ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 08:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 28740
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11,30 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 179/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живорад Марић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива и ливада
  Процењена вредност предмета продаје: 336.042,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 235.229,75 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 08:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28739
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 07:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28738
  Датум продаје: 2020-06-08
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.187/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 8.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.950,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 15:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28737
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: I39.IIv.389/19
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.606/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ROAMING ELECTRONICS" DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prvoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00 din.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 14:52:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28736
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 252/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије" Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Миксета марке Profesional sound mixer ознака MMX-830 2. Штампач марке CANON LASER SHOT LBP-1120 3
  Опис предмета продаје: 1. Миксета марке Profesional sound mixer ознака MMX-830 2. Штампач марке CANON LASER SHOT LBP-1120 3. Кућиште за компјутер 4. Тастатура
  Процењена вредност предмета продаје: 14.760,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.380,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-20 14:38:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28735
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Футошка бр. 20, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 2302/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 419/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO PETKIS KISAČ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 1. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 1. КЛАСЕ , БРОЈ ПАРЦЕЛЕ 2733, К.О. КИСАЧ, БР ЛИСТА НЕПОКРЕНТОСТИ 748
  Процењена вредност предмета продаје: 1.380.200,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 966.140,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 13:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28734
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: ИИ 299/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 219/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 74м2 и помоћна зграда, површине 26м2 уписане у лист непокретности бр. 419 КО Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.822.092,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 13:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28733
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 72 ИИ бр.183/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 256/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Михајловић, Турија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Катастарске парцеле,бр. 1639/1, њива 2. класе Рудина, површине 12,67 ари - Катастарске
  Опис предмета продаје: - Катастарске парцеле,бр. 1639/1, њива 2. класе Рудина, површине 12,67 ари - Катастарске парцеле бр. 1639/6, виноград 3. класе Рудина површине 3,71 ари
  Процењена вредност предмета продаје: 390.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 273.665,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 13:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28732
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив 105/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Бојан Милосављевић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању 2. Тросед браон боје, материјал еко к
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању 2. Тросед браон боје, материјал еко кожа
  Процењена вредност предмета продаје: 27.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.012,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 13:17:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28731
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-14759/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А487/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  Врт 2. класе, површине 103m2, врста земљишта- градско грађевинско земљиште, на парцели бр. 1305, потес Гетеова, уписане у ЛН 275, КО ДОЊА ВРЕЖИНА, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 535.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 374.920,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 13:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28730
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-922/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-276/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ, површине 70а59m2, које је уписано у ЛН број 346 КО Брестовац, на катастарској парцели број 5351, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 705.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 494.130,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 12:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28729
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 504/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 569/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке Адлер LCD новији, исправан у функцији, дијагонала 80 цм 2. ТВ марке VOX у функцији LCD,
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке Адлер LCD новији, исправан у функцији, дијагонала 80 цм 2. ТВ марке VOX у функцији LCD, у дијагонали 100 цм 3. Кожни лежај тросед црне боје 4. Фотеља црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 12:48:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 28728
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-551/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Дирекција за јавни превоз Града Ниша", Ниш - Медиана, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 8, МБ 20736674, ПИБ 107073107
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ЛГ
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-20 12:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28727
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 49/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Балевић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 943.556,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 660.489,76 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 11:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28726
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 291/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 328/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG у функцији, дијагонала 90 цм, новије производње, 2-3 године стар 2. Музич
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG у функцији, дијагонала 90 цм, новије производње, 2-3 године стар 2. Музички стуб марке SONY са два звучника, старост око 10 година
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 10:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 28725
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-3718/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два гаражна места-гараже са гаражним местима бр.16 и бр.17, површине 28м2, број посебног дела 31, Дв
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.713.867,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.599.706,93 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 10:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28724
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И.И.671/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 758/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Антонић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Индустријски калорифер ,,TERMO NEM,, TERMO 55 KW, два комада
  Опис предмета продаје: 1. Индустријски калорифер ,,TERMO NEM,, TERMO 55 KW, два комада
  Процењена вредност предмета продаје: 97.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 68.460,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 09:15:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 28719
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: ИВ.6/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 30/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.022.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.213.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-20 09:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28718
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Пољопривредна машина – једнобразни плуг марке „OLT“
  Опис предмета продаје: полован, плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500, 00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-20 09:05:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28717
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Микроталасна марке „ ТОМАТ“; 2. Тостер марке ,, IDEN WELT“
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 7.000,00 динара; 2) 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 4.900,00 динара; 2) 2.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767