ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 12:19:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21423
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2673/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Кепчија
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , шуме
  Опис предмета продаје: шума 3.класе, површине 5а 59м2, потес Осовље, кат. парцела број 1416/1, -њива 4.класе, површине 81а 98м2, потес Осовље, кат. парцела број 1425/1, -шума 1.класе, површине 4а 81м2, потес Брђанска, кат. парцела број 1425/3
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.000.00 евра


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21417
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Контејнер - поцинковани челик, отпадна пластика
  Опис предмета продаје: Контејнер - поцинковани челик - 1 ком (7,2м х 2,5м х 2,85м), отпадна пластика - 80кг
  Процењена вредност предмета продаје: 85.064,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 12:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21414
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 634/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KARUSEL, IVAN ATANASKOVIĆ PR
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 93.049.134,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.524.567,45 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 12:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 21406
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИ-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ПУ, ГАРАНТНИ ФОНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: ТВ, РЕГАЛ, СТО...
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-05-13 14:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 21405
  Датум продаје: 2019-07-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИ-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ПУ, ГАРАНТНИ ФОНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00+25.000,00+5.000,00+2.000,00+15.000,00+3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00+17.500,


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 13:21:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21392
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Ии 153/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1ИИ32/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгутин Јовановић, Драгиње
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:53:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21391
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1342/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И:ИВ 258/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Индустрија меса НЕДЕЉКОВИЋ доо Шашинци
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: расхладна витрина дужине 5м са два мотора и боксевима за хлађење од прохрома
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:35:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 21389
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 145/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 412/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, површине 18.455,00 м2, на катастарској парцели 8740, уписаној у Лист непокретности бр. 2496, потес Јазбине, КО Велика Крсна
  Процењена вредност предмета продаје: 1.488.533,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 744.266,79 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-13 09:05:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21384
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 683/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 920/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.363.708,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.654.595,6 ДИНАРА


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 21380
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.124/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.123/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково Осигурање" АД у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило "Dacia Logan" 1.4 E1
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-18 09:46:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 21378
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.517/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Istvan Tanacs
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр. 18048/23 – земљиште по зградом - објектом, површине од 1а16м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Шандора Лифке 2; земљиште уз зграду – објекат, површине од 2а99м2, у улици Шандора Лифке;
  Процењена вредност предмета продаје: 8.746.356,46 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 11:43:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21372
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 285/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3653/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 54.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.200,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-05-10 15:50:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21371
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине 70м2, земљиште површине 257 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.338,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-07 16:00:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21370
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.1169/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.53/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР МЕСАРА КУЗМАНОВИЋ СВЕТА КУЗМАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БУДИСАВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за прављење и мотање папира
  Опис предмета продаје: Машина за прављење и мотање папира
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 14:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21369
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 8/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 7/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке "ОК" лед, вуфери, веш машина марке "Whirpool"...
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 16:21:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21368
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-248/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-254/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица за ручавање (6 комада), Дрвени сто 50х100цм, Фотеље, еко кожа (2 комада), Телевизор, марке „
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 127.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63750,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21365
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 383/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB banka ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њиве 5. класе, њиве 6. класе, њива 3. класе...
  Процењена вредност предмета продаје: 3.510.686,04 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.755.343,02 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 13:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21364
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 159/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 12:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21357
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 И бр. 858/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 315/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аћим Исаиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21355
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 52/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 124/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Радичевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Котао за грејање
  Опис предмета продаје: Котао за грејање од 70KW
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767