ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 09:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23515
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина, веш машина, фрижидер, кауч, телевизор, орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23488
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 09,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии.694/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 426/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Арсовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12.346.711,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.173.355,89 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 12:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23450
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Иив614/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: La Fantana doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 09:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23387
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњак 4. класе, као пољопривредно земљиште, потес Цветковића раван, површине 10а 33м2, на КП бр. 15
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.673,07 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23177
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП МЕДИАНА НИШ, Ниш, ул. Мраморска бр. 10, МБ 07319649, ПИБ 100334296
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мушка одела
  Опис предмета продаје: Мушка одела
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23117
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-62/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-67/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, електрични шпорет, замрзивач
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23045
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-965/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 552/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сан Марко доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 175000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 122500 рсд


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22807
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-03-04 10:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22760
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2060/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИНКА АНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Više nepokretnosti
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Zemljište sa objektima i bazenom
  Опис предмета продаје: Zemljište sa objektima i bazenom
  Процењена вредност предмета продаје: 12912772,20
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 15:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22740
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-651/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење Осигуравача Србије - Гарантни Фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 28.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.250,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22676
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1Ив 711/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристановић ПР, СЗТР "Ристановић" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:04:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22631
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-474/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNI METAL-MAX DOO Vranje
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 15:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22228
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2797
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Разне покретне ствари, више наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 849.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 424600,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-13 12:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21974
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-355/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 752/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Владовић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 14:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21356
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-298/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3035/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNI RAST DOO NIŠ (MEDIANA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Борова грађа дужине 1,2 м, необрађена, 70 м3, Резани елементи за еуро палету (несклопљени) 7,5 м3, Виљушкар без таблица, ознаке модела, и других обележја, произвођач Balkancar, црвене боје, стање полован, Дворедни тракторски плуг, стање половно, Ручна колица, 2 комада, стање половна, Једноосовинска приколица без ознаке произвођача, стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21221
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Иив 177/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 09:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21206
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И 859/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 1ха 16а 73м2, потес Делови, КП бр. 40, ЛН бр. 1153 К
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 619.244,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 309.622,13 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21164
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 719/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 837/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Бијелић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 61
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20781
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 585/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.894.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.326.080,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 20620
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: II 6 Ii br.820-17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 33-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Goran Tomic
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: 1. Приколица тракторска, једноосовинка, марке ИМТ, 2 тоне, без регистарских таблица, година производње 1981, процењена тржишна вредност износи 153.414,95 дин. и 2. Приколица тракторска за дрва шумска једноосовинка, година производње 2015, процењена тржишна вредност износи 47.204,60 дин.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.619.55
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767