ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:53:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 23785
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 18Ии-243/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трајан Панчован
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела број 3089/3 и парцела број 3090/1
  Опис предмета продаје: Парцела број 3089/3, потес:Велико поље, начин коришћења и катастарска класа:њива 2.класе, површина 26а 97м2, врста земљишта:пољопривредно земљиште, потес:Велико поље, начин коришћења и катастарска класа: њива 4. класе, површина:26а 98м2, врста земљишта:пољопривредно земљиште: укупне површине 53а 95м2; Парцела број 3090/1, потес: Велико поље, начин коришћења и катастарска класа:њива 2. класе, површина 75а 53м2, врста земљишта: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 607.315,15 динара; 850.241,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 425.120,61 динара; 595.168,85 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23784
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.560/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 16.541.616,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.579.131,20 динара  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23783
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br.321/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Hrane Ristić iz Raške, ul. Krađorđeva br. 60
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 261.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 182.700,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:11:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23782
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 152/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: хидрофор, соларни бојлер, котао за грејање на пелет, телевизори, витрине, столице, клима уређаји ...
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23781
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 321/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 88.479,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.935,3 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:03:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23780
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-542/2019 од 30.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-243/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Чолић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 18399 КО Зрењанин 1 Парцела број 13901/1 стамбена зграда у улици Карађорђевачког – Алексадровачког одреда број 6 земљиште под зградом објектом од 86м2, земљшите уз зграду – објекат од 3а43м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 12:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23779
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1052/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд, ул. ТАКОВСКА бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887 (пословна јединица Телеком Србија А.Д. Београд - Правна канцеларија Ниш, Ниш, ул. Обреновићева 42)
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51, Замрзивач “Горење” 310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кау
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51, Замрзивач “Горење” 310 l, Ел. Шпорет “Горење”, Сто и три столице, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 8.000,00, 8.000,00, 3.000,00, 6.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 4.000,00, 4.000,00, 1.500,00, 3.000,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 12:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 23778
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии-269/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.157/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богољуб Миливојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 11:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23777
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-54/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 131 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-27 10:27:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23776
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 661/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Кундаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Омољици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.520.749,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.064.524,30


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 10:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23775
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-442/2018 од 12.09.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-329/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: непокретности – породичне стамбене зграде бр1 ПР улица Петефијева 10Д изграђена на парцели број 4472/9 КО Зрењанин 1 уписане у лист непокретности број 5483 Зрењанин 1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.398.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 10:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23774
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 188/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 389/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 ДИНАРА ИТД


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 09:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23773
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-149/2018 од 03.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 11845 Ко Бечеј - Број парцеле 3562 брзг1 први спрат
  Опис предмета продаје: Непокретности упсане у лист непокретности број 11845 Ко Бечеј - Број парцеле 3562 брзг1 први спрат број посебног дела 14 двособан стан површине 69м2 Приватна својина Гордана Хајдић, Бечеј, ул. Јована Поповића бр. 1, ЈМБГ 1707966835028 обим удела 1/1 Процењене вредности 2.850.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 2.850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 09:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23772
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии-3848/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2028/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Петрушић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор Самсунг 32", микроталасна Фуего сиве боје, веш машина ЛГ 7кг, комода за купатило беле боје, сточић браон боје са стаклон, монитор Самсунг црне боје, тепих беле боје са браон шаром, огледало са дрвеним оквиром, комода браон боје са фиоком и једним крилом, телевизор Адлер 32"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,оо, 4.000,оо, 18.000,оо, 5.500,оо, 4.000,оо, 2.000,оо, 3.500,оо, 3.000,оо, 6.500,оо, 5.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00, 2.000,00, 9.000,00, 2.750,00, 2.000,00, 1.000,00, 1.750,00, 1.500,00. 3.250,00, 2.500,00  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 09:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 23771
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: 2 Ии. 35/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Рено, тип Клио, година производње 2001.
  Процењена вредност предмета продаје: 129.638,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.819,15 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 08:49:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23770
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br.861/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.598/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Timotije Milić, Kraljevo
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 08:00:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23769
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.409/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесте тракторски циклон
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 07:59:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23768
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.409/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесте тракторски циклон
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 07:33:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23767
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.БР.18/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Јованчић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су два трактора марке ИМТ и преса за балирање марке Weleger
  Процењена вредност предмета продаје: Трактор ИМТ 560- 480.000,00 динара; Трактор ИМТ 539- 400.000,00 динара;преса за балирање марке Weleger-400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Трактор ИМТ 560- 240.000,00 динара; Трактор ИМТ 539- 200.000,00 динара;преса за балирање марке Weleger-200.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:57:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 23766
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 6-Иив-600/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-172/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 43, корисне површине бр.51м2, грађевинске површине 55м2, улаз број 174, на 4 спрату стамбене зграде, у ул. Булевар ослобођења, изграђен на КП 11968/1 КО Вождовац
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 6.859.489,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 4.801.642,54 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767