ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 13:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24003
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.129/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 09.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 09.09.2019. године


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 12:29:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24001
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-578/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 2ИИ-226/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: - гарсоњера, површине 30м2, бр. посебног дела 3, која се налази у приземљу породичне стамбене зграде број 1, на кат. парцели. бр. 6083/2, у ул. Максима Горког бр. 63а,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.953.535,65
  Почетна цена предмета продаје: 976.767,82


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 09:36:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24000
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 634/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА ТИМИЋА из Параћина
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА пословног простора 27 м2 , К.О. Вождовац
  Опис предмета продаје: пословног простора за који није утврђена делатност површине 27 м2, у ул. Кумодрашкој бр 176/15, изграђен на катастарској парцели број 7169, уписан у лист непокретности број 644, КО Вождовац Зграда кућни број 176 изграђена је на парцели број 7169/11 К.О. Вождовац и уписана у Листу непокретности број 644 К.О. Вождовац као зграда пословних услуга катастарски број 1, кућни број 176, преузета из земљишне књиге. Као посебан део зграде кућни број 176 уписан је пословни простор за који није утврђена дел
  Процењена вредност предмета продаје: 2.867.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.433.700,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 15:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23999
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 948/2018 ИИв 949/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОША МАРКОВИЋА ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ ,COIN KERNEL BEOGRAD" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретности – рачунарске опреме СЕРВЕРА
  Опис предмета продаје: 1. server ,,Dell PowerEdge R 630 Servis tag 7LOR1H2 -Broadcom 5720 Quard Port 1 GbE BASE-T, Rndc -Dual,Hot-plug,Reduandant Power Supply ( 1+1 ), 750W, Titanium, 200-240VAC -PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card -8 X DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 32 GB, 2400, 2RX4, 8G DDR4 R, 2 X Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz, 5,5 M Cache, 9.6 T/s GT/s QPI, Turbo, HT, 22 C/44T ( 145 W) Max Mem 2400MHz 10X480 GB solid state drive SAS Read intensive 512n 2.5in hot plug Drive, HUSMR 1.000.000,00 dinara
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 20:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23997
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунић , Ваљево,ул. Хајдук Вељкова 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: и.и.117/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: један
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: кат. Парцела 1265/3 , њива 3.класе , површине 3а 91м2 , врста земљишта – градско грађевинско земљиште , у својини извршног дужника са уделом од 1/1 , без терета
  Процењена вредност предмета продаје: 703.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 351.900,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23992
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-116/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5.класе, пов.10а58м2, кп 367/5 КО Лукавица, са породичном стамбеном зградом БРГП 190 м2 и две помоћне зграде, Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 7.156.854,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.578.427,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 15:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23991
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-77/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Путеви Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 08:22:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23989
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-593/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3682/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Димитријевић, мал. Јована Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 13:18:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23987
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-222/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1145/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Коларевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комода, ЛЦД телевизор марке Samsung 32 инча, Полица за телевизор, Клуб сточић, Тросед, Двосед, Фотеља, Кухиња троделна горе, четвороделна доле са судопером, Аспиратор марке Горење, Чивилук са ципеларником, Веш машина Горење ознаке WA61061, Гардеробер са троје клизних врата, Компјутерски сто, Комода, Зидно огледало 120 цм са 50 цм, Компјутерски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 09:05:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23986
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.1617/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 871/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATLANTIC BRANDS DOO, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-08 10:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23982
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелић Србољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило Там
  Опис предмета продаје: теретно возило Там
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 12:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23981
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 715/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Комоде, собна гарнитура, ТВ плазма, гоблен...
  Процењена вредност предмета продаје: 417.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 208.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 10:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23980
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 6/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Максимовић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 12:52:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23978
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: И 697/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: ливада 7.класе и ливада 4.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 290.541,92 рсд и 115.349,76 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 145.270,96 рсд и 57.674,88 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:30:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23968
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-1069/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 447/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Roanda Komerc doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Инвентар пољопривредне продавнице
  Процењена вредност предмета продаје: 126.700,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 63.350,00 рсд


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-09 07:54:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23967
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.94/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су урамљене уметничке слике, сликане техником "уље на платну" чији је аутор академски сликар Цвејановић Игор и то слика "Лавиринт" димензије 73цм х 95цм и слика "Бизон" димензије 65цм х 95цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 106.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.100,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 15:43:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 23966
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 2018/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: стилски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23962
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 414/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Познић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине
  Опис предмета продаје: алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 35.597,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 17.798,5 динара итд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 09:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23961
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.2/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.29/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕХНОПАПИР ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.019.150,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 509.575,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 08:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23956
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.582/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767