ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:52:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24258
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-25/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox”LCD 32 инча, Веш машина “Beko”, Сто и две столице, Фрижидер “Gorenje”,Регал, Таблет “
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox”LCD 32 инча, Веш машина “Beko”, Сто и две столице, Фрижидер “Gorenje”, Регал, Таблет “Vivax”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 динара, 5.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24257
  Датум продаје: 2019-11-16
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.741/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv prosonic-1ком, плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:10:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24256
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: ИИв-246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-255/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, замрзивач, бушилица, сто и три столице, орман
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 30.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цене наведене у закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 09:45:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24255
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Свештица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-70/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИНКО РОЗГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24254
  Датум продаје: 2019-11-16
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv crown-1ком, веш машина Горење-1ком, угаона гарнитура тросед-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:47:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24253
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Светог Саве 3/6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-547/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-20 09:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24252
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОМОНТ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.812.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 906.300,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24251
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ивањица,Лиса бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-150/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:52:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24250
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 203/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ДВОСЕД И ФОТЕЉА, 2. ВИТРИНА, 3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ SONY
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 07:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24249
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-16/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NEOPLANTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Помоћна зграда-товилиште за свиње, 410 М2
  Опис предмета продаје: помоћна зграда-товилиште за свиње бр.4, површине у габариту 410м2, на парцели број 72, у Кукујевцима, ул. Фрушкогорска у лист непокретности број 765 К.О Кукујевци
  Процењена вредност предмета продаје: 4.519.551,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.259.775,65


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-19 15:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24247
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Омладинска 25
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-292-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНА ЗА ИЗРАДУ ПВЦ-Е СТОЛАРИЈЕ
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-09-19 15:43:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24245
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1111/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1111/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "Favorit"; Комбиновани шпорет "Кончар"; ТВ "Daewoo" E74; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-бра
  Опис предмета продаје: Фрижидер "Favorit"; Комбиновани шпорет "Кончар"; ТВ "Daewoo" E74; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон; Комода са 4 фиоке; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2; Кухињски елементи (4+3) са судопером; Веш машина "Altus"; Писаћи сто
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер "Favorit"- 8.000,00 динара; Комбиновани шпорет "Кончар"-10.000,00 динара; ТВ "Daewoo" E74-6.000,00 динара; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон-12.000,00 динара; Комода са 4 фиоке-3.000,00 динара; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2-2.000,00 динара; Кухињски елементи (4+3) са судопером-7.0
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер "Favorit"- 2.400,00 динара; Комбиновани шпорет "Кончар"-3.000,00 динара; ТВ "Daewoo" E74-.1.800,00 динара; Регла спаваће собе (1,7 х 4,5)-браон-3.600,00 динара; Комода са 4 фиоке-900,00 динара; Дрвена витрина (без стакла) 1,5 х1,2-600,00 динара; Кухињски елементи (4+3) са судопером-2.100,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-09-19 15:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 24243
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владислав Цапик
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камере
  Опис предмета продаје: Камере, видео рекордер
  Процењена вредност предмета продаје: 13.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.550,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 11:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24242
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 199/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛАЂАНА МИЛИЋЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 9.794.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.876.400,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24241
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 520/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ULTRAPOLYMERS DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 08:25:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24240
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: II.65/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II.317/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: masine, poslovni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 223.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 111.500,00 din.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24239
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.NT 56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 212.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 148.400,00 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-19 13:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24235
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-605/2019 од 06.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-254/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве и кућа
  Опис предмета продаје: 1. Непокрености уписаних у лист непокретности број 3346 КО Меленци Број парцеле 7542 потес Кентра трстик мочвара 2 класе површине 7а15м2 процењене вредности 53.153,10 динара Број парцеле 7543 потес Кентра њива 3 класе површине 1х14а34м2 и њива 5 класе површине 38а30м2 процењене вредности 1.138.442,76 динара Број парцеле 7544 потес Кентра ливада 3 класе површине 7а03м2 процењене вредности 26.129,92 динара Све пољопривредно земљиште приватна својина извршних дужника обим удела по ½ 2. Непокр
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 24234
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.И-403/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-308/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 18.331,00 eura
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-19 13:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 24232
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-32432/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2200/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: зим компани
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: предмети покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767