ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22548
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 316/17 од 06.04.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-246/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружене осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 464/2 њива 5 класе и пашњак 5 класе, к.п. 982 ливада 3 класе, уписаних у лн 210 КО Белотић и к.п 792/2 шума 5 класе,, уписана у лн 504 КО Мровска
  Процењена вредност предмета продаје: 1.271.223,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 889.856,10 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22547
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.Ив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 10:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22546
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 268/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 62/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 4. класе и њива 6. класе, катастарска парцела број 1705/1, Лист непокретности број 1922 КО Свилеува
  Процењена вредност предмета продаје: 141.465,00 дин; 341.873,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 99.025,50 дин; 239.311,63 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 10:07:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22545
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Кикинди 1Иив-213/2018 од 15.11.2018. године - Суд
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-726/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАИФИАЗЕН БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6559 КО Кикинда Број парцеле 7907/15 број улаза 1 поткровље 98/5 једнособан стан улица Ивана Јакшића 40м2, у оквиру стамбене зграде за колективно становање која је изграђена без одобрења за градњу. Све приватна својина Ержебет Костић, Кикинда, ул. Ивана Јакшића бр. 98, ЈМБГ 0304968845038 обим удела 1/1 У износу од 1.500.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 09:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 22544
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-373/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-404/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Горан Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-њива
  Опис предмета продаје: бр. Парцеле 896, потес село, њива 5.класе, површине 5а 24м2, пољопривредно земљиште, у приватној својини извршног дужника, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 56.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.648,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 09:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22543
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 162/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-123/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-01 08:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22542
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: -
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 71/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 52/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОПРОДУКТ ДОО Бумбарево Брдо
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 08:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 22541
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-35/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 243/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUSTVO B2 HOLDING KAPITAL D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и две Њиве I класе.
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, у улици Бранка Радичевића бр. 64, Савино Село,њива 1.класе, површине 30 а 64 м2, на потесу Пашњак, на кат. Парцели 2864/5,њива 1.класе, површине 23 а 27 м2, на потесу Пашњак, на кат. Парцели 2865/1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.770.870,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 831.261,14 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 08:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22540
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1036/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-988/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Добромировић, Дивна Првуловић, Смиљана Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор УРСУС 355, тракторска сејалица за кукуруз, ниски плугови ИМТ, товарна корпа за трактор, трок
  Опис предмета продаје: Трактор УРСУС 355, тракторска сејалица за кукуруз, ниски плугови ИМТ, товарна корпа за трактор, трокрилна дрљача, тракторска приколица, 3 домаће краве, 2 овце
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара, 30.000,00 динара, 25.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 60.000,00 динара, 180.000,00 динара, 12.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00 динара, 15.000,00 динара, 12.500,00 динара, 5.000,00 динара, 12.500,00 динара, 30.000,00 динара, 90.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-06-29 17:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 22538
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 17 Иив 939/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 185/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Citoren Xsara 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 90000
  Почетна цена предмета продаје: 63000


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-29 14:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22537
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, Београд, ул. ВУКА КАРАЏИЋА бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр : 294 спруд, 129 њива 5.класе и 113 шума 4.класе ко Бо
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр : 294 спруд, 129 њива 5.класе и 113 шума 4.класе ко Боровац може се видети у прилогу - закључак о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 33.797,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.657.90 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-06-29 10:28:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22536
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2905/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга Сусек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључне машине
  Опис предмета продаје: Дрљача, прскалица, аутоприколица
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-28 18:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 22535
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.37/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 16:01:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 22534
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 ии 831/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 311-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KVARTIR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: станови
  Опис предмета продаје: Посебни део бр. 1 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 244,06 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац • Посебни део бр. 2 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 243,13 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац • Посебни део бр. 1.4 у стамбеној згради за колективно ста
  Процењена вредност предмета продаје: Посебни део бр. 1 у стамбеној згради за колективно становање-стан у сутерену, приземљу, спрату и поткровљу, површине 244,06 м2, у ул. Флоре Сендс 17, катастарска парцела 21655/1, Лист непокретности 3910 КО Савски венац -442.500,00 евра • Посебни део бр. 2 у стамбеној згради за колективно становање-
  Почетна цена предмета продаје: По споразуму извршног повериоца и дужника


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 15:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22533
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-1297/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-802/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: компанија Дунав
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000 до 3.000
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000 до 3.000 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 15:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 22532
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.И-648/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-569/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Ћосић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: - потес Везирово брдо, 8,71 ари,пољопровредно земљиште - 29.203,78 динара; - потес Везирово брдо, 14,24 ари, пољопровредно земљиште - 50.499,31 динара; - потес Везирово брдо, 11,89 ари, пољопровредно земљиште - 42.165,51 динара; - потес Везирово брдо, 6,63 ари, пољопровредно земљиште - 23.511,97 динара; -потес Везирово брдо, 1,38 ари,пољопровредно земљиште - 4.893,89 динара; -потес Везирово брдо, 2,64 ари, пољопровредно земљиште - 12.482,98 динара; - потес Везирово брдо, 9,30 ари,пољопров
  Процењена вредност предмета продаје: 190.241,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.168,89 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 15:32:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22531
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PANING PREDUZEĆE EXPORT-IMPORT DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22530
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV DAEWOO-1 ком, комода за тв-1ком, плакар трокрилни-1ком, TV SKYWARD-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22529
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 00.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њиве,помоћне зграде,земљиште под зградом.....
  Процењена вредност предмета продаје: оо
  Почетна цена предмета продаје: оо


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:31:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22528
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 3021-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 309-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сабљар Пазини 021 ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке BMW тип X5
  Опис предмета продаје: путничко возило марке BMW тип X5
  Процењена вредност предмета продаје: 1.414.945,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 990.461,64 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767