ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:18:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25128
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Карло Зекић
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL COMBO” регистрске ознаке ZR 012 FŽ (нерегистрован), бр.плен.марк. АА001711
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-28 11:39:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 25127
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.и 532/2019
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 205/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Влајић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непосредна погодба
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,оо


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25126
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 201/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1633/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 63.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.520,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25125
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Гранолић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 (десет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:13:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 25124
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 2169/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 465/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: двособан стан,број стана 8,корисне површине 58 м2,на првом спрату зграде,улица Булевар Војводе Мишића 51
  Процењена вредност предмета продаје: 10.741.373,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.518.961,70 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 09:25:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25123
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2341/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Павићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 28.10.2019. године


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25122
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв 1121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 355/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав Осигурање АДО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 412.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:32:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 25121
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: ИИв-66/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-220/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Privredno društvo B2 HOLDING KAPITAL d.o.o Beograd-Novi Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда, број зграде 1, ПР-1, површине 83 м2, потес Манастир Грнчарица, на кат.парцели број 2/49;-помоћна зграда, број зграде 2, ПР-1, површине 97 м2, потес Манастир Грнчарица, на кат.парцели број 2/49
  Процењена вредност предмета продаје: 3.046.310,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.827.786,15 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:27:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25120
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 204
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градитељ Сробран
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:10:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 25119
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.352/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: самоходна моторна косачица, прикључна фреза, теретна приколица, моторна леђна прскалица, моторни три
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25118
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 113/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко возило марке ,,Volkswagen“ тип ,,Transporter T-5“
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке ,,Volkswagen“ тип ,,Transporter T-5“ број шасије WV2ZZZ7HZHO19204, регистарских ознака RU050DĐ, половно, светло-зелене боје утврђене вредности 300.000,00 динара на дан 29.08.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 210.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 15:14:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 25117
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-31/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 28/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "ЗАДРУГАР" БАЧ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: непокретности уписане лист непокретности број 1898 код РГЗ СКН Бач за к.о. Бач и то: 1. парц. 7176- потес Шумске парцеле њива 4 класе пов. 62а и 21м2 2. парц.бр. 7176 – потес Шумске парцеле њива 5 класе површине 1ха 51а и 49 наведене екретнине власништво извршних дужника МИЛИНОВИЋ НЕМАЊЕ из Бача ул. ЈНА бр. 14 – ЈМБГ 1409977303221 у 2/3 дела и МИЛИНОВИЋ ЛЕЛЕ из Бача ул. Виноградска бр. 50 – ЈМБГ 2001975805134 у 1/3 дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.061.255,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.442.878,50 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:54:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25116
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 232/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 232/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:51:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25115
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 326/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 326/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25114
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 788/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 788/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Свеа финанце" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25113
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 91/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 91/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: вип мобиле
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:39:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25112
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 832/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 832/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:13:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25111
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-96/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 54/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FRUIT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна возила
  Опис предмета продаје: моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 232.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 116.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 17:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 25110
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 673/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор и трпезарисјки сто са четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара и 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара и 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 16:05:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 25109
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 16,00 часова
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ "Реч народа" 1. спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 106/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 21/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУ"Љубица Вребалов" Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, дворишна љуљашка, замрзивач "Gorenje", музичка линија "GIGATECH", телевизор LCD "Sony"
  Опис предмета продаје: Веш машина "Rex Elecrolux"; дворишна љуљашка, дупла; замрзивач вертикални марке ""Gorenje",музичка линија "GIGATECH", телевизор LCD "Sony"
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.400,00 динара до 21.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767