ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24193
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-617/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:46:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 24192
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-858/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-328/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за производњу чарапа
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 885.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 442.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 10:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24191
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-41/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кредит Агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2835 КО Нови Бечеј 1. Њива 2. Класе, потес Либе, кат. парц. 10507, површина 94а 51м2 Њива 4. Класе, потес Либе, кат. парц. 10507, површина 15а 21м2 процењене вредности 1.105.131,00 динара Извршни поверилац је захтевао да се на другој јавној продаји непокретности не продају испод износа од 70% процењене вредности.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.105.131,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 09:43:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 24189
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ-254/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-271/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРАР-ПЕТРОВИЋ ДОО ЈЕВРЕМОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште и земљиште у грађевинском подручју
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.1651 КО Кленак, парц бр.4312 КО Кленак, површине 1.27.62 ха, њива 5. класе, пољопривредно земљиште, са обимом удела 1/4, непокретност уписана у лн бр.69 КО Кленак, парц бр.1221 КО Кленак, површине 712м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој парцели у катастру непокретности постоје уписана три објекта која у стварности не постоје, са обимом удела 1/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 1.374.700,00 дин., 2. 194.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 962.290,00 дин., 2. 136.290,00 дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 09:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24188
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.13/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Милиновић Јабучје
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда спратности Пр+Сп+Пк,површине у основи 130м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.725.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 15:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24187
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-417/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-139/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 09:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24186
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 669/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 670/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 449.084,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.542,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 09:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24185
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 618/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-510/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 1585/13 уписана у ЛН 83 КО Табановић, кат.парцела 2931/2 уписана у ЛН 1331 КО Мачвански Причиновић и кат.парцела 2929/2 уписана у ЛН 1200 КО Мачвански Причиновић
  Процењена вредност предмета продаје: 3.240.050,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.268.035.34 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 07:41:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 24184
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИВ 2205/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 63/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ТРНАВА ПРОМЕТ" ДОО ДОЊА ТРНАВА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни фрижидер; комода црна, високи сјаја медијапан; плакар браон боје, троделни; плакар угаони;
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: расхладни фрижидер износ од 10.000,00 динара; комода високи сјаја медијапан износ од 15.000,00 динара; плакар троделни износ од 7.000,00 динара; плакар угаони износ 6.000,00 динара; плакар дводелни износ од 5.000,00 динара; рачунар ,,Блекбери" износ од 6.000,00 динара; монитор ,,ЛГ" износ од 5.000,0
  Почетна цена предмета продаје: расхладни фрижидер износ од 3.000,00 динара; комода високи сјаја медијапан износ од 4.500,00 динара; плакар троделни износ од 2.100,00 динара; плакар угаони износ 1.800,00 динара; плакар дводелни износ од 1.500,00 динара; рачунар ,,Блекбери" износ од 1.800,00 динара; монитор ,,ЛГ" износ од 1.500,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 24183
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-2276/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-479/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособног стана у Новом Саду, ул. Максима Горког бр. 4, зграда број 1, улаз број 4/Д, пети спрат,
  Опис предмета продаје: једнособног стана у Новом Саду, ул. Максима Горког бр. 4, зграда број 1, улаз број 4/Д, пети спрат, број посебног дела 17, површине 35 м2. Приликом изласка на терен ради сачињавања извештаја о процени вредности непокретности констатовано је да је површина непокретности 40 м2, док се у листу непокретности наводи да је површина непокретности 35 м2. Разлика се јавља због ЈУС стандарда.Тераса је адаптирана, па тако сада део терасе представља кухињу, а други део ходник.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.352.005,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.046.403,50


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 14:54:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 24182
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2843/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1067/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Две микс приколице и тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 328.404,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 164.202,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 24179
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: И Ив-63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6423,05еур
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24178
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИв 836/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 362/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:35:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24175
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 321/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Мошорински
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву извршног повериоца и извршних дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 22611 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.455.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24173
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-81/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема за козметички салон
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:56:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24172
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ii1396/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II393/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miloš Ćirić, Valjevo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24171
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-209/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1109/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 51.559.292,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.779.646,04 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24169
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 7 П 3333/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач, скенер све у једном марке "HP PSC 2210", "RICOH FT 4522", аспиратор марке "Gorenje" и фрижидер "Satrap"
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:18:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24168
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.340/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.242/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Њива 4. класе и њива 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24167
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.651/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Нешић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 539
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767