ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1076 активних, од укупно 26015 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 27949
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИв-798/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STATOR DOO SOPOT
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27948
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-929/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 331/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIS DISTRIBUTION D.O.O. VRANJE
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 27946
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 4704/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2695/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за трговину и услуге "Авитал" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, две помоћне зграде и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 5.132.733,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.592.913,10 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 27945
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1801/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН СТОЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пнеуматска вучна тањирача
  Опис предмета продаје: пнеуматска вучна тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:09:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27944
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 И.бр.1473/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 688/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, в
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, висина 1,5м висина
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.980,00


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 14:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808617
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 27942
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Скадарска бр. 6, други спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 5И И-53737/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.338/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Божић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половина идеалног дела стана
  Опис предмета продаје: соба и кухиња површине 38м2 и 18м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.058.120,00 дин и 646.629,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 740.648,00 дин и 452.640,30 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 14:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27941
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 22.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.250,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 13:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27940
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 336/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонала 80 цм, исправан
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонала 80 цм, исправан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.980,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.490,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 13:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27939
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 264/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ117/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO DMD-SISTEM ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE, Челарево
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четири парцеле - њиве, пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 5. класе површине 46 а 51 кв.м., њива 6. класе површине 1 ха 10 а 66 кв.м. и њива 7. класе површине 12 а 83 кв.м., односно укупне површине 1 ха 70 а 00 кв.м, потес Пашњак; њива 1. класе, површине 1 ха 07 а 90 кв.м, потес Гувниште; њива 1. класе површине 37 а 22 кв.м. и њива 2. класе 3 ха 16 а 43 кв.м, односно укупне површине 3 ха 53 а 65 кв.м., потес Стара земља и њива 2. класе, површине 1 ха 32 а 66 кв.м, потес Рит - све КО Ново Милошево, Нови Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 4,404.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 3,082.800,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 13:04:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27938
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-364/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “SONY” 43, Веш машина “FOX”, Клуб сто, Радио са касетофоном “Universum”
  Опис предмета продаје: TV “SONY” 43, Веш машина “FOX”, Клуб сто, Радио са касетофоном “Universum”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 8.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 5.600,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-02-26 12:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 27936
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и а77/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокртности уписане у Лист непокретности број 303 к.о.Брестач
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, површине 68м2, ул.Лазара Кромпића 26, саграђена на парцели бр.91, површине 1457м2, а на којој се налази земљиште под зградом и другим објектом површине 68м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 651м2, њива 2.класе, површине 738м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.285.150,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 12:39:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27935
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1177/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и две столице, Веш машина “GORENJE”
  Опис предмета продаје: Сто и две столице, Веш машина “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-02-26 12:23:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 27934
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 4И ИВ-137/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 12:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27933
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.И. 649/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 741/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Пацић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лап топ Hp pavillion ze 4900, број маркице АА 109364 2. Штампач Hp color laser jet 2550 L, број м
  Опис предмета продаје: 1. Лап топ Hp pavillion ze 4900, број маркице АА 109364 2. Штампач Hp color laser jet 2550 L, број маркице АА 109365 3. Копир факс Hp office jet 4355, број маркице АА 109366
  Процењена вредност предмета продаје: 48.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.300,00


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 11:20:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 27932
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-891/19
  Број предмета јавног извршитеља: 199ИИ-283/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељка Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор; 2. Комода од иверице; 3. Кухињски елементи; 4. Радни сто; 5. Гардеробер; 6. Веш машина; 7. Музички стуб; 8. Гардеробер иверица; 9. Монитор;
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност износи 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 11:10:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 27931
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И 114/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђенерали осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило „Volkswagen golf 2“, год.производње 1989. године, број шасије WVWZZZ1GZLW285542, беле боје, број мотора PUS82441440002, ред.бр. 000715
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:47:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27930
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 43-18/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Петровац на Млави, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG у исправном стању, дијагонала 100 цм, LCD новије производње
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG у исправном стању, дијагонала 100 цм, LCD новије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.810,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27929
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 8:00
  Место продаје: у Кованлуку у ул. 10. Кованлучка бр. 8
  Пословни број судског предмета: И.И 669/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 318/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:27:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27928
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-666/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција СИС АУТО-превозник Јанковић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор "Telefunken" 83 cm 32" са даљинским, стаклени сточић са преградом који се расклапа, полица за телевизор крем боје са два крила, двокрилни орман браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27927
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Карађорђева 111
  Пословни број судског предмета: ИИ 1126/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 345/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: 1.Клуб сто, иверица, 2. Веш машина, 3. Телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 4.000,00 динара, 2. 12.000,00 динара, 3. 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.000,00 динара, 2. 6.000,00 динара, 3. 1.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767