ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 11:42:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22659
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: O 339/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Nt.23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина
  Опис предмета продаје: веш машина FAVORIT МР5051, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 08:32:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22655
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив.224/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.520/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 298.350,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:55:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22654
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 5000/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3987/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав Осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 38.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:53:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22650
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 14:30 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И..бр. 292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-903/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22649
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 4116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће 'Електропривреда Србије' Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 168.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.150,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22647
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 31 П.1161/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто, веш машина и собни тренажер
  Опис предмета продаје: стаклено-метални сто, позлаћени са 4 столице, комплет; веш машине AEG, беле боје, 1 ком. и собни тренажер BREMSHEYU, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 80.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 14:30:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22645
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 2244/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 672/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Кнежевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Индустријска вага, ручни палетар, ручни електрични палетар
  Опис предмета продаје: Индустријска вага , проивођач Ваге Лекић
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 рсд, 18.000,00 рсд,
  Почетна цена предмета продаје: 9.000.00 динара, 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22644
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 414/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Познић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине
  Опис предмета продаје: алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 213.582,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.507,4 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 15:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22643
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тијана Костић Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 29.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.950,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 08:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22640
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: и 1428/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3830/2018/
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 430.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 14:36:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22636
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 3252/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1496/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 10:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22632
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Д.О.О. Звезда Сурдулица
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:57:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22631
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-474/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNI METAL-MAX DOO Vranje
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 14:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22630
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-1783/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Generali osiguranje Srbija ADO Beograd"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 152.837,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 13:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22629
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 3432/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1940/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22626
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 5028/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3730/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Екрем Сајдић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај, путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај, путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 192.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.050,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:45:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22623
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-608/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-136/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за трговину и услуге "DE-MI INTERNATIONAL" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ауто делови за више типова возила
  Процењена вредност предмета продаје: 88.150,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.05,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 13:44:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22620
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апарат за варење, компресор за фарбање
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 11:32:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22618
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 155/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 65/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja nepokretnosti
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku
  Процењена вредност предмета продаје: 829.400,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 414.700,00 dinara


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22616
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.756/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојевић Небојша
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Volvo V40 1.9D, погонски агрегат ФАП, ел.брусилица, замрзивач сандучар, ручна хидраулична
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767