе, уписана у лн 679 КО Ратајкса
  Процењена вредност предмета продаје: 9.384.510,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.569.157,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-02 16:49:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28036
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 907/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град)
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: ормар светло браон боје, комода светло браон боје, столица за компјутер, машина за прање веша
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:40:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28035
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 592/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.950,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 28034
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 51530/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 929/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: 2 комоде
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:14:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28033
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 14:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 246/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 368/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, површине 47а 39м2 и њива 5. класе површине 9а 48м2, све уписано у лист непокретности бр. 134 КО Равње
  Процењена вредност предмета продаје: 547.862,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:06:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28032
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр.43-43/2018. (ИИ.бр.90/16)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет за седење, два двоседа, две фотеље, материјал ратан, са јастучићима за седење пресвучен
  Опис предмета продаје: 1. Комплет за седење, два двоседа, две фотеље, материјал ратан, са јастучићима за седење пресвучене штофом 2. Телевизор марке Neo, старији тип, у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 19.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.580,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:59:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 28031
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И Ив-565/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Mercedes 190" беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28030
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-455/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "3D-METAL" DOO, Горњи Милановац,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ливаде и шуме
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 28029
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: УЖИЦЕ, ЉУБЕ СТОЈАНОВИЋА 5
  Пословни број судског предмета: ИИ167/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 7/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕВРЕМ РОГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЖИЦУ УЛ. ОМЛАДИНСКА БРОЈ 28, У ПРИЗЕМЉУ ПОСЛОВНО СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗГРАДА БРОЈ 1 ПОВРШИНЕ 29 М3 КОЈА НИЈЕ СЛОБОДНА ОД ЛИЦА И СТВАРИ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.418.810,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ, ОДНОСНО 2.393.167,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28028
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 757/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 855/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о (Стари град) Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични ауто за децу
  Опис предмета продаје: електрични ауто за децу наранџасте боје (клацкалица)
  Процењена вредност предмета продаје: 500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 350,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28027
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ КЕВИЉ ДИВОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 171.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 13:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28026
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 43-95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Петровцу на Млави, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Приколица за ђубриво, црвене боје, без ознаке
  Опис предмета продаје: 1.Приколица за ђубриво, црвене боје, без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 27.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.600,00


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 13:14:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 28025
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 ИИ-614/2018 од 03.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милосављевић, Баћоглава
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900, Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI, Оштрилица за оштре
  Опис предмета продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900, Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI, Оштрилица за оштрење тракастих тестера
  Процењена вредност предмета продаје: 153.000 динара, 167.000 динара, 130.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.100 динара, 116.900 динара, 91.000 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767