ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22632
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Д.О.О. Звезда Сурдулица
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 13:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22631
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-474/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNI METAL-MAX DOO Vranje
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 13:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22630
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-1783/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Generali osiguranje Srbija ADO Beograd"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 214.284,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 12:28:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22629
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 3432/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1940/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 12:27:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22628
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1052/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51”, Замрзивач “Горење”310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кауч, Орма
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51”, Замрзивач “Горење”310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 6.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 3.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 12:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 22627
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 637/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Staff'
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 4 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед, гардеробер, столице, сто, куњиња блок, машина за штепање, машина за шивење,машина за шивење
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара, 25.000,00 динара, 4.900,00 динара, 25.000,00 динара, 30.000,00 динара, 170.000,00 динара, 40.000,00 динара, 40.000,00 динара, 40.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара, 17.500,00 динара, 3.430,00 динара, 17.500,00 динара, 14.700,00 динара, 119.000,00 динара, 28.000,00 динара, 28.000,00 динара, 28.000,00 динара, 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22626
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 5028/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3730/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Екрем Сајдић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај, путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај, путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 192.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 134.470,00 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 22625
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВМБ ДОО АДРАНИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Туш кабине и туш када
  Опис предмета продаје: Туш кабина 2 ком, туш када 1 ком, нове
  Процењена вредност предмета продаје: од 33.400,00 до 105.380,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 16.700,00 дин до 52.690,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22624
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-331/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1683/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млађан Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед на развлачење (еко кожа-штоф), Клуб сточић, Гардеробер дводелни, Кауч на развлачење, Гардеробер дводелни, Радни сто, Тепих, Полица за телевизор, Двосед на развлачење, Телевизор CRT UNITED, Полица за телевизор са преградама, Замрзивач непознате марке, Прекрупач на струју, Прскалица HIPAL, Музилица за краве, Казан за маст;
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 11:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22623
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-608/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-136/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за трговину и услуге "DE-MI INTERNATIONAL" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ауто делови за више типова возила
  Процењена вредност предмета продаје: 88.150,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 61.705,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 10:09:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22620
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апарат за варење, компресор за фарбање
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:38:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22619
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ии 126/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ии 552/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: .Сејалица за жито Аустријске производње у функцији старост око 30 година, процењене вредности у износу 23.611,00 динара 2.Дрљача марке IМT 3 крилна у функцији око 20 година старости, процењене вредности у износу 17.710,00 динара 3.Шпартач за кукуруз марке IМT, црвене боје у функцији , старост око 20 година, процењене вредности у износу 29.515,00 динара 4.Спирала за истовар житарица , дужина 6,6 метра, плаве боје са елетро мотором (север) од 2,5 кw, старост око 20 година, процењене вредности
  Процењена вредност предмета продаје: 153.549,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.774,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22618
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 155/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 65/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 09:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 22617
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48, сп. 4, ст. 14
  Пословни број судског предмета: 6.И.Ив-140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари за домаћинство
  Опис предмета продаје: Ближе описани у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:46:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22616
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.756/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојевић Небојша
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Volvo V40 1.9D, погонски агрегат ФАП, ел.брусилица, замрзивач сандучар, ручна хидраулична
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22615
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.1205/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.177/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајевић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет на дрва, трокрилни ормар, црт тв, комода за тв, машина за веш, гарнитура од коже, комода за т
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:28:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22614
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 415/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-278/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Воја Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:13:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22613
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 10/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела, објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 2630/2; 2630/3; 3381/1; 3404/1; 3404/2; 3405/1; 3489/1; 3489/3; 3831; 3832/1; 3832/2;
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 2630/2; 2630/3; 3381/1; 3404/1; 3404/2; 3405/1; 3489/1; 3489/3; 3831; 3832/1; 3832/2; 3833/1; 3839 КО Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: од 323.237,53 динара до 6.550.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 193.942,52 динара до 3.930.480,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 16:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22612
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-614/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-532/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор марке "VOX", полица, комода, горњи у доњи кухињски елементи, телевизор марке "SAMSUNG", плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 94.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.150,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-02 16:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22611
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ии 1050/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 125-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Fragmat S
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Опис предмета продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Процењена вредност предмета продаје: 7.467.920,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.227.544,39 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767