ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 16:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 21711
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 3118/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте Банк АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан, површине 50м2, на трећем спрату, ул. Надежде Петровић 2Б, Нови Сад, парцлела 5553, Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.083.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.558.765,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 16:42:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21710
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4Иив112/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-110/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: стан под редним бројем 2, површине 83м2, у поткровљу породично стамбене зграде под редним бројем 1 изграђене на катастарској парцели 8212 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.934.000,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.967.000,40 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:18:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21709
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-595/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 158.056,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 15:42:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 21708
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И-3138/2014
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.И.89/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. њива 5.класе, површине 82а 33 м2, потес Липље, на кат.парц.бр.417/1, укупна процењена тржишна вре
  Опис предмета продаје: 1. њива 5.класе, површине 82а 33 м2, потес Липље, на кат.парц.бр.417/1, укупна процењена тржишна вредност на дан процене 04/06/2015.године на основу налаза Татјане Пиргић из Ваљева, др.Пантића 72, судског вештака за област пољопривреда и допунског налаза вештака од 22/03/2019.године износи: 345.786,00 динара 2. шума 3.класе површине 14а 43 м2, потес Липље, на кат.парц.бр.417/4, укупна процењена тржишна вредност на дан процене 05/06/2015.године на основу налаза Бранимира Живановића, Николе Тесл
  Процењена вредност предмета продаје: 1.773.612,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.241.528,52 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 15:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21707
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-3121/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-499/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 15:19:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21706
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20152/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4075/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Нововић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21705
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1154/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-347/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда, спратности Пр, површине у основи 22 m2, на адреси Бубањска долина, изграђене на кп бр. 7795, уписане у ЛН 7149, КО Ниш- Бубањ, уписане под ред. бр. 2, објекат изграђен без дозволе
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 13:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21704
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-602/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:47:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 21698
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И Ив-386/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АDDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 25.000,00 динара, 20.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-06-20 12:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 21697
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-429/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" д.о.о., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВЕШ МАШИНА
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА марке ELIN, ВЕШ МАШИНА марке BEKO
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 20.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 14:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21696
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1330-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “FOX” 310L Телевизор “FOX” 51cm Кауч
  Опис предмета продаје: Замрзивач “FOX” 310L Телевизор “FOX” 51cm Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 16:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21695
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И Ив-196/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фондација "Просперитати"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1009946
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 10:16:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 21694
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-22251/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење "Подземни пролаз ГОРЧА-Ниш, Ниш, ул. Обреновићева - ПП Горча бр.локал Б10/7, МБ 17222708, ПИБ 102138476
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке PANASONIC, звучници PANASONIC, Тв полица, Собна гарнитура, трпезаријски сто са 6 столица, судо машина, шпорет, веш машина, собна бицикла
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара 25.000,00 динара 5.000,00 динара 40.000,00 динара 34.000,00 динара 30.000,00 динара 15.000,00 динара 35.000.00 динара 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара 12.500,00 динара 2.500,00 динара 20.000,00 динара 17.000,00 динара 15.000,00 динара 7.500,00 динара 17.500,00 динара 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 13:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21693
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 136/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда број 1 и зграда број 2, саграђене на к.п. 42 К.О. Нова Пазова
  Опис предмета продаје: зграда број 1 и зграда број 2, саграђене на к.п. 42 К.О. Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 17.809.613,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.466.729,20 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 13:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21692
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Опис предмета продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.947.220,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:26:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 21691
  Датум продаје: 2019-07-13
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.80/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: киоск шестоугаони пвц-стакло браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 13:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21690
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И-3466/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 171/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ФАБРИКА УЉА БАНАТ НОВА ЦРЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ЛН број 542 К.О. Јерменовци, код РГЗ СКН Пландиште , у власништву извршног дужника Ђула Киш, Јерменовци, ул. Маршала Тита бр. 105, обим удела од ½ дела, и то: - земљиште под зградом и другим објектом број 1, површине 158 метара квадратних, на парцели број 718 у ул. Маршала Тита број 105, земљиште у грађевинском подручју; - земљиште под зградом и другим објектом број 2, површине 23 метара квадратних, на парцели број 718 у ул. Маршала Тита, земљиште у грађевинском подручју;
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.009.946,00 динара, од чега вредност ½ дела непокретности укњижених на парцели 718 К.О. Јерменовци износи 897.414,00 динара, а вредност ½ дела непокретности укњижених на парцели 719 К.О. Јерменовци износи 112.532,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 12:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21689
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Ии.5076/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1408/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Коцић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 23.05.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 23.05.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 23.05.2019. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 12:48:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21688
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии.4074/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "4М" ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Комода за телевизор беле боје, телевизор старији модел "Schlaider", дрвени сточић беле боје, табуре црне боје са белим седлом, двосед црно беле боје са два јастука за наслон, веш машина LG INTERLLOWASHER, пегла "INOTEC" Anti-kalk 2000w, фен "GRUNDING" ceramic protection
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 2.500,00, 5.000,00, 2.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 3.500,00, 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 1.750,00, 3.500,00, 1.400,00, 10.500,00, 10.500,00, 2.450,00, 2.450,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-05-24 12:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21687
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 71/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 52/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОПРОДУКТ ДОО Бумбарево Брдо
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767