ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1569 активних, од укупно 22109 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 12:24:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22179
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-9990/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1236/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 14:13:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22177
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2534/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-736/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 08:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22175
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-08-09 09:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22173
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И Ив-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕНИС ДРАГИЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА НИКОЛАС ГЛОБАЛ ВРДНИК
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ марке TCL
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ марке TCL
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22172
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ПЛ 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ПЕЋ НА ДРВА, 2. ФОТЕЉА, 3. ДВОСЕД, 4. ТВ ФОКС, 5. ТВ КОМОДА, 6. ТВ СТАРИ МОДЕЛ, 7. ТРИМЕР, 8. ТВ НЕО, 9. ЗАМРЗИВАЧ БЕКО, 10 КАУЧ, 11 ОРМАР, 12. ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧНИ МАРКЕ ШАМПИОН
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:01:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 22164
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-2545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-262/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Трандафил
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан бр. 1, двособан, пов. 45м2, сутерен, ул. Синише Станковића 15, Чукарица,Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 4.930.709,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.451.496,30 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 13:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22158
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-833/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-360/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 720.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:45:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22155
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Шунић ПР СТР пољопривредна апотека "Vitamix-klas"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1.кухиња беж боје која се састоји од два висећа дводелна дела,ј2. комода браон боје са троје врата, пописана пописном маркицом АА 46259, 3.витрина браон боје, 4двосед беж боје,5.5.телевизор марке SAMSUNG сиве боје 6. компјутерски сто, 7ормар са једним вратима боје дрвета8.ормар са једним вратима (већи) боје дрвета.9дрвени сточић браон боје 10веш машина Горење W583 беле боје.11црни бицикли марке Алпина, 12зидно огледало (урамљено
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000,00 2. 5.000,00 3. 10.000,00 4. 10.000,00 5.3.500,00 6. 5.500,00 7. 4.000,00 8. 7.000,00 9. 3.500,00 10. 12.000,00 11. 12.000,00 12. 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 09:59:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22154
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-991/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-57618
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 13:36:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22147
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-169/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-356/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 135.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:16:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 22143
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 690/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 757/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак, породична стамбена зграда, земљиште под зградом и уз зградом, њива, шума
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22137
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 6417/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CORNER SHOP DOO
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,фотеља,двосед,витрина,сточић,трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22116
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1.Ии.120/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.и 28/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Драгиње" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 8/9 на њиви 5. класе, катастарска парцела 1249/2, површине 3ха 45а 18м2, лист непокретности број 155 КО драгиње
  Процењена вредност предмета продаје: 1.840.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.288.672,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:17:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22114
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 2683/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 696/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Милошевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 5. класе, шума 3. класе и њива 5 класе
  Опис предмета продаје: њива 5.класе, површине 11.741,00 м2, шумско земљиште површине 1.247,00 м2 и њива 5 класе површине 2.748,00 м2 КО Бошњановић
  Процењена вредност предмета продаје: 692.243,23 динара, 73.587,70 динара и 162.034,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 22113
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-132/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Станојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 47
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, кућни апарати и машине за производњу чарапа
  Опис предмета продаје: Ближе описано на Закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано на Закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано на Закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:13:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22108
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 825/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Банатском Брестовцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.124.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:56:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22101
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-564/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: тросед и две фотеље, сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 5.000,00 динара2.5
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 15:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22099
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2И И-3011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-646/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-20 12:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22098
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1139/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-340/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - ТРАНСПОРТНО ДОО ЋАТИЋ COMPANY, ПРИЈЕПОЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 708.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 354.025,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 10:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22068
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Крсмановић из Пожеге
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: крш, шума, њива, воћњак, пашњак, ливада...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 5.273.135,37 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 2.636.567,68 рсдУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767